hadisvetasavvuf 47-01

47- Hadis ve Tasavvuf Ders 47 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 47

 

Aziz efendiler; şimdi bu evliya okulunun büyükleri vakitleri nasıl değerlendirdiler. Vakit nedir? Vakit içinde bulunduğun hal, yaşanan duygular, dünya, ahiret, neşe, hüzün gibi hangi haldeysen vaktin odur içinde bulunduğun an vaktindir. Vakit törpüdür senden bir parça alır sürekli o zaman vaktini her anını vaktin her anını değerlendir. İşte evliya okulundaki büyükler vaktin oğlu olarak çalışmışlar her vakti değerlendirmişlerdir. „İbn-ül Vakit“ demişlerdir. Şimdi birden makamlar var makam bu makam nedir kazandığı vasıf, adap, ahlak, mevki, makam neyse makamı işte odur. Hangi dereceye kazandığına göre vasıflarına göre adabına ahlakına göre şimdi senin durumuna göre bir mevki verirler derece verirler işte makamın odur. 1. Makam tövbe makamıdır 2.si vera 3.’sü züht makamıdır 4.sü Fakir 5.’si sabır 6.’sı tevekkül makamıdır 7. ‘si de rıza makamıdır. İşte makamlar bunlardır sonuç rıza makamına ulaşmaktır. Tövbe ile başlıyor vera, züht, fakir, sabır, tevekkül ile devam edip rıza makamına ulaşıyor. Onun için makam kazandığı vasıf adap ve ahlaktır. Kanaat, tevekkül, teslimiyet, tövbe, inabe yani pişmanlık günahlara vera günahtan çok çekinmek şüpheliden de çekinmek ve züht makamında bunların biri elde edilmeden öbürü elde edilmez. Tövbe makamında bir defa başaralı ol ondan sonra vera makamına ulaş ondan sonra züht’e ulaş sırayla birini elde etmeden öbürünü elde edemezsin. Nasıl ki teğmen olmadan üst teğmen, üst teğmen olmadan da daha yukarısı bin başı, yüz başı, bin başı, yarbay ve ötesi gibi yani bir makam elde edilmeden 2.’ye geçemezsin. Hatanı kusurunu gör taate ibadete sarıl hakkı hakikati gör amel içinde Allaha kulluk içinde kaybol başarıda ondan yani haktan olduğunu bil. Şimdi birde hâl nedir? Tasavvuf okulunda biliyorsunuz vakit makam hâl şimdi bir kâl vardır birde hâl vardır. Şimdi hâl nedir? Hâl kelime anlamı değişmek demektir. Esas anlamı kalbe gelen neşe, hüzün, rahatlık, sıkıntı, şer dert, heybet, heyecan gibiler isteği dışında kalbe gelenler haldir bazen bunları şimşek gibidir devamlı olursa nefsin sözü ve vesvesesidir.

Dakika 5: 00

Eğer kalbinde bin bir şey devamlı oluyorsa olumsuz yönde nefis buraya devreye girmiş nefsin sözü ve vesvesesidir şeytanda ne nefsin yanındadır eğer peş peşe gelmezse bunlar levaih bevarih yani aşikâr adını alırlar. Levaih zahir demektir, bevarih aşikâr demektir bunlar kalbe derece olarak gelmelerine verilen isimlerdir kalbin aniden değişme halleridir. Bu kalbin olumsuz ve olumlu durumları vardır bunlar hep hâldir. Efendimiz (a.s.v) kalbimi örtü bürür onu kaldırmak için günde 70 defa af dilerim diyor bu Peygamber efendimizin bu sözüne dikkat et. Sevgili Peygamberimiz bu sözü söylerken bu haberi Müslim ve Ebu Davut rivayet ediyor. Şimdi Peygamber efendimiz ebedi yükseliş halindedir ve yükseliş halinde idi lütufların nihayeti yoktur yükseliş hali devam eder. Peygamberimiz eski halini hicap örtü kabul ediyor ve sürekli yükseliyordu şimdi onun ümmeti de sürekli yükseliş halinde olmalıdır. Tevarit hâl nurları zuhur edince ışıldar ebrar’ın makamı kuvvetlenince gizli sırlar açığa çıkar hâlde kemal noktası cem ve vuslat makamı mukarrebun’un makamıdır bunu da söyleyen Cüneydi Bağdadi’dir. Kıymetli dostlar; birde kabz hâli bast hâli vardır bu 2 hâl Haf ve Reca makamlarını geçerek ulaşılan 2 haldir kabz hali bast hali şimdi kalpte bazen kabz hali olur. Darlık yani sıkıntı, üzüntü, dertli, elemli, endişeli olması haline kabz hali denir ki burada celali tecelliler vardır kalbin verimsiz halidir. Aklında verimsiz durumudur şimdi orada akılda kalp de verimsiz bir ortama düşmüşlerdir buna kabz hali denir ve burada celali tecelli vardır. Tecellileri müşahede hali şimdi kalbine gelen tecellileri müşahede edebilmen ona göre harekete geçmen gerekir. Bast hâli nedir? Neşe, sevinç, rahat, huzur halidir. Bunun burada ruhun feyiz al yok ruhun kalbin ilham halidir. Şimdi ruha feyiz geliyor kalbe ilham geliyor bu hem ruhun hem kalbin verimli artış ve yükseliş halidir ki burada da tecelli cemali tecellileri müşahede hali vardır. Yani sen ne kazanırsan kalbine ruhuna onlar olumlu veya olumsuz şekilde sana geri yansımaktadır. Dikkat et varitler yani manalar uyarma, azarlama, kabz hali ile gelir uyarılmak için azarlanman gerekiyorsa azarlamak için varit varitler manalar uyarma azarlama kabz haliyle gelir.

Dakika 10:10

Lütuflar tecelliler teveccühler vast ile gelir. Kıymetli dostlarımız; buraları iyi anlayalım bu okul evliyaların okulu ruh terbiyesi nefis terbiyesi ve insanı kâmil yapan dersler verilmektedir insanı insan yapan dersler işte bu yolla veriliyor. Şöyle bir bak vakit içindeki hükme ilahi hükümlere bak şöyle her vakte her halinde sana bir onun karşılığı verilir. Vakt içindeki hükme ilahi hükme teslim ol kabz o zaman kabz hali zail olur. Kabz hali neydi? Ruhun, kalbin, aklın verimsiz haliydi celali tecellileri müşahede haliydi unutma onu. Şimdi bisat ve imbisat bisat hakkın kulu için irade ettiğidir yaygı sevgi açmak. İmbisat kulun kendi iradesi ile kendisi için istedikleridir bunlara dikkat et ne istediğine dikkat et yanlış şeyler istiyor yanlış şeyler kazanıyorsan bil ki kendini mahvediyorsun burada işte kabz hali sürekli aleyhine işler. Bisat ve imbisat durumuna da dikkat et yüce Allah’a sığın kabz hali zail olur Allah korkusu artınca kabz hali güçlenir heybet halini alır. Ümit Reca güçlenince bast halini alır oda güçlenince üns halini alır. Şimdi dersimiz heybet ve üns halidir ki kabz ve bast halinin üstündeki 2 haldir.

Dakika 12: 54

(Visited 215 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}