hadisvetasavvuf 46-01

46- Hadis ve Tasavvuf Ders 46 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 46

                                                                      

Kıymetli dostlar; Halisi Muhasibi de (Kuddise Sırruhu) bakın! Ne diyor; efendimiz (a.s.v) din farkı olanlar varis olamaz sözünden hareket ederek Peygamberimizin bu sözünden Haris-el Muhasibi,  Ebu Davut, İbni Mace, Ahmet Bin Hanbel’in de rivayet ettiği bu hadise şerife istinat ederek babasının kaderi inkârı ile babasının mirasını almamıştır. Kim? Haris-el Muhasibi bu evliya okulunun büyüklerinde biri de budur (Kuddise Sırruhu) babasının kaderi inkârı ile şimdi kaderi inkâr eden bir ehli bidat mezhebi vardır. Buna kaderiye denir ki bunlar kaderi inkâr ettikleri için babası da onlardanmış kaderi inkâr edenlerden babasının diyor mirasını almamıştır. Davud-i Tai bu büyük âlim büyük evliya imam-ı Azam’ın halkasında ilim ekolünde okuyan bu zatı muhterem buda şöyle diyor ölüm askeri seni bekliyor hemen yanında seni bekliyor. Canını alacak yarın olsun ani seni öldürecek dedi ölüme hazırlan oruç tut ölüm istiğfarın olsun ölüm iftarın olsun yani her an ölüm senin için hazır ol vasiyette duruyor sende hazır ol vaziyette ölüme hazırlan ibadetini, teatini ona göre yap oruç tut ölüm iftarın olsun firar et. Kime? Allah’a buda 2 kelimeyle özetliyor. Ne diyor? Allah (C.C) firar et diyor oruçtan maksat bütün kötülüklere karşı kendini tut diyor. Firardan maksatta ne diyor? Hep gidişin Allah’a olsun kaçışın, gidişin, düşüncen, niyetlerin hep Allah’a olsun diyor 2 kelimeyle de bakın Davud-i Tai olay özetliyor (Kaddesallahu Esrarehüm Kuddise Sırruh ). Şakik-i Belhi buda bu evliya okulunun büyüklerindendir büyük ricalden (Kuddise Sırruh) Şakik-i Belhi zengin birinin oğluydu Türk ülkesinde bir put haneye girdi sonra züht yolunu tuttu. Efendisine güvenen şen şakrat köleden etkilendi her şeye kadir olana niye güvenmeyim dedi. Orda bir kölenin çok şen çok şakrat olduğunu gördü o köleye dedi ki; sen bu kadar şen ve şakratsın sebebi nedir diye sordu? Oda ben dedi çok iyi bir dedi zenginin kölesiyim benim çok iyi bir efendim var dedi köle bu çok iyi efendimden dolayı dedi ben çok şen ve şakrağım dedi. O zaman Şakik-i Belhi şöyle düşündü her şeye kadir olan Allah’a ben niye güvenmeyim ki dedi bu köle efendisine güveniyor da dedi ve bu Şakik-i Belhi (Kuddise Sırruh) artık Allah’a yöneldi.

Dakika 5: 03

Ve işi gücü tamamen Allaha itaat idi ve şöyle diyor; mütteki hakkı konuşur ve hakkı yaşar dedi buradan 2 kelimeyle bu zatı muhterem özetliyor. Ne diyor? Yaşantın hak ve gerçek olsun ve sözün hak ve gerçek olsun. Bakın Peygamberimizin bir duasında bunu görüyoruz ya Rabbi her sözümü her işimi nur kıl diyordu Peygamberimiz ve bakın her sözümü hak kıl her halimde beni mutedil kıl diyordu Peygamberimiz ve hakkın rızasını ve yakini istiyordu. İşte burada görüyoruz ki Şakik-i Belhi de tamamen hakka yönelmiş ve insanlık âlemine de muttaki ol hakkı konuş hakkı yaşa diye onun da durumunu size bu2 kelimeyle özetliyoruz. Beyazid-i Bestami (Kuddise Sırruh) buda Mecusi idi bu zat ve diyor ki bakın! Aç karın çıplak bedenle buldum hakkı diyor hakikati aç karın çıplak bedenle buldum. Neyi buldun? Marifeti buldum diyor. Tevhit hariç âlimlerin ihtilafı rahmettir diyor. Bakın! Müçtehitlerin durumunu Beyazid-i Bestami güzel biliyor müçtehitlerin ihtilafını rahmet olduğunu güzel biliyor Beyazid-i Bestami kuranın içeriğini bilen bir hafız idi kıble cihetine tükürene selam vermedi. 3 günde zahit oldum diyor Beyazid-i Bestami 1.si dünyaya, 2.si Ahirete, 3.sü Maveraya karşı zahit oldum. 4. gün sırf Rabbimle baş başa kaldım diyor. Sevgi muhabbet beni sardı latiften bir ses bana diyordu ki; muradına erdin ey Beyazid-i Bestami diyordu. Şeriata uymadıkça havada bağdaş kurup oturana bile aldanma diyor Beyazid-i Bestami dikkat et! İşte bu evliyaların ekolü okudukları okul tam şeriattır şeriata uymadıkça havada bağdaş kurup oturana bile aldanma diyor. Şeytanda havada bağdaş kurup oturabilir bu keramet değil istidraçtır aldanma. Bunun yolu nedir, aldanmamanın yolu? Şeriat-ı Garra-yı Muhammediyye’yi yüce İslam’ın şeriatına uymaktır yani Şeriat-ı Garra-yı Muhammediyye’dir. Bakın bunu bir şeriat âliminden duymak güzeldir ama bir tasavvuf evliyasından duymakta daha güzeldir. Onun için Beyazid-i Bestami böyle diyor. Sehl-i Tüsteri buda büyük ricalden (Kuddise Sırruh) oruç tutar bazen olur ki 3, 4, 5, 15, 20 günde bir iftar ederdi ihsan derecesini yaşardı işte Sehl-i Tüsteri. Yine Ebu Süleyman Darani (Kuddise Sırruh) oda şöyle diyor iyi amelin gece gündüz karşılığı verilir.

Dakika 10: 08

Kalbe dünya girerse ahret göç eder nefsin zıttını yap ağla oruç tut gece ibadeti perdeyi kaldırır. İşte kıymetliler; her bu kıymetli ricalin her birinin çok kıymetli öğütleri vardır. Yani sana peteksiz bal sunmaktadırlar. İyi amelin gece gündüz karşılığı verilir kalbe dünya girerse ahret göç eder nefsin zıttını yap nefse itaat etme. Allah korkusundan ağla ıssız yerlerde oruç tut gece ibadeti perdeyi kaldırır böyle diyordu. Hatemül Asam  oda büyük ricalden (Kuddise Sırruh) şöyle diyor; Şeytan her sabah bana gelip şöyle diyor ki ey Hatemül Asam şeytan diyor bunu ne yersin, ne giyeceksin, ne mesken edeceksin? Diye soruyor bana şeytan, ben şöyle cevap veriyorum şeytana; ölümü yiyeceğim, kefeni giyeceğim, mezara gireceğim derdim diyor. İşte iblis herkese bu soruyu sorar sadece Hatemül Asam sormuyor ki herkese soruyor herkes hangi cevabı veriyor bunu herkes kendine sorsun. Günah işlemezsem afiyetteyim yine Hatemül Asam. Ne zaman sıhhatlisin, afiyetlisin? Diye sorana da günah işlemezsem afiyetteyim. Beyaz ölüm, kara ölüm, kızıl ölüm, yeşil ölüm diye ölümler kısımlara ayrılmış ölmeden ölüme hazırlanmış. Diyor ki; oruç tutmak bu diyor beyaz ölümdür diyor. Cefaya katlanmak sabırlı olmak kara ölümdür Heva ve hevese karşı koymak kızıl ölümdür. Yama üstüne bazen de yamalı giyerim diyor buda yeşil ölümdür diyor. İşte Hatemül Asam’ın ölümü bu şekilde tarif ediyor. Yahya Bin Muaz Razi (Kuddise Sırruh) fert diyor kaybetmek olayı halktan ayrı düşmek diyor. Mevt ise halktan diyor ayrılmaktır diyor. Yani sakın ola ki haktan ayrı düşme diyor ama mahlûkattan ayrı düşersin mutlaka diyor. İşte fert olursan mahvolursun ölürsen mevt olursan toplumdan mahlûkattan sadece ayrılmış olursun diyor. Zahit ol şerriler seni övmüşün bu kusurdur diyor yani seni överse Allah’a övdür kendini bir de Allah’ın sevdikleri övsün seni başkaları sakın şerliler seni övmesin bu kusurdur diyor. Açlık siyasettir diyor ve ihsandır bunlar kimin için Sıddıklar için diyor. Evet, kıymetliler Yahya Bin Muaz (Kuddise Sırruh) da öyle diyor.

Dakika 15: 03

Mansur Bin Ammar oda şöyle diyor (Kuddise Sırruh) takva elbisesi daha hayırlıdır Araf Suresi 26. Ayeti okudu takva elbisesi daha hayırlıdır. İnkisar, şikeste, kederli, boynu bükük ol diyor. Besmele yazılı kâğıdı bulmuş yutmuş hikmet kapısı açılmış salat selam hamd nasihate devam ederdi sürekli salatü selam okurdu Allah’ a hamd ederdi nasihate de devam ederdi. Kim? Mansur Bin Ammar. (Kuddise Sırruh) Hamdûn el-Kassâr bak o da şöyle diyor; ölenin başında idi birisi ölüyordu ölünce lambayı söndürdü bu lambadaki yağ varislere kaldı canda iken onun idi dedi. Dikkat edin ölür ölmez mal senden çıkıyor varislere kalıyor ey malım, malım diyen adam. İşte Hamdûn el-Kassâr da dünyaya böyle bir mesaj bıraktı. Cüneydi Bağdadi kendisi kavariri yani cam tüccarıydı. Cüneydi Bağdadi kendisi miladi 909 tarihlerinde dünyadan ukbaya göç etmiştir. Kuran-ı Kerimi ezberlemeyen Kuran-ı Kerimin manasını bilmeyen hadis yazmayana tabii olunmaz yani o adam mürşit olamaz diye Cüneydi Bağdadi sıkı tembih etmiştir. Yani eğer bir insan bir tasavvuf okulunda ders vermeye kalkıyorsa Kuran-ı Kerimi iyiden iyiye bilmesi lafsını manasını bir de hadisi şerifleri bilmesi gerekir diyor Hadis yazmalıdır diyor böyle değil ise tasavvuf okulunda o ders veremez ve böylesi insanlara tabii de olmayın diyor. Yani cahilden ders almayın diyor bilhassa da tasavvuf dersini kastediyor çünkü tasavvuf okulu nefisleri terbiye ruhları tavsiye okuludur ibadeti terke edip Arifi Billah’ım diyen insanlara ne diyor bak! Cüneydi Bağdadi, bunlar var ya bunlar diyor ibadeti terk edip ben Arifi Billah’ım diyenler var ya hırsızdan da fahişeden de yani zina edende bunla beterdir diyor. Adamlar ibadet taat yok ben Arifi Billah’ım diyor ve kendisini birilerine ders vermeye kalkıyor birileri de onlardan ders alıyor ders aldığını zannediyor. Nur suresi 59’a bak orada da bu dersle ilgili daha önce anlattığımız Nur Suresi 54’de işaret ediyor dersinizi oradan ve şanlı Kuran’dan alın diyor. Kim? Cüneydi bağdadi. Nuri, âlimler arifler diyor azizdirler evliyanın büyüklerinden biri de Nuri’dir bu zatta böyle diyor. Azizler kimler bilir misiniz? Diyor.

Dakika 20: 00

Aziz olanlar âlimler ariflerdir diyor. Ruveym buda (Kaddesallahu Esrarehüm) buda bu ricaldendir ki can feda etmekle elde edilir saçma sözlerle değil tasavvuf can feda etmekle elde edilir saçma sözlerle değil diyor. ‘’Buda Ruveym’’ İşte kıymetli sözler sözleri ki bu değerli insanların değerli sözleri Muhammed Bin Fazl, buda büyük ricalden amelsiz ilim, ihlassız amel, hürmetsiz sohbet bedbahtlığın alametidir bunlar nasipsizdir diyor. Dikkat et! Amelsiz ilim, ihlassız amel, hürmetsiz sohbet bunlar bedbahtlığın alametidir bunlar nasipsizdir diyor. Öğrenmez öğretmez birde bilmediği ile amel eder birden men etmeye kalkarsa İslam’ı mahveder bunlar diyor İslam’dan maksat İslam’ın aslını değil Müslüman olanları kandırdıkları insanları mahvederler İslam kimse bir şey yapamaz. Şimdi öğrenin diyor öğretin bilerek amel edin cahilce değil diyor. Sefer afakı değil enfüsi olandır diyor yani nefsin üzerinde bir sefer yap nefsini bir gözden geçir. İşte diyor sen seferi afakî olanı mı zannediyorsun? Diyor. Enfüsi âlemde bir sefer et nefsini bir kontrol et. Ne yapıyor bu nefsin diye bir bak diyor. Tabi bunların dersini alacaksın ehlinden yoksa ne nefis seferi yapabilirsin nede afakî hiç birini yapamazsın ders al bu okula kayıt ol. İşte hayat veren nurun dersleri bu hayat veren okulunda bu derslerin tamamı İslam’ın bizzat kendisidir. Kuran-ı Kerimle işe başla sünnetle işte fıkıhla tasavvufla işine devam et. Takva ehli vera ehli ol şüpheliden sakın bunu da söyleyen Şah Kirmani’dir. (Kuddise Sırruh) Takva ehli vera ehli ol şüpheliden sakın diyor. Nefse tabi olan kalbine pişmanlık ağacını dikmiş olur bunu kim söylüyor Ebu Bekir Verrâk (Kuddise Sırruh) söylüyor. Tamahın babası kimdir? Diyor. Tamahın babası şüphedir sanatı zillettir gayesi mahrumiyettir diyor. Bu tabi hiç unutulmayacak sözlerden biri de budur. Tamahın babası şüphedir tamahın sanatı zillettir tamahın gayesi mahrumiyettir yani tamah sende cimrilik sakın olmasın tek kelimeyle kimde tamah varsa şüphe vardır, zillet vardır, mahrumiyet vardır diyor özetliyoruz. Yine Ebu Said Harraz (Kuddise Sırruh) şöyle diyor; nefsinin aleyhinde ol o zaman ihtilaf çıkmaz diyor.

Dakika 25: 03

Ne mükemmel söz yine bakın kibir ayetlerden uzaklaştırılma tüm mucizeleri görseler inanmazlar eğriliğe saparlar bunların sebebi ayetlerimizi inkârdır diyor. Eğer bir insanda bir tek ayeti inkâr varsa artık o işi o kişinin kalbi batmıştır. Kibir ayete itiraz şeriatın emirlerine tepeden bakma işte kibir ayetlerden uzaklaştırma tüm mucizeleri görseler dahi artık inanmazlar sebebi kibir var burada kibir varsa ayetten de seni biri uzaklaştırır ve bunun sebebi sensin eğriye saparlar bunun sebebi ayetlerimize inkârdır bütün sebeplerin sonucu da en kötü sebep inkârdır. İbrahim Havvas (Kuddise Sırruh) diyor kalbe deva Kuran-ı Kerimin manasını düşünerek oku diyor İbrahim Havvas (Kuddise Sırruh) ne kadar mükemmel söylüyor. Bakın kalbe deva şifa afiyet Kuran-ı Kerimin manasını düşünerek oku. Oruç gece ibadeti seher vaktinde Allah’a yalvar sızlan Salihlerin sohbetini kaçırma. Dikkat et! Salihlerin sohbetini kaçırma. Allah’la sohbet edenler, Peygamberle sohbet edenler ve Salihlerle sohbet edenler kaçırma bunları Kuran-ı Kerim anlatanlar Allah’la sohbet edenler hadisi şerifler Peygamberlerle sohbet etmektir. İşte evliyalarla, Salihlerle sohbette bunların hiç birini diyor kaçırma diyor. Çünkü Salihler de kuranla peygamberimizin sözleri ile hep sohbet ederler hiç boş kelime kullanmak istemezler. Açlık zahidin zikir arifin yemeğidir dikkat et buraya Abdullah Harras bunu söylüyor Harras kelimenin anlamı da korumak demektir. Açlık zahidin zikir arifin yemeğidir diyor. Şimdi acıkan adam bakın bir şey yiyor açlık aslında yani oruç zahitlerin yemeğidir zahitler oruç tuttukça onlar doyuruluyor bilemedik görünmeyen bir taraftan zikir yaptığı müddetçe de seni biri ziyafet veriyor göremediğin bir taraftan işte bunu da Abdullah Harras söylüyor. (Kuddise Sırruh) Ey Müslüman oruç Allah’ın ziyafetidir unutma ve kuran-ı kerimi İslam’ın ilimleri zikirdir buda yine Allah’ın yine sana ziyafetidir bunu da unutma. Kur’an okudukça ziyafet Kuran-ı anlayıp dinledikçe sana ziyafet veriliyor. Unutma feyizler ilhamlar geliyor unutma kalbine nice vürut geliyor inanan kendini zengin bilsin aksi halde halka mahlûkata muhtaç olur zengin bilene istina billah işte ona halkı muhtaç eder.

Dakika 30: 06

Bunu söyleyen kim? Müzeyyin (Kuddise Sırruh) iman inanan kendini zengin bilsin aksi halde halka muhtaç olur zengin bilene istina billâh yani Allah ona diyor halkı muhtaç eder o diyor Allah’tan başkasına muhtaç olmaz bunu söyleyende Müzeyyin’dir. En büyük perde ise nefistir gözünde, gönlünde, ruhunda, bedeninde perde mi arıyorsun? Perde nefistir. Buda Temestani’nin sözüdür şeriatla amel et kalbinle hicret et diyor. Kime? Allah’a şeriatla amel et kalbinle hicret et yüce Allah (c.c) Allahu Ekber der kalbinde ondan büyük bulursa kendini tekzip etmiş yalanlamış olur. Bunu söyleyende ‘’Ebu Amir Züccaci’dir’’ Dikkat et! Dili niceleri Allahu ekber der ama kalbinde başkalarına büyük olarak görür kalbinde hâlbuki dili Allahu ekber diyor kalbinde başkalarını daha büyük görüyor başkalarına da itaat ediyor yaşantısıyla da onu gösteriyor. İşte diyor o dili ile söylediğini kalbi onu teksib eder diyor. Bakın bir adamın dilini kalbi yalanlıyorsa o zaman bunun dışı içine uymuyor içi dışına uymuyor. Müslüman’ın içi dışına dışı içine uyacak. Takva gerçekleşirse cemali ilahi temaşa hali hâsıl olur. Bunu da söyleyen Cafer’i Huldi’dir (Kuddise Sırruh). Takva gerçekleşirse cemali ilahi temaşa hali hâsıl olur. Haramlar perdedir dikkat et perdelerden biri de haramlardır. Ebû Bekir Dükkî ilahi emirlerle senin arandan haramlar perdedir diyor sakın haram işleme, sakın günah işleme. İbni Hafif öyle sufiler bilirim ki diyor oda şeytanla alay ederlerdi diyor şimdikilerle diyor şeytan alay ediyor dedi İbni Hafif de böyle söyledi. Yani evliya okulunun hakiki öğrencisi şeytanla alay eder şeytan hiç ona tesir edemez. Ama diyor şimdikilerle şeytanlar alay ediyor çünkü şimdikiler ne yaptığını bilmiyor bilenler hariç istisnalar hariç tabi. Yine Dükki helalden Salih amel zühul eder şüpheliyi yeme şüpheye düşersin haram yeme emri ilahi ile aranan perde olur. Organlar ibadete bağlıdır haram yedin mi o vücut ibadet etmek istemez kalbinle Allaha hicret et. İşte buda Temestani’nin sözüdür     (Kuddise Sırruh) ve şeriatla amel et diyor kalbinle Allah’a hicret et şeriatla amel et diyor mükemmel bunlar miras bırakmışlar mükemmel şanlı Kur’an-ı, nurlu İslam’ı, İslam şeriatını iyi anlamışlar.

Dakika 35: 09

Amelsiz ilimle öğünenin gözleri kör organları ibadete bağlıdır diyor buda Abdullah Razi bakın amelsiz ilimle öğünenin gözleri kör organları ibadete bağlıdır diyor. Dine Veri de bak ne diyor; Şeriatla tasavvuf arasında zıtlık yoktur zikrin en aşağı derecesi Allah’tan başkasını unutmaktır en sonu zikrin içinde kaybolmaktır diyor.  Yüce Allah’a sıkı bağlanıp da artık tamamen yüce Allah’tan başka her şey senden unutulmuş ise sırf Allah’u Teâlâ’ya bağlılık hatırında sırf Allah var o zaman Allah’u Teâlâ’ya bağlandığın yerde her ilim irfan organ mevcuttur çünkü her şeyi bilen sana bildirende odur. Buraları da doğru anlamayanlar başka yorumlamışlardır. Şimdi Dine Veri’nin bu sözü çok yüksek bir sözdür. Şeriatla tasavvuf arasında zıtlık yoktur dikkat et buraya bunları zıt gibi görenler birine aklı ermiyor çünkü ya şeriatı bilmiyor ya tasavvufu bilmiyor ve yahut arasında ki dengeyi sağlayamıyor. Yani birinden birini bilmiyor zıt zannedenler ya tasavvuf gerçek tasavvufsa şeriatı da iyice anlamışsa zıtlık yoktur. Zikrin en aşağı derecesi yüce Allah’tan başkasını unutmak bütün varlığınla Allah’a bağlanıp tüm varlığınla Allah’ı hatırlamak hatırda tutmak. Bu diyor zikrin en aşağı derecesidir diyor dikkat et en sonu ise o hatıranın Allah’u Teâlâ’yı hatıranın içerisinde kendini de tamamen unutmak sadece Allah’u Teâlâ’nın hatırda olması kalmasıdır. İşte buda diyor en sonudur zikrin içinde kaybolmak. Kıymetli dostlarımız her şey fani tek Allah baki işte bu inanç seni oraya götürüyor seni yüce Allah’a bağlıyor tek varlık Allah baki her şey fani işte o zaman entel baki, entel baki, entel baki diyorsun her şey fani Allah baki diyorsun. Takva ilahi huduttur. Takva nedir? Şeriatın ölçüleri ve onun çizdiği dairenin içeresidir ki o dairenin dışına çıkamazsın takva ilahi huduttur bu hududu şeriat çizer şeriatı da Allah ortaya koyar Peygamber uygular tebliğ eder beyan eder uygular. Fakirleri sev zengin sohbeti kalbi öldürür bunu da söyleyen Ebu Osman Mağribi (Kuddise Sırruh). Yani zengin eğer ahrete kapalı dünyaya açık sadece maddeye açık manaya kapalı zenginler söz konusudur. Nasra Basi büyüklerden bu ricalden biride Nasra Basi’dir.

Dakika 40: 06

Bedenler baki oldukça emir nehiy bakidir yani şeriatın emirlerini bir, bir yerine getirmek boynuna borçtur diyor. Kadınlarla birlikte olanlara diyor ki Nasra Basi şöyle söylüyor; şüpheliden kaç eğer şüpheliden kaçmayan diyor haramı işler hem de pervasızca diyor ıssızda tarikat adı altında kadın nikâh düşen kadınlarla kızlarla bir arada kalanlara söylüyor. Ayrıca ve diğer tabi şeriatın emirleri de göz önünde tutularak tabi söylüyor bunu da Nasra Basi söylüyor( Kuddise Sırruh). Evliyalar kuran-ı kerimde olmayan sünnette şeriatta olmayan bir şeyi söylemez onun için dersimizin temelinde Kuran-ı Kerim, sünnet ve tasavvuf notları bulunmaktadır.

Dakika 41: 38

(Visited 203 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}