hadisvetasavvuf 51-01

51- Hadis ve Tasavvuf Ders 51 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 51

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Kıymetli izleyenlerimiz; tasavvufi evliya okulunun irşat notlarıyla ilgili derslerimiz devam ediyor. Nasuh tövbesi günahı söküp atan bir tövbe olmalıdır ki günahı söküp atmayanın tövbesi yalancıların tövbesidir. Bunu Zinnuni Mısri söylüyor evliya okulunun büyük hocalarından büyük zatı muhteremlerdendir (Kuddise Sırruh). Tövbe suresi 118’de tövbe ihsan etti diyor Allah hidayet ettiği kullarına tövbeyi nasip eder gerçek tövbe eder o zaman. isticabe cevap rica-i kabul demektir. Cenabı Hak kereminden ne yapar? Ona cevap verir hayâ ederek tövbe edenlere hayâ ederek edep ve terbiye yana yakına ağlaya sızlaya tövbe et o zaman sana isticabe Cenabı Hak cevap verir tövbeni kabul eder. Tövbe ilahi irade ile olur gerçek tövbe Allah’u Teâlâ’nın kuluna hidayeti ulaşır burada tabi kulun iradesinin kalbinin ruhunun bütün temayüllerini Cenabı Hak iyi biliyor kime hidayet edeceğini iyi biliyor kime tövbeyi nasip edeceğini iyi biliyor. Bütün varlığımızla biz yalvarıyoruz ki gerçek tövbe eden Nasuh tövbesiyle tövbe eden günah bırakmayan tövbeyi istiğfarı Cenabı Hak bize nasip eylesin hepimize. ‘’Bakara suresi 222’de geçtiği gibi’’ Allah temizleri seviyor birde tövbe edenleri seviyor temiz içi dışı temiz şirk yok, nifak yok, küfür şirk yok, kötü huylar haramlar günahlar yok ve bunların tümünden tövbe ediyor. Birde maddi ve manevi tertemiz zahiri temizliğine de dikkat ediyor Allah temizleri seviyor tövbe edenleri seviyor işte evliya okulunun sana şanlı Kuran’dan nur İslam’dan alıp da okuttuğu derslerden biride budur. ‘’Ali İmran Suresi 31’’ Peygamberimize (a.s.v) tabi olursanız şartını koşmuş Cenabı Hak. Ne diyor? Yani benim Habib’im Muhammed’e onun şeriatına tabii olacaksınız beni sevdiğini söyleyen Muhammed’e tabi olsun diyor. (a.s.v) Demek ki Muhammed’e onun şeriatına tabi olmadan ben Allah’ı seviyorum demek yalancılık ve sahtekârlıktır. Efendimiz (a.s.v) günde 70 defa tövbe ediyorum diyor. Kim? Hz Muhammed (a.s.v) diğer bir haberde de 100 defa diyor. Niçin? Onun içinde bulunduğu her hal bir yükseliş haline göre nedir? Yükselmeyi gerektiriyor ve sürekli yükseliş halinde devam ediyor içinde bulunduğu halden diğer bir hale sürekli Peygamberimiz yükseliş halindedir ümmette sürekli yükseliş halinde olmalıdır karınca kaderince imkânlarınca ümmet hareket halinde en çalışkan dinamik bir ümmet Muhammed ümmeti olmak zorundadır. Mücahede işte evliya okulu tembellerin okulu değil en çalışkan en aydın en münevver Allah dostlarının okulu.

Dakika 5:08

Mücahede şimdi dersimiz mücahede ile devam etmektedir. Kıymetli dostlarımız; mücahede nedir? Şöyle bakalım; kelime anlamı cenk, ceht, gayret, temrin, riyazet, imsak bunlar birer, birer kelime anlamı. ‘’Ankebut Suresi 69’’ da bak! Yolumuzda mücahede edenleri biz doğru yolumuza iletiriz şüphe yok ki Allah ihsanda bulunanlarla beraberdir. Yine Tirmizi’nin, Ebu Davut ve İbni Mace’nin rivayetinde Peygamber efendimiz (a.s.v) bak ne diyor – Cihadın en faziletlisi zalim hükümdara adaleti söylemektir ona hakkı söyleyeceksin hakikati. Bu cevap Ravi Ebu Said’in gözlerini yaşartmıştır ve ağladı çünkü yağcılık İslam da yok zalim hükümdara doğruyu söylemek cihadın en faziletlisidir. Kavukçuluk, yağcılık bunlar ise kişiyi kişilikten çıkarır hak ortadan kaybolur batıl egemen olur bu ise zilletin ta kendisidir dalaletin egemenliğidir. Zahirini mücahede ile süsler sırrını Allah güzellendirir cihadı ekber: nefsin ıslahı için çalışmak savaşmak, cihadı askar ise: görünen zahiri düşmanla savaşmak. Nefsi, hissi, iradeyi, aklı ilahi iradeye bağla dikkat et! Nefsi, hissi, iradeyi aklı ilahi iradeye bağla 4 elle sarıl hareket berekettir mücahede Allah yolunda ki hareketin faydalı çalışmanın adıdır. Cephedeki de bunun içindedir ama mücahedenin cihadın kapsamı çok geniştir her hayırlı hareket her hayırlı çalışma bir cihat hareketidir. Onun için hareket berekettir zaruret miktarı ye, zaruret miktarı iç, zaruret miktarı uyu ceht gayret kapısını aç yani cihat kapısı gayret kapısıdır o kapıyı aç nefsi aziz olanın dini zelil olur. Nefsini dinin emrine alırsan o zaman herkes aziz olur nefse takva dizginini vur nefis şahlanınca hak meydanına sür onu övme övdürme nefsini övme övdürme haram, gıybet, şehvet bunlardan da kaçın nefsin zindanındır hürriyet onun ıslahıdır nefsi ıslah etti mi hürriyet verilmiş hürriyetine kavuşmuştur. Sırrın meşalenin ışığı tevfiki bir ilahidir sırrın meşalenin ışığı tevfiki ilahidir nefsini itam edersen kusurunu görürsün kusuru, günahı görmeyen çabuk helak olur günah küfrün yolu habercisidir.

Dakika 10:00

Zengin komşudan, kıraat katilinden, emirlerin ulemasından sakın. Neden zengin komşudan sakınıyorsun? Zengin komşun eğer hakka, adalete bağlı biri değilse malıyla sana hükmetmek üstünlük sağlamak ister. Dikkat et kıraat tacirlerinden de sakın. Kıraat taciri kimdir? Kur’an’ı okur içinden haberi yok amel etmez oradan ticaret sağlar bunlardan da sakın. Emirlerin ulemasından sakın. Niçin emirlerin ulemasından sakınıyorsun? Emirlerin, iradecilerin yanına giden âlimler doğruyu söylemediği müddetçe bunlar dalkavukçudur bunlardan da sakın doğruyu söyleyenler hariç. Halkın bozulması bakın halkın bozulmasının birçok sebebi var bunlardan bazıları şunlar; 1- niyet zayıflığı kişinin niyeti halisane Allah için olacak Allah için olan niyet zayıflamışsa 2- şehvetin esir alması şehvetler kişiyi kuşatmışsa 3- kulun rızasının ilahi rızadan üstün tutulması en büyük tehlikelerden biri de bu. Kuluna kavuk sağlıyor kulun rızasını üstün tutuyor Allah’ın rızasını geri bırakıyor Allah’ın rızasından kulun rızasını üstün tutuyor işte toplum böyle bozulur daha da devam ediyor. 4- Heva ve hevese uyulması hakka uymuyor kendi nefsin arzu ve isteklerine uyuyor toplumu bu mahveder. 5- sünnetin arkaya atılması. Sünnet nedir? Ameli işlenen yaşanan İslam birde bilinen kavli İslam eğer ameli sünnet kavli sünnet arkaya atılmışsa İslam yaşanmıyorsa orda felaket artık rüzgârları esmeye başlamıştır. 6 – Selefin kusurunun delil sayılması dikkat et! Selef geçmişteki bizim hakiki âlimlerimiz ve tabiin âlimleri Sahabe-i Güzinler bunlarda kul beşer olarak belki içinde hatalar olanlar olur. Bu hataların delil sayılması da toplumu mahveder onların iyi taraflarını ve ortada Kur’an, sünnet delildir bunlar varken selefin kusurunun delil sayılması bunlarda toplumu mahveder. Gerçek delili göstermiyor da gidiyor sakarca da sakar sinek avlamaya başlıyor ve yine selefin üstün vasıfların görülmemesi bakın üstün vasıfları var selefin bunları görmüyor ehlisünnetin yolu selefe dayanır. Selef İslam dinini Peygamberimizden aldığı gibi yaşayan Ehlisünnet yoludur Selef. Kıymetli dostlarımız; size mücahede hakkında da bu evliya okulunun derslerinden bazı keşif irşat notları vermeye çalıştık. Yine hallerden ruhun hallerinden bu evliya okulunun derslerinden birisi de halvet ve uzlettir halvet ve uzlet. Şimdi bunlara bakalım; Halvet: nefsin iblisin isteklerini ret etmek şeriata uymak hakka itaat etmek ve bu yolda cihat etmenin adı halvet.

Dakika 15: 06

Bu kimin işidir? Saffet ehlinin sıfatıdır. Saffet ehli kim? Tertemiz Müslüman demek saf ve temiz ve güçlünün işidir bu halvet. Birde uzlet var buda vuslat ehlinin sıfatıdır sırrı kalbi hakka bağlamaktır sırrı kalbi hakka bağlamak uzlettir. Buda Sıddıkların dostu akıllının işidir uzlet Sıddıkların dostu akıllının işidir buna uzlete halvete inziva halktan ayrı yaşamak fakat buradaki halktan ayrı yaşamak demek halkın kötülüklerine katılmamak halk içinde halkın içinde hak ile beraber olmanın adıdır hem halvet hem uzlet. Şimdi demek ki halkın içinde olacaksın ama halkın kötülüklerine katılmayıp hak hakikatle beraber olmanın adı halvet ve uzlettir. Müslim, İbni Mace, Ahmet Bin Hanbel’in rivayet ettiği haberde düşmana koşup şehit veya gazi olan dinini yaşayan en iyi hayat tarzı cihat ve uzlettir. Şerri bilgileri öğren zahirde halk ile sırren onlardan ayrı olup hak ile olmaktır halvet nefsini bırakırsan Rabbini bulursun buda halvet nefsin isteklerini reddet yani bunun anlamı bu nefsin isteklerini reddet bu halvettir. Rahibin birine sormuşlar bu tabi gerçek rahiplerden biri İslam öncesi Müslüman bir rahip bu İslam sonrası Müslüman olan kişilere zaten rahip demiyoruz onlara Müslüman diyoruz. İslam öncesi bir Müslüman rahip bakın bu halvette yaşıyor niçin soruyorlar da ben köpek bekçisiyim halkı ısırmasın diye nefis köpeğini onlardan ayırdım diyor. Yani kendi nefsini köpek diyor milleti ısırmasın diyor. Uzlet sırrı kalbi hakka bağlamaktır uzlet budur halkın içinde eğer sırrın kalbin hakka bağlıysa halk içinde bile uzlettesin hiç korkma Allah’ın lütfu, keremi, hidayeti, tevhidi ile. Sıdıkların dostu uzlettir ve akıllının işidir tevekkülünü bozar diye Hızır’la sohbete endişelendim diyor. Biri uzletteyken Hızır’la bile sohbet edememiş uzletim bozulur diye uzletteki kişi hakkın huzurundadır da onun için yoksa Hızır’a ters baktığından falan değil. Şimdi kıymetli izleyenler; dersimiz takva evliya okulu İslam okulunun derslerinden biri de takvadır. Şimdi bu konuda da Hucûrat Suresinin 13. Ayeti ne diyor? Üstünlük takvadadır. Takvaya sıkı sarıl hayırlar onda toplanmıştır İslam’da ruhbanlık cihattır ruhbanlık yoktur İslam’da ki ruhbanlık cihattır. İşte mücahedenin ne olduğunu biraz önce deyindik.

Dakika 20:03

Daimi zikir nurdur. ‘’Suyuti naklediyor’’ Allaha itaat etmek azabından sakınmak takvanın hakikatidir asi olma zikret unutma hamd ’et nankör olma takva azıktır Resul Hz. Muhammed delil ve mürşittir amel ibadette sabırdır. Ehli dünyanın kısmeti beladır bunu unutma ehli dünyanın kısmeti beladır, ehli cennetin kısmeti takvadır. Bunu ister avucunun ortasına yaz ister alnının ortasına yaz ehli dünyanın kısmeti beladır. Ehli cennetin kısmeti takvadır takva azığını al ki cennete git. Dünyaya sarıldın ahreti bıraktın takvayı terk ettin tamam kısmetin var beladır. Hem dünyada, hem berzahta, mezarda, hem de ukbada, ruzi cezada, mahkemeyi Kübra’da, sıratta mizanda netice cehennemde senin nasibin beladır. Kısmetin beladır. Niye duyuruyorum bunu? Ey aziz dostum; seni İslam kurtarmaya geldi evliya okulu bunun için açıldı seni eşkıyalıktan, iblisten, nefisten, şer güçlerden, batıldan seni kurtarmak için İslam Okulu açıldı. Bu okullardan biri de yüksekokullardan biri de tasavvuf okulu evliyalar okuludur eşkıyaları evliya yapan okul. Buraya gel talebe ol kayıt ol buraya beraber okuyalım. Şimdi ben bu dersleri burada ders almak için okuyorum ders vermek için değil kendime ders verirken sen kardeşimsin seni ihmal etmeyim diye sana duyuruyorum bu Allah’ın emri. Allah’ın emrini yapmayan talebe, talebe olur mu? Biz mezara kadar talebeyiz Allah’ın lütfu, keremi, hidayeti, tevfiki ile o bize ne kazandırırsa onu kazanacağız o bize her şeyi o verdi onun verdiklerini onun yolunda kullanalım 1. vazifemiz bu. Unutma ehli dünyanın kısmeti beladır ehli cennetin kısmeti takvadır. Takvayı hâkim kıl keşif ve mücahedeye ulaş takva masivadan korunmaktır ehli takva için ahret yurdu daha hayırlıdır. ’’Enam Suresi 32. Ayet’’ İhlâsa, temiz niyete, şerri kurallara rivayet et tevfiki ilahi ile nur üzere itaat takvadır. Tirmizi, İbni Mace, Ahmet Bin Hanbel onların haberinde gözünü koruyana bakın gözünü göz zinasından koruyana zinadan koruyana ibadetin zevkini kalbinde duyar bu özellik yaratılır. Bak gözün bile itaatine karşılık veriliyor göz isyan ederse bakın artık ibadetin zevkini almıyor. Bunun birde olumsuz sana yansıyan yönü var birde olumlu zinadan korursan gözünü bakın ibadetin zevki sana veriliyor o özellik sana yaratılıyor ya göz zinası yaparsa bu zevk senden alınıyor.

Dakika 25: 02

Suç kimin? Senin. Bu daha göz zinası böyle olursa diğer zinaları düşün kaç türlü zina var hepsini biliyorsun. ‘’Tevbe Suresi 118’’de savaştan geriye kalan 3 kişiye bu dünya Kürre-i Arz bütün genişliğine rağmen dar gelmiştir. Nasıl? Bunlar tövbe ettiler hatalarını anladılar. Zümer suresi 61’de ehli takvayı necata erdirir ehli takva kurtulur (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا). ‘’Alak Suresi 14’’ Allah’ın gördüğünü bilmez mi? Allah bize bizi görüp duruyor bakıyor hem de kalbimize ruhumuza sırlarımıza bakıyor bize bizden yakın bize bakıyor bizi teftiş kontrol altında tutuyor. Zaten o yaşatıyor bunu unutma emi. Allah’ın gördüğünü bilmez mi? Ebu Cehil bunu bilseydi Peygamber düşmanı Kur’an, İslam düşmanı olur muydu? Bilmedi de cehennemi boyladı en kızıl firavunlardan biri olarak geberdi gitti. Dikkat et! Onu da kurtarmaya gelmişti İslam ama o İslam’ı yok etmeye bütün gücüyle gayret etti ve kendini yok etti helak etti. ‘’Rad suresi 20’’ de ahde vefa ederler misakı bozmazlar. Allah’a verdiğin sözden cayma sözünde dur ve aynı zamanda ahde vefa göster misakı bozma. Çünkü              (أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ) Kâlû Bela’dan beri biz Allah’a söz verdik sözünden cayma iyi Müslüman ol hem de takva ehli ol. ‘’Enbiya Suresi 101’’Ttarafımızdan iyilik, güzellik takdir edilenler nardan ateşten uzaklaştırılırlar. ‘’Enam Suresi 87’’ Biz onları seçtik ve doğru yolumuza hidayet ettik. İşte Allah’ın hidayetine lütfu ihsanına mazhar olanlar. Şimdi kıymetli izleyenler; takvadan sonra birde vera bunlar biliyorsunuz ki evliya okulunda okuyanların birer, birer makamlarıdırlar tövbe makamından sonra görüyorsun ki diğer makamlar sırasıyla devam ediyorlar tövbe makamıyla işe başlanıyor. 1. menzil 1 makam tövbe makamıyla başladı bak takva ile vera ile devam ediyor. Vera makamındaki bir Müslüman şüpheliyi terk eder bir şey şüpheliyse onu yapma haram mı? Helal mi? Şüpheli tamam ondan uzak dur. Dindar kimse faydalıyla meşgul olan kimsedir şüpheliyi de bırakır. Tirmizi, İbni Mace, İmam-ı Malik, İbni Hanbel bu rivayeti onlar yapmışlardır en çok Abit olan vera sahibidir. Bakın bunu da İbni Mace rivayet ediyor eğer gerçek Abit Allah’a iyi kulluk yapmak istiyorsa ki hepimizin amacı bu öyleyse vera sahibi olur şüphelilerden uzak dur. Zaten şüpheli olmayan haram olduğu belli olanlardan zaten uzak duruyorsun.

Dakika 30: 00

Şüphelilerden de uzak dur ki vera ehli olasın dinini kurtarasın ve dinini tamamlamış olasın dinde titizlik şer-i ilmin sınırında durmak bu vera’dır. Bir fülüs pis kuyuya düştü çıkarmaya 13 dinar harcadı. Sebebi soruldu? Allah’ın ismi yazılıydı da onun için onu pislik kuyusundan çıkarmaya çalıştım diyor 1 dinara çıkarmak için 1 fülüsü çıkarmak için 13 dinar harcadı işte bu vera ehlinin alametidir. Her hareketin ilahi rıza için olsun kalpte sadece Allah (c.c) olması vera’dır. Kalbinde de sırf Allah olsun kalbin bütün varlığı ile Allah desin onu düşünsün, onun emrinde olsun, onu zikriylesin, ona baksın, onun emrinde olsun. Takvanın ileri merhalesidir her an nefsini hesaba çek buda vera’dır. Bişr Hafinin kız kardeşi Ahmet Bin Hanbel’e devlet adamları geçerken meşalenin ışığında damda iplik eğliyorum caiz midir? Diye sormuş bak! Ahmet Bin Hanbel ağlamış ve eğilme demiş vera yoksa heybet yoktur saygıda yoktur vera dinin temeli tamah ise dinin afetidir. Vera ’sız kişi filin başını yerde doymaz Müslüman mümin vera sahibi olmak zorundadır. Aziz dostum; takvanın ileri merhalesidir ki zühdünü tamamlamak için gereklidir. Can çekenin başında Hamdun Kassar bulunuyordu evliya okulunun büyüklerinden ölünce lambayı üfürdü sorulunca lambanın yağıda varislere intikal etti dedi başka yağ arayın dedi. Dikkat et! 60 sene uyumayan Abit kişi ölmüş ahret hali sorulmuş iyi hasta demiş komşudan aldım bir iğneyi iplik iğnesini iade etmediğim için cennete müsaade edilmiyor diyor. 60 sene ibadet ediyor uyumayan biri tek bir iğneyi komşudan almış unutmuş götürmemiş bunu istiyorlar adaletin gereği bu. Ölçeğin dibindeki tozları temizlemediğim için cennete izin verilmiyor demiş. Buda 40 yıllık abitlerden biri. Hz. İsa mezara seslendi halini sordu? Adam dedi ki hamal idim sırtımdaki odundan kürdan aldım dişimi kurcalamak için öldüğümden beri bunu istiyorlar. Allah muhafıza buyursun cümlemizi korusun kurtarsın. Ve şimdi Zühdü Takva ’ya geldik züht evliya okulunun derslerinden İslam okulunun derslerinden biri de zühttür. Kıymetli dostlarımız; Cenabı Hak züht’e ve nefsi mutmaine ‘ye radiye merdiye’ye ulaşan kullarından eylesin.

Dakika 34: 46

(Visited 169 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}