hadisvetasavvuf 41-01

41- Hadis ve Tasavvuf Ders 41 hayat veren nurun keşif notları

HAYAT VEREN HADİS TASAVVUF 41

 

Aziz izleyenler; ruhi manevi çöküntü içindeler dinsizliğin medeniyet sanıldığı aynı zamanda laikliği yanlış anlayıp kötüyü kullananlarında pirim verdiği İslam’a kılıç sallandığını görüyoruz. Kimi kullanıyorlar? Buraya bir bak! İslam’ı bloke etmek Vatikan onların şemsiyesidir. Sömürü düzeni ve alanı peyda etmek NATO toplantısında Galatasaray üniversitesinde Bush İbrahim’i dinler yalanını söylüyor. Haçlı seferini başlatıyorum diyen adam ve İslam âlemine bomba yağdıran adam ve İslam âlemine bomba yağdıran adam güçleri yetmeyecek çünkü kimsenin Allah’a gücü yetmez. Buna rağmen İslam herkesi kurtarmaya gelmiş İslam herkese rahmet, merhamet sosyal evrensel barıştır yalnız İslam’a dost olmayanlar var ne yazık ki onlarda kendi bilir. Envâ sistemi ile Hıristiyanlaştırma göre Hıristiyanlık bizi antik kültürden ve İslam kültürünün birikiminden mahrum bıraktı diyor bu doğrudur. Abdülhamit han (Rahmetullahi Aleyh) Mihr Ali için iyi bir din eğitimi almış İslam genci Türk, Acem aslandır ormandaki tehlike onun için önemli değil diyor. Şimdi diyalog tevhitte Kuran-ı Kerim ilkelerinde olur İslam’da sebat hakça düzende İsa’yı doğru anlamakta doğan günahkâr doğmaz putları kaldıralım tüm Peygamberlerin tebliğ ettiği yalnız İslam’dır, İslam’da diyalog. Bizde Müslüman’ız diyenler efendimiz (a.s.v) bizde Müslüman’ız diyen Hıristiyan âlimleri komutanları devlet adamlarına Necranlı’lara yalan söylüyorsunuz dedi Peygamberimiz bunlara bizde Müslüman’ız diyince. Onlara çünkü siz Allah’a çocuk isnat etmeniz, haça tapmanız, domuz eti yemeniz Müslüman olmanıza engel oluyor dedi. Çocuk babaya benzer İsa (As.) kuldur yer, içer, doğar, şiş yapar. ‘’İşte 3. Sure 61’e bak ve diğer ayetlere’’ İbrahim’i dinler yok tek dini İslam vardır dinler dünyada hiç 2 olmamıştır hep 1 dindir bütün Peygamberlerin dini İslam’dır Peygamberlerin yolundan sapanlar İslam’ın dışına çıkanlardır. Bu İslam dini haniftir İbrahim (AS) da bir Müslüman’dır malupleni var mantığın suyunu mu çıkarıyorlar şöyle bir bak düşün. İslami terminolojide hakka davettir tebliğ davet teori teorisyenlerimiz çağdaş ve kuransal misyonerlik onun adını diyalog koyup dinamizmin içini boşaltıyorlar.

Dakika 5:16

Efendimiz (a.s.v) cihanı İslam’a davet etmiş bütün cihanı yüce İslam’a davet etmiş ve görevi buyken ne yapılıyor? 1999 depreminden sonra Adapazarı’nda 3500 misyonerle Hıristiyan yapmışlar para, kadın, vize sağlama, prim verme şeklinde metotlar kullanılıyor. Makyavel’i geçmişler 1990’da Ruhan’da da böyledir şiddetin ardında da bunlar vardır yeryüzü küresel Evangelism’in faaliyet alanıdır sloganları bu nesilde bütün dünyanın evangelizasyonu terör buradan gelmektedir şiddet mazlum ve mağdurlar altın fırsattır nüzulü İsa’dan sonra 1000 yıl hâkimiyete inanırlar. Şiddetin kaynağı beslendiği yer burasıdır. Önderler, papazlar, piyonlar, taşeronlar, kültürel uyarlama diyalog bunlara tanrının eylem planı diyorlar. Tanrının yetkisine sahip olduklarına inanıyorlar yeni din icat etmek gayretindeler. Eşcinsel evliliklere erkeğin erkekle evlenmesine karar vermişlerdir. Tebliğ diyalog farkı müminle münafık arasında ki fark gibidir tek din İslam göz ardı ediliyor. İbrahim’i Hanif’te İslam’dır fasıklara fakih, inkârcılara, müşriklere cennet parselliyorlar Kuran-ı Kerimin tahrif denildiğine saçma diyorlar Hz Muhammed’e imanı rölantiye almaktalar tevhidi şahadeti ortadan kesmektedirler. Kuran-ı Kerimin din saymadığını onlar din saymaktalar iman imanın 6 esasını 2’ye indiriyorlar ameli Salih’in içi boşaltılıyor.  Cüzi inkar küllü inkardır bu kenara bırakılıyor İslam’dan kaçış sağlanıyor başka din varmış gibi din gösteriliyor meşruiyet kazandırılıyor camilere put hac asarak sine vizyon gösterisi yapılıyor ilahi İncil, Tevrat yerine bugünkü tahrip edilmiş İncil’e Tevrat’a imanı tasdiki dile getiriyorlar burada. Kuran-ı Kerimin tersi dile geliyor ehli kitapta davete muhataptır bundan da kaçıyorlar örfün şerri esas olduğu unutuluyor Kuran-ı Kerim dışı tutum izleniyor. Gülen ve cemaati 1990’dan itibaren onların şöyle bir bakışlarına bir bakın ahlakçılar Kuvve-i Şeheviye, Kuvve-i Gadabiye, Kuvve-i Akliye insan Ala-yı illiyyîn ile Esfeli Safilin arsında bir sarkaç gibi gider ve gelir. Terakki ve tekâmülü için cüz-i irade verilmiştir.

Dakika 10: 00

İlim adalet, İffet, şecaat, hikmet, fücur, humut, tehevvür, cebanet, celbeze, hamakat, ifrat, tefritler, tür-i akıl bindir buna ihtiyaç vardır. Dinin teşriki tebliğ ve tatbiki için Peygamber zaruridir, delili mucizelerdir. Akait ibadet ve diğerleri insanda normu âlemdir akıl, mantık, muhakeme, ana motor, ilim imandır. Kutuplara ayrılır şirk, küfür, dalalet, Heva ve hevese tabi olmak nefsin yasaları dinin hatmine yol açar, yani dini yıkımına yol açar. Terakki ve tekâmül merhaleleri zaman mekân ve şartlar coğrafi, sosyolojik ve jeopolitik farklılıklar ahkâmda değişiklik yapılmasını gerekli kılmıştır. Hak üzereyken cevap hak üzereyken ihtilafa düştüler imtihan Peygamberler kitap özleri birdir insan hücreleri 6 ayda 1 yenilir aynı insandır yine 5. Sure 48. Ayette İslam tüm yolları havi ve bir yüce dindir. Elmalı İslam tam bir hayat tarzıdır Mevdudî de bunu söylemiştir Nuh İbrahim Musa İsa Muhammed Mustafa (AS) ve (a.s.v) Ülül Azim Peygamberleridirler 42. Sure 13. Ayet. Ve bu Peygamberler şeriat sahibidirler. Oruçtaki fark bizde sahura kalkmaktır aşurede yalnız 10. günü tutmaları Musa (AS.) cumayı önerdi onlar cumartesiyi tesitleri Yakup’un Aleyhisselamın kendine yasakladığı hariç hepsi serbestti nimetlerin 3. Suret 93. Ayet. Bir sonra ki Peygamberin şeriatı bir öncekini nes ederdi yani bir sonraki öncekini yeniler Hz. Muhammed’de geçmişi yenilemiştir. Musaddik, Müheymin, minhac-ı haktır. Kim? Kuran-ı Kerim Muhammed’i şeriat. Kuran-ı Kerimin sünnetin nesh etmediği bizimde şeriatımızdır Kuran-ı Kerimde sünnette mevcut olması da lazımdır 2 kaynak tasdik edecektir mutlak elzemdir hak dini 3. Cilt sayfa 1699 ve 1700. Muhammed Hamdi Yazır Elmalı İslam kâinatın tek dinidir. Özü iman esaslarıdır Kuran-ı Kerim kuran tefsir eder kuran-ı, kuran-ı kerim tefsir eder bir ayeti bilen bütün ayetleri bilmek zorunda göz önünde tutmak zorundadır. Yine sevgili Peygamberimiz iman nedir? Diye sorulunca, Cibril hadisini hepiniz bilirsiniz Buhari’nin rivayet ettiği Usulü İmaniye Allah’a tüm Peygamberlere ahrete iman diğerleri fürudur.

Dakika 15:02

Üssül Esas Aslul usul Allah’a iman ki hepsini içine alır. Nisa suresi 79 Sebe 28, 12. Sure 104 7. Sure 158. Hz. Muhammed tüm insanlığın Peygamberidir Kuran-ı Kerim de böyledir. Tasdik seve, seve lazımdır çünkü imanda tasdik olmadıkça iman olmaz. Hamdi Yazır Cizye veren vatandaşları İslam’dan razı oldum çağdaş yorumcunun sarıldıkları bakın! 2. Sure 62, 5. Sure 69 gibi ayetlere çağdaş yorumcu ateş bakın Süleyman Ateş ahkâmda tabi olmak gerekmez diyor. Kime? Hz. Muhammed’e tabi olmak gerekmiyormuş hâşâ, sümme hâşâ.Yüce Allah Muhammed’e tabi ol da gel diyor açıkça. Bu adamlar ne yapmak istiyor? Koca kiliseler örümcekli yarısı ateist kimisi din arıyorken ajan misyonerlerin Türkiye’de kilise tamiri apartmanlara kilise evler açılması metropol tayinleri Anadolu’yu ele geçirmesinin Anadolu’yu ele geçirme senin başına baltayı senin çocuğun eliyle vurdurma hareketi midir şöyle bir düşün! Baba erenler mantığı ile namaza yaklaşmayın mantığı ile referanslarını arttırıyorlar efendimiz (a.s.v) Hz. Ömer’in elinden Tevrat levhasını attırıyor. Ayasofya caminin arasından haç ve altı köşeli yıldızla sine vizyon gösterileri yapılıyor diyalog, gevşemek, uyuşturulmak şöyle bir bak 8 milyon İncil dağıtılıyor sadece İstanbul’da 455 ev kilise Adana’da 281 ev kilise Diyarbakır’da 85 ev kilise diğerlerini devletin güçleri biliyor. Her incilin içine 100 dolar ile envaı sistemi ile 5. kol faaliyeti yapıyorlar. Kilise evler yer altı faaliyet merkezleridir ciddi kaynaklara göre 200 bin Türk genci Hıristiyan olduğu stratejik bölgelerde faaliyete devam. Batılılaşma ile devlet desteği güçlü ekonomi yetişmiş misyoner kadrosu ile kendi devletlerinin desteği ile imkânları kullanıyorlar yerli uşaklar bunlara yardım ediyor. Milli ruhu olmayan gençleri düşünün para tuzaklarıyla ve diğer tuzaklarla avlanıyorlar Osmanlı yıkılırken her yerde misyonerlerin karışık çıkardıkları görülmüştür.

Dakika 20: 01

Yemen savaşını kargaşayı bir bin başımız anlatıyor varoşlara kadar misyoner ajanlar yerleştirilmiştir ve dersimiz devam ediyor. Cenabı Hak bütün insanlığın hayrına gelen yüce İslam’ın değerini bilmeyi Allah nasip eylesin bütün kalpleri gönülleri iradeyi güçleri kuvvetleri tamamen İslam’a bağlanmayı dünya da ve ukbada İslam’ın kurtarıcı ebedi saadete ulaştırıcı bu hazinelerine nail olmayı Cenabı Hak nasip eylesin.

Dakika 21: 00

 

 

(Visited 111 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}