Tip 40-01

40- Tıp İlmi Ders 40

TIP İLMİ DERS 40

 

Kıymetli izleyenler; dersimiz hurma macunu ile devam ediyor hurma çekirdeği ile birlikte dövüldükten sonra süt veya yağ ile karıştırılmak suretiyle meydana getirilen bulamaca hurma macunu denir. Kalp hastalıkları için bunlar tavsiye dilenler arasındadır.

Sevgili Peygamberimiz (a.s.v) hasta hatırı sormak için diyor yanıma geldi. Saad ibn-i Ebi Vakkas Hazretleri anlatıyor; elini göğsüme diyor 2 mememin arasına koydu soğukluğunu diyor kalbimde hissettim. Sonra şöyle buyurdu; Sen kalp hastalığına yakalanmışsın Sakif ’in kardeşi halis İbn-i Kelede ’ye git tedavi ol zira o tabip bir kimsedir. Medine’nin acve denilen hurmasından 7 tane alsın onları çekirdekleri ile beraber dövsün sonra onu süt ve yağ ile sulandırarak sana yedirsin buyurdular. Tabip hastayı muayene ettikten sonra korkulacak bir şey yok ancak buna hurma ezmesi ile sütü karıştırıp pişirin ve bulamaç halinde yedirin demiş onlarda pişirip yedirmişler böylece Saad iyileşmiştir. Evet, kıymetliler her kim kölesini hadımlaştırırsa bizde onu hadımlaştırırız. Her kim kölesini öldürürse kısas olarak bizde onu öldürürüz. Her kim kölesinin burnunu keserse bizde onun burnunu keseriz buyurdu Peygamberimiz. İslam’da ruhbanlar gibi bekâr yaşamak yoktur buyurdu erkekte üreme organlarından 2 yumurtanın adına husse denmektedir. Evet, güzel bitkilerden ağaçlardan birisi de yumuşatıp vücudu ısıtan ve terleten idrarı söktüren bir ağaç vardır ki oda onlardan biri de ıhlamurdur. Bağırsakları da yumuşatıp kabızlığı çözer, nezle ve soğuk algınlığı için faydalıdır. Mideye de iyi gelir bel ve mafsal ağrılarını teksin eder, sindirime yardımcı olur, sinirleri yumuşatıp asabi gerginliği teskin eder, cildi güzelleştirir, deri kavlamasına da faydalıdır, lekelere göz kapaklarındaki meydana gelen sertleşmelere faydalıdır, gözenekleri açar, safrayı söktürür. Nefes darlığı ve akciğer iltihabı sarılık ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına felç ve yüz felcine kazıklı humma titreme ve kas kasılmasına karşıda faydalıdır saçlara sürülürse uzatır şehveti tahrik eder. Çeşitli oluşları yüce yaratıcının kuvvet ve kudretinin büyüklüğünün alamet ve işaretlerindendir ırklar ve renklerin farklı, farklı olması. Sevgili Peygamberimiz (a.s.v) yüce Allah Âdem’i kudret eliyle bütün yeryüzünden aldığı topraktan yaratmıştır.

Dakika 5:12

İşte bu sebeple âdemoğulları yeryüzünün toprağının cinsine göre kızıl esmer beyaz ve siyah renkli olarak yaratılmıştır bunlar arasında karışık renkli olanlarda vardır yine bunlar içinde yumuşak huylu sert karakterli iyi ve kötü huylu olanlarda vardır. Yüce Allah Âdem’i yeryüzünün bütün toprağından alarak yarattı. Âdem’in zürriyeti de bu toprakların cinsine göre değişik ırk ve renklerde meydana geldi. Bunlardan bazısı siyah bazısı beyaz bir kısmı esmer bir kısmı da kızıl renklidir yine bunlar içinde yumuşak huylu sert karakterli iyi ve kötü huylu olanlarda vardır buyurdu sevgili peygamberimiz. Âdem (a.s) bütün yeryüzü toprağından yaratıldı bu topraklar içinde iyisi güzeli ve kötüsü de vardır âdem’in yaratılış toprağının çeşitli olduğu gibi sende çocuklarında bunların hepsini görürsün demiştir bunu da Hz. Ali anlatıyor. Yine Ebu Hureyra Hazretleri insanların en şereflisi kimdir? Diye soruldu da günahtan en çok sakınan Allah’tan en çok korkan kimsedir diye cevap verdi. Öyleyse soyu sofu temiz olan kimse Allah’ın Peygamberi Yusuf (a.s) dır. Arap kabilelerinden soylarından ırklarından mı sormak istiyorsunuz? İnsanlar altın ve gümüş madeni gibi çeşitlidir. Cahiliye devrinde iyi olan iyi işler yapan kimseler dini emirleri ve yasakları öğrenip uyguladığı müddetçe İslam döneminde de iyi insanlardır diye buyurdu sevgili Peygamberimiz buyuruyor böyle. Şanlı Kur’an da Allah’ın gökten indirdiği suyu görmedin mi? Bize o su sebebiyle renkleri çeşit, çeşit meyveler çıkarttık dağlardan da kendi toprağının cinsine göre beyaz kırmızı simsiyah çeşitli renklerde uzun uzadıya maden tabakalar katmanlar yarattık. İnsanlardan hayvanlardan ve davarlardan da yine böylece bitkiler ve madenlerde olduğu gibi çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içinde Allah’tan gereğince korkan ancak ilim sahipleridir şüphesiz ki Allah her şeye galiptir ve çok bağışlayıcıdır. ‘’Fatır Suresi ayeti kerime 27 ve devamı’’ Ölüden diriyi diriden de ölüyü o çıkarıyor sizi topraktan yaratması onun varlığının delillerindendir. Sonra siz her tarafa yayılan birer insan oluverdiniz kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp da aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması dillerinizin ve renklerinizin değişik olmasıdır şüphesiz ki bunda bilenler için alınacak dersler ve öğütler vardır. Geceleyin uyumanız gündüzün Allah’ın lütfundan nasibinizi aramanız için de onun varlığının delillerindendir. Gerçekten bunda işiten anlama kabiliyeti olan bir kavim için ibretler vardır. Toprakta ne kadar damar ve renk varsa Hz. Âdem’in vücudunu teşkil eden değişik toprak cinsleri zürriyetini renk ve karakterini genetik yoluyla meydana getirmiştir.

Dakika 10:10

Sevgili peygamberimiz ey Cafer sen yaratılışta ve ahlakta bana benzersin çünkü sen benim yaratıldığım çamurdan yaratıldın buyurmuştur. Buda bir mucize ile bilinecek bir bilgi ki bunu Hz. Caferi Tayyar’a söylüyor. Bu koyunları halis beyaz renkli koyunlarla değiştir ve bunları çiftleşme zamanı bunları güçlü kuvvetli beyaz koyunlarla koçlarla karıştır onların içine kat dedi buda ırkın ıslahı için yapılan bir uygulamadır ki sevgili Peygamberimiz böyle buyurmuştur ırkın Islah’ının da verimi arttırma bakından faydaya yöneliktir. Kanı temizleyici kuvvet verici ve ishal edici özellikleri vardır buda ıspanaktır. Kansızlığa, göğüs hastalıkları iltihabına, ateşli hastalıklara, susuzluğa, safraya, iştahsızlığa ve asabi rahatsızlıklara da faydalıdır. Suyu bal veya şeker ile karıştırılarak kullanılırsa idrarı söktürür sarılık böbrek ve mesane taşları ve idrarın zor yapılmasına karşı iyi gelir. Yaprağı çiğ olarak çıban ve şişlikler üzerine veya haşaratın soktuğu organ üzerine sarılırsa ağrıyı teskin eder şişlikleri olgunlaştırır çıbanı işletip temizler. Kaynatıldıktan sonra kolay veya kurşun tozu kalay veya kurşun tozu ile karıştırılıp ciltteki sivilceler üzerine sürülecek olursa iyileştirir Biiznillah. Tohumu ise kalbi kuvvetlendirir yan etkisi badem yağı ve tarçın kaynatılmak suretiyle giderilir. Evet, kıymetliler gerçekten Allah Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini seçip âlemlere üstün kılmıştır. Sevgili Peygamberimiz içinde Allah İbrahim oğullarından İsmail’i, İsmail oğullarından Kinane oğullarını, Kinane oğullarından Kureyş’i, Kureyş kabilesinden Haşim oğullarını, Haşim oğullarından da beni seçmiştir buyurdu Peygamberimiz buna ıstıfa denir. seçilmiş kimseye de Mustafa denir. Allah-u Teâlâ Vetekaddes Hazretleri beni daima helal babaların sulbünden Pakize temiz anaların rahmine naklederek nihayet babamla annemden meydana getirmiştir ve Âdem ile Havva’dan babam Abdullah ile annem Amine ’ye gelinceye kadar baba ve annelerim katiyen nikâhsız olarak birleşmemişlerdir diye buyurdu sevgili Peygamberimiz işte buda ıstıfa hakkındadır ki ıstıfa seçilmiş cevherin özründen alınmış ve cevher konulmuş onun için de ıstıfa edilmiş seçkinlik anlamında onun için Hz. Muhammed’e Mustafa denmesi bütün mahlukatın içinde seçilmiş olandır.

Dakika 15:00

Evet, kıymetliler sarhoşluk veren maddelere de içki denmektedir. Buğday, arpa, üzüm, hurma ve baldan yapılıyordu. Buğdaydan içki yapılır, arpadan içki yapılır, üzümden içki yapılır, hurmadan içki yapılır, baldan içki yapılır fakat ben sarhoşluk veren bütün şeyleri sizlere yasak ediyorum demiştir sevgili Peygamberimiz. Hz. Ömer; ey cemaat gerçekten içkinin haram kılınması Kuran-ı Kerim ile sabittir. İçki 5 şeyden yapılır: üzümden, kuru hurmadan, baldan, buğdaydan ve arpadan. İçki haml aklı örten şeydir içki bütün kötülüklerinde annesidir içkiden sakınınız çünkü içki bütün kötülüklerin anasıdır. İçkiden sakınınız çünkü içki ile iman asla bir kimsede birleşmez ancak biri diğerini kovmaya çalışır. İçkiden sakınınız çünkü içki bütün kötülüklerin anahtarıdır. İçkiden sakın çünkü içki bütün kötülüklerin başıdır içkiden sakın çünkü içkinin ham maddesini veren ağaç dal budak doğurduğu gibi içki suçu da başka suçlar doğurur buyurmuştur. Evet, kıymetliler aklı giderir içki sarhoşluk veren içki aklı giderir, mide ve bağırsaklara zarar verir, baş ağrısı, kusma, karaciğer, dalakta hastalıklara sebep olur idrarı tutamaz olur cinsi münasebeti zayıflatır ağız kokusu yapar sinirleri ve gözü de zayıflatır. Sara hastalığı vücut temelliği ve sıtma meydana getirir aç karna içki içilirse boğularak ölmesine iltihaplı yaralara ağrılara sebep olur. İrsi olup sirayet eder içki hafızaya zarar verir mide kan dolaşımı, teneffüs, böbrek, karaciğer, sinir sistem için ve diğerleri içinde zararlıdır. Evet, kıymetliler içki ile tedavi caiz değildir içki şifa değil bilakis derttir, bunu Peygamberimiz söylüyor. Ukbe bin talk anlatıyor; sizlere ne oluyor ki? Renkleriniz sararmış, karınlarınız büyümüş, damarlarınız açığa çıkmış? Diye sordu. Sizin için temiz ve helal olan şeylerden içiniz şüphesiz ki yüce Allah derdi de devayı da vermiştir her dert için dahi bir deva şifa yaratmıştır. Tedavi olunuz fakat haram ve pis şeylerle tedavi olmayınız. Yemenli Beylem-ül Himyeri anlatıyor sarhoşluk veriyor mu? Diye sordu. Ondan sakınız, bunun üzerine evet diyince ondan sakınınız buyurdu Peygamberimiz. Yine sarhoşluk verir mi? Evet dedi. Ondan sakınınız eğer terk etmezlerse onlarla savaşınız buyurdu. Cabir bin Abdullah’tan gelen haber; Mekke’nin fethi yılında şüphesiz ki Allah ve resulü şarabı murdar ölmüş hayvanı domuz etini ve putların satışını haram kıldı.

Dakika 20:00

Cabir Hazretleri Mekke’nin fethi günü mevcut içkileri döktürdü, içki küplerini kırdırdı, içki ve putların satışını da yasakladı demiştir. Bunları yapan Peygamberimizdir bunu bize nakleden de Hz. Cabir’dir. Yine sevgili Peygamberimiz (a.s.v) ben size bir şey emrettiğim zaman onu mümkün olduğu kadar onu yapmaya çalısınız bir şeyi de yasakladığım zaman onu da terk ediniz. Sarhoşluk veren her şey haramdır sarhoşluk veren şeyin azıda haramdır. Bir testisi sarhoşluk veren şeyin, bir yudumu veya bir avuç dolusu kadarı da haramdır. Şanlı Kuran’da ey iman edenler, içki, kumar, ibadet ve tazim için dikilen putlar, fal okları hepsi de şeytan işi pis şeylerdir bunlardan sakınınız ki kurtulasınız. Muhakkak ki içki ve kumarda şeytan aranıza düşmanlık ve kin düşürmek sizi Allah’ı zikretmek ve namaz kılmaktan alı koymak ister artık siz bunlardan hala vazgeçmez misiniz? Cebrail (a.s) bana geldi ve ey Muhammed (a.s.v) yüce Allah içkinin kendisine onu yapıp imal edene, yaptırana, içene, içirene, taşıyana, taşıttırana, satana, satın alana, parasını yiyene, sakilliğini yapana, sakilik yaptırana lanet etti demiştir. Yüce Allah bir şeyi haram kıldığı zaman onun satışından elde edilen bedelini, parasını da haram kılmıştır buyurmuştur sarhoşluk veren her şey haramdır. Ümmü Seleme annemiz Peygamber (a.s.v) her sarhoşluk veren şeyi vücuda zaaflık veren her şeyi yasakladı demiştir. İşte görüyorsunuz yüce İslam’ın faydalı celbeden zararı def eden yüce bir din olduğu açık ve saçık ortada. Tıbbi ve iktisadi zararlar konusunda afyon ve haşhaş karaciğer sünger gibi delik deşik eder akciğere de zararlıdır baş ağrısı ve göz kararması meydana getirir mideye de zararlıdır. Erkekliğe de zarar verir, kalbide tesir eder cinnet getirip deli olur, zayıflatır zararları da pek çok zararları vardır fakirlik ve rezillikte meydana getirir. İşte kıymetliler şanlı Kur’an, nurlu İslam, sahih sünnet nur saçıyor cihana ve eşine rastlanmayan sağlık öğütleri veriyor. Kıymetli izleyenler; en kaliteli olan içyağı besili hayvandan elde edilendir sıcak ve rutubetlidir içyağı boğaz sertliğine faydalıdır organı gevşetir yan etkisi limon tuz ve zencefil ile giderilir bağırsak yaralarına karşı faydalıdır. Keçinin iç yağı daha kuvvetlidir ısıtır ve rutubet verir beklemiş içyağının besin değeri daha yüksektir erkek hayvanın iç yağı daha gıdalıdır. Yahudiler içyağını yemezler Enes İbn-i Malik Hazretleri bir Yahudi Peygamber (a.s)’mı arpa ekmeği ve eritilmiş içyağına davet etti de Peygamber (a.s.v)’da onun bu davetini kabul etti demiştir.

Dakika 25: 07

İddet rahimde cenin olup olmadığının kesinlik kazanması için şanlı Kuran’da bir amir hükümdür. Neslin birbirine karışmasını önlemek ölmüş kocasına saygıda bulunmak gibi bunun sebepleri hikmetleri vardır. Konuyla ilgili ayeti kerimeler kadınlarınıza yaşlılık sebebiyle adetten kesilmiş olanlarla henüz genç olması sebebiyle adet görmemiş bulunanların hamile olup olmadığından şüphe ederseniz boşandıktan sonra onların bekleme süresi 3 aydır hamile kadınların bekleme süresi ise doğum yapıncaya kadardır. Her kim Allah’tan korkarsa Allah onun işinde bir kolaylık sağlar boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 adet görüp temizleninceye kadar beklerler. Eğer onlar Allah’a ve adet gününe inanıyorlarsa rahimlerinde Allah’ın yarattığını çocuk olduğunu gizlemeleri onlar için helal değildir. Sizlerden vefat edenlerin geride bıraktığı şeylerin kendi kendilerine süslemek sizin 4 ay 10 gün iddet beklesinler bu müddeti doldurdukları zaman normal şekilde süslenmelerinde size bir günah yoktur. Allah yarattığı her şeyden haberdardır. Adet gören kadın için 3 adet görmek ve temizlenmek adet görmeyen genç kadın ve adetten kesilmiş yaşlı kadın için 3 ay kocası ölmüş kadın için 4 ay 10 gün hamile kadın için ise doğuma kadar geçen zamana iddet denmiştir. İdrardan sakınmanın kabir azabına sakınmamanın kabir azabına sebep olacağını bildirmiştir sevgili Peygamberimiz. Ağaç altlarına, gölgeliklere ve membalarına, su membalarına, durgun sulara yollara hayvan yuvalarına ve hayvan barınaklarına hatta yılan deliklerine idrar yapılmasını yasaklamıştır. Sizden biriniz sahrada idrar yapacağı zaman rüzgârın yönüne baskında rüzgâra karşı idrar yapmasın zira idrarın sıçramaları kıp sıçramaması için yumuşak bir yer arasın buyurmaktadır buda yüce İslam’ın temizliğe verdiği önem ki her Müslüman’ın içi dışıyla tertemiz olması gerekmektedir. Halime Ömer İbn-i Abdül Aziz hicretin 101. Tarihinde hastalığında idrarını cam kap içine koyarak tahlil için tabibe göndermiştir tabiinden İmamı Zühri, İmamı Servi ve İmamı Malik idrarlarını cam kaba koyarak tahlil için tabibe göndermişlerdir. Hamile kadınların idrarı atılmış pamuk gibi kabarık ve bulanık olur saflığı bozulur adet kanından ve daha bazı şeylerden karışımlar bulunur ince bir duman kaplamış gibi gözükür zerrecikler gözükür içersinde. Evet, kıymetliler her kim kölesini iğdiş yaparsa biz de onu yaptığı işe kısas olarak iğdiş yaparız diyor Peygamberimizden gelen haber. İnsanları veya hayvanları erkeklik vasfından alı koymanın adına iğdişlik denmektedir.

Dakika 30:02

Ümmetimin iğdiş olması oruç tutmak ve namaz kılmaktır buyurdu iğdiş yapanda yaptıranda bizden değildir fakat sen oruç tut ve vücudundaki kılları çoğalt buyurdu sevgili Peygamberimiz İbn-i Abbas’tan gelen haber. Oruç tutmak ve namaz kılmak şehveti şehevi duygularını zayıflatır. İslam ülkesinde kilise yaptırmak olmadığı gibi Müslüman bir kimseyi hadımlaştırmak da yoktur Hz. Ömer’den geliyor bu haber. Hz. Ali hadımlaştıran bir kimsenin Müslüman ve namuslu bir hanımla evlenmesi helal değildir der. Habis sebeplerine gelince yarattığı şekli değiştirmek, neslin çoğalmasını engellemek, canlıya eziyet vermek gibi sebeplerle yasaktır iğdiş yapmak. Süleyman bin Yessar (R.A) demiştir ki; iğdiş yapılmış olduğunu söylemeden bir kadınla evlenen bir kimse karısıyla Hz. Ömer’in huzurunda mahkeme oldular da Ömer boşanmalarına karar verdi diyor. Hayvanlarda hadımlaştırma neslin çoğalması ancak dişiyi gebe bırakabilmekle mümkündür. Hz. Ömer Sad İbn-i Ebu Vakkas’a gönderdiği mektupta hiçbir at iğdiş yapılmasın diye emretmiştir. Neslin çoğalması ancak dişiyi gebe bırakabilmekle mümkündür demiştir. İşte kıymetliler yüce İslam yaratılış fıtratını da koruyan ve onu geliştiren bir yüce dildir insanları terakki ettiren ve cennete taşıyan dinin adı da İslam’dır. İhtilamın faydaları eğer menisi sperma vücutta fazlaca birikim uzun müddet dışarı atılmasa karasevda malihulya delilik gibi sera hastalıklar meydana getirir dedi kıymetli tabiplerimiz. Kadınlarda ihtilam olur mu? Diye soruldu da ya ResulAllah yüce Allah gerçeği söylemekten hayâ etmez ihtilam oldukları zaman kadınlara da yıkanmak var mıdır? Diye soruldu sevgili Peygamberim dışarı evet menisi dışarı çıkıp görüldüğü zaman yıkanması lazımdır buyurdu. Allah hayrını versin çocuk niçin anasına benziyor kadında ihtilam olmasa kadının da menisi sperması olmasa çocuk anneye neden benzesin diye cevap verildi. Bırak o kadını benzerlik soya çekim bundan başka bir sebepten midir? Kadının menisi erkeğin menisine galip gelirse doğacak çocuk dayılarına benzer eğer erkeğin menisi kadının menisine galip gelirse çocuk amcalarına benzer buyurdu o şanlı Peygamber. İyi beslenmek gıdalı maddeler yemek cinsi tevekkül tok karna yatıp uyumak gibi sebeplerle ihtilam olunur uykuda veya normal bir ortamda. Bizler yağlı et yediğimiz zaman sinirlerimiz yumuşuyor ve bunun neticesi olarak ihtilam oluyoruz demiştir. Buda Hişam İbn-i Urve’nin rivayetidir Hz. Ömer’in halifeliği zamanında demiş ve gusül yapmıştır.

Dakika 35:07

İhtilam olanlar guslederler elbisesinde ihtilam olma sırasında kirlenen yerleri de yıkamış ve kıldığı sabah namazını da iade etmiştir buda Hz. Ömer’in uygulamasıdır. Evet, kıymetliler işte yüce İslam maddi ve manevi sağlıklı yaşamı ortaya koyan yüce İslam’ın kendisidir.

Dakika 35:43

(Visited 137 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}