hadisvetasavvuf 38-01

38- Hadis ve Tasavvuf Ders 38 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 38

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Aziz izleyenlerim nasuh tövbesi kul haklarını öder güzel ahlakla imdat kapısına gelir Çünkü Cenabı Hak;

(إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) Allah temizlenen temizlenmeli kalp temizlenmeli nefis teslim olmalı akıl kalp kapısında nöbet tutar kalbin kürsüsünde Murat isimli kimse Kuran-ı Kerim okur tevhid, tevfiki ilahi ile bakın Kuran-ı Kerim okur. Kur’an ve insan iki ikizdirler

(el Kur’an’u vel insanu teumani) Kalpte muradına erer murat hâsıl olur, kalpte hak ve onun hâkimiyeti hüküm sürer Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever. Nefis iblis dünya ve diğerleri Kuran-ı Kerim’in kurduğu murat devleti hüküm sürer. Nefis iblis ve dünya bunların elinden alınmış Kur’an-ı Kerim’in kurduğu murat devleti hüküm sürer, o devlet kurulmuş ilahi tecelliler acayip haller zuhur eder tevfiki ilahidir bir zevktir tarif olunmaz. İstikamet, sebat, ihlas, fazilet 5000 ismi celal oku fazilettir. Dedikodu haramdır, kötü huylar ruhu mahkûm eder. Enbiya Suresi 107’de buyrulduğu gibi Âlemlere Rahmet

(وَمَٓا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ) hakka davet eder. Celali kuşatmada mudul ismine mazhar iblistir celali kuşatma altındadır. Yasin-i Şerif 60. ayette nefsin hevasına şehvete çeker Kur’an-ı, sünneti dinlemeyen ona ve evanesine uyar yani şeytana ve nefsine uyar bunun alameti Kuran-ı Kerim’i dinlememektir Hâlbuki Yasin-i Şerif’te Cenabı Hak şeytanı bize ne yapıyor (إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) o sizin için apaçık düşmandır buyuruyor. Usul ehline danış Araf suresi 99, mekrinden hüsrandakiler emindir. İblis (Allahümmehfezna min şerrihi) insanların damarlarında gezer onun için bir insan Allah’ın azabından kendini emin görüyorsa şeytanın tuzağına çoktan düşmüştür, onun içinde Allah’a sığın Allah’ım onun şerrinden bizi muhafaza eyle şeytanlar Kuran-ı Kerim’i, Efendimiz (ASV)  Hz. Muhammed’i, Allah’ı inkâr eder, öbürleri tasdik ederler din iman kalmaz. Gönül yıkmak yıktırmak için çalışırlar helak olurlar.

 

Dakika 5:00

 

Hakka teslim ol kalpteki murat tevfiki ilahidir gayret et bir anda yollar açılır, tüm hakları hak sahibine ver.

(eğti küllezi hakkın hakkahü) her nefes el-eman imdat eyle bir anda 10 yıllık sana lütuflar daha fazlası da verilir, yeter ki Cenabı Hak dilesin. El-eman af ve mağfiret merhamet dilemektir. Eman, el-eman Allah’ım affını, merhametini diliyorum diye yalvar. Şimdi tasavvuf birde özel olarak bu tasavvuf notlarının yanında birde tasavvuf nedir? Bunun da içeriğinden bazı keşif notları irşat notları verelim. Tasavvuf deyince ne anlıyoruz? Tasavvuf ilim, iman, ibadet, züht, güzel ahlak, küçük büyük günahlardan sakınmak, işte tasavvuf bu ki şeriatın bizzat kendisi. Vasiyet her nefes rızayı ilahiyi ara, her halinde her halini şeriata uydur itikat bozuk olursa kişi Münafık olur, hakka giden kullar bu yola can veriyorlar. Bu yol can verilen yol hak yol. İslam’ın şeriatı hakikati can verilen yoldur nice şehitler can veriyor ulama ömrünün tamamını verdi. Göz nuru ile geldi. Dilde küfür bozukluk varsa kâfir amel bozuk ise fasıktır kişide küfür varsa inkâr ve dil bozuksa küfür kullanıyor şirk görülüyor nifak görülüyorsa bu kişi kâfirdir amel bozuk ise fasıktır. Virdini de eda et, ibret gözüyle bak cihana, salahı temenni ve dua ihsan mertebesi, tövbe istiğfar, himmet bunları iste. Hürmet edep Müminleri dışlama hürmet ve edepli ol hakaret etme, şeriat başka tarikat başka diyen cahildir ve eksik insanlardır. Kuran-ı Kerime ve sünnete uy gaybı kimse bilmez teslim ol tevekkül tam olmalı kusurun muhaliflerinle sana duyurulur, yani sana birileri muhalefet ediyorsa kusurunu orada öğrenmeye çalış bu senin kârınadır sakın zararına sanma. Tövbe et, âlime sevgi Peygamberedir, Peygambere sevgi neyse âlime de ilminden dolayı sevgi (ASV) âlimlere hakaret küfrü gerektirir. Çünkü âlimin ilminden dolayı eğer hakaret ediliyorsa kişi kâfir olur çünkü onun ilmi gerçek âlimin ilmi Kuran’dır ve sahih ilimdir. Âlime hizmette kusur etme 40 sene olsa usanma, kusuru kendin de ara.

 

Dakika 10:15

 

(Elmüridü muradullahi) Kur’an dışı olanlar istidraçtır. Kur’an-ı Kerim’e uygun olana keramet denir, tarikatın dili tercümanı şeriattır. Kâl iledir yeri dildir, hakikatin marifetin tercümanı haldir yeri kalptir. Muhip, münip dergâhı ilahiye dönendir, zahirin şeriata tam uygun olsun pirleri sev yaşlıları sev cem’ul cem tevhidi yaşa. İşte bu kısaca tasavvufun özeti budur. Şimdi bir de fethiyye evradından bahsedelim. Sealiyyül Hamedani’den hayır ve bereket kapıları açılır cinlerden emin olur saralılara yazılsa okunsa faydası görülür. Bunlardan birisi şudur; Buruc suresinin 10. Ayeti Kuran-ı Kerim’in hepsi şifadır, Buruc suresinin 10. Ayetini oku;

(Ünşirküm ya maşeral cinni billahil azizil gahharil vafi ve bil ahdillezi eheze aleyküm nuhun ve süleymanün li davud)(AS) Bunu oku ve salavatı şerife de bulun Allah’ın dilemesiyle şifa bulur. Sabah virdi ayetleri oku bak Fecir Suresi 12, Tekvir 18, Kaf 39, Kehf 28, İsra 78 bunların manasını düşünerek Kur’an oku. Az ye, az uyu, teheccüd namazı kıl, kazan çoksa bütün vakitlerde kaza kılmaya çalış, yalvarış Salih meclislerine devam et sabah namazı sonrası oku virtlerini hiç kaçırma.

(Niyetül mümini hayrun min ameli) namaz sonu tesbihlerin hepsini oku gafletten uzak dur manayı düşün. Üç kimse ‘Sübhanallah’ der birininki yer gökten göklerden ağır gelir, biri yer gök ağırlığındadır, biride sinek ağırlığında gelmez, bak üçü de ‘Sübhanallah’ dedi ama kazançları aynı değil farklı, günaha ısrar Rab’la istihzadır günahlarına tövbe et devam etme günahlara, dil tövbe eder kalp huzur ve ulus içinde olmalıdır. Efendimiz (ASV) günde 100 defa istiğfar ediyor. Minnetihi nimetleri, ihsanları işte onun minneti nimetleri ihsanlarıdır. Müşkülü olan 70 defa ‘Ya bediassemavati vel ardı’ desin ‘Ya zel celali vel ikram’ bunlar İsmi Azam’dır diye rivayet vardır. 3 surede İsmi Azam vardır. (الْحَيُّ الْقَيُّومُ) Bakara Suresi, Ali İmran, Taha’da bu ismi azamla yapılan dualar kabul olur.

 

Dakika 15:30

 

Marifet unutunca hatırlar, Allah’a arif denmez çünkü Allah hiçbir şeyi unutmaz ki unutup hatırlayana arif denir onun için Allah’a âlim denir ama arif denmez. İlham kalbe telkindir. Afiyet, ilim, iman, amel, ihlas, şükür, rıd’a bunlar dünyadaki afiyetlerdir, mezar mahşerde hiç sıkıntı çekmeden cennete girmek de ahiretteki afiyettir. Günahsız geçen anların iman ile yaşayıp ölmek cemale nazar etmekte bayramlardır.

(Tebarekte rabbena ve tealeyte yâ zel celali vel ikram) (Hayyina Rabbena bisselam ve edhilna daresselam) tevhid benim hisarımıdır azabımdan emin olurlar zikir ehli meclisimdekilerdir, taat, keramet ehlidir. Zikir ehli meclisimdekilerdir ehlitaat keramet ehlidir ve ehli tövbede yine tövbe edeninde sevgilisiyim, etmezse bela ile temizlerim buyurmuş. Onun için zikir ehli benim meclisimdekilerdir diyor. İtaat keramet ehlidir ehli itaat keramet ehlidir tövbe edeninde sevgilisiyim diyor tövbe etmezse bela ile temizlerim diyor. Hud Suresi 6. Ayette her canlının rızıkları ondandır.

(رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ) Ya Fettah iftah babe kalbi fefetahna ebvabessema Efendimiz (ASV) Hendek’te, Hendek Savaşı’nda bak düşmana şöyle beddua etti; (Allahümme münzilel kitabi serial hisab ihzimil ahzap Allahümme ihzinhüm ve zelzilhum) Ya Rabbi hezimete uğrat Allah’ım düşman ordularını darmadağın et. İbrahim (AS) ateşe giderken (“Hasbünallah ve mel vekîl”) diyordu teslim olmuştur Cenabı Hakka. Celal kahrından Cemal Lütfiyyedendir. Allah’ın 99 ismini oku ismini farzdan sonra ‘Rahman’ ismini farzdan sonra 100 defa kim okursa gafletten, unutkanlıktan, gönül pekliğinden emin olur diye ariflerimiz tasavvuf okulunun güzide erbabı kaleme almışlardır. Yüce Allah’ın Yüce isimlerinin hepsinin nice nice sana kazandırdıkları vardır.

 

Dakika 20:10

 

Her isimden bir kazanım elde edersin yeter ki inanarak şuuruna ererek okumaya çalış, bütün mesele onun anlamını nefse götürüp nefsi kuşatmaktır. Unutkanlıktan, gönül pekliğinden emin olur, ‘Rahim’ ismi sabahtan sonra okursa 100 kere tüm yaratıklar dost olurlar Rahim olurlar, ‘Malik’ ismine devam eden hürmetli ve heybetli görünür.

 

Dakika 20:54

 

(Visited 208 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}