hadisvetasavvuf 4

4- Hadis ve Tasavvuf Ders 4 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 4

 

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Aziz dostlar; Nisa suresi 58’de emanetleri ehil olanlara veriniz. İslam bilimsel bir hukuk sistemine sahiptir, hem de Allah’ın bilimi ilmi ile İslam ortaya konmuştur. Bunun için İslam bilimsel bir hukuk sistemine sahiptir ve kendine mahsustur, hukuk birilerinin tekelinde değildir, tekelinde ise o hukuk değildir dikkat et hukuk birilerinin tekelinde değildir. Eğer birilerinin tekelinde ise o hukuk değildir. Hakkullah kamu hukukudur. Dikkat et! Hakkullah Allah’ın hakkı bu kamu hukukudur, tüm hakikatler Allah’a istinat eder. Hak hukuk tanımı dikkat et buna hak hukuk tanımayan imansızlar hürriyet demişler, şüphe ve tereddüt içinde boğulanların dini haline gelmiştir. Dikkat et buraya! İmansızlar hürriyet demişler şüphe ve tereddüt içinde boğulanların dini haline gelmişlerdir ve bu hale getirmişlerdir. Dinsizliği hürriyet haline getirirseniz imansızlığı da hürriyet haline getirirseniz ve şüpheyi de tereddüt içinde milleti boğmaya kalkarsanız, milletin boğulmasını da din haline getirmiş olursunuz ki bu nedir dinsizlik dinidir neticede. Allah (cc) Allah’ın hakkına inanmayanlar güvence veremezler dikkat et Allah hakkına Hukukullah’a inanmayanlar güvence veremezler. Diğer haklar konusunda da bunlara güvenilmez ve güvence veremezler. Çünkü Allah’ı tanımıyor Hakkı tanımıyor. Haklar Allah’ın bütün mahlûka hakları veren Allah burada hakkı tanımayan, hukuku tanımayana adalet teslim edilir mi? Buna güvenilir mi? İşte diğer haklar konusunda da ne oluyor – Allah hakkına inanmayanlar güvence veremezler. İnsan hakları diyenler hak fikrini insan kalbinden silmek gibi ters bir sonuca sürükleniyor, imansız zorba kuvvetlerle insan hakkı korunamaz dikkat et imansız zorba kuvvetlerle insan hakkı korunamaz. Allah hakkı kul ve kulların hakları da vaciptir dikkat et Allah hakkı kul ve kulların haklarına vaciptir. Kamu hakları Allah haklarına, o Allah hakları kısmına dâhildir. Kamunun hakkını yiyen Allah’ın hakkına tecavüz ediyor, yetimin hakkını yedin Allah hakkına tecavüz ediyorsun, kamunun milli haklarını yiyorsun Allah’ın haklarına tecavüz ediyorsun, kâinatı bozuyorsun ekosistemi bozuyorsun Allah’ın haklarına tecavüz ediyorsun, bunların hesabını vereceksin milletin milli hakkını yiyorsun. İşte Allah’ın haklarına tecavüz ediyorsun.

 

Dakika 5:06

 

Yüce İslam iyi keşfedilmeli iyi anlaşılmalıdır. Kıymetli dostlarımız; yüce İslam bütün insanlığın cinlerin ve ekosistemin adalet ölçüleri ve onun ilkeleridir, tam anlamıyla gerçek sosyal adalettir ve Allah’ın adaletidir, birilerinin uydurduğu değil itikat usulü inanç ilkeleri inanmak doğuştan bir ihtiyaçtır dikkat et inanmak doğuştan bir ihtiyaçtır. Bu yeteneğini sonradan kaybedenler de görülmektedir. Mü’min, kâfir, münafık, İslam, ruh terbiyesi verir, yolu hedefi gösterir. Ferdi ve toplumu esas alır filozofların yolundan çok çok mu çok sağlamdır, güvenilir tek yol yüce İslam’ın Allah’ın ortaya koyduğu sırat-ı müstakimdir ki tek kelimeyle İslam’ın kendisidir, Muhammed’i şeriattır, bunun önderi Hz Muhammed’dir ve müçtehit gerçek Ehlisünnet âlimleri varis âlimlerdir. İcmali ve tafsili iman, icmali ve tafsili iman yolu vardır, icmali iman başlangıçtır. Tafsili İman nedir? Kişinin gayesidir başlangıçta kişi mümin olarak işe başlar ama imanını geliştirir tafsili iman müminin gayesidir, tafsili iman ve tafsili imandan ayrılana da gayrimüslim denir. Dikkat et! En mücmel iman Hazreti Muhammed’in tebliğ ettiğinin hepsi haktır ilkesini tasdik etmektir. Hz Muhammed İslam adına ne tebliğ ettiyse bunların tamamını toptan imana, icmali iman denir. Bunlar ayrıntıları ile bildiğin zaman tafsili imana ulaşırsın. Hz. Muhammed’in tebliğ ettiğinin hepsi haktır ki işte haktır ilkesini tasdik etmektir, icmali iman kelimeyi şahadet Allah’ın birliğine inanmak Peygambere iman da aslidir, imanın esaslarındandır yani Hazreti Muhammed’in Peygamberliğine ve onun tebliğ ettiği öğrettiği şekli ile inanmak demektir. Kendi kafana göre değil Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği şekli ile iman edeceksin ki işte Ashaplar, tabiin, müçtehit âlimler Ehlisünnet bu Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği iman neydi? İşte onu koruyarak geldiler, okuyarak okutarak koruyarak geldiler, ehlisünnet bu işte vel cemaat bu. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki olmanın esası da bu, o okulda müçtehitler okumuş okutmuşlar, İslam’ı bilenlerin yolu demek bilmeyenlerin yoluna mı gidelim şimdi onları bırakalım da. Kıymetli dostlarımız; işte Peygamber Efendimizin tebliğ ettiği öğrettiği şekli ile iman, iman etmek demektir. Efendimiz (ASV) Rabbinden kendisine indirilenlerin bütününe iman ettiği müminlerin imanlarının da böyle olduğu açıklanmıştır.

 

Dakika 10:17

 

‘’Bakara Suresi 285’’ Peygamberin ve müminlerin icmal mertebesi anlatılmaktadır. İslam ve esasları insanlığın maddi ve manevi âlemine hâkimdir. İslam ve esasları insanlığın maddi ve manevi âlemine hâkimdir. Peygamberlik büyük bir hadisedir. Allah’ın kudretinin açık bir delilidir, Cenabı Mevla imanı kâmil ve daim kullarından eylesin.

 

Dakika 11:08

 

(Visited 201 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}