hadisvetasavvuf 36-01

36 – Hadis ve Tasavvuf Ders 36 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 36     

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Kıymetli izleyenler; Nakşi okulunun tasavvuf notlarından bazı sizlere notlar vermeye devam ediyoruz. Buradaki amaç ruh terbiyesidir, yüce İslam’ın ahlakı ile ahlaklanmak ki bu Hz. Muhammed’in ahlakıdır, Yüce Allah’ın âlemlere örnek ve önder olarak gösterdiği Habibi Kibriya Muhammed Mustafa’nın ahlakı canlı ve yaşanan İslam ahlakıdır. Nakşi Okulu da bu ahlakı ruh terbiyesi üzerinde teori de ve pratikte uygulamak bu ahlakı yaşamak için gayret sarf edilmiş bu ekol de çok kıymetli zatlar yetişmiştir. Allah korkusu mardiyedekinin korkusudur, nefsi mardiyye hiçbir murat ve maksutları yoktur sırf Allah korkusudur katıksız katkısız kul Rab’dan Rab kuldan razıdır. İşte buraya ulaşmak meselesi buraya ulaştığın zaman kemal noktasın da bir ruh terbiyesi gerçek tevhid ve gerçek ahlak ve kalp tamamen İslami bir kalp iman oraya devletini İslam oraya devletini kuruyor. Kemal korkusu kâl ile tarif olunmaz. Efendimiz (A.S.V) ben çok korkanınızım diyor Allah’tan en çok korkan ve Allah’ın en büyük sevgilisi ve Allah’ı bütün varlığıyla seven Peygamber bakın herkesten daha çok korkuyor Rabbisinden bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız buyuruyor. Aklı kül her şeyi İlhami Rabbanidir teslimi külli ile ruhu sultana İslam devletine teslim olurlar şeytanlar bile teslim olmak zorun da kalır. Bunların da kimisi Müslüman olur kimisi kaçar (“Evliyai tahte kubabi la yarifühüm ğayri”) velilerim bilgim altındadır benden başkası onları bilemez bir Hadisi Kutsi de böyle rivayet olunmuştur. Onlar her an rızayı ilahiyi gözetirler rızaya adanmış emre hazır beklerler ilmi ledün ve nice sırlara vakıftırlar. Allah’u Teâlâ’nın lütfu ihsan ile bunların dilleri şeriat kalpleri ilahi hakikattir. Çünkü şeriat hakikattir hakikat şeriattır herkesin haline göre bunlar sohbet ederler sünnete sıkıca tabidirler. Ruhu sultana aklı meat ile İlhami Rabbani ihsanı Samadani ile vücut ülkesin de hükmeder. Hayret ile son Makam-ı Mahmut’a doğru ki bu makam Efendimiz Hz. Muhammed’in makamıdır.

 

Dakika 5:10

 

İlahi feyizlere nihayet olmaz Hz. Muhammed ebedi yükseliştedir. Yüce Allah’ın lütfu, lütfu inayeti ona devamlı Cenabı Hak lütfeder lütfu ihsanda bulunur. Sevgi şarabını içtim de yandım ne tükendi ne de kandım, ilahi ihsanlar tükenmez. Tecelliler nurun tecellisi, sıfat tecellisi, cemali tecelliler, celali tecelliler, ilahi iltifatların tecelli mağfiret, ilahi iltifatların tecellisi ve marifet mağfiret tecellisi gibi tecelliler devam eder tükenmez ilahi insanlar tükenmez. Ayarına göre değer biçerler ayarın budur derler sen kendi ayarını bilemezsin ama seni yaratan senin ayarını bozduğunu da düzelttiğini de geliştirmeye çalıştığını da ve geliştirdiğini de geliştirmediğini de iyi biliyorlar ayarını biliyorlar. Mihenge sürerler bu âlem imtihan âlemidir uyan sonra pişman olursun vuslata çalış. ‘’İsra 72. Ayette’’ bura da kör olanlar orada da kördür burada sağır olanlar orada da sağırdır kalp gözünü şeriatın Kur’an’ın İslam’ın nuru ile aç bu dersler kalp gözünü açmak için gözünü bağlamak için değil. Nefsi emmare nefsi emmareye nasihat kar etmez, ruh hayvanlaşmıştır insanlığını tenzili rütbe ile aşağıya düşürenler kalbi mühürlenenler. ‘’Bakara Suresi 7. Ayette’’ buyrulduğu gibi mühürlüler 72 fırkanın sıfatları nefsi emmare ehli dünyadır. Oyun da oynaşta çalgı da cümbüşte olalım sonra tövbe ederiz diyenlerdir ki tövbe etmeye de fırsat olmadan Azrail (AS.) bunların gırtlağına çöker alır götürür. Bu duruma düşme dikkat et nefsi emmare ehli dünyadır oyun da oynaşta çalgı da cümbüşte olalım derler çalarlar çırparlar oynarlar zıplarlar sonra tövbe ederiz diyenlerdir ki bir kısmı da bunların tövbeye falan da dilleri dönmez akıllarına bile gelmez. Haramlar günahlar keşiş dağları gibidir bunlar da onların gözlerin de zerre bile görmezler keşiş dağlarından büyük günahları onlar sinek gibi bile görmezler az bir iyiliğe övünürler ruhu hayvana nefsi emmareye iblise teslimi külli ile bunlar teslim olmuşlardır. Allah muhafaza buyursun. Buraya dikkat et! Bunlar nefsi emmareye iblise teslimi külli ile teslim olmuşlardır. Bunlara nasihat edersen kızarlar suratlarını asarlar. Niye? Nefsi emmare ile iblis hak nasihatlerden hoşlanmazlar.

 

Dakika 10:15

 

Bu kişi de nefsi emmarenin sahibi olan bütün insanlar teslimi külli ile nefislerine iblislerine şeytanlarına teslim olmuşlardır. Vücut vatanı ruhu hayvanın eline geçmiştir onun emrindedir vücut vatanı işgal edilmiştir pişman olmazlar rahmet deryasın da sanırlar kendilerini, tam günah deryasını rahmet deryası görürler tövbe edenleri bunların vardır ama azdır. ‘’Araf suresi 179’’ Kalpler gözler kulaklar çalışmaz hayvandan aşağıdırlar, nasihate karşıdırlar bile bile işleyenleri de günahları bile bile işleyenleri de vardır, imanlar ya yoktur ya tehlikededir. Kendinizi hesaba çekiniz yana yakıla ağlayarak tövbe etmelidir tövbeye devam etmelidir. Sıfatı levvame yani nefsi levvame bunlar da saçmalarlar tövbe de ederler ve tekrar da günaha devam de ederler nefsi levvamedekiler. Yine yaparlar amir olanı olmayanı vardır masiyet masiyeti yani günahları tekrar işlerler. Levm ederler kin, haset, kibir de vardır bunlar da tövbe de tövbe de terk ettiği kötü huyun tersi olan iyisi ile amil olmalıdır tevazu methüsena gibi ki kibrin gıybetin zıttıdırlar. Buuzu fillah olmalı mülhime, mülhime de amil olanlar mücahede zikir kılıcı bunlara da lazımdır, halde Rezzak sıfatı inkâr olmasın döneklik tereddüt olmasın. Vezir aklı maaş şeytanla istişare vardır. Dikkat edin! Allah korusun vezirleri bunların aklı maaş yine şeytanla da istişare yapabiliyor vesvese verirler, ruhu sultanı amaçları yıkmaktır nefsin eline vücut vatanını nefsin eline geçirmektir iblisle beraber. Teslimi külli ile huzuru Maallah olmalıdır çaresi her an beni görüyor Allah beni görüyor beni dinliyor duyuyor kalplerin künhünü biliyor işitiyor demeli kendini Allah’u Teâlâ’nın huzuruna derin saygı için de olmaya çalışmalı, ihsan işte mertebesine doğru yükselmeye gayret etmeli, Allah’tan çok mu çok yardım istemeli. Sevgide de Allah’u Teâlâ’nın ortağı yoktur Allah sevgide de ortak kabul etmez Yüce Allah’ı seversen ki seveceksin şeksiz şüphesiz şeriki naziri olmadan eşsiz bir Allah sevgisi ile Allah’ı seveceksin. Rızık da ecel de ezeli takdirdir ecel işine de başkasını karıştırma rızık işine de başkalarını karıştırma.

 

Dakika 15:04

 

İmtihandasın kul kullukta gerektir, siz rızamı arayın, ben rızkınıza kefilim mütevekkil olunuz. Senin Allah için çalışmak boynunun borcudur rızkı sen yaratamazsın rızkı Allah verir, kul Rabbin kudret elindedir. Takdire iftira etme takdirine iyi inan sakın takdire karşı koyup iftira etmeye kalkma itaat yok isyan var, böyle durum böyle iken bak isyan ediyorsun itaat etmiyorken takdir böyle imiş demek Allah’a iftiradır. Ölçü şeriattır nefis şeytan aklı maaş 3’ü sureti haktan görünürler. Bu 3’üne dikkat et nefis, şeytan, aklı maaş 3’ü sureti haktan görünürler kendini hakkın kudret elinde görmeli zikir kılıcını da çekmelidir. Tefrizi umur et, el eman, el eman tencip davulunu bırak benlik minareden düşen gibi yalvar benliği bırak, minareden düşen gibi yalvar yalnız ölüm korkusu şehitlik ümidi vardır. Baktın ki minareden adam düşüyor o adamın yalvarışı Allah’a nedir? Ölüm korkusu şehitlik ümidi vardır. Hasta ilaç doktor konusunda da aklını başına al ilacın şifasını da yaratan doktorun eliyle seni tedavi eden de Allah’tır, sebepler komple Allah’ın iradesine bağlıdır, sebepleri ilahlaştırma doktor iyi etmez doktorun sebebiyle Allah şifa afiyet verir, mutmainne nefsi ilim yakın marifet ehlidir. Mutmeinnede ki bir mertebenin sahibi olan nefis ilim vardır bun da yakin kesin iman vardır marifet vardır. Hakkı tanımıştır ve marifet ehlidir yabani aşılamış ve ehilleştirilmiş züht ehli mülhime ’dedir huzuru Maallah hallerindedir tevekkül ve rıza kapısı açılır. ‘’Yunus Suresi 62’de’’ beyan edildiği gibi korku yok mahzun da olmazlar bunlar mutmainneye ulaşanlardır. İlmel yakin hal olursa Radıyye ile sıfatlanır, sebep de ihsan da Yüce Allah’tandır. ‘’İmran Suresi 14. Ayette’’ sana süslenip de takdim edenlere dikkat et o süslenen şeyler seni aldatmasın iki sevgi bir kalpte olmaz kalp nazargahı ilahidir, sürekli Cenabı Hak kulunun kalbine bakar. ‘’Rahman Suresi 27- 29’da’’ Cenabı Hak ne buyuruyor; (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) buyurmaktadır. (Allahümme ente maksudi ve rızake matlubi).

 

Dakika 20:11

 

Niyetim sensin isteğim senin rızandır tüm hazineler onun olsa sevinmez bütün hazineler alınsa üzülmez. Kim bu? Kalbi mutmain olan zatı muhterem olan mutmain nefse ulaşan Allah kulları. Tüm hazineler onun olsa sevinmez elinden nefsi alınsa üzülmez gördüğünü haktan görür acı tatlı birdir saz söz onların hak sevgisini etkilemez onlar hakkı bulmuşlardır vuslata ermişlerdir. Rızayı külli hal olmuştur mahviyeti külli de hal olmalıdır. Güzel ahlaka tebdildir, emmare de benlik vardır nefsi emmare de Allah korkusu yoktur. Allah’tan korkmaz nefsi emmarenin adamları, merdiyye de emniyet yoktur mahviyet vardır, mülhimede ki cennet arzusu cehennem korkusudur. Mülhimedekinin korkusu cennet arzusu cehennem korkusudur, mutmainnenin ki de velayet mahcubiyet korkusudur. Raziye rıza korkusudur onu kaybetmekten korkar. Merdiyede ki vahdet deryasındadır, öfke rızaya tebdildir, hakkal yakin halini yaşar feyizler zuhur eder melekler hizmet eder ilahi rızanın dışın da yapılan tarikatta daha büyük tehlike arz eder. Hakikatta da küfür tehlikesi ile karşına çıkar dünyaya yatmaya gelmedik yalancı âşıklar gibi olma, ömrünü israf etme her sıfatın mihengi vardır. Sıfatı merdiyye kötü huylar gitmiş güzel huylar gelmiş, kal ehlinin eli boştur kâmil mürşit her asır da sayıları azdır, Sıfatı Safiyye çalışmakla elde edilmez ilahi ihsandır her asır da bunların sayısı da azdır. Hz Ebubekir’in vekilidir ve hilafete getirilir zahiri âlem de manevi âlem de görevliler vardır. Sırrı hilafet Hz. Ali’nin vekilidir. (Kümmelini ehlullah) Hz. Ömer’in, Hz. Osman’ın vekilleridir. Efendimiz (ASV) hürmetine her asır da gelen Resul sayısınca veli zuhur eder, bunlara üst seviyede isimler verilmiştir. Halifenin 4 halifenin, 4 Tarik, 4 halifenin irşat okuludur. Hz. Ebubekir ve Hz. Ali’nin ki devam ediyor gizli açık olarak vasılı İllallah ‘tır. Eba Müslim’den sonra dördü Ebubekir’den sekizi Hz. Ali’den 12’ye çıkmıştır.

 

Dakika 25:04

 

Resul’ün soyundan 12 imamdır, kadiri cehri Hz. Hüseyin’e buradan Hz. Ali’ye 7’si buradan ayrılmıştır. Nakşi Hz. Hasan’a oradan Hz. Ebubekir’e dayanır 12’nin dışındakiler tarik değil kollardır, pir imama bağlıdır ona uyar hepsi vuslattır müstakimdir ruh yolu yakın nefis yolu uzaktır. Kâbe’ye gelen huccaca benzer dünyanın uzak yakın her yerinden gelirler, bazıları taç hırka giyse de dehridirler, bazıları şeyh görünseler de o dinsizlik kisvesi altın da oturan şeytandan daha tehlikeli Dehriler vardır. Bunların pirleri şeytandır yerleri cehennemdir. Çünkü bunlar şeriata uymazlar ellerin de ne Kur’an ve Sünnet ne şeriat vardır ama şeyhlik taslarlar işte bunlar dehri zındıktır bunlar. ((Elulemâü veresetülenbiyâ)) ilmel yakin sırrı hal olanlar kendine hal olanlar Sarf, Nahiv, Mantık, Meani gibi zahiri ve resmi olanlara zahiri âlimlerimiz bunlar şeriata uyarlar yine zahirle bâtını tasavvuf ahlakını birleştirenler yine şeriata uyarlar. Kitaba, sünnete, icma, kıyasa bağlıdırlar, şeriata marifete âlim ve amil olandır. Onun için İmamı Azam gibi Malik gibi Şafii, Hanbeli gibi zatlar bunlar zahirde de batıl da takvanın zirvesini yaşayan büyük âlimlerimizdir. Bunlar usul âlimidir usul âlimine vusul hakkı vuslattır bunlara tabi olanlar pişman olmazlar. İmamı Azam da bu işin en önde gelen üstatlarındandır. (El-mü’minü mir’atü’l-mümin’’) Mümin Müminin aynasıdır suyun rengi kabın rengidir.(Levnül mai levnül inayi) mühürlü değilse fasıklar da yola gelir Allah’ın hidayeti ile ama kalpler mühürlendi ise artık kul kendi şansını küfürle mühürlemesini kendi istemiştir. Zerre imanı olursa nasihatler bir gün canlanır tövbe istiğfar ederler. Kibriti ahmer olanlar var bütün cisimleri altın haline getiren maddeye kibriti ahmer denir, bunlar her asır da 3 yer de zuhur eder yeri de belli değildir denmiştir. Şeriat tarikatın kapısıdır tarikat hakikatin bahçesidir kuş olsan da kapıdan girmek zorundasın yani şeriat kapısından girmeden kimse marifete ulaşamaz. Şeytan şeriatı bırak o Ebrar işidir ibadetle uğraşma haram helali bırak âşık-ı didar olan her canının istediğini yemeli içmeli dost yüzüne bakmalı, cümbüşe, cümbüşe bakmalı vesaire nefis bunlara razı olur yuvarlanır parçalanır.

 

Dakika 30:03

 

Şeriat elden gider gerçek âlim bunlar için lazımdır gerçek âlimin olmadığı yerde işte şeytanlar şeyh postuna bürünürler, insan şeytanlarına dikkat edin şeriat ilmi hakikat ilmi olmayanlar da bura da büyük bir sapma ve saptırma vardır. Gerçek âlim lazımdır şeytan kapıcı gibidir bahçıvan kâmil olursa kapıcı uşağın olur o senin sözünü tutar bahçıvan usul erbabıdır şeriatsız bir defa tarikat imkânsızdır, tarikatsız hakikat marifet de böyledir. Zerre kadar şeriattan ayrılma sakın ha, şeriattır cümle işlerin başı şeriatsız tarikat şeytan işi, tarik elin de yok ise şeriat onun şeyhi şeytandır oldun mutlak. Bunu kim söylüyor? Şahı Nakşibendi’n okulundakiler söylüyor. Gökte uçsa olağanüstü zuhurat olsa şeriatına bakmalıdır gökte uçmasına bakma kişinin şeriatına bak bunların bazısı keşişler de bile olur, keşişte gökte uçar şeytan da şarkı garbi dolaşır bu keramet falan değil istidraçtır. Nar ile nura bak nar ile nuru ayıramazsan yandın gitti şeriat nurdur öbürleri nardır, şeriat hakikatin yoludur vuslat yolu odur hepsi şeriatın tertibidir. Yani o için de gördüğün marifet hakikatin tamamı nedir? Şeriatın içeriğidir bunlar şeriatın içindeki kendi tertibidir kendi katmanlarıdır. Onun için (innemel a’malu binniyyet) hadisi şerifini de iyi anlamalıdır bütün ameller niyetlere göredir, ecir de ona göre verilir her kişinin ecri ona göredir ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin, ilmi ezel sırrı kader ilmi ledün bunlar hak vergisidir. ‘’İmran Suresi 54’de’’ beyan edildiği gibi çok korkan ona çok yakındır Allah’tan korkmak demek Allah’a isyan etmemek bütün varlığınla Allah’ı sevmek demektir. O zaman Allah’a en yakın çok yakın kullardan olursun mihengi budur miyarı budur veli olmanın şartı budur, izzetine celâline yemin ile korkanı diyor emin kılarım. Dünyada berzahta mahşer de ona emin kılarım. Kal ile serabı su sananlar aldandılar, kal ile aldananlar serabı su sananlar aldandılar şeytan hilesine papaz işine istidraçlara dikkat et bunların şeyhi şeytandır. Bunlar haram da küfür de ilerlemiş İstidraç zuhur ediyor şeytanın şarkı garbi dolaşmasının sebebinin biri küfür de ilerlediği içindir küfrün dereceleridir. Bunlar nardır ateştir nur değildir bunlar şeriatla bilinir şeriat tamamen nurdur.

 

Dakika 35:03

 

Onun içindeki tertipler de Nurun Âlâ Nurdur şeriatta doyunca yemek israftır, tarikatta doyuncaya kadar yemek israftır, ehlullah huzuru ilahi ile değilse israftır. Veli de emniyet israftır rızayı gözetle 6 saat uyu huzur da bulun, kendini Allah’u Teâlâ’nın huzurun da bil çünkü o seni görüyor kalbine bakıyor, kalbe kim hükmederse o bedene hükümdar olmuştur. Ya nefis ya ruh ya da ruhu sultan ruhu sultan eğer vücut bedenine hâkim olamadıysa nefis ve şeytan hâkim olmuşsa ora da İslam devleti yıkılmıştır. („Ulemâi ümmetî ke Enbiyâ-i Benî İsrâil) vücut 4 unsurdur hava, ateş, toprak, sudur. Cemal âşıkları bir de malının âşıkları vardır, cemal âşıkları bütün varlığı ile Allah’ı seven Allah’ın sevgisini isteyenlerdir, bir de malının âşıkları vardır ki bunlar dünya ehlidir. Yeter ru’yet pes kâzip isen keramet ara gez demiş, yeter ru’yet pes kâzip isen keramet ara gez. Elin de şeriat ışığı olmadan yola gidenler uçurumlara kuyulara düşerler yırtıcılar onları parçalar, yarım âlimlere dikkat et yarım doktora da dikkat et. Genel fırkalar tarikler 73’tür. (Setefteriku ümmeti selasen ve sebine fırkaten) Ümmetim 73 fırka olacak. (Küllüha finnari illa vahideten) hepsi ateştedir bir tanesi müstesna. O bir tane ateşe gitmeyen cennete giden Fırkayı Naciye. (Ma ene aleyhi ve ashabi) benim ve ashabımın yolundakiler işte o bir fırka cennetlik odur Peygamberimizin (A.S.V) ve ashabının (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm ecmain) yolunu takip eden Fırkayı Naciye Ehlisünnet vel Cemaat fırkası bulur. Dört mezhep bu fırkanın içindedir, itikatta Maturidi, Eş ‘ari bu fırkanın içindedir ve ashabımın yolundakiler diyor benim ve ashabımın yolundakiler hepsi şeriatın için de gizlidir, vuslata erdirir şeriattan düşen şeriattan düşen cehennemin ortasına düşer. Bir defa herkesten istenen öncelikle şeriattır, tarikattan düşen hakikaten marifetten düşen ise şeriata düşer cehenneme düşmez. Tarikattan düşen insan şeriata düşer, hakikaten düşen insan yine şeriata düşer, marifetten düşen yine şeriata düşer fakat cehenneme düşmez. Şeriattan düşen nereye düşer? Doğru cehenneme. Şeriat ise cennettir sakın şeriattan düşme usul erbabını bulmak farzdır yani müçtehit âlimlere bu yüce İslam’ı iyi bilen Ehlisünnet vel Cemaat Fırkayı Naciye olan âlimlere onların ilmine mutlaka tabii olmalı, çünkü usul erbabına vusul hakka vuslattır bunu unutma.

 

Dakika 40:22

 

‘’Zariyat Suresi 56’da’’ yaratılış gayesi merdiyye sıfatıdır, insanın niyeti halis olmalı ki amel makbul olsun kalbin de yalnız Yüce Allah olsun muhabbet ortaklık kabul etmez. Bütün muhabbetin sevgin sadece Allah’a olsun öbürleri sadece Allah için olsun. Çünkü Allah muhabbette ortaklık kabul etmez, hiçbir konu da Allah’ın ortağı yoktur tüm kalbinle tüm varlığınla Allah’ı sev kişi neyi severse o tanrısıdır hak için değilse yandı putperesttir. Hak için sev hakkı sev bir de hak için sev.

(Elhamdülillahi alettamam vessalatü vesselam ala hayril enam Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem huve eftalül enbiyai verrusulul izam seyyidil evveline vel ahirin el hatemil mebusi rahmeten lil alemin).

 

Şimdi sizlere Pendiyye risalesi (RİSALE – İ PENDİYYE) risalesinden bazı öğütler vereceğiz. İrşat notları tasavvufi irşat notları şeriata uy bak ne diyor tasavvuf okulunun gerçek hocaları mürşitler ne diyor? Şeriata uy kendini huzur da bil beni görüyor de kalbini haktan ayırma, korku, Reca arasında ol, ürpererek üç ihlas bir Fatiha oku. Efendimiz (A.S.V)’dan itibaren bağışla edeple kendini ölüm döşeğine koy. (Eddünya faniyetün vel ahiratü bakiyetün) ölüm acıları kuşatmıştır, kendini ölüm döşeğine koy çünkü muhakkak öleceksin. El eman, eman, el eman Yarabbi affet mağfiret et Ya Rabbi eman, el eman Yarabbi affet mağfiret et, iman selameti nasip et pişman ol ağla tövbeye istiğfara sarıl devam et. Tüm şerlerden Allah’a sığın rahmetine kendini teslim et, onun rahmet deryasına kendini teslim et, teveccühün yalnız Allah’a olsun tüm gönlünle Allah de Allah canını ona teslim et yüce Allah’a ölmeden teslim et teslim ol ona. Her nefis ölümü tadar.(Küllü nefsin zaikatül mevt sümme ileyna turceun). Hiç bunu unutma (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ). Bunu da hiç unutma dilinden bırakma gönlünden bunun manasını unutma can gitti çıktı de çeneni bağlıyorlar elbiseni soyuyorlar ölüm döşeğine koydular.

 

Dakika 45:07

 

Yıkanıp kefene koyup cenazen kılınıp mezara gidiyorsun mezara koydular üzerine toprak atıyorlar Kuran-ı Kerim okuyorlar telkin veriyorlar dua ederken sen mezar da yalnızsın cemaat dağıldı sorgu melekleri mezarına geldi. Yardımı kimden göreceksin düşündün mü bunu? Yardımı kimden göreceksin düşündün mü bunu? Doktorlar ölüyor, Proflar ölüyor, kodaman zenginler ölüyor, generaller, mareşaller, hâkimler, savcılar ölüyor sana mezar da Münker Nekir gelip sual melekleri gelip sana Muhammed’in şeriattan, yüce İslam’dan sorular sorulurken yardımı kimden göreceksin düşündün mü? Allah’tan başka yardımcın var mı? (Mûtû Kable Ente Mûtû) ihtiyari tezekkürü mevt, ihtiyari tezekkürü mevt şimdi anlatılanlar ihtiyari tezekkürü mevt yani ölümü hatırlamak tüm yardımlar kimseden değil Allah’tandır onun izni iledir Efendimizin meclisine götürürler o imamdır öbürleri tüm Enbiya evliya onun cemaatidir. Hz. Muhammed bütün Peygamberlerin bütün evliyaların imamıdır feyizler gelir salavat oku, istiğfar et Allah de el eman, eman, el eman de (Ya Rabb’i ente maksudi „ilahî ente maksudî ve rizake matlubî“) oku durma oku teslimiyet için de oku. 3 kere de ya faal, ya faal ismi Celali oku üç İhlas bir Fatiha oku bağışla inabe de bulun inabe ahlak ruh terbiyesi içindir, yani inabe tövbe etmek o gerçek usul âlemine talebe olmak ve sürekli dersini ilerletmektir ta mezara kadar. Ahlak (Tehalleku bi ahlakillahi)  nefsini yerde gör Yüce Allah’ın sana teklif ettiği ahlaki ile ahlaklan varlığını yokluğunu eşit gör halen kalben kalen haktan razı olmalı teveccüh kalbinden ondan başkasını çıkar, düşüncelerini de çıkar bütün gayen düşüncen Allah ve onun rızası olsun, rabıta Yüce Allah’ın ihsanıdır. (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) Bakara 250’de zikri olunduğu gibi. (وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ) (وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) Allah her şeyi kuşatmıştır. Allah her şeyi duyuyor biliyor cihanı kuşatan beni görüyor halimi biliyor ilmel aynel yakin, hakkal yakin hâsıl olması için yalvar.

 

Dakika 50:02

 

İste onun kapısın da gel kalbini uzat ondan iste, murakabe vücudunu günah yığınını gör vücudun bir günah yığını halin de olduğunu gör tövbe et hakkın her şeyi kuşatmış olduğunu gör her şey fena rüzgârı savuruyor. Bunu gör tek baki o nefis dünya zevkini başkanlık sevgisini ister nefsine karşı koy Allah’a itaat et.

 

Dakika 50:53

 

(Visited 205 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}