HadısŞerifKülliyatı-46

46-Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 46

46 Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 46

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin errahmânir’rahim mâliki yevmiddin iyya kenabudu ve iyya kenestain ihdinas sıratal müstakim sırat ellezine en’amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin amin Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed euzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma halaka ve zerea ve berea’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Çok kıymetli ve muhterem efendiler; İbni Mesut Hazretlerinden gelen haber de Tirmizi rivayet ediyor; öyle adamlar vardır ki durumu dünyaya yöneltirler sevgili Peygamberimiz buyurdular çiftlik edinenler için, dünyaya bağlanacak şekil de ahireti tamamen ihmal edecek şekil de dünyaya bağlanıp çiftlik edinmeyin. Eğer dünyaya bağlanır kalırsanız buna dikkat edin dünyaya bağlanır kalırsınız yani seni dünyaya bağlayan ahiretini bıraktıran her şey için burada bir uyarı vardır. ‘’Nur Suresinin 37. Ayeti Kerimesi’’ ise buna daha iyi açıklık getirmektedir. Cenabı Hak buyuruyor ‘’Nur Suresinin 37. Ayeti Kerimesinde’’ öyle adamlar vardır ki onları ne bir ticaret ne bir alışveriş yüce Allah’ı zikretmekten, dosdoğru namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkoymaz. İşte dünyadan nasibini unutmayacaksın ama ibadetlerini de asla bırakmayacaksın işte Cenabı Hak bu kulları övüyor. Dünyaya aşırı ilginin ne kadar tehlikeli olduğunu buraya dikkat et öyle adamlar öyle Mümin Müslümanlar vardır ki onları ne bir ticaret ne bir alışveriş Allah’ı zikretmekten, dosdoğru namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkoymaz. Yani dünya işlerin seni Allah’a olan ibadetlerine engel olmamalıdır ayeti kerimenin hükmü açıktır. Yine sevgili Peygamberimizden gelen haber de Müslim’in, Nesâi’nin, Tirmizi’nin rivayet ettiği hadisi şerifte bakın ne buyuruyor; insanoğlu malım, malım der hâlbuki âdemoğlunun yiyip tükettiği giyip eskittiği ve sağlığın da tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var ki, gerisini ölümle terk eder ve insanlara bırakır yani o mal artık varislerindir. Altına tapanlar melundur Peygamber efendimiz yine buyurdular Ebu Hureyre’den gelen haber de.

 

Dakika 5:00

 

Altına tapanlar melundur, gümüşe tapanlar melundur bunu da Tirmizi rivayet ediyor. Demek ki Allah’tan başka neye taparsan tap Allah’ın önüne, Allah’ın emirlerinin önüne Peygamberinin ve Peygamber’in getirdiği şeriatın önüne neyi koyarsan koy o senin tanrıdır ve Allah’tan başkasına da tapanlar melundur buradan açıkça çıkan hüküm de budur. Evet, lanet olsun yani Allah’ın rahmetinden uzak olsun demek anlamın da buyurdular. Kıymetliler, din sevgi ve buğuz’dan başka bir şey değildir Peygamber efendimizden gelen haber bu da (A.S.V) din sevgi ve buğuz’dan başka bir şey değildir, sevgi Allah’ı sevdiğini söyleyen kişiyi Allah’a olan ibadetlerini farzları vacipleri sünnetleri seve seve yapar. Allah’tan korktuğunu söyleyen herkeste haram ve günahlardan başta şirk, küfür, nifak gibi günahlardan ve bütün haram diğer küçük büyük günahlardan çekinir. İşte Allah’tan korktuğunu söyleyenler de isyan yoktur itaat vardır. O zaman kim Allah’ı seviyorsa doğru söylemiş olur. Allah’ı seviyorum Allah’tan korkuyorum deyip de cayır, cayır ibadetlerini terk edenler haramları yiyenler bunlar yalan söylüyorlar. Yaptıklarıyla söyledikleri aynı değil, buna dikkat et, din sevgi ve buğuz’dan başka bir şey değildir. Allah için seveceksin sevdiklerini ayrıca bir de buğuz ettiklerini de Allah için buğuz edeceksin, Allah’ın sevdiğini seveceksin buğuz ettiklerine de buğuz edeceksin, Peygamberimiz efendimiz de böyle onun getirdiği şeriata tabi olacaksın. Şu halde para sevgisi Allah sevgisinden öne geçti mi bu ona tapmadır Peygamber efendimizden gelen haber, para kazanma meşgaleleri yüzünden ibadeti terk etmek, zekâtını vermemek. Yine Resulüne olan sevgiye galebe çaldığını gösterir. Çünkü Allah ve Peygamber sevgisinin önüne geçti mi bir şey orada isyan vardır işte orada lanet vardır. Para sebebiyle Allah’ı unutmak tuğyan etmektir. Her çeşit madde düşkünlüğü buna dâhildir, günümüz de dolar, apartman dairesi, arsa, fabrika vesaire düşkünlükleri araba şu bu, bunlar baktığınız zaman bunlar bazılarının her şeyinin önün de gelmektedir. Bunlar ifrat ve tefrittir, Allah’ın ve Peygamberin önüne Allah’ın emrinin ve Peygamber’in getirdiği şeriatın önüne hiçbir şey geçmemesi gerekir. İbni Mesud Hazretlerinden geliyor haber (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain); sevgili Peygamberimiz bir keresin de hanginiz varisinin malını kendi malından daha çok sever? Diye sordu.

 

Dakika 10:04

 

Cemaat, ey Allah’ın Resulü içimiz de herkes kendi malını varisinin malından daha çok sever dediler. Bunun üzerine öyleyse şunu bilin kişinin gerçek malı hayatın da gönderdiğidir, geriye koyduğu da varislerinin malıdır, bunu da Buhari Şerif ve Nesai Şerif rivayet etmektedir. Sevgili Peygamberimizden (A.S.V) bizden bir söz almıştı diyor, onu tutamadım bu sebeple ağlıyorum dedi. Sahabeden birisi neydi o? Diye sordular. Ben dedi Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’ı şöyle söylerken dinlemiştim sizden birine dünyalık olarak bir hizmetçi ve Allah yolun da kullanacağı bir binek edinecek kadar mal toplaması yeterlidir. Hâlbuki bugün ben kendimi bundan daha çok mal toplamış görüyorum diyor Tirmizi, Nesai, İbni Mace rivayet ediyor bu hadisi şerifi. Evet, kıymetliler; işte görüyorsunuz ki insanlar sonun da pişman olacağı şeyleri yapmamalıdır. Şimdi bina ile ilgili bazı sizlere keşif notları vermeye çalışacağız. İslam’dan önce bolluk içinde olduğu halde Musab İbni Umeyr Hazretlerinden bahsediyoruz (Radıyallahu Anhum ve Erdahüm Ecmain) bu zat İslam’dan önce zenginlik ve bolluk için de olduğu halde Müslüman olunca ailesi onu evlatlıktan çıkarıp her türlü maddi destekten mahrum bırakmıştı. Maddi sıkıntılara rağmen İslam için hizmet verirken Uhud savaşın da şehit olduğu zaman vücudunu örtecek kefen bile bulunamadı. Evet, kıymetliler; yapıldığı takdir de mekruh olduğun da ittifak ederler. Şimdi bu da hangi konu da gösteriş için ne yaparsan yap bunlar hem riyadır hem de başına beladır, hem de mekruh olduğun da ulema ittifak etmişlerdir. Zaruri ihtiyacı karşılayan mesken inşaatının mekruh olmayacağında da ittifak ederler yani ihtiyacın kadar yap binayı da. Hz. Enes’ten gelen haber de sevgili Peygamberimiz buyurdular ki; nafaka için harcananın hepsi Allah yolun da harcanmış gibidir, bina için harcanan müstesna, bun da hayır yoktur Tirmizi rivayet ediyor bunu da. Yani lüks ve israflı lüzumundan fazla harcama yapılan binalar için söylendi bu da. Yine Hz. Enes’ten gelen haber de bir gün sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam’ın diyor yanın da biz olduğumuz halde gezintiye çıktı, derken etrafındaki binalara rağmen daha yüksek olduğu için sivrilen bir kubbe görmüştü.

 

Dakika 15:07

 

Bu da ne diye sordu Ensar’dan falancaya ait dediler. Sevgili Peygamberimiz (A.S.V) sükût buyurdu ancak binaya karşı içinden hoşnutsuz olmuştu, bir müddet sonra o binanın sahibi geldi, Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam’a cemaatin için de selam verdi, sevgili Peygamberimiz (A.S.V) sözüne yüzünü çevirdi ve selamını almadı. Tekrar selam verdi ise de aynı şekil de davranarak selamını almadı. Adam anladı ki o şanlı Peygamber (A.S.V) kendisine kızgındır ve yüz çevirmektedir durumu arkadaşlarına açarak Allah’a kasem olsun Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’ın bakışını iyi bulmuyorum, hakkım da ne olupbitti bilemiyorum da dedi. Kendisine gezinirken kubbeni gördü bu kimin? Diye sordu. Sana ait olduğunu haber verdik dediler adam hemen dönüp kubbesini yıktı öyle ki yerle bir etti. Resulullah (A.S.V) bir başka gün yine gezintiye çıktı kubbeyi göremeyince kubbeye ne oldu? Diye sordu. Kubbe sahibiyle olup biten gelişmeler haber verildi bunun üzerine o rahmet Peygamberi (A.S.V) bilin ki zaruri olmayan her bina sahibine bir vebaldir buyurdu bunu da Ebu Davud rivayet etmektedir (Rahmetullahi Aleyh ve Aleyhim Ecmain). Sevgili dostlar bunun da ruhun da israfa yönelik her şeye karşı Müslümanlar mutedil olmalıdır. İsraftan sakınmalıdır, israfa lükse yönelik harcamalar kişinin başına beladır. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet ediyor sevgili Peygamberimizden ki bu Peygamberimiz (A.S.V) buyurdu ki; yol hususun da ihtilaf ederseniz genişliğini 7 zira yapın, ta o gün bir yol genişliğinin bakın 7 zira olmasını Peygamberimiz öğütlemiştir o günün şartların da Buhari Müslim ve diğerleri bu hadisi şerifi rivayet etmektedirler. Ana yolların daha da geniş olabileceğine de bura da işareti vardır. Evet, kıymetliler; Sebe kavminin ulaştığı haşmetin meskenlerin de okunduğunu söylüyor ‘’Sebe Suresi’’ bakın Cenabı Hak ne buyuruyor; gerçekten Yemen’de yaşamış olan Sebe kavmi için meskenlerin de bir ayet vardı sağ ve soldan iki taraflı bahçeler, vadiler de kayaları oyarak ve ev ve şehir kurdukları belirtilir modern şehirler kuruldu. ‘’Fecir Suresi 8-9, Sebe Suresi 15’’ de buyrulduğu gibi. Sonra ne oldular – bunlar zulmettiler zulümleri yüzünden o binaların tamamı yok oldular çökmüş yıkılmış harap olmuş.

 

Dakika 20:15

 

Ipıssız kalmış evlerinin enkazı şüphe yok ki bilecek bir kavim için bun da ibret verici bir nişane vardır. Buda ‘’Neml Suresi Ayeti Kerime 52’’ yani sen malına, mülküne, şuna, buna, yüksek binalara merak edip de Allah’u Teâlâ’ya olan kulluk görevini bırakırsan asi olursan sonuçta yok olacaksın harap olacaksın hüsrana tepetakla yuvarlanacaksın aklını başına al. Güçlü olmak demek israf etmek demek değildir, her konu da güçlü ol ama israfçı olma, eğer bütün insanlar küfre imrenecek bir tek ümmet haline gelmeyecek olsalardı o çok esirgeyen yüce Allah’a küfür eden kimselerin evlerinin tavanlarını, üstünden çıkacakları merdivenleri, odalarının kapılarını üzerine yaslanacakları tahtları hep gümüşten yapardık. Onların bu eşyalarını altın yaldızlı ve işlemeli kılardık, bunların hepsi ancak dünya hayatının geçici menfaatleridir yani biz kâfire daha da çoğunu verirdik ama insanlar kâfirler zengin diye hepsinin kâfir olma tehlikesi yoldan sapma tehlikesi olmasaydı diyor Cenabı Hak. Cenabı Hak dünyaya önem vermiyor, dünyanın önemi Allah’ın emrine harcamaktan geçer. Allah’ın emrin de olmaktan geçer Allah’ın emrin de ol o zaman dünyada da güçlü ol mahşerde de güçlü olursun. Ama Allah’ın emrin de olmazsan malınla, canınla, her şeyinle, maddi, manevi kuvvetlerinle Allah’ın emrin de olursan fayda verir. Allah’ın emrin de olmayanın vay geldi haline. Ey kıymetli ve muhterem izleyenler; Azrail (AS.) ecel saatini gözlüyor ensende duruyor ecel saati gelir gelmez canını alacak mezara konacaksın, hesaba kabir sualine çekileceksin, oradan da vakti gelince berzahtan çıkıp mahşere geleceksin, o büyük Mahkemeyi Kübra da hesap vereceksin, aklını kullan iyi Müslüman ol. Sevgili Peygamberimiz (A.S.V) kişinin saadeti üç şeye bağlıdır; saliha kadın yani hayırlı bir hanımı varsa bir kişinin, salih mesken yani yeteri kadar evi yurdu varsa, iyi de bir binek o zamanın şartlarına göre binek öyleydi bugünün binekleri farklı arabalar şunlar bunlar. İşte kıymetliler; bunların 3’ü kişi için dünya saadetidir. Salih olmanın şartları; evde genişlik yeteri kadar hanım da güzel bir ahlaklı olması iffetli namuslu, kocasıyla mutlu yaşaması ve bineği de mesela ona yeteri derece de olması gerekmektedir.

 

Dakika 25:04

 

Genişlik konusun da Ukbe Tübnü Amire Hazretleri Peygamber (A.S.V) diline hâkim ol, evini genişlet hatalarına da ağla, tövbe et lisanına hâkim olan evini genişleten ve hatasına ağlayan ne mutlu. Yarabbi günahımı affet evimi genişlet rızkımı mübarek kıl diye dua ettiği Peygamber Efendimizden bu duaları yaptığı rivayet edilmiştir. Âdemoğlunun şekavedi üç şeydendir, kötü hanım, kötü mesken ve kötü binek, bakın bunların kötüsü de şekavettendir diyor yani dünya da bunlar kötü ise hayatın iyi olmaz. Meskenin kötülüğü darlığıdır, evet binayı göğe yükselt ve Allah’tan fiili olarak genişlik talep et, mesela adamın arsası darsa binanın genişletilmesi gerekiyorsa diyor Peygamberimiz Halit İbni Velide bu tembih de bulundu. (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain) (A.S.V) efendimiz binasının darlığından şikâyet etti Halit İbni Velid binayı göğe yükselt ve Allah’tan fiili olarak genişlik talep et buyurdu. Yani binanın genişliğinin biri de için de imanlı güzel ahlaklı Allah’a ibadet edilmesiyle ruhlar genişler evde geniş bir saraydan daha güzel olur, ama içindekiler imanlı ahlaklı Allah’a mütevekkil kişiler olmalıdır ve maddi manevi ihtiyaçlar ruhun kalbin ihtiyaçları, bedenin ihtiyaçları giderilmelidir işte bunlara bir, bir işaret ediliyor. Evet, sevgili dostlar; ‘’Nur Suresinin 61. Ayeti Kerimesinde’’ de bakın şunları anlamaktayız. Cenabı Hak buyurdu; size göre de gerek kendi evlerinizden gerek babalarınızın evlerinden, gerek annelerinizin evlerinden, gerek biraderlerinizin evlerinden, gerek kız kardeşlerinizin evlerinden, gerek amcalarınızın evlerinden, gerek halalarınızın evlerinden, gerek dayılarınızın evlerinden, gerek teyzelerinizin evlerinden, gerek başkasına ait olup da anahtarlarına malik ve hazinedarı bulunduğunuz evlerden yahut da sadık dostların evlerinden yemenizde de bir haraç yoktur bir zorluk yoktur. Hep bir arada toplu olarak da dağınık olarak da yemeniz de dahi bir zorluk yoktur. Yine ‘’Nur Suresinin 58- 59. Ayeti Kerimesinde’’ Cenabı Hak buyuruyor; ey iman edenler sağ elinizin malik olduğu köle ve cariyeler sizden olup da henüz buluğ çağına girmemiş küçükler, şu üç vakitte sabah namazından önce, öğle sıcağından elbisenizi çıkardığınız zaman, bir de yatsı namazından sonra odanıza girecek olurlarsa sizden izin istesinler.

 

Dakika 30:19

 

Bu üç vakit sizin için avret ve halvet vakitleridir, bunlardan sonra ise birbirinizi dolaşmanız da ne sizin üzerinize ne de onların üzerine bir vebal yoktur. Yüce Allah ayetleri size böyle açıklar sizden olan hür çocuklar buluğ çağına ulaştığı zaman kendilerinden evvelkilerin izin istediği gibi izin istesinler. Sünnet 7 yaşından itibaren çocukların yataklarının ayrılmasını emretmektedir. Bakın 7 yaşından itibaren bu konu da başka konular için de dersler de bilgi verildi ama yeri geldikçe de vermeye devam edeceğiz. Ebeveyn odası kız çocukları için bir oda, erkek çocukları için bir oda gereklidir. Misafiri de nazara almak zorundadır, yüce Allah ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin her şeyin bir zekâtı vardır, evin zekâtı da ziyafettir yani misafir ağırlamaktır. Bir gün ve bir gece evde kalması misafirin kesinlikle hakkıdır, bir kimsenin evin de 3 yatak bulunmalıdır biri erkek için, biri hanım için, biri de misafir için, dördüncüsü ise eğer boş bir yataksa şeytana aittir buyruldu. Ama misafir için ayırdığın yatak bazen misafir 1 olur 2 olur ona ayırmışsan onlar başka, ihtiyaçtan fazla gösteriş ve övünmeklik için israf olarak alınan ev eşyasına şamildir bunlar israfa yöneliktir. Her şey için bir zekât vardır evin zekâtı da evde verilecek ziyafettir. İşte Peygamber Efendimizden aldığımız sizlere haberleri keşif notları olarak vermeye çalışıyoruz. Rivayetler hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam’dan itibaren takriben ona 10 zira ebadın da kare şeklin de duvarlarının da 7 veya 8 zira boyun da olduğunu haber verir. Yani Peygamberimizin evlerinden bahsediyoruz odalarından, onun için bakın 10 çarpı 10 zira ebadın da kare şeklin de, duvarlarının da 7 veya 8 zira boyun da olduğunu haber veriyor rivayetler. Cenabı Hak iki cihan da mutlu olan kullarından eylesin. Kıymetliler; tabii gerçek iman ameli salih ahlak dünya da sana yetecek kadar yerin yurdun ihtiyaçların olacaktır, bu nimetler rahmeti rahman olarak önceden ortaya konmuştur. Sayısız nimetler vardır iyi Müslüman ol Allah’ın emrin de çalış, her şeyin güzel olur Allah’ın emrin de kul ol, Peygamberin şeriatına tabii ol.

 

Dakika 35:00

 

O zaman 2 cihanın da mutlu olacaktır, dünyan da güzel berzah âlemi mezar âlemi güzel olacaktır, mahşerde de hesabın kolay olacak sırattan esenlikle geçip cenneti alaya cemali ilahiye nail olacaksın, iyi Müslüman olmaya gayret et, Allah’ın rızasından başka bir gayen olmasın. (الهى انت مقصودى، ورضاك مطلوبى) bunu da iyi anla iyi söyle, dilinle kalbini birleştir, imanınla amelini de iyice şöyle şuurdan geçir. O zaman şuurlu bir Müslüman olursun ibadetin tadını alırsın, Cenabı Hak içi dışı nur olan Mümin ve Müslüman olan kullarından eylesin.

 

Dakika 36:13

 

(Visited 170 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}