HadısŞerifKülliyatı 36-01

36-Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 36

  • – Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 36

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

 

Elhamdülillahi rabbil alemin vesselatü vesselamü ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatin ve euzu bike rabbi en yahdurun, Allahümme eslihli şe’ni vela tekinni ila nefsi terfete ayn rabbi yessir velâ tuassir rabbi temmim bi’l-hayr’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; dersimiz evlat ve akrabalık konularını hadisi şerifler külliyatından sizlere vermeye devam ediyoruz. Şefkat, şefkati sevgiyi açığa vurma kucaklama öpme gibi çocuklara evlatlara sevgiyi açığa vurmak onu doyasıya sevdiğini ona yansıtmak onu sevgi ile doyurmak, işte bu konuda büyüklerde takdir edilme ihtiyacı neyse, küçüklerde de sevilme ve şefkat görme ihtiyacı aynı şeydir. Dikkat et buraya büyüklerde takdir edilme ihtiyacı ne ise küçüklerde de sevilme ve şefkat görme ihtiyacı aynı şeydir. Ruhi bozukluklar ailesinden yeteri kadar sevgi ve alaka görmemesi buna dikkat et, öğretmende sevgi olmazsa çocukta ne karakter ne de zekâ iyi ve serbestçe gelişemez diyor ahlakçılar. Çocuk intiharlarının sebeplerinden biri olarak çocuğun sevilmediğine dair inancı gösterirler. Temiz havaya nasıl muhtaçsa, aynı tarzda sevgiye de muhtaçtır, yeterli sevgiye mazhar olmayan çocukların konuşma özürlerine maruz kalacağı da belirtilmiştir. Her çeşit ruhi bozuklukların temelinde insan yavrusunun en önemli psikolojik ihtiyacı olan içten sevilmek noksanlığı gösterilmektedir. İçten çocuğunu her anne baba sever ama bunu açığa vur ki çocuk sevildiğini bilsin, çocuğa bunu yansıtmadığın zaman çocuk kendinin sevilmediğini zannediyor. Peygamberini 15 asır önce iyi dinleyen topluluklar elbette ki görevini de iyi yapanlar, güzel nesil yetiştirmişlerdir. Sevgili dostlarımız küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir, bunu söyleyen Peygamber efendimiz (A.S.V) haber ondan geliyor. Deveye binen kadınların en hayırlısı Kureyş kadınlarının saliha olanlarıdır. Onlar küçüklüklerinde çocuklarına son derece müşfik ve düşkündürler yani çocuklarını çok severler ve çocuklarına düşkündürler bakın Kureyş kadınlarını da bu özelliği ile Peygamberimiz övmüştür.

 

5:10

 

Yine Hz. Enes’ten gelen haber de iyaline karşı Hz. Peygamber (A.S.V)’den daha müşfik, daha şefkatli, daha merhametli, daha da büyük bir sevgi kuşatması ile ailesini kuşatan bu konuda müşfik olan hiç kimseyi görmedim diyor Enes hazretleri. Oğlu İbrahim’in Medine’nin bir kenarın da oturan sütannesi vardı, sütannenin kocası bir demirci idi, beraberinde bizde olduğumuz halde Hz. Peygamber (A.S.V) oraya çocuğu sık sık görmeye giderdi, varınca demircinin ishirle dumanlandırılmış evine girer, çocuğu kucaklar öper koklar, bir müddet sonra dönerdi. Tüm insanlığa rahmet, merhamet Peygamberi (A.S.V) çocuklarınızı çok öpün, zira her öpücük için size cennette bir derece verilir ki 2 derece arasında 500 yıllık mesafe mevcuttur. 500 derece mesafe mev’utturda denmiştir melekler öpücüklerinizi sayarlar ve sizin için yazarlar. Şefkatli olmayana merhamet edilmez, halka, topluma merhamet ve şefkat göstermeyene yüce Allah rahmet etmez. Yüce Allah (C.C) kalplerinizden merhameti çıkardı ise ben ne yapabilirim, çocuklarını öpmeyen birine söyledi bunu. İşte kıymetliler, durum meydanda sevgili Peygamberimiz (A.S.V)’in torunlarını kucaklayıp bağrına bastığını ve dua edip sevgisini ishar buyurduklarını haber vermektedir. Öpmeyi, sevgi öpmesi, merhamet öpmesi, şefkat öpmesi, hürmet öpmesi, şehvet öpmesi diye beş kısma ayıran İslam âlimleri yüce Allah rızası ile olduğu takdirde hepsinin ibadet sayılacağını ifade etmişlerdir. Çünkü sevgi merhametten gelir merhamet imandan gelir, çocuğa karşı şefkat, merhamet imandandır, bunun açığa çıkan tarafı da çocuğu sevgiyle kuşatmaktır. Evet, kızlarla ilgili bir örnek içinde Cemre bakın diyor ki Cemre Bintü Abdullah babam diyor beni Resulullah (ASV)’a götürdü ve şu kızım için yüce Allah’a bereketle dua buyurun dedi, Resulullah (s.a.v) beni kucağına oturttu sonra elini başıma koydu ve bereketle dua etti. Yetimin başını arkadan öne doğru, babası olan çocuğun başını da önden arkaya doğru meshedin diye de haber bulunmaktadır. İşte kıymetliler, pek çok rivayet Hz. Hasan ve Hüseyin’i kucaklayıp öptükten sonra Yarabbi ben bunu veya bu ikisini seviyorum.

 

10:22

 

Sen de sev diye dua ettiğini rivayet ediyorlar. İşte sadece torunlarına, ailesine falan değil bütün insanlık âlemine şefkat merhamet, kanatlarını geren bir Peygamber. Onun için âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Yine sevgili Peygamberimiz bakın ne buyurdular; Sait İbnü’l Âs’dan gelen haber bu da Tirmizi rivayet ediyor; bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz. Ben ancak bir muallim olarak gönderildim diye Peygamberimizden de rivayet vardır, çocuğun babası üzerindeki haklarından biri ismini ve edebini terbiyesini güzel yapmasıdır. Dine irşat ve onun talimi hiçbir suretle sakıt olmaz. İnsanlık âleminin en çok ihmal ettiği şey, çocuğa dinini, imanını, İslam’ını öğretmeye çalışmaması, burada yeteri kadar bir gayretin olmaması bütün yanlışlıkların temeli buradan geliyor. Kendi bilmiyor çocuğuna da öğretmiyor iyi bir öğretici bulmaya gayret etmiyor. Ayet-i kerime de Cenabı Hak buyuruyor; ey iman edenler kendinizi ve aile halkınızı yakıtı taş ve insanlar olan ateşten koruyunuz. Ateşten ne ile korunur dinini, imanını iyice öğrettiği zaman korumuş olursun. Yine buyuruyor Cenabı Hak; ey iman edenler zevceleriniz ve evlatlarınızdan bir kısmı size bir nevi düşmandır, o halde onlardan sakının mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitnedir. ‘’Tegabun Suresi 14 ve 15 de’’ İşte ne zaman fitne oluyor mal ve evlat, dinini imanını öğretmediğin zaman, işte tehlike orada zuhur etmeye başlıyor. Çocuğunun kendisine iyi davranmasından ona yardımcı olan babaya yüce Allah rahmetini bol kılsın diyor. Bakın çocuğunun kendisine iyi davranmasın da ona yardımcı olan babaya diyor Allah rahmet, rahmetini bol kılsın diyor. Çocuğa baba nasıl yardımcı olur dinini imanını ona öğretir, çocuk dinini iyice öğreneceği bir ortama onu ne yapar yerleştirir. Çocuğunun kendisine iyi davranmasın da ona yardımcı olan babaya Allah rahmetini bol kılsın. Asil düşman öldürdüğün takdir de senin için bir nur olan seni öldürdüğü takdir de şehadetine sebep olarak cennete gönderen düşman değildir, hakiki ve en büyük düşmanın kendi sulbünden gelen evladın sonra tasarrufun altın da bulunan malındır.

 

Dakika 15:00

 

Kişinin fitnesinin ehli malı ve çocuğun da bulunduğunu ifade eden bir Buhari hadisi şerifinin şerhi saadetin de Abdullah İbnu Ebi Cemre işte fitne ile imtihan edileceğini en büyük imtihanlardan birinin mal ve çocuk evlat olduğunu unutma. Anne baba malı ile imtihan edilir evlatlarıyla imtihan edilir, evlatlar da anne baba ile imtihan edilir. İmtihanı kazanamayanların vay haline! Onların yanına dön bakın zira cihadın iyisi onların içerisindedir. Cihada cepheye gitmek isteyen birine Peygamberimiz senin hizmetine bakımına ihtiyacı olan annen baban var mı? Diye sordu o mücahide o da var dedi. Öyleyse annene babana git o da bir cihattır dedi ve öbür cihadın önde gelen cihadı olduğunu söyledi. Ey anne babalar, siz doğru evlat yetiştirin siz terbiyesini ilmini, irfanına verin ötesi ona kalmıştır Allah’ın hidayetine kalmıştır. Eğer bu adam küçük çocuğu için çalışıyorsa çalışan bir adam için söyledi Peygamberimiz, Allah yolundadır dedi. Bakın çocukları için çalışan anne baba Allah yolundadır, yaşlı anne babası için çalışıyorsa Allah yolundadır, nefsinin iffetini korumak için çalışıyorsa Allah yolundadır, ehli için çalışmak için çıkmışsa Allah yolundadır. Ancak tefahür ve övünmek için çıkmışsa tağut şeytan yolundadır diyor Peygamberimiz rivayetinde, buda Taberani’nin Tahricin de görüyoruz bunu da. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler; sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam’ın sözleri; çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın buyurdular. Kişinin öldükten sonra geride bıraktığı şeylerin en hayırlısı kendisine dua eden salih bir evlat, sevabı kendisine ulaşan sadakayı cariye, kendisinden sonra toplumun amel ettiği ilimdir buyurdular. İşte ilim evlat ve ilim, bir de sadakayı cariye, sadaka-i cariye ne demektir? Kendinden sonra insanların faydalanacağı eserler bırakmak demektir Allah yolun da. Yine Tirmizi’nin rivayetin de Hz. Ayşe validemizden gelen haber de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır; Sizin en hayırlınız ailesine karşı hayırlı olandır, ben aileme karşı hepinizden daha hayırlıyım, arkadaşınız öldüğü zaman kusurlarını zikretmeyi terk edin. İnsanlar ölünce iyi taraflarını söyleyin, kötü insanlar kusursuz insan olmaz kötü taraflarını söylemeyiniz buyurdular. Bu insanlar öldükten sonra da böyledir ölmeden önce de böyledir, ölmeden önce onun kusurlarını bilmediği taraflardan ona hatırlatmak öğretmek uyarmak gerekir.

 

Dakika 20:03

 

Öldükten sonra da artık iş bitmiştir, iyi tarafları konuşulmalı kötü tarafları konuşulmamalı. Çünkü kusursuz insan olmaz, cihan da bir kusur insan bulunmaz velakin her kusur teftiş olunmaz. En büyük kusur nedir? Şirk küfür nifak zulüm fasıklık fakirlik işte bunlarla kusurların en büyüğü bunlardan başlar. Bunlardan biri varsa vay geldi haline, hele de küfür nifak ve şirk varsa artık ebediyülebet pişmanlık devam eder. Yüce Allah imanı kâmilden ameli sahihten ve içi Allah sevgisi ile dolup taşan bu sevginin Allah için mahlûkata yansıyan bütün insanlığa iyilikte yarış halin de bulunan Allah kullarından o kullarından eylesin ve Peygamberimizle, Nebilerle, Sıddıklarla, şehitlerle, Salihlerle beraber olmayı nasibi müyesser eylesin. Bunların aslı esası Allah’ı dinlemeli (cc), Peygamberi dinlemeli, Allah’ın Peygamberin ortaya koyduğu İslam’ı da fakih ve müçtehit âlimlerden öğrenmeli, öğrenmeli iman ve amel işlemeli, hem bilmeli gerçek iman ile iman etmeli, hem de ameli salih sahibi olmalı. Cenabı Hak iki cihan da lütfu keremi ile mutlu olan büyük Fevzi Azime mazhar olan iki cihan da kurtulan kullarından eylesin.

 

Dakika 22:39

 

(Visited 66 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}