Tefsir 359-01

359- Tefsir Ders 359 hayat veren nurun keşif notları

359- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 359

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

(Hud Sûresi 96’ncı Âyet-i Kerime’den 99’uncu Âyet-i Kerime’ler)

 

Rabbimizin nur saçan hikmet saçan emirlerini âyetlerini keşfetmeye, açıklamaya devam ediyoruz.

 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾

وَأُتْبِعُواْ فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾

 

Yüce Rab bakın burada da hangi hikmetli dersi veriyor insanlık âlemine.

 

Andolsun Mûsâ’yı da âyetlerimizle ve apaçık bir belge ile gönderdik diyor. Mûsâ da Ulü’l-Azm peygamberlerinden bir peygamberdir. Firavuna ve cemaatine, bunlar Firavunun emrine uydular. Bakın peygamberin emrini ki Allah’tan aldığı emirleri kabul etmiyor Firavun’un emrine uyuyorlar. Şimdi kendi çağınıza bakın hakkı, adâleti, gerçeği, ilmi, irfân’ı îmânı ve hukûkun üstünlüğünü tanımayan zihniyete bakın bir de çağın firavunlarına bakın ve bu çağın Firavun’larına itaat edenlere bakın. Bunlar Firavun’un diyor emrine uydular. Hâlbuki Firavun’un emri hak değildir. Hak Allah’u Teâlâ’nın emrine istinâd eden hak haktır Kur’an-ı Kerim’in bütün âyetleri Hakk’ın kânûnlardır. Kıyâmet günü, kavminin önüne düşer. Kim? Firavun. Her çağın firavunu böyledir yanlış yoldaki önderiler ve liderlerin tamamı böyledir. Kıyâmet günü, kavminin önüne düşer. Artık o bunları ateşe götürmüştür. Kim diyor bunu? Cenabı Hak diyor. O varılan yer, ne kötü bir yerdir. Kötü önderler peşinden gidenleri doğru ateşe cehenneme götürürler. Hem burada, hem de kıyâmet gününde lânetlen izlendiler diyor Cenab-ı Hak. Onlara verilen bu karşı destek ne fena bir destektir! Firavun’ları desteklemeseydi onların uşakları adamları Firavunlar insanlık âlemine zulüm edemezdi. Her çağın despotları hak hukûk tanımayan, hukûkun üstünlüğünü tanımayan, Allah’ı ve olan îmânın yerine küfrü, Allah’ın tevhîd inancının yerine şirki, adâletin yerine zulmü koyan Firavunları toplum hangi toplum desteklerse o toplum o Firavun önderleriyle ateşe doğru ne yapacaklar? Tepe takla gideceklerdir cehenneme.

 

Cenab-ı Hak bu âyet-i kerimelerde de Hz. Mûsâ’nın da Hazreti Nuh ve Hazreti İbrâhim gibi bir tarih başlangıcı bir dönüm noktası olduğunu görüyoruz. Tufan ve suda boğulma meydana gelme olayına tanık oluyoruz. 9 mucizeden bakın bazıları da şöyledir; Hazreti Mûsâ’ya Âsâ mucize olarak Âsâ, beyaz el buna, Yed-i Beyzâ deniyor.

 

Dakika: 5:04

 

Tufan, çekirge, böcek, kurbağa, kan, kıtlık ve ölet gibi olaylar Hazreti Mûsâ’nın mucizelerindendir. Burada birde Sultan’dan bahsediyor üstün gelmek, saltanat kurmak, belge, Burhan, hüccet anlamınadır. Kur’an-ı Kerim’de genellikle Burhan delil ve belge anlamındadır. Burada da kuvvetli bir Burhan kesin bir belge anlamındadır. Yine Kasas Sûresinin 35’inci âyetinde: Ve ikinize öyle bir yetki vereceğiz” diyor. Kime? Mûsâ ve Hârun Aleyhimüsselâmlara. Mübin’den maksat ise ismi fâildir hem lâzım hem de müteaddi olur açık açıklayıcı anlamındadır. Ebû Hayyân da yine bu konuda bu âyetlerin keşfi konusunda: “Firavun yaratanı ve âhireti diyor inkâr eden bir dehri idi”. Dehri demek Dehriyyun, yaratanı inkâr ediyor âhireti de inkâr edenlere Dehriyyun deniyor. Bu Firavun diyordu ki: “Âlemin İlâhı yoktur hâşâ! Her belde ahâlisinin görevi kendi sultanına itaatle meşgul olmaktan ibarettir” diyordu. Bu Ebû Hayyân’ın keşfidir Firavun hakkında. ‘’Naziât Sûresi 24’üncü âyetinde’ ’de (اَنَا۬ رَبُّكُمُ الْاَعْلٰىۘ) diyordu. “Ben sizin en büyük rabbinizim diyordu”. Kim? Firavun diyordu. Ne oldu? Kendini de peşinden gidenleri de doğru ateşe götürdü cehenneme. Kendisini asaleten ve mutlak hâkim sayıyor kendi emrinde meleği yani danışma meclisi ve onların arkasında da kavmi bulunuyordu. Firavun’a uyuyorlardı, Firavun’a itaat ediyorlardı. Hakkın hâkimiyetini hesaba katmayarak asalet ve mutlâkiyet iddiasıyla verilmiş emirlere Firavun emri adı verilir. Çünkü Allah’tan başka mutlak hükümdar yoktur. Bütün kâinatı idare eden Hakk’ın kânûnlarının bir şahsın veya belli bir cemaatin emir ve irâdesiyle değişemeyeceği açık seçik bellidir. Kimse Hakk’ın kânûnlarını değiştiremez. Değiştirmeye kalkarsa başına gelecekleri düşünsün! Kendi emriyle hak ve hukûk ortaya koymaya kalkar Hakk’ın kânûnlarını değiştirip bozmaya hayra şer, şerre hayır iyiye kötü, kötüye iyi demeye kalkar. İşte o zaman bu zihniyet kendini de peşinden gelenleri de ateşe götüren zihniyettir Firavun zihniyetidir Firavun öyle yaptı. Ne diyor Cenabı Hak:(يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) “kıyâmet günü kavminin önüne düşer”. Kim? Firavun. Önderler, liderler, haksız Firavun gibi önderler hak hukûk tanımayan gerçeği kabul etmeyen bütün Firavun gibi kim varsa hepsi bu tâğutî zihniyet. Bunlar kıyâmet günü kavminin önüne düşer. (فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ) bir de bakarlar ki: “Su diye kendilerini ateşe götürmüştür”.

 

Dakika 10:00

 

Hani çağdaştınız, hani ilericiydiniz! Kime diyoruz bunları? Îmânı, Allah’ı, Allah’ın kânûnları Allah’ın kitâbı Kur’an-ı ve âyetlerini, O’nun hükümlerini tanımayan zihniyete diyoruz bunları. Hani siz neydiniz! Niye milleti hem kendinizi ateşe cehenneme niye götürüyorsunuz? Cenab-ı Hak öyle diyor. (فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ) birde bakarlar ki: “su diye kendilerini ateşe götürmüştür”. İşte îmânsızlar kendilerini çağdaş kabul ederlerse sonuç böyle olur. Hak hukûk tanımayıp milletimin kanını emen vampirler kendini çağdaş kabul ederse işte sonuç böyle olur.                      (بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ) ve ne fenâ virttir o merfud ‘’Tu’’ ne kötüdür sudur o varılan ateş su diye ama ateşe girdiler, cehenneme girdiler. Çünkü suya hararet söndürmek ciğer soğutmak için gidilir ateş ise bunun zıttıdır. Bunlar mutlu olmak için gittiler inkâr etmişlerdi. Yani mutlu oluruz bize inkâr edersek Allah, peygamber, kitap tanımazsak mutlu oluruz demişlerdi. Ama ebediyyû’l-ebed mutsuz, ebediyyû’l-ebed mutsuz, bedbaht ve cehennemde kaldılar ve kalacaklar. (وَأُتْبِعُواْ فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ) ve böylece hem bu dünyada hem de kıyâmet gününde bir lânete metbu kılındılar. (بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ) ne fena rifttir bu merfut. Nedir bu? Lânet ile anılma işi bu. Bunlar lânetle anıldılar. “Ne kötü ödüldür şu lânetle anılma ödülü”. Rift destektir cehennem ateşine virt lânete de rift denilmesi burada alay ve istihzâdır. Gâyet veciz ve belâğatli bir istiâredir.

 

Kıymetli dostlarım,

 

Ölümsüz mutlu hayatı bulmak için Allah’u Teâlâ’nın emrine girmemiz gerekiyor O’nu inkâr ederek O’nun mülkünde yaşanmaz bir de bize hayatı veren yoktan yaratan da O. Bu kâinatı bizim için Kur’an düzenleyen dizayn yapan da O, bütün nimetleri veren O, cenneti bizim için hazırlanmış olan O. Gelin ebedî rahmet varken, cennet ve Allah’ın Cemâli varken, ebedî mutluluk varken küfrü, zulmü, nifâkı bırakalım Allah’a itaat edelim emrine girelim. Tağutları, Firavunları bırakalım cehennemden paçamızı kurtaralım tek kelimeyle! Ehli küfür ebedî cehennemde kalacaktır. Ehli küfür kimdir? Allah’ı, peygamberi, kitâbı ve âyetlerini, o âyetlerin hükümlerini, Kur’an’ın hükümlerini âyetlerini inkâr eden herkes ehli küfürdür Kur’an-ı Kerime göre. Kur’an’ı Kerim hak ve Allah’ın kitâbı son kitap olduğuna göre son Peygamber olduğuna göre bu gerçeği kimse görmemezlikten gelmemeli yoksa yazık olur. Rahmeti bırakmış Allah’ın gazâbına gitmiş olunur. Bu, Kur’an-ı Kerim ise insanları Allah’ın rahmetine çağırıyor duyanlardan hidâyete mazhar olanlardan ebedî kurtulanlardan eylesin.

 

Dakika 15:11

 

 

(Visited 37 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}