hadisvetasavvuf 52-01

52- Hadis ve Tasavvuf Ders 52 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 52

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Züht ile dersimiz devam ediyor. Tasavvuf okulunun derslerinden birisi de Zühtü takvadır İslam’ın derslerinden önemli derslerinden biridir ki kişinin şeriatının tamamladığı nokta Zühtü takvaya ulaşınca dinini tamamlamış ondan sonra da marifet kapıları açılır. Kıymetli dostlarımız; züht İbni Mace’den gelen haberde dünyaya karşı zahit olan vaazı nasihat ediyorsa ona yaklaşın onu o hikmet telkin eder onu dinleyin Peygamberimizin böyle bir vasiyeti tavsiyesi vardır. Züht kutbu dünya olmayan kendinde dünya sevgisi kalbe girmeyen kanaat ehli olandır. Rabbisine sıkı bağlanmış dünya kalbine girmemiş haramda züht şarttır yani Zühtü züht ehlinde haram olmaz haram işlemez günah işlemez birazda bilinen haramları işlemez. Helalde fazilettir yani haramdan uzak kalmak şart helalde ise fazilettir ‘’Nisa suresi 77’’ Dünya metaı azdır Cenabı Hak öyle diyor. Dünyaya sarılanın sonu pişmanlık dünyaya sarıl ama dünyayı harca dünya seni harcamasın dünyanın sırtına bin dünyayı ahrete yatırım yapmak için iyi kullan Süfyanı Sevri kuru ekmek yemek, aba giymek züht değildir diyor (Kuddüse Sırruh). Züht İslam’ı iyi bilip iyi yaşamak ‘’Hadid Suresi 23’’ de Zühtü takva ehli elden çıkana üzülmez verilene de sevinmez. Zahit malını âşık canını verir bakın muhabbet ehli tevacüt, vecd, vücut ki artık bütün varlığıyla Allah’u Teâlâ’yı seven ehli muhabbet canını verir. Zahit ise malını verir Allah yolunda bak zahitliğin bir ileri merhalesi var oda ehli muhabbettir ki bunlara hak âşıkları deniyor bugünkü Türkçede. Zahide dünya boyun eğerek gelir dikkat et zahide dünya boyun eğerek gelir sen dünyaya boyun eğme sakın o sana boyun eğer zahide dünya boyun eğerek gelir zahit nefsini terbiye ile uğraşır arifler ise Rabbi ile meşguldür. Yani celalden, cemalden dem vururlar yani arifler zahitlik mertebesini de ileri aşmışlardır dikkat et zahitliğinde önünde yüksek mertebeler var. Demek ki arifler Rabbi ile meşgul zahit nefsi ile nefsinin terbiyesi ile meşguldür ama arifler cemalden, celalden dem vururlar. Zahitler ihtiyacı yoksa ihsan eder yardım eder.

Dakika 5:03

Ama arifler aşk muhabbet ehli bunlar ne yaparlar? Bunlar ise ihtiyacı var iken de bunlar iyilikte ihsanda bulunurlar ‘’Haşr suresi 9. Ayette’’ ihtiyaçları bile olsa başkalarını kendilerine tercih ederler kim bunlar? Arifler âşıklar hak âşıkları ehli muhabbet. Bişr-i Hafi evliya okulunun büyüklerinden züht bir melektir bir padişahtır temiz kalplere gelir gelirler zahidin kalbine bir melek hikmet fidanı diker. Dikkat et! Şer dolu evin anahtarı dünya sevgisidir ki buna hubbu dünya denir şer dolu evin anahtarı hubbu dünya yani dünya sevgisidir hayır dolu evin anahtarı Zühtü takvadır. Arif fenaya ulaşmıştır zahit nefsi ile mücahede halindedir. İşte züht hakkında da sizlere kısa böyle irşat notları keşif notları hayat veren nurun dersleri bu şekil devam etmektedir bunlar birer, birer İslam’ın okuludur bu okulun adına da tasavvuf okulu konmuştur. Şimdi birde hallerden biri samt halidir sükût, samt, sükût hali Buharı Şerif, Ebu Davut, Nesai, İbni Mace gibi bizim muhaddislerimizden gelen haberde iman eden komşuya kötülük etmesin bakın Peygamberimiz öyle diyor iman eden komşuya kötülük etmesin misafire ikram etsin hayır söyleyin veya susun diyor. Dikkat et! Susmak yerinde bir görevdir ama yerinde. Efendimiz (a.s.v) kurtuluş dilini tut evine git günahına ağla demiş birine. Dikkat et! Efendimiz birine kurtuluş nedir? Diye sorana dilini tut evine git günahına ağla demiş. Yerinde susmak mahallinde konuşmak şereftir ‘’Ahkaf Suresi 29’’ da cinler susun dediler Kuran-ı dinliyorlar Peygamberimizi dinliyorlardı sıkıca sustular cinler dinlediler Müslüman oldular. Dilin, kalbin, ruhun, sırrın, sükûtu vardır. Hak çiğnenirken susmak dilsiz şeytandır hak çiğnenirken susmak dilsiz şeytandır. Hakkı müdafaa edeceksin. Şimdi kuran okunuyor birisi zır, zır konuşuyor veya velileri aklı ermeyen çocukları salıyor meydana ve yahut da kendileri fiskos yapıyorlar bunlar şeytanın kullandığı kişilerdir iblis bunları kullanıyor. Müslüman kendini kullandırmaz hakkı hakikati dinler ve susar susacak yerde susar konuşacak yerde konuşur ki bu şereftir. Evet, kıymetliler; ‘’Araf suresi 204’’ 7w kerimi dinle sus rahmete nail ol.

Dakika 10:03

Sükût altındır ‘’Nahl suresi 85’’ Zulümden söz aleyhlerine döndü diyor zulümden dolayı söz aleyhlerine döndü. ‘’Hucûrat Suresi‘’ İçinizden birisi ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Nefret edersiniz değil mi? İkrah ederseniz değil mi? Bunlar kimler? Gıybetçiler. Hakkı konuşmuyor gıybet ediyorlar. Sükût muhafızdır söz hak söz rehberdir. Dikkat et! Sükût muhafızdır hak söz rehberdir. Avam dilini, arif kalbini, âşık sırrını korur. Tüm varlığınla hakka teveccüh et sözün hesabı da verilecektir. Ağzından çıkan her sözün hesabını vereceksin lehindeyse ne ala aleyhindeyse yandın yanlış konuş gıybet et. Kur’an okunurken vaaz edilirken zır, zır et diye sana kim söyledi? Fiskos yap diye kim söyledi? İblis söyledi. Sen iblisin kulu musun? Neden ona itaat ediyorsun? Nefsin kulu musun sen? Neden ona itaat ediyorsun? Aklını başına al. Havf bakın bugün bir samttan bahsettik birde havf ve Reca var şimdi de havftan bahsediyoruz. Havf nedir? Korktuğun şeyleri terk et ağlamak yetmez havf Allah korkusudur Allah’ı bilmek onun azabından ona asi olmaktan korkmak yani havf Allah’ı bilmek, gerçek ilim ehli olmak ve âlimlere yaklaşmak marifete ulaşmak ki bunlar birer, birer Marifetullah’la olur. Havf gerçek Allah korkusu çünkü korktuğun şeyleri terk et ağlamak yetmez ve hüzün lazımdır pişmanlık lazımdır bir daha yapma. Korkarak ve ümit ederek rablerine ibadet ederler. Haşyetullah (خَشْيَةِ اللّهِ) havfullahi şimdi haşyetullah havfullah bunlar birer, birer Allah korkusu ve Allah’ın yüceliğinin karşısında kendi küçüklüğünü bilmek. Tirmizi, Nesei, Ahmet Bin Hanbel süt çıktığı memeye girmedikçe Allah korkusundan ağlayan göz ki bu o kimsede diyor cehenneme girmez. Bakın! Bunu Tirmizi, Nesei, İmamı Ahmed rivayet ediyor. Allah korkusundan dolayı ağlayan kimseler cehenneme girmezler. Allah yolundaki mücahidin tozu ile burunlara dolan cehennem dumanı asla bir arada bulunmaz yani mücahidinde ayağında o cihat tozları oldukça cehenneme girmezler. Mücahit olmaya bak o aslanı ruhunda besle cihat aslanını her Müslüman mücahit ve kahraman olmak zorundadır.

Dakika 15;00

Buhari, Müslim onların rivayetinde de Peygamberimiz şöyle diyor; (a.s.v) Benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. ‘’Ali İmran Suresi 175’’ İman sahibi iseniz benden korkunuz diyor Cenabı hak. ( فَإيَّايَ فَارْهَبُونِ) ‘’Nahl Suresi 51’’ de sadece benden korkun diyor bak korku tek öbürleri Allah için korku olmalıdır. ‘’Nahl Suresi 50’de’’ de havf kalpte meşaledir Rab ile meşguldür korkarlar imanın şubelerinden biridir Allah korkusu o Allah’ın kamçısıdır. Ne yapar Allah korkusu? Seni kötülüklerden men eder ve iyilikleri ibadetlerini yapmaya teşvik eder. ‘’Fatır Suresi 28’’ de ancak âlimler Allahtan gereği gibi korkmaya çalışırlar. Rehbet sahibi Allaha kaçar, Allaha koşar ona sığınır havf sahibi Allaha sığınır bu haşyet sahibidir havf sahibi aynı zamanda haşyet sahibidir. ‘’Müminun Suresi 60’’ da yaptıklarını ibadetlerini korkarak yaparlar. Ne diye? Kabul oldu mu? Diye korkarlar ya olmadıysa. Hallacı Mansur başkasından korkanın kalbine adi korku koyar 70 perde çeker en az kalın perdenin biri şüphedir diyor en az kalın olanı şüphedir. Allah’tan başkasından korkmak Allah’tan korkmamak,  başkasından korkmak nedir? Kalbine 70 perde çekilir diyor adi korkular o kişiyi kuşatır diyor 70 perdenin en az kalın olanı şüphedir diyor kalbine şüphe düşmüştür başkasından korkan sadece Allahtan korkacaksın öbürleri Allah için korku olacak Allah gibi korku olmaz Allahtan başka ilah yok ki bugün insanlara bakın istisnalar kaideyi bozmaz. Allahtan korkmayan tağutlardan korkanların haddi hesabı yok. Başkalarından çekinen kavuk sallayanların haddi hesabı yok. Bunlar kim? Bunlar İslam kişiliği kazanamamışlar bu okulda okumamışlar bu okula gelin kayıt olun kişilik kazanın. Hayat veren nurun dersleri tasavvuf okulunun irşat notlarıyla keşif notlarıyla devam ediyor. ‘’Kehf Suresi 104’’ de Emekleri boşa gidenler dikkat et! Emekleri boşa gidenler uzun süre sufi geçinenin biri bakın ve sufilerin içinde bulunan evliya okulundan bir türlü dersini alamayan birisi Rum tarafına geçiyor ve Rum ordusunun içinde Müslümanlara karşı savaşıyor.  3 tane mümini şehit ediyor beriki sufi onu zırhın altında tanıyor o evliya okulunda tasavvuf okulunda o onu talebe arkadaşı tanıyor yaklaşıp soruyor; Mürtet olmuş adam, imana gel diyor gelmiyor. Niçin gelmedi biliyor musunuz?

Dakika 20;04

Rumlar buna mal vermişler makam mevki, servet vermişler bu zavallı paralı şirk ordusuna asker olmuş evliya okulundan dersini alamamış. Bu arkadaşı bunu gel Müslüman ol mürtetlikten vazgeç dese de bakın kalbine mal zevki girmiş, mevki makam girmiş o zaman bizim kahraman evliya okulunun kahramanı o mücahit asker buna çalıyor kılıcı senin hakkın budur diyor. ‘’Zümer Suresi 47’de’’ Beklemedikleri ile karşılaşırlar Âdem (AS.) cennette idi. Aklını başına al ne oldu? Başına gelenlere bir baksana yerim cennettir diye güvenme sakın bak oradan çıkarıldı. İbadetine de güvenme en çok ibadet eden biride iblis idi. Bak neler oldu? İblisin başına gelene bir bak ebedi kovuldu Allah’ın rahmetinden taşlandı tard edildi melun, merdut ve racim oldu. Ebu Ali Dekkak sefa kedere dönüşür dikkat et eğer yüce Allah’tan korkmayı bilmezsen yandın ilmine de güvenme ismi azamı bilen Belam Bin Baura’nın başına gelene bak bu ismi azamı da biliyordu ama helakine sebep oldu tağut tarafını tuttu hak İslam tarafını tutamadı. Niye? İlmine güvendi ‘’Araf Suresi 176’ya bakıver. Dili dışarıda harıldayan köpeğin misaline, Cenabı Hak onun misalini bu misalle anlatıyor. İlmine amel etmezsen iman etmezsen vay kendin haline Salihlerle görüşüyorum diye de aldanma Hz. Muhammed ile görüşüp(a.s.v.)de Müslüman olamayanlara bir bak! Akrabasına bak! Düşmanlarına şöyle bir bak bunlar faydalana bildiler mi? Allahın hidayet etmediğine kimsenin hidayet edemediğini bil. Peygamberle görüşüyor olsan bile Ebu Cehil’in, Ebu Leheb ’in ve Peygamberimiz içlerin de büyüdü onun ne kadar üstün Muhammed-ül Emin olduğunu onun büyük mucizelerini şanlı bir Peygamber olduğunu gördüler Müslüman olamayanlar hiç mi hiç faydalanmayanlar cehennemi boylayanlar oldu. Salihlerle görüşüyorum diye de aldanma iman amel takva lazım. Karun’u düşün zenginliğine de aldanma. Karun zengin idi ne oldu? Karun malı ile mülkü ile battı batarak gidiyor hala. İbni Sirine doktor korku ciğerlerini parçalamış demiştir İbni Sirine bu Allah korkusu içindir.

Dakika 24;22

(Visited 152 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}