Tip 43-01

43- Tıp İlmi Ders 43

TIP İLMİ DERS 43

 

Kıymetli izleyenler; dolunay günlerinde ayın çekim kuvvetinin artması sebebiyle vücuttaki sıvı maddeler hem çoğalmış ve hem de hareketlenmiştir. Bu sebeple bugünlerde alınan kan kişiye zarar vermez. Hadis-i şerifte de anlaşıldığı gibi 13 ayların kameri ayların 13, 14, 15. günlerinde oruç tutulması ve kan aldırma işleminin de yine Arabî ayların 15, 17, 19 ve 21 günleri arasında günlerinde bugünlerde yapılması tavsiye edilmiştir. Yüce İslam’da yaratanın eseri olduğu için yaratıkların tamamı onların durumunu Cenabı Hak daha iyi bildiği için Habibi Kibriya’sı Muhammed Mustafa’sına bildirmiştir. Onun için sağlık anlayışı tıp anlayışı asla esasına dayanır bir kısım bilim adamlarına göre ayın cazibe çekim kuvveti ve tesiri sadece med ve cezir gelgit hadisesi ile sulara değil aynı zamanda insanlara, hayvanlara, meyvelere, ağaçlara, topraklara hatta madenlere dair tesir etmektedir. Güneşin tesiri harareti ile ayın tesiri ise rutubeti iledir. Güneşte hararet ayda ise rutubet vardır ayın ilk yarısında bütün meyveler olgunlaşır bitkiler ise renklerini atarak solarlar uzun müddet ay ışığında oturan veya uyuyan insanların vücutlarında bir tembellik ve gevşeklik meydana gelir baş ağrısı ve nezlesi artar. Ay ışığı altında kalan uzun zaman hayvan etleri kısa zamanda tat ve rengini atarak bozulur. Ayın ilk yarısında ekilen ekinler ve dikilen ağaçlar çabucak tutar, yeşerir, gelişir, büyürler aşılar daha çok tutarlar. 2. Yarısında dikilen ağaçlar ise ya tutmaz yahut da hızları çok düşük bir gelişme gösterir ayın ilk yarısında sütleri hayvanların çoğalır beyazlığı ise ayın hilalindeki günlerde nispetle daha beyazdır. 2. yarısından sonra ise sütler azalmaya başlar ilk yarısında hastaların vücutları güçlenir ayın ilk yarısında hem de iyileşmeye yüz tutar 2. yarısında ağrı ve sancılar artar geç iyileşirler. İlk yarısında kan çoğalır canlıların vücutları güçlenir şehevi arzular artar. 15’den sonra ayın kan safra balgam ve sevda da eksilme olur büyüme ve gelişme azalır gerileme azalma gösterir. 1 aylık bir zamanı 3 döneme ayırabiliriz. 1’ri ile 11, 11 ile 21, 21 ile 30 günleri ihtiva eder en kuvvetli cazibeli oluşu 2. dönemdeki dolunay hali yani 11 ve 21 günleri arasındaki günlerdir

Dakika 5:16

Bugünlerde ayın cazibesi kuvvetli olduğundan denizdeki sulara tesir ederek medcezir gelgit hadisesine sebep olan ay yine insan vücudundaki kana dair tesir eder buna bağlı olarak suç işleme temayülü de artmaktadır bugünleri oruçlu geçirerek tesirsiz hale getirmek getirmiş olmaktır. 11, 21 günlerinde işlenen suçlar ve cinayetler dolunaydan önceki ve sonraki hilal dönemlerinde işlenen suçlara nispetle çok fazladır sinir sistemine de tesir etmektedir. Evet, kıymetliler kanı hasta organa yakın yerden aldırmak faydalıdır sevgili Peygamberimiz kalbe en yakın yer olan 2 omuz başı arasında sihir hadisesinden sonrada beyne en yakın olan başından topuğunda meydana gelen bir incinmeden dolayı da ayağının üstünden kan aldırmıştır. Kirli veya zehirli kan hasta organa en yakın yerden dışarı çıkarılmış olur 2 omuz başı arasından kan aldırmak omuz ve boğaz ağrılarına karşı faydalıdır. Kan çoğalmasından veya kanın bozulmasından baş ağrılarına ve başın parçaları olan yüz, diş, kulak, burun, boğaz ve göz ağrılarına karşıda faydalıdır. Çene altından kan aldırmak yüz, diş ve boğaz ağrılarına fayda sağlamıştır ayak üzerinden kan aldırmak topuktaki damardan kan aldırmaya denk olup uyluklar ve bacaklardaki yaralara adet kanının kesilmesine ve husyelerde testislerde meydana gelen kaşıntılara karşı faydalıdır. Göğsün altından kan aldırmak ise buyruk çıbanlara yine uyrukta meydana gelen kaşıntı ve sivilcelere, mafsal ağrılarına, basura, ayak ve bacaklardaki aşırı şişliğe ve sırttaki kaşıntılara faydalıdır. Beyin rahatsızlıklarında baştaki damardan göğüs hastalıkları için akciğerle ilgili damardan siyatik ve eklem ağrıları için siyatik damarından adet kanamasını söktürmek için ayak damarlarından kan alınır. Bacaklardan kan alınırsa adet kanaması daha fazlalaşır göz ağrısı ağız kokusu ve baş ağrısını gidermek için baştan kan alınır. Koldaki 3 ana damardan biri olan ve akciğer damarı diye bilinen basilik damarından kan aldırmak karaciğeri ve dalakta ki hararetin giderilmesine ve bunlardan kan çoğalmasına meydana gelen şişliklere, akciğer şişliklerine, karındaki ağrı ve sancılara, akciğer zarı iltihabına, diz kapaktan kalça kemiğine kadar olan kısımda kanla ilgili bütün hastalıklara karşı faydalıdır. Koldaki atar damardan kan aldırmak ise kanın çoğalmasından bozulmasından hastalıklara karşı faydalıdır kolda baş damarı diye bilinen damardan kan aldırmak kan çoğalması ve kanın bozulması ile başta ve boyunda meydana gelen hastalıklar için faydalıdır.

Dakika 10:10

Boyunda bulunan şah damarından kan aldırmakta dalak ağrısı nefes darlığı ve alnın her 2 yanında meydana gelen ağrılara faydalıdır. Deriden kan aldırmak vücut satını daha iyi temizler damardan kan aldırmak ise kirli kanın temizlenmesi için daha faydalıdır. Deriden kan aldırmak ince kan çıkarır yaşlılar, zayıflar, çocuklar ve damardan kan aldırmaya tahammül edemeyenler için gayet iyi gelir. Sıcak memleketlerde damardan değil deriden kan aldırmaları uygundur. Kan aldırma işini dolunay veya dolunaydan sonraki günlerde yaptırmak en uygunudur. Kanın en hareketli ve en çok olduğu günlerdir dolunay günleri başın ense çukurundan kan aldırmak koldaki can damarından kan aldırmaya denktir buradan kan aldırmak kaçlar ve göz kapaklarındaki ağrıları hafifletir kaşıntı ve ağız kokusuna karşı faydalıdır. 2 omuz arasından kan aldırmak ise basilik damarından kan aldırmaya bedeldir. Baştaki titremeye yüz, göz, diş, kulak, burun ve göz çukuru ile ilgili hastalıklara karşı faydalıdır. Çene altından kan aldırmak diş yüz ve boğaz ağrılarına fayda sağlar başı ve çeneleri hafifletip dinlendirir. 2 kalça arasından kan aldırmak ise uyluklarda çıkan çıban uyuz sivilce gibi hastalıklara nikriz basur bacak şişmesi mesane ve rahim ağrısı ve sırtta meydana gelen kaşıntıya faydalıdır.  Hacamat şişesini makatın üzerine koymak yani bu bölgeden kan almak bütün vücuttan hatta baştan ve kan toplar bağırsaklara ve sırtta meydana gelen hastalıklara karşı şifadır. Faydaları çok daha fazladır sıcak memleketlerde ciltten kan aldırmak damardan aldırmaktan daha iyidir ve daha emniyetlidir birçok ilaç yerine de geçer. Hamamdan çıktıktan sonra kan aldırmaktan sakınmak lazımdır kanı koyu olanlar aldırabilirler önce sıcak su ile banyo yapmalı sonra da kan aldırmalıdır tok karna kan aldırmak iyi değildir. Nüksedenler hastalığı eğer nüksediyor yenileniyorsa nekahet devresindeki kimseler, yaşlılar, teneffüs organları ve midesi zayıf olanlar, çocuklar hamile kadınlar, lohusalar, adet kanaması olan kadınlar elleri ayakları ve yüzleri buz gibi soğuk olan kimseler kan aldırmamalıdır. Neşteri ödağacın suyuna batırılacak olursa deride iz bırakmaz iz kalırsa abraşlık ve alaca hastalığı zannedenler zannedebilirler. Bunlar hoş karşılanmaz onun için kan alan kimse hacamatçı neşterini ödağacının suyuna batırmalıdır. Kıymetli izleyenler; bir kimsede kan çıbanı çıkar çıbanın içinden çıkan kan veya iltihap elbisesine bulaşırsa bu durum devam ettiği müddetçe özürlü sayılır.

Dakika 15: 04

Bu haber Aişe’yi Sıddıka validemizden geliyor, bu Kütübü Sittede yer aldığını görüyoruz kıymetli kaynaklarda. Aynı zamanda bir büyük zat şöyle dedi; bir kimse bir mecliste geğirmişti, orada bulunanlardan biri yemek yerken bir kaşık başkasını çağırdın mı? Diye sordu. O kimse hayır dedi. Sonra kimse Allah bu yemeği senin karnında kan çıbanı ve karın ağrısı eylesin dedi. Peygamber (a.s.v) Peygamberliği ve şahsiyeti ile istihza edip alay edenlerden biri olan Esvet Bin Abdi Yavuz karnında kan çıbanları çıkarak ölmüştür. Evet, kıymetliler muhafazan Allah Teâlâ. O kimse hayır dedi sonra soran kimse Allah bu yemeği senin karnında kan çıbanı ve karın ağrısı eylesin diye beddua etti mi? Diye sordu ve bu adamında münafıklardan olduğu ve Peygamberin yüce İslam’ın değerleriyle alay eden birisi olduğu Esvet Bin Abdi Yavuz olduğu ortaya çıktı. Ve bu çıbanlarla da ölüp gittiğini haber veriyor ki Allah’la Peygamberle kim alay ederse yüce İslam’ın değerleriyle yüce Allah ona hak ettiğini verir, vermiştir. Olgunlaştırılarak tepesinden delinmek suretiyle temizlenerek tedavi edilir kan çıbanları hakkında söylediler. Hasani Basri Hazretleri çıban veya yaranın olgunlaşmadan önce neşterle yarılarak tedavi edilmesini hoş karşılamaz, üzerine merhem sürerek olgunlaştırıldıktan sonra tedavi edilmesini tavsiye ederdi. Evet, kıymetliler; İnsan vücudunda büyük ve küçük dolaşım adıyla bir kan dolaşımı vardır. Sevgili Peygamberimiz şeytanın kötü ruhların vesvese ve evhamı insan vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır, yani kötü ruhların vesvese ve evhamı kanın vücudun her tarafında dolaştığı gibi vücudun her tarafına sirayet eder. Bunu bu şekil tevil ederek mana verenler olduğu gibi, şeytanı lâinin vücutta kan damarlarında dolaştığını kanın damarlarda dolaştığın gibi dolaştığını haber veren tevilsiz hadisi şerifler vardır. İlk önce İslam âlimlerinden Suriyeli İbni Nefis, Alâeddin Ali Bin Ebil Haz m tarafından keşfedilmiştir bu kan dolaşımı meselesi. Avrupalılar tarafından kendi buluşları gibi ortaya atılmıştır, Avrupa’nın falan buluşu değildir bunu İslam âlimleri bulmuştur ve işte Suriyeli İbni Nefis, Alâeddin Ali Bin Ebil Hazm tarafından keşfedildi.

Dakika 20:07

Fakat şu anda eğitim emperyalizmi de dünyada egemen olduğu için herkes kendisininkini dayatmaktadır, ben ettim ben yaptım fakat ne zaman dünyada hakikat hâkim olursa gerçekler o zaman ortaya çıkacaktır. Hassas bölgeleri rahatsız etmesine kanın fazla basınç yaparak bu durumuna kan hücumu denmiştir. Yorgunluk, baygınlık, baş ağrısı, baş dönmesi, infial, gözlerde rahatsızlık, isteksizlik gibi kendini gösterir. Sıcakların arttığı zaman vücuttan kan aldırmakla sıcağın zararını gidermeye çalışınız, sevgili Peygamberimizden geliyor bu haberde zira sıcakta sizden birinizin kanı hücuma geçerek onu öldürmesin buyurmuştur. Gerçekten kan sahibine hücum ettiği zaman kişiyi öldürür muhafazan Allah. İbni Abdullah, İbni Ömer Hz. Ömer’in oğlu, İmamı Nafi’ye şöyle der; Ey Nafi bana kan hücum etti benim için elinden geldiği kadar vücuttan kan almasını iyi bilen bir kimse arayıp bul diyor. Sevgili Peygamberimiz aç karna kan aldırmak daha faydalıdır, kan aldırmakta şifa ve bereket vardır. Vücuttan kan aldırmak zekâyı ve bellek gücünü de takviye eder, artırır buyurmuştur. Yine Sevgili Peygamberimiz; her kim ayın 17, 19 ve 21. günlerinde kan aldırırsa vücutta kan çokluğundan meydana gelen birçok hastalıklardan şifa bulur buyurmuştur. Aç karna kan aldırmak faydalıdır, tok karna ise zararlıdır ayın 17. günü kan aldırmak ise daha faydalıdır, ayın tesiri rutubeti iledir kameri ayların 15, 17, 19 ve 21. günlerinde yapılması tavsiye edilmektedir. Bugünlerde kan veren zarar görmeyecektir. 13, 14, 15. günlerinde de vücudu aç bırakmak oruç tutmak sevgili Peygamberimiz 13, 14,15. Eyyamı Biyz günlerinde oruç tutmamızı emrederdi diyor İbni Milhan’dan geliyor El Kaysi Hazretleri. Yine İbni Abbas Hazretleri sevgili Peygamberimiz, hazarda ve seferde 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmayı terk etmezdi demiştir, buda İbni Abbas’ın haberidir. (Radıyallahu Anhüm ve erdahüm Ecmain) Kan önemli bir maddedir, azalması çoğalması bazı hastalıklara sebep olmaktadır. Kan nakli ve kan guruplarının bulunuşu gerçek olarak 1900’lü yıllardan sonra uygulanmaya başlamış. Kan naklinin 1492 veya 1616 miladi yıllarında başlatıldığı haberleri vardır. Gerçek olarak 1900’lü yıllardan sonra başlamış. Verem, AİDS gibi bulaşıcı hastalık kan ve kan ürünleriyle bulaşan tehlikeli öldürücü hastalıklar ve karakter bozukluklarının yaygınlaşması üzerine hastaya kan nakli yerine serum verilmesi veya daha başka tedavi usullerinin uygulanması tercih edilmeye başlanmıştır.

Dakika 25:02

Fayda yerine bilakis zararlıda olabilmektedir çünkü verdiğin kan hastalıklı kan olma tehlikesi ortadadır. Yine tazyik eylemek, dağlama yapmak, kanayan yeri biraz üsten bağlamak, kanamayı engelleyici ilaçlar kullanmak gibi kanamayı engellemek bir bu işi de ehliyle yapmak yine her konuda olduğu gibi önemlidir. Peygamber efendimiz Ubey Bin Kâba bir tabip göndermiş o da dağlamış idi onu, iyileşip kurtulmuştu, tabi dağlamak bugün fiziki yollardan daha iyi imkânlarla yapılmaktadır. Yine tuz basıldığı zaman kanamayı durdurur kanayan yeri. Hz. Ömer, ilim oğlu İbni Ömer kanamanın kesilmesi için kadının misvak ağacının yaş iken çıkartılmış suyunu içmesini tavsiye etti kanaması olan bir kadın için. Ya Resul Allah ben çok şiddetli özür kanı gören bir kadınım Hamle Binti Cahş ’tan gelen bir haber namaz kılamıyor oruç tutamıyorum bu konuda ne dersiniz? Diye sordum diyor Peygamberimize soruyor; pamuk kullanmanızı tavsiye ederim zira pamuk kanamaya engel olur özel bir bez yap onunla gem vur kanamayı önlemeye çalış buyurdu ve namazını da o şekilde o özür ile kılarlar. Hayız gördükleri zamanlar ve nifas kanları hariç, hayız gören kadın namaz kılamaz oruç tutamaz nifas dada böyledir nifas kanı kesilene kadar. Peygamber (a.s.v) kanayan yarası kızı Fatıma’nın verdiği hasırını yakıp külünü yaranın üzerine basmak suretiyle kanama durdurulmuştur. Kanamayı durduran başka nedenler; kanayan etrafını soğuk su ile yıkamak, kızgın yağ veya katran içine batırmak kanayan ve kesilen yeri bunlar tabi ki imkânların olduğu doktorların, hastanelerin olduğu yerlerde ehliyetli ellerle yapılacak işlerdir. Kangren konusunda da organı yiyip bitiren bir hastalıktır, dokuların ölmesine de kangren denir. Urve Bin Zübeyir’in ayağı kangren olmuştu bu sebeple ayağı tabipler tarafından kesildi, İbni Abbas Hz’leri sevgili Peygamberimiz (a.s.v) Subhanallahi velhamdülillahi ve Leilaheillallahı Vallahu Ekber tesbihleri mümin bir kimse için insanoğlunun vücudunun her hangi bir yerinde meydana gelen kangren hastalığı gibidir günahları yer bitirir buyurmuştur. Hz. Ömer bunu yarıp tedavi et zira et ile kemik arasındaki yaranın müddeti uzayınca kangrene dönüşür dedi. Bal, harp yaraları, kangren yaraları ve ateş yanığı için gayet faydalıdır ve faydalı bir merhemdir.

Dakika 30:03

Kıymetliler; sert şişliklerden meydana gelen habis tümörlere kötü yaralara da kanser denmektedir. Normal şişlik ve iltihaplar zamanla kansere dönüşür muhafazan Allah, kadınlarda ve asabi organlarda daha çok görünür. Başlangıç döneminde fasulye büyüklüğünde olup sert ve yuvarlaktır rengi soluk hafif hararetlidir, bazı türle pek fazla ağrı sızı ve acı verir. Bazı türleri de vardır ki sakindir pek fazla acı vermez çevresinde yayılan türler olduğu gibi yayılmayıp aynı yerde sabit kalan türleri de vardır yayılmacı olmayan türe dönüşebilir yayılmacı olan tür, bunları kontrol altında bulundurmak mümkündür. İyileşmesi ihtimalide vardır müzminleşmiş ise mümkün değildir insan açısından ama Allah’u Teâlâ için her şey mümkündür dilerse onu da hemen iyileştirir. Müzmin olanlar ameliyatla kesilip alınması da mümkündür, habis urun köklerini dal ve budaklarından hiçbir şey bırakmaksızın kesip almak lazımdır, ameliyat edilmesi bazen de zararlı olabilir. Sökülüp anlamayacak bir organda olursa zaman geçmiş ve büyümüş ise onu ameliyatla almak doğru değildir başarılı olanı da görmedim diyor meşhur cerrah Ebul Kasım Zehravi diyor bunu kıymetli doktorlardan biri tarihte. Yine İbn-i Sina merhum bu bilgileri verdikten sonra her safha için ayrı, ayrı birtakım ilaçlarda tavsiye etmiştir. Evet, kıymetliler merkezi meme ve uyluklar gibi dış organlarda olursa müshil ilaçlar veririz kan miktarı fazla ise alırız, o zaman bu kaba yerlerdekiler alınması mümkün olan organlardan onlar hiçbir kök bırakmadan alınır. Senavir denilen özel aletlerle hasta bölgeyi karpuzun tepesini keser gibi kökünden yuvarlakça keser alırız diyor. Daha sonra bitkilerden ve ot köklerinden meydana gelen ilaçlarla tedaviye devam edersin gerçek şifa ise Allahtan’dır işte doğru olan budur. Yine tabip Medyen Bin Abdurrahman el Kaysuli de kanserli hastalar için zakkum ağacının tohumundan elde edilen yağ sert şişlikleri urları dağıtıp çözer. İlacın faydalı olabilmesi için 3 veya 5 gün buna devam etmek lazımdır, zakkum ağacının kök dal ve yaprak gibi asıl maddelerinin suyla kaynatılarak şerbet gibi içilmesinden tohumundan elde edilen yağını kullanmak daha faydalıdır. Zakkum yağı içilerek veya cilde sürülerek kullanılır, zakkum yağı siyatik, nikris, mafsal ağrılarına karşıda faydası olduğu görülmüştür. Vücutta meydana gelen titreme uyuşukluk felç başlangıcı ve kazıklı humma gibi hastalara da iyi olduğu kaleme alınmıştır.

Dakika 35:10

Soğan ve sarımsağın gerek çiğ ve gerekse pişmiş olarak normal bir şekilde yenilmesi kansere karşı koruyucudur, nitekim Çinliler bütün yemeklerinde sarımsak kullandıkları için onlarda kanser hastalığının pek görülmediği gözlemleri incelemeleri yapılmış pek kanser olmadıkları görülmüş. Yine Cenabı Hakkın nimetlerinde şifalar dolup taşmaktadır dermansız hastalıklar gördüğünüz zaman bunlar insanoğlunun acizliğini gösterir dermansız dert diye bir dert yoktur her derdin bir dermanı vardır. Mideye ve sinirlere zarar verir fazla soğuk ve kar hararetten dolayı diş ağrısını teskin eder soğuk su kar ve buz organları sertleştirir. Sevgili Peygamberimiz(a.s.v) ; Ey Rabbim günahlarımı soğuk su ve kar ve dolu suyu ile yıkayıp temizle buyurur zira hastalıklar zıttı ile tedavi edilirler. Günahlar gönül’e hararet verdiği için bunu zıttı olan soğuk su kar ve dolu suyu ile yıkanıp tedavi edilmesini talep etmiştir Peygamberler günahsızdır onlar kendi aczini ve Allah’ın yüceliğini merhametini dile getirirler. Peygamberlerin geçmişi geleceği af edildiği gibi günahlar işlemezler işleyemezler masumdurlar. Soğuk mizaçlı kimselerde karlı su içmekten sakınmalıdır dıştan soğutmaya yararlar dıştan bu soğutma gerekiyorsa o zaman dıştan bu soğutma müdahalesi yapılabilir gerektiği zaman. Kar ve buz mide ve ciğerler için zararlıdır her ikisi de zayıf olanlar için daha da zararlıdır. Evet, muhterem izleyenler; Cenabı Hakkın nimetleri saymakla bitmez faydalarda günahlar nispetinde ortaya zararlar belalar sıkıntılar çıkar. Asıl vatanı Hindistan olan nimetlerden biride karabiberdir üzüm gibi salkımlarda yetişir siyah renkli yuvarlak ve küçük meyvecikleri eylül ayında olgunlaşır en iyisi taze olgun dolgun ve siyah olandır. Hekimlikte kullanıldığı gibi yemeklerde de kullanılır, onun yerine zencefil kullanılır şayet karabiber bulunmazsa. Isıtıcı, kurutucu, iştah açıcı, mideyi temizleyici, sindirimi kolaylaştırıcı, midedeki gazları çıkarıcı, bağırsakları kuvvetlendirici, çözücü, parlatıcı, çekici hafızayı ve belleği takviye edici gıdalara güzellik veren cinsi münasebet gücünü takviye eden özellikleri vasıfları vardır. Bir yağ ile burundan damlatılacak olursa sesi güzelleştirir, balgamı söktürür, nefes darlığına faydalıdır, ağrı, sızı ve bağırsak ağrılarına da iyi gelir. Limon tuzu ile alınacak olursa tesiri daha da artar, alaca hastalığına karşıda faydalıdır.

Dakika 40:08

Vücuttaki beyazlıklara, karabiber bal ve soğanla karıştırılıp başa sürülecek olursa saç bitirir süt ile karıştırılacak olursa et ile kemik arasında meydana gelen dolamayı iyileştirir, tırnaktaki bozukluğu da giderir. Boyunda meydana gelen domuz başı çıbanı üzerine sürülürse onu çözer gül yağı ile birlikte kullanılırsa titretici sıtmaya karşıda faydalıdır içilmesi de mesirdir. Yağ ile kaynatılıp içilir veya sürülür ve bir müddet devam edilirse uyuşukluk titreme ve felç hastalıklarına soğuktan meydana gelen sinirlere karşı sertleşmeye karşı faydalıdır sinirleri yumuşatıp teskin eder. Hiçbir ilaç bu konuda onun yerini tutamaz, göz ilaçlarının içine de katılarak katkı malzemesi olarak kullanılır, göz kararmasına göz perdelenmesine iyi gelir. Soğuktan meydana gelen hastalıklar için faydalıdır, koyun sütü ile karıştırılıp içilecek olursa renkleri kırmızılaştırır, iştah artırır, kapalı gözenekleri açar cinsi münasebet konusun dada takviye eder bir benzeri daha yoktur. Vücudu zayıflatır baş ağrısı ve boğaz sertliği meydana getirir böbrekler için dahi zararlı olur yan etkisi ise bal veya yağ katmak suretiyle giderilir sirkeyle karıştırılacak olursa diş ağrısını teskin eder. Macunların şerbetlerin içine öksürüğe ve göğüs ağrılarına karşıda faydalıdır bal ile karıştırılırsa ağızda dolaştırılırsa boğaz tıkanıklığına iyidir. Zeytinyağıyla karıştırılırsa balgamı keser, mizacı soğuk olan kimseler yemeklerinde bol, bol karabiber kullanmalıdırlar kanı ıstır ve inceltir mideyi ısıtır, asitli geğirtileri giderir, rengi kırmızılaştırır, midede sertleşmiş olan maddeleri parçalayıp sindirim için hazırlar. Ülser olanlar, idrar yollarında iltihap olanlar, sıtmalı hastalar, karaciğerinde hararet bulunanlar, özellikle sıcak mevsimlerde karabiber yemekten sakınmaları gerekir. Evet, mide ve bağırsağında ülser olanlar, idrar yollarında iltihap olanlar, sıtmalılar, karaciğerinde hararet bulunanlar özellikle sıcak mevsimlerde karabiber yemekten sakınsınlar diyor. Cenini rahimden oynatır karabiber, toz haline getirilir, pişmiş yumurtanın sarısı ve kâğıt külü ile macun yapılır ve makata mehlem gibi sürülürse basur hastalığına iyi gelir. Evet, kıymetliler; işte görüyorsunuz Cenabı Hak ne güzel nimetler yaratmış, bu ağacın kökü cildi güzelleştirir cinsel istek ve arzuyu tahrik eder idrarı ve adet kanamasını artırır, panzehir ilaçların içine de katılır.

Dakika 45:00

Ne mutlu Müslüman’ım deyip İslam’ı ilmel yakin kavrayabilenlere o yüce ilimlerden nasibini alabilenlere. Yüce Allah Vetekaddes Hazretleri beyni kafatası kemiğiyle omuriliği de omurga kemikleri içinde koruma altına almıştır. Kalp ile ciğerleri omurga kemikleriyle koruma altına aldığı gibi kemik kafesler ile muhafaza edilmişlerdir. Gıda maddelerini mideden karaciğere götüren damarlar vardır işte mide vücudun havuzu damarlar ise onun suyollarıdır. Karaciğer bu damarlar vasıtasıyla gıda maddelerinin özünü alır, pişirir ve bu kanı her organa mizacına göre yeteri kadar gönderir midede kalan gıdalarda bağırsaklara gönderilir. Karaciğer yaptığı kanın en halisini kalbe en ince ve en keskinini akciğere ve en rutubetlisini beyine en kalın ve en kurusunu da kemiklere gönderir fazlası da kendinde kalır bir kısmını da öde bir kısmını da dalağa gönderir. Yine bir kısmını da bağırsaklara gönderir dışarı atılmasına yardım eder bağırsaklardaki besinlerin bağırsaklara gidenler, dalaktan çıkan bir sıvıda mide ağzına dökülür buda yemek iştahını uyandırır, kanı inceltmek ve kılcal damarlara kadar ulaşmasını sağlamak için kana bir miktar su gönderilir. Bu su karaciğere geri döner suyu böbreklere oradan da mesaneye gönderir karaciğer ki işte idrar dediğimiz şey budur. Böbrekler ve mesaneyi beslemek için dahi buralara karaciğerden bir miktar kan gönderilir suyun en ücra organlara kadar gidip sonra geri döndüğünden en açık delili ele yakılan kınada görülür, akşam eline kına yakılan kimsenin idrarı sabahleyin sarı renk olarak çıkar kınanın rengi suya geçmiştir. Evet, iltihap ile siroz ile sarılık ile karaciğer hastalıkları görülebilir. Yine sizden biriniz su içtiği zaman yavaş, yavaş içsin bir nefeste içmesin zira suyu bir nefeste içmek karaciğer iltihabı ve nefes tıkanıklığı meydana getirir buyurmuştur şanlı Peygamber. İşte görüyorsunuz yemeyi içmeyi de bütün dünya o şanlı Peygamberden öğrenmelidir. Evet, kıymetliler bu yaşa kadar öğrenmeye çalıştık fakat daha çok öğreneceğimiz şeyler var. Bal karaciğer, böbrek ve mesane için faydalı, tıkanıklıkları açar yüce Allah biz kulları için baldan daha üstün bir gıda yaratmamıştır. Bal karaciğer ve dalak gözenekleri tıkanıklara karşı bütün tatlılardan daha az zararlıdır. Bal karaciğer ve göğsü temizler hurma yemek karaciğeri kuvvetlendirir ve tabiatı yumuşatır kekikte faydalıdır sandal şurubu da karaciğeri kuvvetlendirir.

Dakika 50:02

Böbrek iltihabı karaciğer hastalıkları damar sertliği safra kesesinde taş olan hastalar yumurta yemekten sakınmalıdır. Zemzem de çok faydalıdır kuru üzüm çok faydalıdır ayva reçeli zencefil bunlar birer, birer fayda deposudur yaban pancarının suyu ödağacının öğütülmüş tozu faydalıdır kerevizin yaş yaprağı yine kereviz karaciğer dalak tıkanıkları açar hindi bağ tıkanıkları açar en faydalı olan acı olandır hindibanın acı olanı. Evet, muhterem izleyenler en tehlikeli hastalıklardan biri de kara çiçektir mercimek büyüklüğünde başları siyah olur kara çiçek denilmiştir bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalıktır.  Ebu Leheb ’in tutulduğu hastalığın bu hastalık olduğu söylenir derhal çürümüştür kokmuştur. Allah’ın düşmanı bu kimse bedir savaşına gitmemiş yerine paralı asker olarak Hişam oğlu Âsi göndermişti Allah’a yemin ederim ki aradan bir hafta geçmeden Ebu Leheb kara çiçek hastalığına yakalandı ve öldü. Oğulları 2, 3 gün cenazesini kaldırmadılar kokuştu koktu oğulları bu hastalığın bize bulaşmasından korkuyoruz dediler. Yine sevgili Peygamberimiz (a.s.v) gömülmesi gereken o cesedin Müslim ve gayri Müslim olduğunu dair sormazdı ölmüş cesetler derhal gömülürdü ki hastalık çevreye yayılmasın diye. İşte görüyorsunuz kıymetliler Kureyş ’ten bir kimse Ebu Leheb ‘in çocuklarının yanına geldi yazıklar olsun size dedi bu hastalığın bize bulaşmasından korkuyoruz dediler o kimse hadi bende sizinle beraberim dedi ve götürüp gömdüler çiftelerle iterek bir duvar altına ittikleri de söylenmektedir. Evet, Cenabı Hak âlemlere rahmet Peygamberini senin yeğenin olarak sana nasip ediyor sen o Peygambere düşman oluyorsun ve Allahın baş düşmanlarından oluyorsun işte Ebu Leheb gibiler dünyada derslerini alsınlar dünyaya ibret olarak dünya durdukça dünyaya bir ibret sahnesidir. Karahalile diye bir bitki vardır buna sarı halile kabil halilesi ve Hint halilesi gibi çeşitleri vardır soğutucu ve kurutucu özelliği vardır karahalilenin. Sarı halile safrayı, kabil halilesi balgamı Hint halilesi ise sevda sıvısını daha sıvı hale getirir kaynatılarak pişirilerek ve tane olarak kullanılır. Sarı halilenin tohumu ağızdaki harareti soğutur kabil halilesinin bal ile reçeli yapılırsa cinsi münasebet gücünü arttırır saçların çabuk ağarmasına engel olur.

Dakika 55:01

Ağız kokusunu giderir iştahı açar karahalilenin midedeki vazifesi ev kadınının evin düzen ve tertibindeki vazifesi gibidir. İşte görüyorsunuz Ebu Nuaym, İbn-i Sünni gibi kaynaklarda yer aldığını görüyoruz karanfil erkeği ve dişisi olur. Erkeğinin beyaz çiçekleri olur meyvesi olmaz dişisinin hem meyvesi olur hem de çiçeği erkeğinkinden daha güzeldir baharat olarak da kullanılır. Hz. Ali’nin yanına gelmiştim diyor bunun önünde bir yığın karanfil vardı diyor. Evet, kıymetliler güzel kokulu olup karanfil hafif acı ve kekremsidir. Sindirimi kolaylaştırır diş etlerini kuvvetlendirir ağız kokusunu güzelleştirir diş ağrılarını teskin eder nefse hoş gelir ve ferahtır ısıtıcı ve temizleyicidir doğumu da kolaylaştırır. Dimağı ısıtır ve kuvvetlendirir nezleye faydalıdır kalbe kuvvet verir tıkanıkları da temizler gazı çıkarır tozu süt ile karıştırılıp da cinsel istek ve arzuyu da takviye eder kusmaya karşı faydalıdır. Sade olarak kullanılması da yine faydalıdır idrarını tutamayanlar için de faydalıdır karanfil göz ilaçların içine katılır kuvvetlendirir göze inen perdeye karşıda faydalıdır. Yenilerek veya göze sürme çekilerek kalp mide karaciğer göz ve dimağ gibi önemli organların ilaçlarındandır çok alınırsa baş ağrısı yapar hiçbir şey almamak gereklidir her şeyi azdan başlamak lazımdır. Evet, muhteremler yüce İslam sağlığın kaynağıdır İslami ilmen yakın bilip yaşayanlar ilahi reçeteyi uygulayan insanlardır Peygamber efendimizi örnek alan insanlardır. İslam ilmen yakın kavramaya çalışılmalıdır.

Dakika 58:26

(Visited 334 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}