Tip 4-01

4- Tıp İlmi Ders 4

TIP İLMİ DERS-4

Çok muhterem izleyenler bugünkü konumuz Yüce İslam’ın tıp sahasından keşif notlarıyla derslerimiz devam ediyor. Konumuz kanama olmaktadır. Bunlardan birisi de adet kanamasının belli bir zamanı vardır. Özür kanamasında ise Belli bir zaman görünmüyor. Adet rahimden gelir yani adet kanaması, özür kanı ise damardan gelir. Adet kanının rengi siyah ve Siyaha yakındır. Siyahımtırak ve özel Bir kokusu vardır kendine has özür kanı ise burun kanı gibi açık renkli olup kokusu da yoktur. Tabi kötü kokuları giderme konusunda Hz Ayşe validemiz. (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain) Haluk veya Safran gibi güzel koku kullanmalarını tavsiye etmekteydi. Yine Ayşe validemiz öd ağacından bir parça ile tütsü yapmaya teşvik etmiş ve Reyhan öd ağacı yoksa Reyhan ile tütsü yapılmasını hurma çekirdeği ile bunu da bulamazsa bir miktar tuz ile o mekânı tütsülenirsin. O koku olan mekânı tütsülenirsin diye Ayşe validemizden bu rivayet gelmektedir ve güzel bir haberdir İslam’ı esaslara dayanan bütün haberler mükemmeldir muhteşemdir temizlendikten sonra pamukla birlikte misk kokusu da kullanması ile tavsiye edilmiştir. Bunlar güzelim kaynakları dayanır Hatta Buhari Şerif gibi güzelim kaynaklardan ve emsallerinde görmekteyiz emzikli kadın konusunda da bazıları emzikli kadınlar adet görmezler adet kanamasının Zamansız olması konusunda Zamansız kesilmesi konusunda devamını sağlamak için uyluktan veya uyluk damarlarından kan alınırdı. Buraya dikkat edin kanamayı durdurma konusunda da bunun da caiz olması kısırlaşmasına ve neslin devamını engel olacak olursa caiz değildir. Kocası varsa onun da iznini alması gerekir. Bu Tabi ki karı koca arasında bir samimi diyalogla yapılacak işlerdir ilaç kullanıyor ve kan kesiliyor bu kadın Kâbe’yi tavaf edebilir mi? Ata Bin Ebi Rebiha bu konuda soruyu dile getirdi.

 

Dakika 5:00

 

Evet, gerçek temizliği görecek olursa demiş ve devamlı temizlenmeye yakın bir durum görüyor fakat gerçek temizliği göremezse Hayır demiştir. Tabii adet kanamasını gören bir kadın hakkında Kadın adet günleri bilmediği halde kanın kesilmesi için ilaç kullanması konusunda tabiinden Ata Bin Ebi Rebeha bu haber İbni Ömer de bu konuda bunda bir sakınca yoktur demiş ve kanamanın durdurulması için misvak ağacının yaş iken çıkarılmış suyunun içilmesini tavsiye etmiştir. Kıymetli Efendiler temizlik temizleme konusunda temizlik su, çuhan ve hatmi tozu tuz ve Arabistan kirazı yaprağının tozu gibi maddeler kullanmışlardır. Yine hayızlı kadının sosyal durumu hakkında Enes Bin Malik Hazretleri’nden gelen Haber’de Yahudilerde Bir Kadın adet gördüğü zaman onu evden çıkarırlar Onunla beraber yiyemezler Onunla oturup kalkmazlardı. Hatta onun dokunduğum her şeyin pis olduğuna inanırlardı bu durum Peygamber (S.A.V) efendimize soruldu o âlemlere Rahmet Peygamberi ne buyurdu bakın ya Muhammed senden kadınların adet kanamasından sorarlar ayet geldi bakın Allah’tan de ki ey şanlı peygamber o pisliktir. Adet kanaması zamanında kadınlardan çekilin temizleninceye kadar onlara cinsi münasebet konusunda yaklaşmayın temizlendikleri zaman Allah’ın size emrettiği yerden onlara yaklaşan yani O temizlenince cinsi münasebet serbest olduğunu Cenabı Hak duyuruyor. İşte bu ayeti kelime Peygamberimize sorulan bu soru üzerinde nazil oldu Şanlı peygamber (S.A.V) Efendimiz adet kanaması gören kadınlar ile beraber yiyiniz içiniz onlarla beraber bir evde oturup kalkınız cinsi münasebetten başka her şeyi yapınız buyurdu. Yahudilerin yaptığının yanlış olduğunu da Peygamberimiz burada duyurular. Her kim eşiyle aybaşı halinde iken cinsi münasebette bulunur ve bu temas sonucu olarak kendisi veya doğacak çocuk bir hastalığa yakalanırsa o kimse kendisinden başkasını suçlamasın buyurdu Cihan Peygamberi. Tüm Çağlar’ın Peygamberi tüm milletlerin Peygamber iyi Böyle Buyurdu Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimiz bu Haber’de kıymetli eserlerde bulunmaktadır. Bunlardan birisi camiye sahih birisi de Feyzul Kadir gibi eserlerde görmekteyiz ve emsallerinde de araştırılması gerekir adet kanamasını çoğaltan bazı nedenler bunlardan birisi kekik, kekik

 

Dakika 10:00

 

Kanamayı çoğaltır papatyanın suyu yine söktürür kanamayı sarımsak Bu da kanamaya etki eder arttırır her iç tohumu oda etkendir çemen otunun kaynatılmış su içilirse adet kanamasını artırır demiştir. Bizim dirayetli şahsiyetlerimiz çörek otu yemek adet kanamasını ve sütü artırır da demişlerdir. Yalnız Bunları kullanırken yerli yerince bu işlerden iyi anlayan birisi olacak veya iyi Bir doktorun tavsiyesi alınmalıdır rastgele ölçüyü taşırarak alınmamalıdır. Çörek otundan bir günde 4-5 gram kadar alınabilir ama daha az alınması daha iyidir tavsiye azla devam edilmesidir. Menopoz konusunda da İslam âlimlerinin çoğunluğu 55 yaşını göstermişlerdir. İmamı Azam (R.A) başı çekmektedir İslam fıkıh kitaplarında Bunlar çok mükemmel Muhteşem ve yerli yerince anlatılmışlardır biz bu ilimleri tefsir, hadis, fıkıhın külliyatından keşif notlarının hepsini bu dersimizden tıp sahasından keşif notlarımızdan bunların hepsini verdik. Bu derslerin tamamını takip edenler Yüce İslam’ın Yüce ilimlerinden haberdar olurlar Doktorlar ise tabipler bu sürenin 45-55 olduğunu söylerler Bunların hepsi doğrudur. Çünkü kadına göre şahsa göre Bunlar değişebilir fakat ekser kanunu 55’dır. Bunun daha Yukarısı da olabilir daha aşağısı da olabilir sıcak terlemelerinin bu ortaya çıkması Ruhi sıkıntılar, sivilceler ve kaşıntılar menopozun belirtilerinden sayılmıştır. Muhterem izleyenler kadınlarınızdan yaşlılık sebebiyle adetten kesilenler ile henüz genç olması nedeniyle adet görülmemiş olanların Hamile olup olmadığından şüphe ederseniz onların bekleme iddet sureleri üç aydır Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapıncaya kadardır Buda Şanlı Kur’an’ın Şanlı surelerinden Talat suresinin dördüncü ayeti kelimesinden bu Şanlı haberi Nur saçan haberi görüyoruz Yüce İslam A’dan Z’ye Tıp ilminin daha da üstünde tıptır. Tabiatüstü ilimlerden İslam ilimler üstü ilimlerdir ilimler üstü bilimlerdir. Yüce İslam Çünkü Allah’ın Vahyine Şanlı Peygamberine dayanır ve Son Peygamber Hz. Muhammed bütün Âlemlere Rahmet Peygamberi bütün çağların ve milletlerinde peygamberidir ve aynı zamanda Şanlı Kur’an ve İslam şeriat-ı da bütün çağların ve milletlerinde şeriatıdır. Yüce İslam dünya yaratılalı Ezeli ebedi insanlığın dini sadece İslam’dır bütün peygamberlerin tamamı İslam Peygamber’leridir son peygamber Hazreti Muhammed’dir en büyük ve bütün çağların ve milletlerinin Peygamberi son Peygamber Hazreti Muhammed’dir.

 

Dakika 15:05

 

İslam’ın Amentü sonunda bütün Peygamberlere Peygamberliğinin tasdiki imanın esaslarından kabul edilmiştir. Bütün ilahi kitapların Hakka ait olanlar iman esaslarından kabul edilmiştir. Onun için İslam imanıda Kendisi de Ezeli ebedi evrenseldir bütün ruhları içine alır bütün vicdanları kuşatır. Onun için Yüce İslam’a baktığınız zaman Allah’ın ilminin tecellisi olduğunu Allah’ın kitabı ve kevni kanunlarının olduğunu unutmayınız. Bu inansalar da böyle inanmasalar da böyle Güneş doğduğu zaman gözünü yumsan da güneş yok diye bağırsağında böyle gözüne açsan güneş var diye bağırsan da böyle Gerçek hakikat birilerinin intihar etmesiyle gerçekler değişmez. İntihar eden kendini mahrum eder Yüce İslam’ın Tıp’ı da diğer tıplardan çok mu çok yücedir. Diğer tıplarında bilimsel olanları somut soyut olarak ortaya konulanlarına zaten baktığınız zaman bunların kökeninin yine İslam’a dayanır veyahut ta İslam’a dayanarak Terakki ederek vahiy İlahi ile Terakki etmiş gerçek bir bilime dayanır gerçek bilimler İslam’dan doğmadır ve bunlar İslam’dan Türeyen gerçeklerdir Çünkü İslam bilimler üstü bilimdir ilimler üstü ilimdir gerçekler üstü daha da gerçek Allah’ın Celle Celalühü ortaya koyduğu Yüce değerlerdir İslam’ın her şeyi yine bakan Bakara suresinde ve emsali ayetlerde sahih sünnette de görüyoruz ki boşanmış. Kadınlar kendi kendilerine üç adet görüp temizleninceye kadar beklerler eğer onlar da Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa Rahimlerinde Allah’ın yarattığını hamile olduklarını gizlemeleri onlar için helal değildir. işte Yüce Allah Şanlı Kur’an’da buyuruyor o buyruğunuda biz Sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Adetten kesilmiş kadın için ise bu süre Tam üç aydır. Şimdi tabi bunların biz sağlıkla tıpla ilgili yönlerini anlatıyoruz bunların fıkıhtaki yerlerini tefsirdeki sahih sünnetteki yerlerini de Bir önceki derslerimizde bir bir ortaya koymaya çalıştık hayat veren Nur’un keşif notlarıyla derslerimiz hizmetlerimiz devam ediyor. Biz ne sermayemiz hazinemiz varsa dünya ile paylaşmak için bu hizmetlerin içindeyiz.

 

Dakika 20:05

 

Gerçek mükâfatı veren Allah’u Teâlâ’dır. Dünyadaki verilenler cüzidir. Allah’ın verdiğini kullar birbirlerine takdim ederler kimisi hakkı ile adalet i gözetmeye çalışır kimisi zulüm eder. Kimisi de birbirinin hakkını gizler ki birer, birer zulümdür. İslam ise insanlığı zulümden adalet nuruna kavuşturmak için gelmiştir. Yüce adaletin ta kendisidir yüce İslam’ın her emri hakikatin ta kendisidir yüce İslam onun için İslam Tıp’ını ey Müslümanlar ve insanlık âlemi Allahlın kulları, iyi anlayalım iyi kavrayalım. Yüce İslam’ın üç prensibinden biri yeryüzünden hastalıkları mikropları kaldırmak kötülükleri kaldırmak dünyayı en güzel bir yaşam ortamı olarak hazırlamak için tüm insanlığın mutluluğuna saadet ve selametine geldi yüce İslam insanlar nefsinin kulu olunca iblisin şeytanın ve şeytan guruplarının insanlardan ve cinlerden, hayvanlardan insan grupları vardır. Bunların kulu olunca gerçeğin huzurun mutluluğun hakikatın ne olduğunu bilemiyor şaşırıyor ve şer güçlerin elinde artık ne yapıyor uşaklaşıyor onu kullanıyorlar oraya mahkûm ve esir oluyor hakikatten haberi olmuyor beyni aydınlanmıyor, karardıkça karartıyorlar onun için İslam ile bütün âlemler bütün ruhlar bütün kalpler ve beyinler İslam ile aydınlanmış ebedi aydınlanmaya devam edecektir. Bu aydınlık cennete taşınacaktır İslam dünyada insanları Müslüman yapar buradan da cennete taşır hakiki Müslümanın gideceği yer kesin cenneti aladır. Ama itikatta, amelde, ahlakta, hukukta ehlisünnete göre tam bir İslam anlayışı olarak Müslüman olmak lazım yoksa bidat yollarına da sapmamak lazım ki bunlar için gece gündüz hem ilmi çalışmalar yapılmalı hem Allaha yalvarmalı. Göz açıp yumuncaya kadar Allah’ım beni bana bırakma diye yalvarmalı malına servetine bilgine, şununa bununa sakın güvenip aldanma Allaha teslim ol ve Allaha tam tevekkülde bulun tam bir iman ve tam bir derin saygı sevgi ile böyle kulluk yapılmalı yüzün yerde olmalıdır. Kibir gurur insanım diyene yakışmadığı gibi Müslümana hiç yakışmaz. Müslümanda izzet, halsiyet, şeref vardır, bu izzeti halsiyeti şerefi sakın siz kibir gurur zannetmeyin. Gurur kibir ve izzeti birbirine karıştırmayın cahiller bunları da karıştırıyorlar. Hz. Hasan ve Hüseyin’e demişler sana kibirli diyorlar. O cennetin efendisi olan zatı muhteremler (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain) ne diyorlar onların bize kibir diye yakıştırdıkları şey kibir değil izzettir dediler.

 

Dakika 25:05

 

İslam azizdir çünkü izzetin tamamı Allah’tadır. Allah bu izzetten Müslümanları müminleri de nasiplendirmiştir. Nasıl rahmetiyle âlemleri rahmeti rahmanla kuşatmış Müslümana da mümine de izzet vermiştir. Çünkü Müslüman kibirlenmez gururlanmaz ama izzeti vardır halsiyeti şerefi vardır. Şerefsizliği şeref kabul edenlerde artık dalaleti sapıklığı satın almışlar cenneti satmışlar. Hakikati bırakmışlar ve onlar dalaleti sapıklığı küfrü şirki nifakı zulmü almışlar. Allah onlardan eylemesin yüce İslam onları da kurtarmaya geldi tıp dediğiniz zaman gerçek tıp İslam’ın kendisidir ve ondanda tabi keşif notlarımız devam etmektedir. Ağız Tabi İnsanların ağzı bütün vücudu kıymetlidir ağızda çok kıymetlidir buna fem denmektedir ki ağız temizliği de İslam’da çok önemlidir ve burun da böyledir burun yoluyla teneffüs olmasaydı. İnsan uyurken boğularak öldürdü. Bu sebeple burun her zaman için açık bulundurulur. Fırça misvak kullanmanın İslam’da 15 asırdır önce insanların bu günkü dahi ulaşma şansı olmadığı temizlik esasları İslam ile ortaya konmuş bunlardan biride temizliğidir temiz olmayınca ağızlar kokar Ağız kokusu hastalıklar ortaya çıkarır. Nefesler kokmaya başlar misvak fırça Kullanmak İslam’da Vazgeçilmez sahih sünnetlerdendir. Açlık, hazımsızlık, bademcik ve burun iltihapları Mide hastalıkları, diş çürükleri, ağız Kokusu yapabilir. İşte işlere bakmak bu gibi hastalıkların önleyebilir Cenabı Hak sağlıklı bir kul olmaya hepimize nasibi müyesser eylesin. Yüce İslam’ın tıp sahasından keşif notlarımız devam etmektedir. Temizliğe dikkat İslam’da esastır yüce İslam temizdir. Temizlik üzere kurulmuştur. Yüce Allah sübhandır. Yüce sıfatlarla muttasıftır noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah temizi sever. Allah Suddüh ve Kuddüs ’tür temizliği emretmiştir ve temizleri sever. Birinci temizlik büyük bir hastalık vardır ki cehennemden başka bu hastalığın karargâhı da yoktur. Sadece cehennemdir. Bundan İslam insanlığı kurtarmak için en büyük hastalık en kötü şey küfür şirk inkârdır Allah’u Teâlâ’yı En mükemmel tedavi ebedi kurtuluş vesilesi sağlığın olmazsa olmazlarının başında iman gelir. Buda İslam imanıdır batıl inançlar değildir.

 

Dakika 30:16

 

Batıl inançlar küfrün çeşitleridir. Hepsi küfürle birleşir Onun için kalp temizliği deyince kalpte iman olacak gerçek iman kalbi selim işte ona deniyor. Haram ve günahlardan da arınmış olacak güzel ahlak ki İslam ahlakı Muhammed’i Kur’an’ı ahlak olacaktır. Onun için temizlik deyince biz maddi temizliği anlarken en başta bu Ruh ve kalp temizliği anlamamız gerekir kalbinde imanı parlamayan insanın kalbinde ebedi karanlıktadır ve bunun yeri yurdu iman etmedikçe cehennemdir. Bunun tedavisinde yoktur. Tedavisi ancak iman etmekle küfürden şirkten nifaktan ebedi kurtuluş İslam imanındadır. Tedavinin olmasa olmazlarındandır. En önde gelen çare iman etmektir. İmanlı olmaktır. İman nedir bunları önceki derslerimizde bir bir anlattık. Şanlı Kur’an’ın keşif notlarını verdik size aczimizle yine tasavvuftan keşif notları akaidden kelamdan keşif notları bütün İslam hukukçuları müçtehitlerin bütün fıkıh ilminden size keşif notları verdik. Şimdide yüce İslam’ın tıp sahasından keşif notları vermeye devam ediyoruz. İşte bunlardan tedavi sağlıklı olmanın başında temizlik gelmektedir. Kalp temizliği ki imansız bir kalbin temiz olma imkânı ihtimali yoktur. Küfrün şirkin nifakın olduğu bir kalp dünyada en hasta kalptir en bozuk kalp o kalptir. İşte bu kalplerin tamamını Cenabı Hak önce İslam fıtratıyla yaratıyor sonra da İslam ile geliştirip yükseltiyor ve onu cennete yükseltiyor İslam ile ehlisünnet ve cemaatin ışığında bir İslam anlayışı olmazsa ehli bidatin İslam anlayışlı da insanları kurtarmaz çünkü ehli bit hat İslam’ı doğru anlayamamıştır. Doğruları vardır ama yanlışları vardır. Onun için her kötünün kâfirin bile doğruları vardır. O küfürden kurtulmadıkça bit hattan kurtulmadıkça kişinin kendi doğruları onları kurtarmaz küfürden şirkten nifaktan ve insanlığı bidatten kurtarırsak tam tedavi işte buradan başlamaktadır. Cehalet bir marazdır. Devası ilmi irfandır demiş büyüklerimiz cahillikte ısrar ediyorsa cahilliği ilmi irfanın yerine koyuyorsa buna kim derki insandır demişlerdir yine demek ki cahillikten kurtarmak kurtulmak bir cihat hareketidir. Yüce İslam’ın olmazsa olmaz prensiplerinden biride tüm insanlığı cehaletten kurtarmaya gelmiştir. Hz. Muhammed’in en büyük firavunun adı Ebu Cehildir yani cahiller babası çükü küfrün babası şirkin babası zulmün babası cehalet olmadan bunların hiçbiri olmuyor cehaletle bütün kötülükler besleniyor orada güçleniyor ilim irfanı içinde de bütün değerler güçleniyor.

 

35:15

 

İşte tedavi metotlarının temelinde bunlar bulunuyor. İnsanlığa siz bunları vermeyin onun derisini, yüzünü, etini, kemiğini masaj yapın bunlar yüzeysel tedavidir. Asli tedavi değildir. Onlarında en güzelini beden tedavisinden güzel İslam ortaya koymuştur. Bir defa İslam hasta olmamak için insanlığın bir defa koruyucu hekimliğini ve karantinayı ortaya koymuştur. Önce sağlıkların bozulmaması insanlığın sağlıklı yaşaması ondan sonrada hasta olanların asli bir gerçek tedavi ile tedavi edilmesidir. Birileri insanlığın hasta olmasına çalışıyor ve hasta olsunlar bizde rant sağlayalım diyorlar bunlar zulüm üstüne zulümdür bunlar cehennemin en dibine doğru yolculuktur. İnsanlığın bunlar baş düşmanıdırlar. Doğruyu söylemiyor ürettiğini hileli üretiyor 15 asır önce cihan Peygamber’i de ne diyor? Bizi aldatan bizden değildir diyor. Ne aldanma var İslam’da ne aldatma vardır. Ne zulüm olma vardır, ne zulüm etme vardır, ne incimle vardır, ne incitme vardır. İncimle incitme esası geçerlidir. İşte sosyal ruh evrensel ruh tüm insanlığı kucaklayan ruh ve Allah’ın sevgisinde Allah sevgisi ile beslenen ruh bütün insanlığın ebedi sermayesidir. Allah’ın sevgisinde Allah’ın ortaya koyduğu emirleriyle ona olan derin saygı ile temizlenen ruhlar işte bu ruhun merkezi Hz. Muhammedîn ruhudur onun ruhu ümmetin tamamını insanlığı kucaklamıştır. Ümmetin ruhu onun ruhu ile birleşince neler oldu? 23 sene içinde neler oldu neler oldu dünya yaratılalı eşine rastlanmadık mucizeler zuhur eyledi 23 senede görülmedik inkılaplar reformlar ve yeryüzünde cehaletin devrilmesi küfrün şirkin putların devrilmesi imanın ilim irfanın egemen olması ve eşi benzerine rastlanmadık bir Medeniyetin olması işte Muhammed’i ruhla başlamıştır bu evrensel ruhtur. Bütün ruhların merkezinde Muhammedi ruh vardır. Bütün kalplerin merkezinde Muhammedi kalp vardır. Bütün vicdanları kucaklayan vicdan Muhammed’i (S.A.V) vicdandadır. Çünkü yüce İslam ile Hz. Muhammed âlemlere rahmet Peygamber’idir. Arap’a, Türk’e, Acem’e ötekine berikine değil ki bütün milletlere bütün âlemlere rahmet Peygamberidir. Sen bunu inkâr edsende bu geçek böyle edmesende böyle tedavi olmak istiyorsan İslam’ın imanı işe başla. Evet, kıymetli ve muhterem efendiler temizliğe dikkatleri çekiyor yüce İslam şanlı peygamber bakın ne buyuruyor. Tırnaklarınızı kesiniz kesilen tırnakları toprağa gömünüz. işte bakın ekosistemin temiz tutulması da dünyanın alacağı ders yine Muhammed’i (S.A.V) okulun dersleridir. Parmak aralarınızı temizleyin görüyorsunuz temizliğin tam yapılması için o şanlı Peygamber dünyaya nasıl ders veriyor.

 

Dakika 40:03

 

Diş etlerinizi yemek kırıntılarından temiz tutunuz. Misvak kullanınız yani ağzınızı fırçalayınız benim yanıma dişleri sararmış ve ağzı kokar olduğunuz halde girmeyiniz böyle gelmeyiniz diyor şanlı Peygamber. Bakın dünyaya şu dersler sağlığın temelini oluşturan derslerdendir. O şanlı Peygambere bitmez tükenmez salatü selam olsun o âlemlere rahmet olarak gönderen Allaha bitmez tükenmez Hamdü senalar olsun. Nur saçan İslam’ı şanlı kuranı bizlere nasip eden Allah’a ebediyülebet hamdı senalar olsun o Allah yüce Allah ki yüce sıfatlarla muttasıf noksan sıfatlardan münezzeh kendini kendi övdüğü gibi Allah Celle Celalühü ey insanoğlu seni yaratanı tanı ona kul ol kul tedavi buradan başlar sağlığın temeli esasları buradan başlar. Allah’ı inkâr ederek sen sağlıklı olacağını mı düşünüyorsun? Ebedi sürünürsün sürünür. Allah inkâr edilir mi? Kur’an Muhammed inkâr edilir mi? İslam inkâr edilir mi? Seni kucaklıyor merhamet kanatlarıyla bağrına basıyor nimet üzerine nimet veriyor sen hâlâ seni kucaklayan merhamet sevgi kanatlarıyla seni kucaklayanlara sen bomba yağdırmaya çalışıyorsun. Bu zulümden bu ihanet den vazgeç kendini de kurtar. İnsanların kurtuluşu için de çalış. Kıymetli izleyenler; belki alışmadığınız alışılmadık burada tıp sahası ile konuşmalarımız oluyor. Tıp sahasında olmazsa olmaz değerlerdir. Sizlere misvak kullanmanızı tavsiye ederim diyor şanlı Peygamber misvak ne güzel şeydir. Balgamı keser gözün görme kuvvetini arttırır ve diş etlerini de kuvvetlendirir ağız kokusunu da giderir mideyi düzeltir eğer ümmetim için zor olmasaydı her namaz için abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdim diyor. Yani sünnet derecesinde bıraktığı farz olmasından korktu niye farz olsaydı ümmet ondan da cezalanacaktı. Şimdi misvak kullanmasa sağlığını korumuyor oradan kendini insanoğlu kendini kendi cezalandırmış oluyor. Allah’ın her emrini yapmayan kendini cezalandırmıştır. Misvak kullanmadığın zaman kendine bakmadığın zaman bunun cezası faturası kime çıkar? Sana çıkar bide seninle de kalmaz başkalarına bulaşır yazık olmaz mı? Şüphesiz ki oruçlu kişilerin ağzının kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Bak buda orucun Allah katında ki değerine çünkü Allah bir şey emretmişse o emirlerin amir hükümlerin hepsi yücedir pek yücedir. Oruç o kadar yüce namaz o kadar yüce o kadar kıymetli abdest gusül o kadar kıymetli İslam’da bütün emirler çok kıymetlidir. Allah bir şeyi yasakladıysa dikkat et onda sana bu dünyada ve öbür âlemde büyük bir zarar vardır. Başını beladan kurtarmak için seni korumak kurtarmak için Ne yapmış zararlılara haram ve günah demiş sakın ola ki Allaha asi olma kendini perişan etme bizden söylemesi.

 

45:12

 

Hz. Ömer (R.A) efendimizde sabahın erken vaktinde uyumaktan sakınınız bak sağlığın önemli püf noktalarından biride o dur. Sabahın erken vakitlerinde uyumaktan sakınınız. Ağız kokusu, neşesizlik ve tabiat kuruluğu meydana getirir. Turunç kabuğu ağızda tutulduğu zaman ağzın kokusunu güzelleştirir. Kötü kokuyu ortadan kaldırır. Turunç kabuğu bakın buda ayrı bir tavsiyedir. Güzel bir tedavi metodudur. Altın ağızda tutulduğu zaman ağız kokusunu giderir. Ağız dişleri iyice temizlemek çok gereklidir. Zencefil faydalıdır, misvak pek faydalıdır, tuz dişleri parlatır, ağız kokusunu giderir. Diş etlerini kuvvetlendirir. Kereviz ağız kokusunu gidermek için faydalıdır. Kuru üzüm Peygamber’imiz onun için ne güzel gıdadır demiş. Sinirleri kuvvetlendirir yorgunluğu giderir. Ağız kokusunu güzelleştirir. Balgamı giderir ve cildi güzelleştirir. Zeytin ve kuru üzüm ağız kokusunu giderenlerdendir. Susam küspesi yemek ağız kokusu yapar. Bakın buda ağız kokusuna neden olanlardan biridir. Susam küspesidir. Huzeyfe bin yaman hazretleri (R.A) şöyle der. Peygamber efendimiz (S.A.V) geceleyin Teheccüd namazı için kalktığı zaman ağzını misvakla diyor fırçalardı. Yine İbni Abbas Hazretleri’nden geliyor ağzının kötü koktuğunu hissetti diyor. Bir kimse için söylüyor bunu bunun üzerine ona sen misvak kullanmaz mısın diye sordu. Adamcağız evet kullanırım fakat üç günden beri karnım aç ondan dolayı ağzım kokuyor dedi. Peygamber efendimiz (S.A.V) hemen sahabeden bir kimseye emir verdi götürüp misafir etti onu karnını doyurup açlığını giderdi. Fazla bir aç kalmak da ağız kokusu yaptığı bakın ortaya çıkmış oldu. Onunda tedavisi açlığı gidermektir. Ve ağızda biliyorsunuz ki sivilceler olmaktadır. Utbe Bin Gazven (R.A) hazretleri ağaç yapraklarından başka yiyeceğimiz bir şey yoktu diyor. Dolayısıyla ağızlarımızda diyor sivilceler oluştu diyor. Ağız yaraları bakın buda zaruret ortamında kalanların durumu İbni Ebis Sad İbni Vakkas Hazretleri de bu savaşta ağaç yaprakları ve üzüm çubuklarının uçlarından başka yiyecek bir şeyimiz yoktur. Bu da zaruri ortamlardaki durumdur. Tedavi konusunda yara üzerine serpildiği zaman yarayı kurutur, temizler ve orda taze bir etin oluşmasını sağlar.

 

Dakika 50:00

 

Dikenin çıkması bile kolaylaştırır. Bir yerine diken battı ise o dikenin battı yere kınayı koyduğumuz zaman yumuşatarak dikenin çıkmasını kolaylaştırır. Kaymak şişliklere karşı gayet faydalıdır. Sarısabır suyu ağız ve burun yaralarına gayet faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bu kaynaklarda İslam tabiplerinin kıymetli eserlerine dayanmaktadır. Kimisi de sahih sünnete Şanlı Kur’an’a dayanmaktadır. Bunun için İslam Tıp ına çok dikkat edin İslam’ın her emrinin çok değerli Yüce olduğunu unutmayın. Her yasakladığını da da dürüm dürüm senin zarardan kurtardığını da unutma her yasak da biz seni zarardan kurtarış vardır yüce bir takdir vardır dürüm dürüm hikmetler bulunmaktadır. Sen bunun bir kısmını bilsen dahi bilemediğin daha nice derin hikmetlerin takdiri hüdanın olduğunu unutma. O Cihan Peygamberi Şanlı Peygamber ilaç kullanırken ağız tedavisi veya vücut için tedavi olduğumuz şeylerin en iyisi ağızdan ilaç almak burnundan ilaç damlatmak kan aldırmak mide ve bağırsakları yumuşatıcı ilaçlar kullanmaktır sizlere öd ağacının tozunu tavsiye ederim buyuruyor Şanlı Peygamber zira bunda yedi derde deva vardır. Bademcik hastalığından dolayı burundan damlatılır zatülcenp hastalığından dolayı ise ağızdan verilir. Çok kıymetli Muhterem efendiler biliyorsunuz Yakup Aleyhi selam gözlerine perde inmiştir çok ağladığı için çok ağlamak sağlık için zararlıdır yalnız ağlamayı sadece Allah’a yap, Allah’a ağla, kuluna Ağlama, kuluna dert de yanma istisnalar kuralı bozmaz. Eğer Allah’u Teâlâ’ya yana yakıla Huşu ve tazarru ile ağlarsan bu çok faydalı bir ağlamadır günahlarını döker. Çünkü şehidin kanı ile Nasuh tövbesi ile tövbe edip ağlayanların Gözyaşları Bunlar sahiplerini cehennemden kurtarıyor. Bu gözyaşları yalnız gerçek tövbe istiğfar edebilmeli gerçek tövbe eden kişi kesin Allah’ın o tövbeyi kabul ettiğine de inanmalıdır. Çünkü Allah tövbeleri ziyadesiyle kabul eden tek varlıktır. Gaffar ve gafurdur bu kesindir ve Tövbe edin diye de Emir vardır tövbe edenleri sevdiğinde söylüyor Bunlar birer birer tedavi Çünkü başına ne geldiyse günahlardan geliyor Bela Oradan gelir buradaki tedavi nedir. Günahların tövbe istiğfarıyla da günahlardan kurtulduğu zaman günahın belasından kurtulmuş oluyoruz. Onun için tedavilerin en büyüklerinden biri de tövbe istiğfardır.

 

Dakika 54.58

 

Onun için yerli yersiz ağlamak zararlıdır. Yerli yerince Allah’a ağlarsan pek faydalıdır. Issız köşelerde ağla, milletin huzurunda ağlamak cadıların ağlaması gibi ağlamak veyahut birilerinin ağlamasına katılarak ağlamak bunlarda ağlamaktır. Ama esas ağlama ıssız köşede Allah’a ağla o sana senden yakın bana benden yakın ona ağla boynunu ey elini aç kalbini dilenci tası gibi Rabbine aç ve ondan mağfiret dile işte dilencilik yapacağın yer Allah’u Teâlâ’dır. Allah’a yalvar ama ibadetini yaparak yalvar, çalışarak yalvar, görevini yaparak yalvar ya görevini yapmadan suç işleyerek yalvarmak suça suç katarak yalvarmak tam tövbe sayılmaz ki bunlar. Yan gelip yat çalışmadan yalvar o zaman kulluk görevini yapmıyorsun ki. Biz faydalı ve zararlı olanlara değiniyoruz. Çareyi Yüce İslam ortaya koymuş bakın sevgili Peygamberimiz bir sahabenin rahatsızlığından dolayı bakın ne dediler? Bir sahabe ki Osman Bin Emil As Hazretleri Peygamberimize geldi rahatsızlığından şikâyet eyledi. Peygamberimiz ona buyurdu ki (S.A.V)  elini ağrıyan yerin üzerine koy üç kere Bismillah de ve yedi kere de korku ve acı veren şeylerin şerrinden Allah’ın yüceliğine ve kudretine sığınırım diye dua et dedi buyurdu Peygamberimiz. O sahabe yine sahabelerden yine İbni Ebis (R.A) dizlerinden rahatsızdı. Bu sebeplere namaz kılarken dizlerinin altına yastık koyardı. İşte görüyorsunuz sızlayan yerleriniz için bir de Tedavinin bu yönü vardır ne vardır ağrı sızıya faydalı olan maddeler olduğu gibi bir de Allah’a dua vardır dua tövbe istiğfar mükemmel bir tedavi metodudur. İmanın yanında Ameli Salih’in yanında bunlar daima olmalıdır. Altın tozu daha ağrı sızıya faydalıdır. Öd ağacı tozu ağrı sızıya faydalıdır. Fare kural otunun yağı sırt ve diz kapağı ağrılarına karşı faydalıdır. Yorgunluğu giderir onu devamlı koklayan kimsenin gözlerine su inmez misk bütün organlarındaki ağrı sızıyı dağıtır kuyruk yağı ağrı sızıya faydalıdır. Sinirleri de yumuşatır karabiber ağrı ve sızıyı dağıtır. Hindistan cevizi sırt ağrısına karşı çok faydalıdır güle bazen zeytinyağı bazen de susam yağı karıştır zeytinyağı karışımı olan organları kuvvetlendirir. Susam yağı karışımlı olan ise ağrıları dindirir.

 

Dakika 1:00.00

 

Zencefil pek faydalıdır içine tereyağı ilave edilirse tesiri artar kimyon kulunç ağrısını dağıtır ağrılar üzerinde sızılar üzerinde de pek faydalıdır. Çörek otu ve akgünlük ağrı ve sızı içinde çok tesirli faydası vardır. Ilık su ile bal şerbeti yapılıp içilirse kulunç ağrılarına gayet faydalıdır. Vücuttaki diğer ağrı ve sızıları da bu şekilde ya hafifletir ya ortadan kaldırır. İnşallahu Teâlâ Emir Allah’tandır dikkat edin bu ne yapılırsa yapılsın emir yaratmak Allah’tandır. أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ bunu da hiç unutma hangi ilacı kullanırsan kullan o ilaç emri Allah’tan alır. O şifa Allah’tan gelir. Çünkü o ilaç da o şifayı yaratan Allah’tır. Çünkü o maddeleri yaratan Allah Teâlâ’dır duana icabet eden Allah Teâlâ’dır tövbe istiğfarını kabul edecek olan Allahü Teâlâ’dır. Onun için sakın ola ki sebeplere takılıp kalma sebepler lazımdır ama müsebbibin sebepleri yaratanın da Allah olduğunu unutma yoksa mahlûkata takılır kalırsın halikı unutursan. O zaman ne yaptığının sonra uyanırsın hangi yanlışın içinde de olduğunu görürsün mahlûka takılıp kalanlar putperestler Müşrikler dir. Ama Müslüman daima nimetin sahibinin Allah olduğunu iyi bilir. Mümin ile mümin olmayan arasında çok büyük farklar vardır. Cennet cehennem kadar fark vardır yerlerden göklerden uzak farklar vardır. Dikkat et kına merhem halinde ağrıyan yerlere sürüldüğü zaman sinirleri yumuşatır ağrıyı teskin etmekte müessirdir. Sıkıştırma özelliği de olduğundan organları kuvvetlendirir. Evet, işte görüyorsunuz ki Yüce İslam nur saçıyor. İslam’ın kendisi Nurun Âlâ Nurdur (نُّورٌ عَلَى نُورٍ) ilim üstüne ilimlerin üzerinde ilimdir tabiatın üstünde yüce ilahi kanun vardır ve bütün âlemler Allah’ın kanunlarına mahkûmdur. Onun için sen tabiatı eğer ilahlaştırma ya kalkıyorsan tabiat Allah’ın kanunlarına mahkûmdur. Sen mahkûmu Tanrı ediniyorsun mahkumu mahkum edenden haberin yok halikı iyi düşün aklından çıkarma kıymetli dostlarımız şimdi kan balgam sarı safra ve siyah safraya bunlara Emziceyi Erbaa dendiği gibi Ahlat-ı Erbaa da denmektedir. Bunların meydana geliş konusunda bakın ne güzel İslam tabipleri Müslüman Tabipler o gün de bugün de nurlu İslam’a istinat ederek ve sağlam bilgiyi sağlam kaynaktan alarak bugünlere gelmişler ama bir asırdır kesinti var kopukluk var İslam âleminde

 

1:05.28

 

Çünkü Müslümanların kendi değerlerinden koparmak mahrum etmek için bir asırdır biz dünyada seferberlik yapılmıştır. Bunun en açık örneği Türkiye’dir. Türkiye’de milletin tepesine kendi Yüce değerlerinden uzak kalınması için milletin tepesine tamamen zulüm balyozları tepesinde tutulmuştur. Gayri milli her şeyin adına milli koymuşlardır. İstisnalar kurula bozmaz. Ama sağlamı bozmak o kadar kolay değil ki hakkı yok etmek batıl tarafından imkânsızdır. Evet, insanların karakterinde ahlakını bozdular bozabilirler yüce İslam’ın noktasında bile dokunamadılar dokunamazlar. Niye? Yüce İslam Allah’ın koruması altındadır. Nasıl koruyor koruyor ebedide korumasını üzerine almış onu ben indirdim koruyucusu da benim diyor. Biz indirdik biz koruyoruz diyor. İşte buda kudretini yüce kudretine emrindekilere kendinde olmayan hiçbir şey yok emrine onun tav ’an ve kerhen mahkûmdur. Onun için yüce Allah bir şeyi korumayı üzerine aldıysa ona daha kimsenin batılın hakkı yok etmesinin imkân ve ihtimali yoktur. Muhal ve müntehidir. Dertliyiz de bu dertlerimizde deşili veriyor. Ama dermanın içinde yüzüyoruz. Mevla’ya hamd olsun her derman her çare İslam’da mevcut gıda maddeleri midede sindirim yoluyla koyu arpa suyu arpa çorbasına benzer bir kıvama geldiğinde nerde geliyor bunlar midede bunların özü ilgili damarlar vasıtasıyla karaciğere gider ve orada iyice pişer ve orada köpüklenme olur. Çökenti meydana gelir. Pişirme fazla olduğu zaman yanma meydan gelir. Az olursa pişirme ham olarak kalır işte köpüklü kısım normal safra dibine çöken ise siyah safradır. Yanmış kısım anormal safra ham kalan ise balgamdır. Kana gelince bunların hepsinin özünden meydana gelir. Kan içindeki karaciğerden ayrıldıktan sonra içindeki su böbrekler ve meshine yoluyla dışarı atılır. Temiz kan ise ilgili damanlar vasıtasıyla vücudun her tarafına yayılır. Normal safra safra kesesine gönderilir ve orada olgunlaşıp yoğunlaşır. Siyah safra ise kötü safradır buda dalağa gönderilir ve orada olgunlaşıp yoğunlaşmaktadır. İslam’ın kıymetli âlimlerinden biriside Suyuti’dir. Bu bilgiler Suyuti gibi değerli şahsiyetlerin ortaya koyduğu eserlere istinat etmektedir.

 

Dakika 1:10:00

 

Bu dört maddenin vücuttaki belli miktarlarının azalması veya çoğalması veya kirlenip bozulması nedeniyle veya birbirine karışması ile kendi cinsine göre vücutta bazı hastalıklara sebep olmaktadır. Dikkat edin mide, karaciğer, dalak, safra kesesi, damarlar ve kan olayı işte bunlar mideyi sağlam tutmaya bağlıdır. Mide sağlam olması için sünnete uygun yemek yiyeceksin yemek yemeyi içmeyi bileceksin Haramı helali bileceksin haramı haram olduğuna Helalın helal olduğuna inanacaksın. Haramları ortaya koyan Allah Teâlâ’dır helalleri de ortaya koyan Allah Teâlâ’dır. Kimse bir şeye haram ve helal diyemez. Allah’ın haram dedikleri haramdır helal dedikleri helaldir. Kâinatta esas olan da ibahadır bir şeyin haramlığı ortaya çıkmadıkça mubahtır onlar. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler zina ve homoseksüellik nedeniyle bazı hastalıklar dünyada zuhur etmiştir tarih boyunca zuhur etmiş Bugün de yani yarın da olacaktır. Pislik ve kötülükler izine ve emsali şeyler olduğu müddetçe insanlığın başı beladan kurtulmaz. Bunlardan birisi de AIDS hastalığıdır. AIDS’li annenin sütünü emen çocuğa bu ulaşabilmektedir. Ancak cinsel temas yoluyla bulaşması diğerlerine göre de yüzde 73 nispetinde yüksektedir dediler. Evet, başka yollardan da bulaşabiliyor ama cinsi cinsel temas yoluyla zina yoluyla bu yüzde 73 daha fazla bulaşır diye böyle bir incelemeye istatistiği ulaşmışlardır. Halsizlik yorgunluk baş ağrısı kansızlık eklem ve kas ağrıları ishal ve deri dökülmeleri gibi belirtileri vardır. Bronşit zatürre deri içinde kanamalar menenjit karaciğer rahatsızlıkları bozuklukları zayıflama idrar ve dışkı tutamama muhtelif felçler bazı kanserler erken bunama ruhi çöküntü intihar teşebbüsü ve nihayet vücudun bütün hastalıklara karşı direncinin kalmaması gücünü kaybediyor. Bunlar ve bunlara benzer belirtiler görülmektedir. Bunlardan biri veya birkaçı da bir arada bulunabilir kanaati ortaya çıkmıştır. Korunma Tabi İslam koruyucu hekimliktir. Her dertten korunmanın çaresi İslam’ı bilmek veya yaşamaktır. Ama tabi İslam içinde özel İslam özel çareler genel çareler ortaya koymuştur. İslam hep çaredir. İslam’da çaresizlik denilen şey yoktur. Çünkü Allah’ın gücü her şeye yeter zinadan ve homoseksüellikten sakınmak AIDS’Lİ hastalardan kan alıp kan vermemek AIDS’li kanın başka yollardan bulaşmasından da şiddetle sakınmalıdır.

 

Dakika 1:15:03

 

 

Başkalarına ait jilet makas diş fırçası gibi eşyaların kullanmayın bilgili olmak bu konuda her şeyin temelinde sermaye bilgi İlim irfan sermayesidir. Namuslu ve İffetli olmak maddi ve manevi temizlik her türlü fuhuştan zinanın fuhuşun ahlaksızlığın her türlüsünden sakınmaktır. İslam’ın prensiplerden asla ve asla kat’i ayrılmamak. O Şanlı peygamber işte buyuruyor Şanlı Kur’an buyuruyor Allah’ın sözünü Peygamberin sözünü tutan ebedi pişman olmaz. Allah’ın peygamberin sözünü dinlemeyen tutmayan ebedi pişman olur. Ebedi ilelebet feryatları ayyuka çıkar iş işten geçmiş olur yazık olur bizden söylemesi biz kendimize söylemediğimiz bir şeye kimseye söylemeyiz kendimize söylerken dostlar gelen biz beraber dinleyelim diyoruz biz esas bunları kendimize söylüyoruz ama dostlarla paylaşıyoruz. Çünkü Yüce İslam bütün Âlemlerin dostudur ama olan dost olmayanlar var bunda da Rabbimiz bildiriyor İslam bütün âlemleri rahmet ama bu rahmetten kaçanlar var. İslam A’dan Z’ye Hidayet bu hidayetten kaçanlar var kaçıyorsun kendin bilirsin Kendi düşen ağlamaz derler onun için şanlı Kur’an’da Cenabı Hak Zinaya yaklaşmayınız وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى buyuruyor. Cenabı Hak onun şahsında bütün insanlığa geliniz Rabbinizin size neleri haram kıldığını açıklayayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın bakın en kötülerinin başında şirk küfür nifak gelmektedir. Ana babaya iyilik edin sakın kötülük etmeyin geçim sıkıntısı endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin sizin de onların da rızkını biz veririz diyor. Cenabı Hak Gizli ve aşikâr kötü yollara sapmayınız zina ve livata yatmayın haksız yere Allah’ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunlar Allah’ın Yüce, Yüce emirlerindendir yüce emirleridir umulur ki düşünüp anlarsınız. İşte görüyorsunuz ki İsra Suresi ve Enam suresinde bu ayetleri görüyoruz. O dünyayı şan veren Peygamber dünyayı şereflendiren şerefli Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V.) siracı münir olan Peygamber, dünyayı aydınlatan Peygamber, ruhları kafaları kalpleri aydınlatan Peygamber, aydınlığın ebedi aydınlığın Peygamberi ve ebedi aydınlık önderi olan eşsiz olan Peygamber ki Allah’ın en büyük Kulu en büyük Peygamberi (S.A.V.) Bakın ne diyor; Herhangi bir millete fuhuş yaygınlaşırsa fuhuş yani Zina o toplumda Toplu ölümler çoğalır. Görüyorsunuz zina ölümdür öldürücüdür beladır.

 

1:20:10

 

Afattır büyük belaların gelmesine sebeptir bir millette zina ve homoseksüellik gibi fuhuş açıktan yapılır ve yaygınlaşırsa onlar arasında taun yani salgın bir hastalık yani bulaşıcı bir hastalık baş gösterir. Bununla da kalmaz kendilerinden önce yaşayan insanların tanımadıkları yeni hastalıklara maruz kalırlar yeni yeni hastalıklar zuhur eder yeni belalar gelir. Öncekilerin görmediği belaları öncekilerin görmediği hastalıkları görürsünüz diyorsunuz Şanlı Peygamber onun için Efendimiz (S.A.V) adı bilinmedik bulaşıcı hastalıklar meydana getirir. Zina fuhuş emsali bütün kötülükler diyor. İşte görüyorsunuz tedavinin bir kısmı nedir? Kötülükten zarardan haramdan günahtan uzak kalmak tedavinin başlı başına bir metodudur. Evet, nefes alıp verirken daralıp genişlemekte olan organımız akciğerlerdir Ayrıca kalbe de devamlı hava vermektedir.

 

Dakika 1:22:04

(Visited 367 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}