HadısŞerifKülliyatı 38-01

38-Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 38

 

  • Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 38

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Euzu bikelimatillahit tammati min gazabih ve elimi ijabih ve şerri ibadih, ve min şerri hemezatişşeyatın ve euzu bike rabbi en yahdurun’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

 

‘’Estağfurullah biadedi zünübina hatta tuğfer, Allahuekber hatta tuğfer’’

 

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; şimdi de yine hadisi şerifler külliyatından derslerimiz devam ediyor, insanlığa zarar veren her şeyi ortadan kaldırmanın bir fazileti bulunmaktadır ve imanın da şubesinden olduğu şanlı Peygamberimiz tarafından ortaya konmuştur. Ebu Hureyre Hazretleri (R.A) sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’den (A.S.V) duyduğunu söyle anlatmaktadır; bir adam yolda yürürken yol üzerin de bir diken dalına rastladı, onu alıp dışarı attı. Cenabı Hak bu davranışından memnun kalarak ona mağfiret etti. Bunu Buhari, Müslim ve diğer hadis kitaplarının pek çoğun da görmekteyiz. İşte imanın şubelerinden olarak saydı Peygamberimiz bunu ve buna benzer bütün amelleri.               ‘’La İlahe İllallah Muhammedurresulullah’’ ile başlayan                                                              (اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) bu kelime-i şehadet ile başlayan yüce İslam bakın gerçek imanı ortaya koyduktan sonra bu imanın şubelerini de bir, bir ortaya koyduğunu görüyoruz. Bütün İslam’da yüce Allah’ın Amir hükümleri farzlar, vacipler, sünnetler, müstehaplar ve mubahlar, haramlar, mekruhlar, müfsitler, bunlar birer birer imanın şubelerinden olduğunu görmekteyiz. Haramdan kaçıran haramdan seni koruyan imandır. Bütün günahları terk ettiren şüphelilerden de seni sakındıran yine imandır. Onun için kıymetliler, kişi de iman kâmil olmalı bu imanın ilkesi olan ilim irfan da dosdoğru olmalıdır. O zaman İslam’ın içerisin de ne kadar yüce Allah’ın yap dedikleri, kuluna teklif ettikleri varsa bunlar da imanın şubelerinden olduğu gibi bakın hem iman hem de imanın şubeleri yani ameli salihlerin tamamı haramdan günahtan sakınmalar itaat etmek isyan etmemek ve müttekilerin yüce İslam da bu şekilde Allah’a kullukta gereken görevlerini yapmaları kuluna neler kazandırıyor neler.

 

Dakika 5:10

 

Nelerden kurtarıyor, Fevzi Necat buradan başlıyor. Ebu Davud’un rivayet ettiği bir hadisi şerifte de hiçbir hayır yapmamış olan bir adam yoldan bir diken dalını kaldırdı. Bu ya yola uzanmış bir ağaç dalıydı kesip attı ya da yola bırakılmış bir şeyi kaldırıp attı ki yoldan geçenler rahat geçsinler bu kaldırdığı şey de yola engel olmasın diye yaptı. İşte kıymetliler; Allah’ın rızasına uygun insanlığa faydası olan insanlara zarardan ve sıkıntıdan dolayı o zararı ortadan kaldıran kişilere işte bu vesileyi rahmet ve vesileyi mağfireti görmekteyiz. Yüce Allah kulunu affetmek için bahane ararım diyor başka bir haber de. İşte buna varıncaya kadar imanın şubelerinin en son da gelen derecesidir bu. Öncekiler daha çok derecelere haizdir. Yine Müslimi Şerif’te Ebuzer ’den gelen haber de bana ümmetimin hayır ve şer bütün amelleri arz edildi iyi amelleri arasın da rahatsızlık veren bir şeyin yoldan atılması da vardı kötü amelleri arasın da yine gömülmeden mescide bırakılmış tükürük de vardı. İşte kıymetliler; bir tükürük senin aleyhine, bir sümkürük senin aleyhine ama yoldan bir tükürüğü bir sümkürüğü kaldırmak onu ortadan kaldırmak ve cami temizliği çevre temizliğine bir katkıda bulunman var ya sana neler kazandırıyor. Bakın bir yolu kirleten kaybediyor ama bir yoldan veya bir mescitten bir tükürüğü kaldıran kazanıyor. İşte Cenabı Hakk’ın sevabının kullarına uçsuz bucaksız olduğu kulların Allah’a itaat etmeli tövbe istiğfar etmeli, sevap yarışında olmalıdır. Yine Müslim’in Şerif’te Ebu Berze (R.A)’den gelen haber de bakın ne buyurdu Şanlı Peygamber; Müslümanların yolundan rahatsızlık veren şeyleri kaldır. Bak burada da emir var kaldır diyor. Çünkü imanın icabıdır ve Müslüman olmanın gereğidir. Hiçbir hayır ameli olmayan bir adam yoldan geçenleri rahatsız eden bir ağaç dalını oradan kaldırıp attı. Yüce Allah bu amelinden memnun kalarak onu cennetine koydu. İşte kıymetliler; hangi sebepten dolayı onun affına vesile oldu bu. Bakın bazı ameller vardır ki kişinin Müslüman olmasına, imanlı olmasına, ameli salih işlemesine vesile olur.

 

Dakika 10:10

 

Bunlar da kişiyi cennete götürür. Evet, çünkü cennete gitmenin temeli aslı, esası iman ve ameli salih’e dayalıdır. Bu dersleri dinlerken diğer dersleri de hatırınızdan çıkarmayın. Bunlar müjde yönünü vermektedir, bunların itikadi ahlaki hukuki yönlerini Fakihlerimiz fıkıh ilmin de anlattılar. O dersleri size verdik sakın ola ki bunlara dikkat edin hadisi şeriflerden hüküm çıkartmak fakihlere aittir. Biz hadisi şeriflerin aslını haber veriyoruz ama hükümleri fıkıh kitapların da olduğunu duyurduk duyurmaya da devam ediyoruz. Şunu hepiniz iyi biliyorsunuz, bir gâvur şarktan garba köprü yaptırsa hayırlarla doldursa iman etmedikçe cennete giremez. Onun için imanlı kişilerin veyahut da imansızların yaptığı hayırların imana İslam’a Müslüman olmaya vesile olması, vesile olması ile iman etmiş Müslüman olmuş ve ondan sonra diğer hayır kapıları açılmış, o zaman da cennete gitmiş, bunun için hayır da iyilikte yarışmanın bunlar müjdesidir. Evet, kıymetliler; iyilik et balık bilmezse Halik bilir bunu unutma. Safvan İbni Süleym Hazretleri sahabenin tümünden Cenabı Hak razı olsun. Peygamber Efendimizden rivayet ediyor; o şanlı Peygamber buyurdu ki (A.S.V) dul ve kimsesizler için çalışan Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri oruç tutup geceleri de ibadet eden kimse gibidir buyurdu. Bakın Buhari, Müslim, Tirmizi de görüyoruz bu hadis-i şerifi de ve Nesâi’nin de kayda aldığını görüyoruz. Yine Amir İbnül Âs’dan gelen haber de sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdular; 40 iyilik vardır en üstünü sağmal keçi bağışlamaktır. Bu iyiliklerden birini sevap ümit ederek ve vaat edilen mükâfatı tasdik ederek yapan kimseyi Allah mutlaka bu ameli sebebiyle cennete koyar. Evet, kıymetliler; bu o ortam da bulunan keçi ortamın da, keçi koyun ortamın da koyun, sığır ortamın da inek gibi, deve ortamın da deve gibi ve başka ortamlar da o ortama uygun fakire faydalı olabilmenin müjdeleri bunlar. Bunun dışın da selamı almak hapşırana (yerhamukallah) demek, yoldan rahatsızlık veren şeyi temizlemek vesaire gibi fakat 15’e bile ulaşamadık diyor. Şimdi imanın şubelerinden bahsettik ve saydık onları daha önceki derslerimiz de. İşte bu da onlardan biri o 40 iyilik İslam’da amir hükümlerin için de bulursunuz, imanın şubelerinin içinde bunlar hep sayıldı.

 

Dakika 15:02

 

Evet, kıymetliler; yine Ebu Musa anlatıyor Peygamber efendimizden (A.S.V) haber veriyor; Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu Peygamberimiz, ya bulamayan olursa diye soruldu eliyle çalışır, hem şahsı için harcar hem de tasadduk eder cevabını verdi. Ya çalışacak gücü yoksa? Dediler. Bu durum da sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder dedi Peygamberimiz. Bunu da yapamazsa? Dediler. Kendini başkasına kötülük yapmaktan alıkoyar zira bu da bir sadakadır buyurdular. İşte Müslümanın her iyi hali ona sevap yazılmaktadır. Sadaka yazılmaktadır her iyi hali. Onun için yatsan sevap kalksan sevap, sevap üstüne sevap Müslümanın iyi halleridir, kötü haller ise aleyhinedir. Evet, kıymetliler; bu gerçekleri sizlere duyurmaya devam ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz’den yine Buhari, Müslimin rivayet ettikleri Ebu Hureyre Hazretlerinden geliyor tabii o da Peygamberimizden haber veriyor; Güneşin doğduğu her yeni gün de kişiye her bir mafsalı için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasın da adalet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanını yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel söz sadakadır, namaza gitmek üzere attığın her adım sadakadır, yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldırıp atman sadakadır buyurdu şanlı Peygamber (A.S.V) yine bunu da Buhari, Müslim gibi zatı muhteremler eserlerine aldıklarını görüyoruz. Onun için kıymetliler, sadaka kişi için çok faziletlidir belaları def eder, ömürlerin uzamasına da ta ezel de kader yazılırken vesile olur. Çünkü senin hayır işleyip işlemeyeceğin ezel de bilinmektedir. Konuşmacılar bazen konuşurken kendi kapasitelerine göre konuşuyorlar. Hâlbuki Allah’ın ilmini tanıyan, Allah’ın ilmi ezeli ve ilmi ebedisini tanıyan insanlar kaderi anlamakta, anlamakta güçlük çekmezler. İşte kader değişir mi, değişmez mi? Allah’ın ilmi her şeyi kuşatmış, kader önceden yazılmış her şey önceden biliniyor, senin ne yapıp yapmayacakların biliniyor, sevapların günahların tembelliğin hepsi biliniyor, ezel de her şeyi bildikten sonra uzak yakın Allah için olmadığına göre sen hala neden bahsediyorsun. Allah’ın ilmi şaşar mı? Evet, çok kıymetliler; onun için sen kulluk görevine bak. Yüce Allah yüce sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu iyi bil, yine şu haber de bakın ne diyor;

 

Dakika 20:03

 

Hayır, iyiliklerin sana ona bir faydası olmayacaktır. Çünkü o bir gün bile ya Rabbi kıyamet günü günahlarımı bağışla dememiştir. Müslimin rivayet ettiği bir haber bu. Ayşe annemizden geliyor. Çünkü İbnül Cud’ân cahiliye devrin de sılayı rahim de bulunur, fakirlere yedirirdi yani Müslüman olmadan önceki halini Müslüman olmayan birinin iyi halini anlatıyor. Bakın burada da iman ve tövbe istiğfar gerekli olduğunu Peygamberimizin hatırlatması, o adamın Müslüman olmayan bir kişinin İyi hallerinin faydası olup olmayacağı soruldu? Hayır dedi Peygamberimiz iyiliklerin ona bir faydası olmayacaktır. Çünkü o bir gün bile ya Rabbi kıyamet günü günahlarımı bağışla dememiştir. Çünkü iman tövbe istiğfar kişi de olacak. Kadı İyaz derki; kâfirlere amellerinin fayda vermeyeceğine bunlardan dolayı sevap görmeyeceklerine azapları da hafifletilmeyeceğine icmai ümmet vardır. Lakin suçlarına göre küffarın azapları birbirinden şiddetli olacaktır. Şimdi bakın buradaki Kadı İyaz’ın, ulemanın ittifak edip icma ettiği bu konu da gâvur cennete giremeyecek ama cehennem de yerleri farklı azap dereceleri farklı. Dünya da adam Müslüman olmamış ama iyi halleri var, yaptığı iyi işler var. Bunlar cehennem de derece, derece cehennem derece tabaka, tabaka, dereke derekedir. Onun için en altta yanan gâvurla en üstte yanan cehennemlik farklı tabakalar da, farklı derekeler de azap göreceklerdir. Bunda da gâvurluklarının derecesine göredir. Yine Ebu Zer hazretlerinden gelen haber de sevgili Peygamberimiz buyurdular; yapılan hayırdan maruf hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa bunu ehemmiyetsiz görüp ihmal etme. Yani güler yüz bile Müslümanın hayrınadır ve güzel ameldir, o da onun sevap defterine yazılır. Yine Huzeyfe Hazretleri Peygamberimizden haber verdiler; O Peygamberimiz (A.S.V) buyurdular ki bir maruf sadakadır, yani şeriatın ve aklın iyi gördüğü her şeyden emrettiklerin ve kötülüklerden de men ettiğin ne varsa bunlar nedir? Sadakadır buyuruyor. Yine Tirmizi’nin verdiği haberde de kardeşini güler yüzle karşılaman kendi kovandan kardeşinin kovasına su vermen de birer maruftur buyurdular, yani kişiye bir bardak su bile versin bu da maruftur o da sadakadır. O da hayır hasenattandır, ikramdandır, yalnız bunların hepsini Allah için yapacaksın, başka bir şey karıştırma bu işin içine, Allah’ın rızası için yap. İbnu Adiy, Adiy İbnu Hatim, Peygamber efendimizden söyle anlatıyor şanlı Peygamber buyurdu ki; sizden herkese Rabbi araların da bir tercüman olmaksızın doğrudan doğruya hitap edecektir.

 

Dakika 25

 

Kişi o zaman ateşe karşı bir kurtuluş yolu bulmak üzere sağına bakar, hayatta iken gönderdiği hayır amellerden başka bir şey göremez, soluna bakar orada da hayatta iken işlediği kötü amellerden günahlardan başka bir şey göremez. O cihetine, ön cihetine bakar ön tarafına, karşısın da kendini beklemekte olan ateşi görür. Ey bu dehşetli güne inanan müminler, yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun, bunu da bulamazsanız güzel bir sözle koruyun, tatlı söz konuşun hayırlı sözde bulunun ve güler yüzde bulunun. Bunu da Buhari, Müslim, Tirmizi gibi zatı muhteremler rivayet ettiler, eserlerin de kayda aldılar. Yine Ebu Hureyre (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain)  Allah hepsinden razı olsun. Bakın ne diyor; bilin ki bir ev halkına sütünden ve yününden istifade etmeleri için akşam ve sabah bol süt veren devesini geçici olarak bağışlayan kimsenin ecri cidden büyüktür. İşte bu da sevap işleme çeşitlerinden biridir Müslimi Şerif rivayet ediyor. Evet, kıymetliler; Cenabı Hak bütün amelleri, ameli salih ve makbul olan kullarından eylesin, imanlarımızı kâmil ve daim eylesin, günahlarımızı mağfur ve ticaretlerimizi de lentebur eylesin, iki cihan da Cenabı Hak biz kullarını iyi kullarla beraber aziz eylesin. Evet, kıymetliler; bugünkü dersimizin de sonuna geldik, diğer derslerimiz de İnşallah yüce İslam’ın hizmetin de insanlığa faydalı olmak için sırf yüce Allah’ın rızasını kazanmak için hizmete devam edeceğiz. Allah’u Teâlâ’nın lütfu keremi fazlı ile evet ne mutlu Müslümanım deyip Müslümanca yaşayanlara.

 

Dakika 28:52

 

(Visited 101 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}