Tip 44-01

44- Tıp İlmi Ders 44

TIP İLMİ DERS 44

 

Evet, sayın kıymetliler insanlarda huy, seciye, yaratılış, cibilliyet, tabiat ve ahlak gibi manalara gelen bir de karakter vardır. Ahlak eğitimler değişebildiği halde karakter kolay, kolay değişmemektedir. Bir dağın yerinden oynadığını işitirseniz tasdik ediniz fakat bir adamın karakterini değiştirdiğini duyarsanız tasdik etmeyiniz çünkü insan yaratıldığı karakter üzerine devam eder buyrulmuştur. Bu Müsnette yer alıyor Camiu’s Sağir de yer aldığını görüyoruz. Soyu sopu temiz iffetli, namuslu, karakterli hanımlarla evleniniz zira ırk aldatıcıdır buyuran da sevgili peygamberimizdir. Buda Camiu’s Sağir ve Feyzü’l Kadir de yer aldığını görüyoruz. Hz. Ömer çöplükte biten gülden kötü ırktan gelen güzel kadından sakınınız çünkü o kendi aslı gibisini doğurur sizlere soyu sopu temiz kadınlarla evlenmenizi tavsiye ederim çünkü onlar babası amcası ve kardeşi karakterinde çocuklar doğururlar demiştir. Korkaklık ve cesaret yaratılıştan meydana gelen tabi bir karakterdir tedavi ile giderilmesi mümkün değildir yine Hz. Ömer’den geliyor buda. İbrahim Nehayi tabiinden eğer bir kimsenin ahlak ve karakteri 40 yaşına kadar değişmez ise bundan sonra ölünceye kadar değişmesi mümkün değildir der. Şanlı Kuran-ı Kerimde yüce Allah (c.c) Habib’im deki herkes kendi karakterine göre iş yapar buna göre kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbim en iyi bilendir buyurmuştur. İşte kıymetliler seciye meselesi böyle bir mesele seciyeli olanlar bir de seciyesi karakteri bozuk olanlar dünyada görüyorsunuz ilahi kanun ve kurallara uyanlarla uymayanlar bunun ölçüsü de bu. Evet, kıymetliler İslam dini koruyucu hekimlikten daha koruyucudur insanı ve sağlığı ve ekol sistemi tam bir koruma altında tutar yüce İslam gerçek karantina İslam’ın ortaya koyduğu koruyucu hükümlerdir. Sevgili Peygamberimiz (a.s.v) bir yerde taun hastalığı olduğunu duyduğunuz zaman oraya gitmeyiniz buyurmuştur. Eğer bir yerde taun hastalığı meydana gelmiş ise ve sizde orada iseniz hastalıktan kaçma maksadıyla oradan çıkmayınız. Taun hastalığı sizden önceki İsrail oğullarına gönderilmiş bir azaptır bazen gider bazen gelir bir yerde taun hastalığının zuhur ettiğini işittiğiniz zaman oraya gitmeyiniz eğer bir yerde meydana gelir ve sizde orada bulunursanız ondan kaçmak niyeti ile oradan çıkmayınız. Taundan kaçan kimse savaştan kaçan kimse gibi günah işlemiş olur. Hâlbuki taunun çıktığı yerde sabrederek ölen kimseye şehit sevabı vardır buyurmuştur. Kuran-ı kerimde Cenabı Hak ey Habib’im binlerce kişinin taun ve veba salgınından dolayı ölüm korkusu ile yurtlarından çıktıklarını yurtlarını terk ettiklerini görmedin mi?

Dakika 5:11

Allah onlara ölün dedi onlarda hemen ölüverdiler sonra onları ibret olsun diye diriltildi şüphesiz ki Allah insanlara karşı merhamet sahibidir fakat insanların çoğu şükretmezler. Tevekkül teslimiyet ve işi Allah’a havale emretme emri verilmektedir. Eğitici ve öğretici bir emirdir tedavi maksadıyla ancak oradan çıkabilir veya bazı zaruri nedenlerle hayvanlardan hastalıklı olanlar sahipleri tarafından sakın sağlıklı hayvanların yanına iletilmesin işte yüce İslam tam bir karantinayı uygulamaktadır 15 asırdan beri. Sen bu kurallara uymuyorsan suç koruyucu hekimliğin değildir. Sen İslam’ı kurallara uymuyorsan suç İslam’ın değildir suç senindir uymuyorsam benimdir. Onun için suçun nerde olduğuna dikkat et İslam’da suç olmaz kusur olmaz. Sevgili Peygamberimiz, sizden birinin yiyecek ve içeceğine karasinek düştüğü zaman onu tamamen batırsın sonra çıkarıp atsın. Çünkü sineğin kanadının birinde zehir mikrop vardır diğerinde ise şifa yani panzehir vardır hâlbuki o zehir taşıyan kanadını önce batırarak kendisini korumak ister şifalı kanadını sonraya bırakır işte bu sebeple sineğin tamamını batırınız buyurmuştur. Buda bu teşhis ve tespiti ancak bir mucize ile bin beş yüz sene önce ki şartlara bakın işte bilimin tamamen temelini atan şanlı Peygamberdir (a.s.v) yüce İslam’dır panzehir zehri ne tür hale getirmektir. Said bin Halit Hazretleri sineğin kanadının birinde zehir yani mikrop diğerinde ise şifa yani panzehir vardır bakın bir kanadında zehir öbüründe panzehir vardır. Yiyeceğe ve içeceğe düştüğü zaman onu tamamen batırınız zira o zehirli kanadını önce batırıp şifalı kanadını sonraya bırakır. Bal arısı da zehir ve panzehiri bir arada toplar ağzından bal yapar kuyruğundan ise zehir sokar yılanda böyledir zehri öldürücüdür eti ise tiryaktır yani panzehirdir akrepte böyledir. Sinek karasinekte böyledir zehirli kanadı ile kendisini korumaya çalışmaktadır. Yılanın eti yılan ve akrep sokmasına kuduz köpek ısırmasına karşı gayet faydalıdır çünkü yılanın eti yılanın zehrine panzehirdir. Hz. Ömer İbn-i Ömer Hz. Ömer’in oğlu sineğin ömrü 40 gündür bal arısından başka bütün sinekler zararlıdır demiştir. Evet, kıymetliler üremesi sinekler içinde eşi ile en çok cinsi münasebette bulunan karasinektir çoğu kez bütün gün dişisi üzerinde kalır.

Dakika 10:00

Karasinek hastalık ve mikrop taşır bugün herkes tarafından bilinmektedir mikrobu öldürüp zararsız hale getirecek zehre karşı panzehir taşımasıdır. Doktor İzzettin Cebbar bir incelemesinde ele almış ve bu gerçeği araştırma ile ispat etmiştir. İnsana hayret verecek şeylerdendir Allah’ın kudretine birer delildir. Bal arısı balı yaparken iğnesindeki taşıdığı zehirli maddeye bak akrepte iğnesiyle zehir saçarken vücudu eti ile de panzehir veriyor zehrini nötr hale getiriyor yılanın kuyruğundan zehirli haşerelerden serum elde edilir bu serumla akrebin ve yılanın soktuğu kimseler tedavi edilirler. Kanser acılarının dinmesi için yine bu serumlardan kullanırlar. İlaç sanayi ökçeleri üzere geri dönmüştür mesela penisilin küften elde edildiği gibi ise kabir toprağından elde edilmektedir dikkat et buraya! Peniselin küften elde edildiği gibi Streptomycine-ie ise kabir toprağından elde edilmektedir. Küfün içindeki maddeden ve kabir topraklardaki mikroplardan elde edilmektedir. Evet, Streptomycine-ie bak terramisine bak penisiline bak. Bakteri ilminde her bir mikrop için onu öldüren bir panzehir vardır bakteri ilminde her bir mikrop için onu öldüren bir panzehir vardır mikroba karşı onlara yok edici karşı bir antikorla ortadan kaldırır vücutta oluşan antikor ve antitoksin mikrobu yok eder. Nitekim bu kural karasinek içinde aynen geçerlidir. Sevgili Peygamberimiz (a.s.v) onun tavsiyesine uymak sağlığınız için gayet faydalıdır hastalığı yapan mikropların kendisi değil onların salgıladıkları toksinlerdir. Vücudu o toksinlere karşı antin toksin meydana getirmek suretiyle kendisini korur tıp felsefe gibi nazari delil ve kıyas kabul etmez tecrübeye dayanır yani tıbbın dayadığı şey tecrübedir. İslam tıbbı ise vahye, Kuran-ı Kerime, sünnete, Allah ve Peygambere ve vahyi ilahiye dayanır. Doktor İzzettin Cevvale sözüne devam ederken 1871 yılında alman profesörü prifalt Almanya halkı karasineğin tufeyliye müptela olduğunu keşfetti mantar cinsinden bir tufeyliye. İşte görüyorsunuz bunlar daha yeni keşifler ama yeni de olsa Hz. Muhammed’in 1500 sene önce söylediğinin tam bir mucize olduğunu da bütün dünya bir gün İnşallah itiraf edecek yüce İslam’ın ortaya koyduğu enfusi afakî ilahi ayetleri görecekler Allah’ı ve Peygamber Muhammed’in hak Peygamber olduğunu dünya tanıyacak günün birinde.

Dakika15:14

Bu gerçek ilim ilerlediği zaman bunlar daha da hızlanacaktır inşallah Allah’u Teâlâ. Sevgili dostlar, bilim adamlarının buluşları da Alman bilgini Biri fald’in teorisini desteklemektedir aynı zamanda bu asalağın sinek karnında hayatiyetini sürdürmesiyle ilgili olarak insanlara şaşkınlık veren özelliklerinden söz etmektedirler. 1945 yılında mantar bilgisinde en büyük üstat olan Profesör Langiron devamlı olarak sineğin karnında yuvarlak hücreler şeklinde yaşayan bir mantarda enzim denilen tahallül kudreti yüksek bir salgı bulunduğunu açıkladı. Yine 1947 ve 50 yılları arasında Alman bilgini Einstein çök ve İsviçreli bilgin Rulis bunlar araştırmalarında Javain dedikleri bir madde buldular bu maddeyi sinekte yaşayan mantar türünden elde ettiler. Bu maddenin hayatiyete zıt olduğunu tifo ve dizanteri gibi birçok mikropları öldürdüğünü tespit ettiler. 48 yılında İngiliz bilim adamlarından Kotinsine dedikleri hayatiyete zıt bir madde buldular sinekte yaşayan aynı tür mantardan elde etmişlerdi tifo dizanteri vesaire gibi mikroplara karşı müessirdi bunlar. 1500 sene önce ki Peygamberimizi tasdik eden buluşlar keşiflerdir. Fakat iman ederlerse tabi faydasını da o zaman dünyada da ukbada da görürler Müslüman olmak kaydıyla. 1949 yılında iki alman bilgini İsviçre’den german rotih ve diğerleri araştırmalarında yeni atin adını verdikleri tek hücrelilerin yaşamasına zıt bir madde elde ettiler bunu da sinekte yaşayan mantar türün mensup bir mantardan elde etmişlerdi. Bu maddenin tifo dizanteri ve kolera gibi hastalık mikroplarına karşı müessir olduğunu gördüler. 47 de moftis tarafından sinek vücudunda yaşayan tek hücreli canlılara zıt maddeler elde edildi bunların tifo dizanteri ve benzeri mikroplara karşı kuvvetle müessir olduğu görüldü. Panzehir taşıyan zar patlar ve parçalanır sineğin taşıdığı mikropların üzerine atılır ve onları etkisiz hale getirip imha eder. İşte Peygamber efendimizin sözünü bilim adamları 1500 sene 1400 sene öncede sonrada olsa tasdik edebildilerse ne mutlu onlara bu keşifler onu göstermektedir.

Dakika 20:14

Modern bilim Peygamber Aleyhisselamın 15 asır önce ortaya koyduğu gerçekleri henüz yeni göstere bilmektedir tamamen hepside bunu gördü mü? Görmedi mi? daha bellide değil bir kısmının gördüğü anlaşılıyor. Yine modern ilmin ortaya koyduğuna göre sinekte bir asalak bulunmakta ve bu asalak mikropları imha etmekte ve dağıtmaktadır. Yine yiyecek ve içeceğe sinek basınçla daldırılınca bu asalak harekete geçer dağılır ve mikropları etkisiz hale getirir. O asla heba ve hevesinden konuşmayan peygamberdir her ne söylemişse kendisine vahyolunandan başka bir şey söylememiştir vahiy ile söyler. İşte Cenabı Hak Peygamberini açık seçik Allah destekliyor ve Allah onu Peygamber gönderiyor bilimde o Peygamberi tasdik etmek zorundadır tasdik edenleri işte görüyoruz. Fakat Müslüman olmadıkça bu kâşiflerde dünya da fayda sağlarlar ama öbür âlemde fayda sağlamak için Mümin ve Müslüman olmaları gerekir. Cenabı Hak bütün dünyaya şanlı kuranın ortaya koyduğu enfüsi ve afakî ayetlerin keşfini ve Dünyanın Müslüman olmasını nasibi müyesser eylesin o günleri yakin eylesin. Evet, muhterem izleyenler; kepeksiz buğday unu ile tereyağını karıştırarak çorba yapıp içilir ve karnı ağrıyan kimse iyileşinceye kadar bununla tedavi etmeye çalışırdık diyor Ümmü Seleme Hazretleri Peygamberimizin tavsiyesi üzere böyle yapıldığını bize rivayet ediyor rivayet oradan geliyor. Mizacı soğuk ve rutubetli olan nimetlerden biriside karpuzdur, kavunun ki ise hararete meyyaldir, tadı fazla olanın harareti de fazla olur. Hz. Aişe Sıddık’a annemiz şöyle demiştir; Peygamber a.s.v karpuz ile yaş hurmayı birlikte yer ve şöyle derdi hurmanın hararetini karpuzun soğukluğu ile karpuzun soğukluğunu da hurmanın harareti ile kırıp gideriyoruz buyurmuştur o şanlı Peygamber a.s.v efendimiz. Yine Peygamber efendimiz (a.s.v) karpuz ile yaş hurmayı tuz ile de acuru birlikte yemeyi pek severdi. Yine sevgili Peygamberimiz a.s.v meyveler içinde üzüm ve karpuzu severdi diye Aişe validemizden gelen rivayetlerdir bunlar. İbni Abbas Hazretleri de mesaneyi mideyi ve bağırsakları temizler karpuz diyor meniyi çoğaltır cinsi münasebet gücünü takviye eder cilde güzellik verir zayıflıktan dolayı titremeyi de önler.

Dakika 25:00

Kavunda da aynı özellikler vardır iyice acıktıktan sonra yenmesidir doğru olan budur karpuz ve kavun içeriyi temizler idrarı çoğaltır hazmı kolaylaştırır. Kavun veya çekirdeği ile yüz ovuşturulursa yüzdeki lekeleri giderir karpuz kavun böbrek ve mesane taşlarını eritir, kavun kabuğu sert etin içine doğranıp pişirilirse etin daha iyi pişmesini sağlar karpuz yiyen kimse yemek yemelidir arkasından yemese gözleri kararabilir ve kusabilirde. Karpuz midede bozukluğu mide bozulduğu zaman çıkarılmalıdır midede bozulursa karpuz çıkarılmalıdır. Hararetli olan kimseler karpuz yedikten sonra sirkeli bal şerbeti içmeli, hararetli olmayanlarda zencefil almalıdır. Peygamber (a.s.v) karpuzu yaş hurmayla beraber yediğini rivayetlerden duyduk. Karpuz süratli olarak mideden geçer karışım sağlar soğuk mizaçlılarda yan etkisi zencefil alınarak giderilir, yemeklerden önce yenilmelidir karpuz sonra yenilirse kusma meydana getirir. Bazı doktorlarımız karpuz yemeklerden önce yenecek olursa organları temizler ve hastalığı siler götürür de demişlerdir bu rivayetlerin dayandığı kaynaklar Kütübü Sitte ve İslam doktorlarıdır. Yine hareket etmesini sağlayan sinir ve etten meydana gelmiş organlar vardır ki vücudumuzda bunlara kas denmektedir. İnsan vücudunda 529 adet kas olduğu hesap edilmiştir et ve sinirlerden oluşmaktadır kaslara hayat his ve hareket vermek için sinirler ve damarlar bağlanmıştır. Bunların üzerini de et ve yağ kaplamıştır et boşluğu doldurur ve kemikleri de korur organları da korur. Kişinin çok yürümesi veya çok hareket etmesinden dolayı ayak kaslarında meydana gelen ağrılı kasılmaya kas kasılması kramp denmektedir. Hz. Ömer’e Amir İbni Mali Kerip Hazretleri şikâyette bulunuyor bu rahatsızlığından dolayı, sana hızlı yürümeyi tavsiye ederim diyor Hz. Ömer kurt yürüyüşü gibi süratli yürümenizi tavsiye ederim diyor. Sevgili Peygamberimizde Ebu Hureyre’den gelen habere göre (a.s.v) efendimiz diz kapağının iç kısmında meydana gelen kas kasılmasından dolayı ayakta küçük abdest yaptı demiştir. Sinameki saç dökülmesine saç bitlenmesine, kaşıntı uyuz ve sivilce gibi cilt hastalıklarına karşı gayet faydalıdır.

Dakika 30;00

Başta kas kasılmasına bakın sinameki faydalıdır diğerlerinde olduğu gibi, kuyruk yağı eğer vücuttaki ağrı sızı ve sertleşme kuruluktan meydana gelmişse adaleleri ve sinirleri yumuşatır kuyruk yağıda tavsiye edilmiş oluyor vücutta kuruluk varsa tabi. Yine sevgili Peygamberimiz (a.s.v) Abdurrahman İbni Avf ile Zübeyir İbni Avvam’a yolculuk sırasında kendilerinde meydana gelen kaşıntı hastalığından dolayı ipekli elbise giymelerine izin verdi diyor tedavi için ihtiyaç duyulursa o zaman olur yoksa ipekli erkeklere değil kadınlaradır. Tuzlu su ile hastaya banyo yaptırmak ipekli su ile banyo yaptırmak kaşınan yerlere limon suyu sürmek çok şeker yemek kaşıntı ve uyuz hastalığı meydana getirir. Evet, kıymetliler tuz çok alınırsa vücutta kaşıntı yapar süt şekerle içilirse vücuttaki kaşıntı ve uyuzu giderir. Pişmiş ebegümeci lapası makat kaşıntısına karşı faydalıdır, safran yağının vücutta kaşıntı olan yerlere çil ve sivilceler üzerine sürülmesi gayet faydalıdır, sirkede et kurusu yemek vücutta kaşıntı meydana gelir bunlara karşı sirke faydalıdır yan etkisi baharatlarla giderilir. Deniz suyu içmek hastalıklara sebep olabilir iç ve dış organlarda zayıflatır kaşıntı ve uyuz hastalığı şişkinlik ve susuzluk meydana getirir, deniz suyuyla banyo yapmak ciltte bulunan bazı hastalıklara faydalıdır içmek ise fazla içmek sakıncalıdır. Sizden biriniz başına yağ süreceği zaman kaşlarından başlasın buyuruyor Peygamber efendimiz çünkü böyle yapması baş ağrısını giderir ve engel olur zira kaşlar insanoğlu yaratılırken ilk biten kıllardandır buyurdu sevgili Peygamberimiz. Buda yaratılışa vurgu yapan haber ki ancak Peygamberimizden duyulabilir. Abdullah İbni Mesut Hazretleri dövme yapan ve yaptıranlara yüzlerindeki kılları yolan ve yolduran kadınlara dışarıya süslenip çıkmak için veya bir sakıncası olmayan nedenlerle süslenmek kaydıyla kaşlarını inceltenlere, güzellik için dişlerini incelten veya seyrekleştiren kadınlara, böyle Allahın yarattığı şekli değiştirmeye çalışanlara yüce Allah lanet etmiştir dedi İbni Mesuttan gelen haber. Peygamber size ne getirdiyse onu alınız, sizi neden sakındırdıysa ondan da hemen vazgeçiniz buyuran ayeti de hatırlattı itiraz eden kimselere karşı. Bana bak! Eğer senin dediğin gibi olsaydı biz onunla düşüp kalkmaz bir arada olmazdık diye de cevap verdi, senin karında da yok mu? Böyle şeyler diyen bir kadına söyledi bunu daha öncede bunun konusu geçmişti diğer derslerde.

35;00

Allah o şeytanı rahmetinden kovdu oda dedi ki; elbette ki senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları sapıklığa çağıracağım, onları gerçekten saptıracağım, kendilerini uzun emellere düşürüp olmayacak kuruntularla aldatacağım ve onlara emredeceğim de putlara adamak üzere hayvanların kulaklarını kesip yaracaklar ve yine onlara emredeceğimde Allahın yarattığı şekli değiştirecekler. Her kim Allah’ı bırakıp ta şeytanı dost edinirse gerçekten o kimse apaçık bir zarara uğramıştır buyurdu Cenabı Hak şanlı Kuran-ı Kerimde. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler; Nisa Suresinin 119,118 ve devamıdır bu anlamını verdiğimiz ayetler. Yakup oğullarından yüzünü çevirerek ey Yusuf’un üzüntüsüyle bana gelen keder Yusuf’un durumu içimin yarası dedi üzüntü ve kederinden dolayı gözlerine beyaz perde geldi ve derdi içine gömülüp gitti. Bunun üzerine oğulları babalarına dedi ki; Hala Yusuf’u hatırlayıp duruyor musun? Vallahi sonunda ya hasta olacak ya da helak olup gideceksin dediler Yakup (a.s)’a çocukları. Bilal’in ezanı sizleri sahur yemeğinden alı koymasın zira onun gözünde perde vardır sabah olduğunu sanarak ezanı erken okur dedi Peygamber efendimiz. İşte görüyorsunuz Bilal’i Habeşi’de de varmış bu hastalık, gözünde beyaz perde. İçi boş madeni bir boru ile yumuşak kataraktı beyaz suyu emerek dışa almak suretiyle gerçekleştirmektedir, işte görüyorsunuz bazı doktorlarımız tarihte bu işi güzel yaparak başararak gelmişlerdir. Yine meşhur cerrah Halef Bin Abbas Ez-Zehravi de hicri 404 tarihlerinde dünyadan göçen bu doktor gözün dış kısmından ön saydam kısımla göz akının birleştiği bir noktadan önce bir neşterle hafifçe kesilip sonra buradan göze bir mil sokularak göz bebeğine kadar ulaşılır. Ve bu mil ile mercek itilerek saydam tabakaya düşürülür eğer göz merceği bu usulle düşürülemez ise mil ile parçalanarak dağıtılır. İbni Sina da beyaz kireç renkli beyaz inci renkli bazısı gök bazısı mavi bazısı sarı bazısı siyah bazısı ise boz renkli olur. Bunlardan ebayi renkli ile beyaz inci renginde olanın ameliyatla tedavi edilmesi kolay, gök renkli olan ve mavi renkli olanın tedavisi biraz zor, kireç renkli beyaz ile boz, siyah ve sarı renkli olanların tedavisi ise pek zordur, hatta bazen mümkün değildir demiştir bu, İbni Sina’dan geliyor buda. Evet, kıymetliler İbni Sina’nın El Kanun isminde bir eseri vardır orada meskûrdur bu. Şerafettin Ali Bin İsa El Kehhal de meşhur göz doktorlarındandır.

Dakika 40;00

Dağ Selvi’si denilen dikenli çamdan elde edilendir, buna çam yağıda denilir, hekimlikte de kullanılır ki dikenli çamdan elde edilen bu çam yağına katran denmektedir. Enes İbni Malik Hazretleri, Resulullah (s.a.v) deve ahırında abasını giymiş olduğu halde uyuz olan develerini katranlıyordu. Benim bir yetimim var onunda develeri vardır bu develerin sütünden içebilir miyim? Diye sordu. İbni Abbas hazretlerine, eğer kaybolan develerini ararsan uyuz olanlarını katranla tedavi etmeye çalışırsan içebilirsin diye fetva vermiştir. Uyuz tırnakları arasına sürülür, uyuz hayvanın tırnakları arasına, merhemlerin ve macunların içine de katılır bu katran cilde sürüldüğünde bitleri öldürür etleri güçlendirir uyuza karşı gayet faydalıdır. Adale çatlamalarına, bacaklarda meydana gelen fil hastalığı ve varis hastalığına karşı faydalıdır siroza karşı ise cilde sürülerek veya başka bir madde ile macun yapıldıktan sonra ağız yoluyla alınarak kullanılır. Baş ağrısı içinde faydalıdır, teskin eder, dişlerin ağrısını dindirir, görmeyi keskinleştirir, yaraları da iyileştirir, bağırsak kurtlarını da öldürür, cinsi münasebetten önce kamışa sürülecek olursa meniyi irsal ederek hamileliğe engel olur. Daha etkili bir ilaç yoktur, hamileliği engelleme ilaçları içinde katranda daha etkili bir ilaç yoktur adet kanamasını çoğaltır, çocuğu düşürür eğer rahim kanalından lavman yapılacak olursa çocuğu düşürür. Katran yılanın soktuğu yere sürülür ve faydalıdır kokuşmaktan korur, bademciklere boğaz bölgesine sürülür, göğüs akciğer ve karaciğer verem, zatürree ve zatülcenp hastalıklarına karşı faydalıdır. Zehirlenmelere karşıda iyi gelmektedir, kulağa damlatılacak olursa kurtçukları öldürür, uğultuyu ve çınlamayı da giderir, işte o gördüğünüz katranın faydalarına bakın. Soğutucu ve rutubet verici özelliği olan nimetlerden biriside kayısıdır, hoşafı susuzluğu keser, mide için şeftaliden daha iyidir, sıvı ilaçların içine katılır, bu cümlelere Bağdadi eserinde yer verdiğini görüyoruz. Kavut denilen şey bu da buğday ya da arpa ununun kavrulmasına kavut denir, tabi yağ ile kavrulmasına yağsızda olabilir, kederlinin gönlüne ferahlık veren, hararetini söndüren, zayıfı şişmanlatan. Etli çorba yaparsın, dilersen şekerle karıştırır helva yaparsın, Peygamberimizden gelen haberler ve Resulullah ile diyor.

Dakika 45;05

Birlikte sefere çıkmıştık kavuttan başka bir şey getirmediler ıslatıp pişirsinler diye emretti o yemekten Peygamber (a.s.v)da bizde yedik ve içtik. Hz. Ömer r.a ’da yeni doğum yapmış bir kadına uğradığında şerbet verilmesini emretti ve bu çorbayı iç zira bu doğum sancısını keser bağırsakları düzeltir ve sütü çoğaltır demiştir. Kullanışlı olanı arpa kavutudur daha serin tutar gaz ve kabızlık yapar içine bal katılırsa bu etkileri kalmaz yan etkileri, sıtma için iyi bir gıdadır mideyi güçlendirir, bulantıyı giderir, bazı ilaçların terkibine de katılabilir. İşte kıymetliler yüce İslam Cenabı Hak nimetlerle İslam’ı âlemlere rahmetiyle tecelli ettiğini görüyoruz.

Dakika 46;28

(Visited 154 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}