Tip 49-01

49- Tıp İlmi Ders 49

TIP İLMİ DERS 49

 

Kıymetli izleyenler; insanlardan en çok sevdiğin kimseyi hatırla dedim oda ya Muhammed diyince uyuşukluk diyor hemen çözülüverdi. Şimdi rahatsızlıklardan bir tanesi de uyuşukluktur kanın damarlarda katılaşma olayıdır normal hareket edememe kalpte bir heyecan ve şiddetli bir hareket meydana gelir ki bu durum kan dolaşımını çabuklaştırır. Onun için heyecan durumuna bağlı olarak bir tedavi şekli olması mümkündür. Hz. Ömer’in oğlu Abdullah’ın yanına diyor geldim diyor. Abdurrahman İbni Saad anlatıyor onun ayağı diyor uyuşmuştu diyor. Onun ayağına ne oldu? Diye sordum. O da sinirleri bir araya toplandı dedi. Bunun üzerine ben insanlardan en çok sevdiğin kimseyi hatırla dedim. O da ya Muhammed deyince uyuşukluk hemen çözülüverdi. Evet, kıymetliler hayatta insanları rahatsız eden birçok etkenler vardır. Kaşıntı ile kendini gösterenlerden biri de uyuzdur. Uyuz bulaşırdır salyası sürtünmesi dışkısı ile de bulaşabilir. Sevgili Peygamberimiz hastalıklı hayvanı sağlıklı hayvanın yanına koymayın buyurmuşlardır buda karantina tecrit olayıdır. Develerin katranlanması meselesi Kasım bin Muhammed demiştir ki; Bir adam İbni Abbas’a gelerek benim bir yetimim var onun da develeri vardır develerin sütünden içebilir miyim? Diye sordu. İbni Abbas da eğer kaybolan develerini ararsan uyuz olanları katren ile tedavi edersen, su içecekleri havuzun çatlaklarını toprakla sıvayıp kapatırsan su içmeye geldiklerinde sularsan yavrularına zarar vermemek ve sütünü de tamamen sağmamak üzere sütlerinden içebilirsin dedi. Evet, kıymetliler ipekli elbiseler giymelerine izin verildi uyuz hastalığına yakalananlar için buda bir tedavi metodu. İslam’da hastalığın kendiliğinden başkasına geçmesi yoktur. Bir şeyi uğursuz saymakta yoktur gece kuşu ve baykuş ötmesinin tesiri de yoktur safer ayının iyilik ve kötülükle ilgisi de yoktur bunlar cahiliyet zamanının uydurmalarıdır fakat ey mümin cüzzamlı hastadan aslandan kaçar gibi kaç buyurdu Peygamberimiz bu öğütlerin sıra. O Allah’ın takdiri iledir ya ilk uyuz olan deveye bu hastalığı kim bulaştırdı Allah Teâlâ her canlıyı yarattığında onun sıhhatini hastalığını ve rızkını da yaratmıştır buyurdu o şanlı peygamber. Görmez misiniz? İşte bu uyuz kuzu sahibine değersiz olarak kabul edilmiş ve atılmış değil mi? Evet dediler. O şanlı Resul Allah Teâlâ’nın yanında dünyanın değeri de uyuz kuzuya sahibinin verdiği değerde daha da azdır buyurdu. Uyuzluğu olanlara katran sürmek ipekli elbiseler giydirmek terletmemek için yapışmamak için yapışmaması için kaşıntıyı azaltır bit gibi haşereler üzerinde yürüyemez hastayı rahat ettirir

Dakika 5:20

Kükürt ve kükürtlü su uyuz hastalığı için gayet faydalıdır kükürtlü su ile banyo yapılır kükürtlü merhemle cilde sürülür tuz yaralı uyuz hastalığına karşı da faydalıdır. Deniz suyu içmek zararlara sebep olur kaşıntı ve uyuz hastalığı şişkinli ve susuzluk meydana getirir. Menekşe yağı kaşıntıya karşı faydalıdır uyuz hastalığına da ve kuruluktan meydana gelen kaşıntıya da faydalıdır. Sinameki şerbet yapılıp içilirse çok faydalıdır kına tere yağ ile macun yapılır ve müzmin uyuz yaralar üzerine sürülürse iyileştirir. Merhem olarak ateşli şişlikler üzerine sürülmesi de faydalıdır ağız yaraları ve bil hassa çocukların ağzında ve dilinde meydana gelen sivilceler için de faydalıdır. Sirke, uyuz, egzama, sivilce, ateş yanığı, çıban, yara ve apseye karşı faydalıdır. Çok şeker yemek kaşıntı ve uyuz yapar sinameki ve şahtere bunlar faydalıdır. Süt kaşıntıyı giderir sığır eti alaca, uyuz, dermeğe, cüzam ve bacak şişliği, habis, tümör, evham ve 4 günde bir nöbetle gelen sıtma ve daha birçok hastalıklar meydana getirebilir. Çok sığır eti yenip yan etkisine karşı tedbir alınmazsa bu zararlar alışık olmayanlar veya yan etkisini karabiber sarımsak tarçın ve zencefil gibi baharatlarla gidermeyen kimseler içindir de dediler. Evet, kıymetliler Cenabı Hak bu âlimi içiyle dışıyla mükemmel yarattığını görüyoruz hayranlığımızı ifade ediyoruz daima. 11 veya 20 Mayıs tarihler arasında bir sabah doğan bir yıldız vardır ki ona Ülker yıldızı denir 11 ve 20 Aralık tarihleri arasında yine bir sabah batar. Yine güneşe yakın olduğu için 7 ay müddetle görünmez güneşten uzaklaşınca bir sabah vaktinde görünmeye başlar ve bu görünmesi 5 ay kadar devam eder. Ülker yıldızının doğması ile havalar ısınır hastalıklar iyileşir meyveler olgunlaşır. Evet, kıymetli efendiler; Ebu Hureyre’den gelen haberde sevgili Peygamberimiz (a.s.v) Ülker yıldızı bir sabah vakti doğduğu zaman o günden itibaren insanlarda, bitkilerde ve hayvanlarda görünen hastalıklar afetler ya tamamen kalkar veya hafifler buyurmuştur. Yine meyvelerin ne zaman olgunlaşıp satılabilir durumda olacağını sordum ne zaman olgunlaşır diye sordum da Ülker yıldızı doğduğu zaman dedi.

Dakika 10: 00

Sevgili Peygamberimizden gelen haber Ülker yıldızı doğmadıkça ve iyice olgunlaştığı bilinmedikçe meyveleri satmayınız diye de bir haber bulunmaktadır havalar ısınmaya başlamakta meyveler olgunlaşmakta ve hasta kimseler iyileşmeye yüz tutmaktadır bil hassada soğuktan meydana gelen hastalıklar yok olmaktadır vücutta bir canlanma ve tazelenme görünmektedir. İşte bunlar 11, 20 Mayıs arasında başlıyor ta ki 11 ve 20 Aralığa kadar devam ediyor kıymetli izleyenler. Ülker yıldızı kümesinin tamamı 11 tanedir bunlardan ancak 6 tanesi gözle görülebilir nitekim sevgili Peygamberimiz (a.s.v) hepsini görür ve sayardı ibni Kuteybe’den gelen haber Ülker yıldızının doğuşu ve batışı muhakkak ki insanlarda ve hayvanlarda bazı hastalıklar meydana getirir ancak batışı doğuşundan daha zararlıdır. Buda başka bir haber ibni Kayyım’ın yer verdiği bir haber buda. Yine Tabip Temimi şöyle der; Sene içinde hastalığa yakalanabileceği 2 zaman vardır 1. Bir şafak vaktinde Ülker yıldızının batıdan batmasının zamanı 2. ise güneş ısınları yeryüzüne yayılmazdan önce Ülker yıldızının doğudan doğması zamanı bu zaman ilkbahar mevsiminin bittiği zamandır. Şu kadar var ki Ülker yıldızının doğarken sağlığa vereceği zarar batarken vereceği zarardan daha azdır diyor. Yine Esedi-i Tusi de şöyle diyor; Ülker yıldızının doğuş ve batışında bazı hastalıklar görünür insanlarda nezle karın ağrısı ve daha bazı hastalıklar baş gösterir Ülker’in batması onun doğmasından daha fazla hastalık ihraz edicidir demiştir. Aralık, ocak, şubat, mart ve nisan ayları senenin en soğuk aylarıdır. Kıymetli ve muhterem izleyenler; Allah’u Teâlâ (C.C) size kendi cinsinden eşler yarattı eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hala batıla inanıp Allah’ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar? Cenabı Hak birde kâinatta üreme kanunu yaratmıştır üreme kanunları koymuştur ve insanlarda üreme kanuna tabidirler. Ey insanlar biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Nitekim o suyu belli bir zamana kadar sağlam yere ana rahmine yerleştirmedik mi? Buyuruyor. O Allah ki yarattığı her şeyi güzel yapmış yaratmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır sonra onun zürriyetini nutfe spermadan hakir bir sudan üretmiştir sonra onu şekillendirmiş ona kendi ruhundan üflemiştir ve sizin için kulaklar gözler ve gönüller yaratmıştır ne kadar da az şükrediyorsunuz?

Dakika 15:03

İnsanı sudan yarattık onu mezheple sıhriyet akrabalıklarına dönüştüren odur rabbinin her şeye gücü yeter. Kâinatta ne varsa hepside çift olarak erkekli dişili yaratılmıştır bu ilahi bir kanundur her şeyden erkekli dişili çift olarak yarattık inceden inceye düşünesiniz diye. ‘’Zariyat Suresinde geçen ayetler’’ Rahme dökülen nutfeden erkek veya dişi iki cins yaratan odur. ‘’Necm Suresi’’ İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O döl yatağına akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra nutfe kan pıhtısı olmuş derken Allah onu insan biçiminde yaratıp şekillendirmişti sonra ondan erkek ve dişi iki cins yaratmıştır. Bütün bunları yapan Allahın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Ey insanlar sizi bir tek kişiden yaratan ve ondanda eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden sakınınız. Ona isyan etmeyiniz itaat ediniz adını kullanarak bir birinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan da sakının. ‘’Nisa Suresi 1. Ayeti Kerime’’ Ey insanlar doğrusu biz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık ve bir birinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstün olanınız onda en çok korkanınızdır şüphesiz ki Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberi olandır. ‘’Hucûrat Suresi 13. Ayeti Kerime’’ Bu ayeti kerimeler üreme kanunundan bahsediyor. Kıymetliler sağlıklı bir insanın yeryüzünde varlığının devamı için üreme kanunlarına dikkat lazımdır. Gökleri ve yeri yaratması delillerinizin, dillerinizin ve renklerinizin çeşitli olması onun varlığının delillerindendir şüphesiz bunda bilgili kimseler için alınacak dersler öğütler vardır. O sizi bir tek nefisten Âdemden yaratandır işte görüyorsunuz kıymetliler. Beyaz çiçekli bir bitki vardır ki sedefgillerden buna üzerlik denmektedir yaprakları söğüt yaprakları gibidir, tohumu kökü ve yağı hekimlikte kullanıldığı gibi siyah ve kırmızıya çalan boya özelliğinden dolayı boyacılıkta da kullanılır. Hararet verici, ağrı kesici, kusturucu, uyuşturucu özellikleri vardır cildi güzelleştir temizleyicidir terletici şişmanlatıcı vasıfları vardır. Tütsü maddesi olarak ta kullanılır hararet verici özelliğinden dolayı vücutta ki kalın ve kaygan karışımları yakar ve idrarla birlikte dışarı atar kanı temizler ve tabiatı yumuşatır. Üzerlik tohumu toz haline getirilirse bal ve şerbet veya safran yağıyla karıştırılırsa bu şekilde alınırsa göz zayıflığına faydalıdır.

Dakika 20:11

Üzerliğin tohumu bağırsak kurtlarını düşürür idrar ve adet kanamasını ve sütü artırır cinsel istek ve arzuyu da takviye eder. Kaynatılmış suyu cilde sürülürse tohumunu kaynatıp ta sürülürse veya içilirse felç yüz felci uyuşukluk, buruşukluk, siyatik, kulunç, bel ağrısı, mafsal ağrıları sara, sarılık, siroz, adale gevşemesi, asabi hastalıklar, baş ağrısı yorgunluk, kazıklı humma ve bağırsak ağrılarına karşı müessirdir. Gözenekleri de açar, göğsü ve akciğerleri de temizler böbrek ve mesane hastalıklarına karşıda iyidir tatlı su ile yıkanır sonra dövülüp ezilir bunun tohumu. Daha sonra sıcak su içinde bal ve susam yağı ile kaynatılıp içilirse kusturmak suretiyle mideyi, göğsü, başı ve vücudun üst bölgelerini balgamdan ve kötü artıklardan temizler. Eğer bal ve şekerle kaynatılır 30 gün devamlı olarak içilirse nefes darlığını müzmin sarayı ve baş ağrısını iyileştirir eğer 12 gün devam edilirse siyatik ağrısını keser. Eğer tohumu turp suyu veya zeytinyağı içinde kaynatılıp kulağa damlatılırsa ağrıyı ve çınlamayı giderir ve işitmeyi güçlendirir. Göze sürme gibi çekilirse göze gelen perdeye ve göz iltihabına da faydalıdır. Üzerlik sirke ile kaynatılırsa zayıf organlar üzerine sürüldüğü zaman güçlendirir. Saça sürülürse siyahlaştırır uyuşukluğu giderir eğer zeytinyağıyla kaynatılır ve belli bir süre devam edilirse beyin ve karaciğer hastalıklarına sarılık ve siroz gibi hastalara faydalıdır. Yan etkisi ekşi nar elma veya sirke ile yapılmış bal şerbeti ile giderilir. Üzerlik yağı veya suda kaynatılarak elde edilen suyu burundan damlatılırsa göz kızarmasına faydalıdır nezleyi de keser. Üzerlik yağı hararet verici, tıkanıklığı açıcı, ağrı sızıyı giderici özellikleri vardır cilde sürülürse, ovuşturulursa yüz felci ve sara hastalıklarına karşı faydalıdır. Omurgalar üzerine sürüldüğünde his ve harareti güçlendirir sinirlerde bağlarda meydana gelen ağrıları çözer soğuk özellikli mafsal ağrılarına siyatik uyuşukluk ve titremeye karşıda faydalıdır. İşte görüyorsunuz Cenabı Hak nimetlerin içersini fayda ile doldurmuş nimetin sahibini iyi bilmeli bu haberler Tezkire de Müfredat-ül Edviye de Mutemette ve diğerlerinde yer aldığını görüyoruz kıymetli izleyenler Kuran-ı Kerim de 11 yerde adı geçen nimetlerden biri de üzümdür.

Dakika 25: 00

Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden şerbet, şıra, meyve suları, meyve şekeri, bal ve güzel rızık elde edersiniz düşünen bir toplum için millet için bunda ibretler vardır buyruluyor. ‘’Nahl Suresi’’ ve diğer surelerde de olduğunu görüyoruz. Üzüm hem gıda maddesi olarak ve hem de hekimlikte kullanılmıştır. Etli kısmının mizacı sıcak ve rutubetlidir kabuğu ve çekirdeğinin mizacısı soğuk ve kurudur nitekim sevgili Peygamberimiz (a.s.v) meyveler içinde üzüm ve karpuzu severdi denilmiştir. Meyve bir gıda katık ilaç bir şurup yani üzümde bu özellikler vardır en iyisi büyük ve sulu olandır beyaz cinsi daha iyidir 2 veya 3 gün bekleyen aynı günde koparılandan daha iyidir etkisi mayhoş nar yemekle giderilir. Meyvelerinin kıralı olan 3 yiyecekten biridir hurma, incir ve üzümdür. Evet, kıymetliler merhem gibi vücuda sürülmesi ateşli şişlikler için gayet faydalıdır. Üzüm hazmı kolaylaştırıcı kabızlığı giderici basura ve böbrek taşlarının düşürülmesine mafsal ağrılarına zehirlenmeler için de gayet faydalıdır. Karaciğeri takviye eder çocuklara zayıflara hastalıktan yeni kalkmış olanlara asabi hastalara üzüm tavsiye edilir. Bu öğütlerde yine İbni Sünni ve diğerlerinde yer aldığını görmekteyiz. Üzülmeye gam sıkıntıya da hem keder denmiştir üzüntü ve keder ‘’hemmün’’ ve ‘’gammün’’ diye geçer duaların içinde ‘’Allahümme euzubike minelhemmi velgammi’’ diye dualar vardır ve elem diye de geçer. ‘’Vedeynin ve belain vesigan bihurmeti Muhammed Mustafa (s.a.v)’’ diye de dualar vardır. Dünyayı zindan eden üzüntü keder durumunda Allah’a sığınmalıdır. Hz. Ali bu konuda şöyle der; Her kim üzüntü ve kederi çok olursa bedeni hasta olur. Yine her kim de ahlakı kötü olursa kendisine eziyet vermiş olur her kim de münakaşa ederse saygınlığı gider kişiliği zayıflar. Uyku sarhoşluğu galip gelir üzüntü keder ise uykuya engel olur. Rabbinin yarattığı şeylerin en tesirlisi üzüntü ve kederdir her kimin üzüntü ve kederi çok olursa vücudu hasta olur gıdayı normal olarak almak ise sağlık için faydalıdır. Üzüntü kederin çeşitli sebepleri vardır. En başta günahlardır bunu bugünkü İslam’dan uzak olan tıp da tıp sahasında bunları bulamazsınız.

Dakika 30:06

Ama yüce İslam’ın tıp sahasında günahlardan kurtulduğu zaman insanlar selamet bulur. Zahiri sebepleri zaten insanların çoğu bilir ama manevi sebepler günahlardır ve başka sebeplerde vardır hayat imtihan doğrudur imtihan sebebi de olabilir. Ey oğlum Lokman Hekim oğluna söylüyor borçtan sakın çünkü borç gündüzleri utanmak geceleri ise üzüntü ve kederdir diyor ne güzel söz bunlar. Sevgili Peygamberimiz (a.s.v) borçtan sakınınız çünkü borç geceleri üzüntü ve keder verir gündüzleri ise utanç bir zillettir buyurmuştur şanlı peygamberimiz. Korku dostlardan ayrı kalmak İbni Ömer’de (r.a) demiştir ki; Hz. Ebu Bekir’in ölüm sebebi Peygamber Aleyhisselamın üzüntü ve kederdir bu üzüntüsünden dolayı ölünceye kadar vücudu zayıflamaya devam etmiştir Davut Aleyhisselamın sağlık gizli bir hazinedir 1 saatlik üzüntü keder kişiyi bir yıllık kocaltır. Dostlardan ayrı kalmak ise vücudu hasta eder.’’ Buda Davut Aleyhisselam’dan gelen kıymetli öğütlerdir’’ Evet, yüz renginin değişmesi Hz. Aişe annemiz Peygamber (a.s.v) gökte yağmur yüklü bulut gördüğü zaman rahmet mi veya tufan mı ne yağacağını bilmediği için yüzünün rengi değişir yerinde duramayarak içeri girip dışarı çıkar öteye beriye gidip gelirdi. Yağmur yağdığı zaman sıkıntısı gider açılırdı ben bu durumu onun yüzünden anlardım. Şanlı Peygamber (a.s.v) sevinçli olduğu zaman onun yüzü sanki ay parçası gibi parlardı biz onun sevinçli olduğunu yüzünden anlardık Abdullah bin Kâb diyor bunu da. Saç ve sakalı ile oynamak Hz. Aişe r.a derki peygamber (a.s.m) üzüntüsü ve kederli olduğu zaman çoğu kez eliyle sakalını sıvazlardı. Üzüntü keder uykuyu engeller Hz. Ali böyle söylemiştir ve tamamen doğrudur o kıymetli insanlar zaten doğruyu söylerler. İhtiyarlatır üzüntü insanları sağlığını da bozar sevgili Peygamberimiz ey Rabbim üzüntü ve kederin çokluğundan dolayı sağlığımın bozulmasından sana sığınırım diye dua etmiştir. Tedavi sahra ve yaylaya çıkmak, dinlenmek, seyahat etmek, meşguliyet, dua etmek, Allah’a sığınmak, namaz kılmak, sütlü bulamaç yemek, cihat etmek vs gibi şeylerle tedavi edilir sahraya çıkmak faydalıdır. Sevgili Peygamberimiz sizden biriniz üzüntü ve sıkıntılısı sürekli olursa ok ve yayın alarak avlanmaya çıkmasına bir sakınca yoktur buyurmuştur. Yine sevgili Peygamberimiz (a.s.v) bir üzüntü ve keder üzüntü isabet ettiği zaman namaz kılmaya ve dua etmeye başlardı. Yine şüphesiz ki 5 vakit namazda insanlar için büyük bir meşguliyet vardır uyumuştur. Sütlü bulamaçta faydalıdır.

Dakika 35: 00

Şüphesiz ki bu çorba üzüntülü ve kederli kimsenin gönlünü kuvvetlendirir. Sizlerden birinin yüzündeki kiri su ile giderip temizlediği gibi bu çorba da hastanın gönlünden elem ve kederi böylece giderir üzüntü keder mizacı çoğaltır sütlü bulamaç faydalıdır, soğukluğu da giderir. Dua etmek Allah’a sığınmak Allah’ım üzüntü ve kederden acizlikten ve tembellikten, cimrilik ve korkaklıktan, borçluluktan, borçluluğun vereceği sıkıntıdan ve düşmanların kaba kuvvet kullanıp üstün gelmesinden sana sığınırım diye yalvarırdı Peygamberimiz. Enes İbni Malik’ten gelen haberde şanlı Peygamber ‘’ya hayyu ya kayyum’’ rahmetinle senden yardım diliyorum diye dua edip Allah’tan yardım isterdi diyor. Yine Hz. Ali her kime bir nimet verilirse Allah’a hamdü sena eylesin her kimin rızkı azalırsa Allah’a istiğfar ve duada bulunsun her kime de üzüntü ve keder isabet ederse ‘’la havle vela kuvvete illa billâh’’ desin. İşte bir de cihat etmek üzüntüyü kederi kaldırır. Onlarla savaşınki Allah sizinle onları azat etsin ve onları rezil etsin sizi onlara galip kılsın müminlerin gönüllerini huzura kavuştursun. ‘’Tevbe Suresi’’ Sevgili Peygamberimiz sizlere cihadı tavsiye ederim çünkü cihat cennet kapılarından bir kapıdır yüce Allah bununla gönüllerdeki üzüntü ve kederi giderir buyurmuştur. Zemzem suyu da bunlardan biridir üzüntü kedere faydalıdır. Gümüş tozu ve macunların merheme katılması buda faydalıdır altın tozu da böyledir turunçta kederi ve üzüntüyü giderir. İşte Cenabı Hak her derde bir dermen yaratmış hem de dermanlarla faydalarla doldurmuş nimetlerini fakat her nimeti kullanırken yüce Allahın o nimetin sahibi olduğunu emir ve yaratmanın Allah’a ait olduğunu bilerek besmele ve hamdü sena ile. Kıymetli izleyenler; fazla ayakta durmak aynı zaman da basılık damarlarından kan aldırmak gibi tedavi gerektiren rahatsızlıklardan birisi de varistir damarların gevşeyip sürmesi ve yer, yer kanla dolup kabarmasına varis denmektedir. Bunun çeşitli sebepleri vardır temizliğe dikkat etmek vücutta kan çoğalmasına sebep olan gıdalar almaktan sakınmak ve kan aldırmak basılık damarlarda tedavi edilmezse çoğu kes malihulya hastalığı da baş gösterebilir. Bal vücutta meydana gelen varis ve varislerde açılan yaralara mevzi olarak iyileşinceye kadar sürüldüğünde gayet faydalı olduğu görünmüştür. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Bilal böylece hasta olmuşlardır bunlar hasret çeken kimselerdir. Ebu Bekir Bilal ve Amir İbni Hureyre sıtma hastalığına yakalandılar.

Dakika 40:04

Ebu Bekir ateşli sıtmaya yakalanmıştır nasıl sabahladın ey babacığım? Diye sordum. Şu beyiti söyledi Yesrip Medine’nin eski adı Yesrip diyarında bir kimse ailesi içinde neşeli olarak sabahlamışken bir de bakarsın ki ölüm ansızın yakalar akşama diri bırakmaz, bu beyitleri söyledi. Kıymetli izleyenler; sevgili Peygamberimiz Allah’ım Mekke’yi bize sevdirdiğin gibi Medine’yi de sevdir hatta daha fazla sevdir Allah’ım ölçek ve müd ile ölçülen erzak ve yiyeceklerimize feyiz ve bereket ihsan eyle. Allah’ım Medine’nin havasını bizim için güzelleştir hastalıklarından uzak kıl buranın vebasını ve sıtmasını da Mekke sınırları içinde ki guhve diyarına nakil eyle diye dua ettiğini görüyoruz. Medine’nin havası ve suyu güzelleşmiş bu duadan sonra Muhacirler Medine’ye alışmaya ve sevmeye başlamışlar. Vatan sevgisi Davut Aleyhisselamın hikmetli bir sözü vardır; sağlıklı kalmak gizli bir hazinedir bir saatlik üzüntü keder insanı bir senelik kocaltır. Dostlardan ayrı kalmak ise vücudu hasta eder Abdullah Bin Âdi’den gelen haberde. Ben Peygamber Aleyhisselamı Mekke sokaklarından hazvere tepeciği üstünden devesi üstünden şöyle dediğini işittim; Ey Mekke Allah’a yemin ederim ki sen Allah’ın en hayırlı arzısın ve Allahın arzının bana en sevgilisisin vallahi eğer senden mecburi olarak çıkarılmasaydım asla çıkmazdım dediğini duydum diyor şanlı Resul’üm. İbni Abbas’ta şöyle diyor; ey Mekke beldeler içinde ne güzel bir beldesin ve bana ne kadar sevimlisin eğer kavmin meni senden çıkarmasaydı senden başka yerde mesken edilmezdim buyurduğunu diyor oda rivayet etti. Enes İbni Malik’te sevgili Peygamberimizin (a.s.v) bir yolculuktan döndü ve Medine’nin evleri gözüne göründüğü zaman devesini koştururdu eğer at ve katır üzerinde ise yine vatan sevgisinden dolayı Medine’ye biran önce ulaşmak için hayvanını hızlandırırdı. Taun, sıtma, uyuz, kızamık, çiçek vs. gibi bütün bulaşıcı ve salkın hastalıklara veba denmiştir taun hastalığına da veba denmektedir. Havanın kötü olması, bozuk gıdalar yenilmesi, harp sırasında yağmurun az olması, bataklıkların bulunması, havanın bozulması, şişman kimselerde görülen hastalıklarda birisi de sıvılar bozulur vücutta toplumda yoğunlaşır ve çoğalır en çok şişmanlarda görünür.

Dakika 45:08

Buthan vadisinde durgun acımış ve pis olmuş bir su vardı demişti. Medine temizlendi Medine-i Münevvere oldu Peygamberimiz Medine’yi şereflendirdi maddi manevi Medine yaşanılır hayat kaynağı bir şehir hale geldi. Sevgili Peygamberimiz orayı terk etiniz zira hastalığa bulaşmakta tehlike vardır buyurdu. Ya ResulAllah yurdumuzda bir arazimiz vardır ki oraya Arz-ı Ebyen derler ekin ektiğimiz ve yiyeceğimizin olduğu bir yerdi fakat oransın vebası pek fazladır dediler. Ferve bin Musaid anlatıyor işte o zaman Peygamberimiz orayı terk edin buyurdu. O şanlı Peygamber kapların üzerini örtünüz tulumların ağzını bağlayınız. Zira senede bir gece vardır ki o gecede veba iner üzerinde kapağı olmayan hiçbir kabın yahut ağzında bağ bulunmayan hiçbir tulumun içine bu vebadan inmiş olması tedavi havası güzel yerler tercih edilir. Fazla sıvıları çıkartmaya çalışmak, az yemek, hamama gitmemek, istirahat etmek, harareti azaltmak, zira hararet veba için zararlıdır. Evet, imam-ı Şafi Hazretleri de veba hastalığı için menekşe yağından daha faydalı bir şey bilmiyorum onunla hem yağlanır ve hem içilir. Turuncun kokusu havayı temizler veba salgınını da önler. Hz. Ömer ve ordu kumandanı Ebu Ubeyde Bin Cerraha Cabiya mıntıkası ise havası güzel vebadan uzak bir mıntıkadır diye ona bir mektup yazdı orduyu temiz havalı olan Cabiya ’ya çekmesini söylemiştir. Yine sevgili Peygamberimiz Allah’ım bize Mekke’yi sevdirdiğin gibi Medine’yi de sevdir hatta daha fazla sevdir Allah’ım ölçek ve müd ile ölçülen erzak ve yiyeceklerimize feyiz ve bereket ihsan eyle Allah’ım Medine’nin havasını bizim için güzelleştir. Hastalıklardan uzak kıl buranın vebasını ve sıtmasını salgın hastalıklarını da Mekke sınırları içindeki cuhfe diyarına nakil eyle diye dua ettiğini görüyoruz. Nitekim Kuran-ı Kerimde ey habibim binlerce kişinin taun veba salgınından dolayı ölüm korkusuyla yurtlarından çıktıklarını görmedin mi? Allah onlara ölün dedi onlarda ölüverdiler sonra onları diriltti şüphesiz ki Allah insanlara karşı merhamet sahibidir fakat insanları çoğu şükretmezler. İsrail oğullarından bir salgın vakasında 70 bin kişi ölmüştür. Evet, kıymetliler bir de insan vücudunda erkeklerde bulunan küçük abdest yaptıktan sonra ağır bir yük kaldırdığı zaman ortaya çıkan ince yapışkan sıvıya vedi denmektedir. Meniden gusül vedi ve Meziden abdest lazım gelir kamışını yıkar ve abdest tazeler vedi ile Meziden abdest bozulur ama gusül gerekmez ama meni gelirse gusül abdesti gerekir.

Dakika 50:14

Akciğer hastalıklardan birisi de veremdir zatülcenp hastalığı da bu önemli hastalıklardan birisidir zatülcenp ve zatürre hastalıkları vereme dönüşebilir akciğerde meydana gelen zedelenmeden olabilir. Yanakların birbirine yapışması gözlerin dönmesi, yüz renginin solması, saçların dökülmesi, ishal nefesinin pek fena kokması nefesinin bunlar ile verem kendini göstermeye başlar veremden ölen kimseye şehit sevabı vardır. Sevgili Peygamberimiz veremden ölen şehittir buyurmuştur. Tabi onunda tedavisi mümkündür un helvası akciğer veremine safraya ve uykusuzluğa karşı faydalıdır keçi sütü verem hastalığına karşı gayet iyidir. Rahmet bitkisinin kökünün tozu akciğer tıkanıklığı aça bronşları açar. Bal gül suyu ile bal verem hastalığı için tam bir ilaçtır. Tere tohumu birçok hastalık için şifadır verem hastalığı ve kalp çarpıntısı içinde gayet faydalıdır. Süt ve tere yağ bal ve acı badem akciğerlerde de ne varsa temizler göğsü de temizler. Evet, kıymetliler günümüzde verem hastalığı için başarılı tedaviler yapıldığını görüyoruz bu Cenabı Hakkın yarattığı güzelim bu gıdalar faydayla doludur. Kıymetli doktorlarla teşrik-i mesai kurulurken yemeyi içmeyi de bilmeli şifa bütün faydalı nimetlerinde faydasından şifa deva gıda almaya çalışmalı çünkü Cenabı Hak faydayla doldurmuş nimetlerini nerde ne yapacağını da bilmeli bütün nimetler faydayla dolup taşmaktadır her nimetin güzelim bir yaratılış sebebi vardır. Pazı ve yabani ıspanak adları ile de bilinmekte olan yaban pancarı pek faydalı bir sebzedir. Gövdelerini çömleğe koyar sonra üzerine arpa suyu koyup pişirirdi mizacında hoş bir soğukluk çözümleyici gözenekleri açıcı bir vasıf vardır. Saç sakal dökülmesine çilliğe saç kepeklenmesine ve sivilcilere karşı sürüldüğü zaman faydalıdır biti öldürür dermeğe karşı bal ile karıştırılarak sürülür karaciğer ve dalak tıkanıklığını açar siyah cinsi kabızlık yapar bilhassa da mercimekle beraber yenirse kabızlık yapması daha da fazla olur. Baharat ile beraber kullanılırsa kulunç ağrısına karşı faydalıdır.

Dakika 55 02

Sirke ve hardal yan etkisini giderir fazla yendiği zaman kabızlık ve şişkinlik yapabilir ıspanak gillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki pazı ve yabani ıspanak isimlerinde de bilinmektedir yaprakları ve pancar kısmı pişirilerek yenilir pancar kısmını siyah beyaz ve kırmızı olan cinsleri vardır sağlık yönünden çok faydalı bir sebzedir. Evet, muhterem izleyenler zeytinyağı tereyağı ve susam yağı gibi yağlar kıymetli gıdalardır bazıların mizacı soğuk ve rutubetlidir menekşe yağı gibi bu yağ sıcaktan meydana gelen baş ağrısına karşı faydalıdır. Uyuyamayanları uyutur sıcak mizaçlı kimseler yaz mevsiminde vücutlarına menekşe yağı sürerlerse mizaçlarını düzene koyar mizacı ise sıcak ve rutubetlidir. Sorgun söğüdü yağı gibi sorgun söğüdü yağı sinirleri yumuşatır abraş çığırt çillik ve alaca gibi cilt hastalıklarına faydalıdır. Yoğun balgamı söktürür kuru mizaçlı sinirleri de ısıtır yumuşatır dişleri parlatır ve ona güzellik verir diş sararmasını önler başına yüzüne sürerse çiçek hastalığı ve vücut çatlaklığı isabet etmez böğürlerine kamışına ve erkeklik organı etrafına sürülecek olursa böbrek üşütmelerine ve idrar damlamasına faydalıdır. Yağ sürülmek perişanlığı dalgınlığı giderir iyi giyinmek ise zenginlik işaretidir. Yakı, tuz, arpa ve darı gibi yağlı bir bez parçası içinde hasta organ üzerine konularak belli bir süre tekrarlanmasına yakı denmektedir. Arpa, darı, kepek ve tuz yakı maddesidirler hardal, katran ve zift gibi yağlı maddelerde yakı maddesidir. Bazı örnekler arpa dövülüp ısıtıldıktan sonra sıcak özellikli ağrılar ve yine sıcak özellikli şişlikler üzerine konularak birkaç kes tekrarlanır ve faydalıdır. Sevgili Peygamberimiz (a.s.v) kulunç ağrısından dolayı ziyaretine gittiği Said İbni Ası karnı üzerine yağlı bir bez parçası içine ısıtılmış tuz veya ısıtılmış arpa koyarak tedavi ettiğini gördüm Said o günlerde Müslüman olmuş bile değildi. Kepek ısıtılıp yağlı bir bez içine koyularak ağrı sızı olan organ üzerine yakı gibi teknik yani fiziki bir tedavi yapılırsa ağrı ve sızıyı dağıtır kulunç ağrısına karşıda faydalıdır. Hardal zift ile karıştırılarak yakı yapılır hardal lapası da hasta organ üzerine konulursa faydalıdır. Evet, muhterem izleyenler; en iyisi üzerinde çizgiler ve çatlaklar bulunmayan kırmızı renklisidir ateşe tutulduğu zaman yanmaz fakat kırmızılığı ve güzelliği artar sarı cinsi ateşe fazla dayanmaz lacivert renklisinin….

Dakika 1:00:29

(Visited 329 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}