HadısŞerifKülliyatı 34-01

34-Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 34

  • Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 34

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

 

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselamü ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ muhammedin ve ala ali muhammed’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; anne baba hakkındaki hadisi şeriflerin keşif notlarından sizlere vermeye devam ediyoruz. Yine sevgili Peygamberimizden gelen haber de Nesâi’nin rivayet ettiği hadisi şerifte bir gün Peygamber efendimiz birisine annen var mı? Diye sordu. Evet deyince öyleyse ondan ayrılma zira cennet onun ayağının altındadır buyurdu. Evet, kıymetliler; yine Ebud Derda’nın Peygamberimizden rivayet ettiği Tirmizi’nin de eserine aldığı hadisi şerifte Peygamber efendimiz buyuruyor; baba cennetin orta kapısıdır, dilersen bu kapıyı terk et dilersen muhafaza et dediğini işittim diyor Ebud Derda Hazretleri. İşte görüyorsunuz cennet annelerin ayağı altın da diyor o hadisi şerifte, burada da baba cennetin orta kapısıdır buyuruyor. Dilersen bu kapıyı terk et dilersen muhafaza et dediğini işittim buyuruyor. Elbette ki o kapı terk edilmeyeceğine göre anneye babaya karşı görevler tam yapılmaya gayret edilmelidir. Yine Büreyde Hazretleri anlatıyor; bir kadın ey Allah’ın Resulü ben anneme bir cariye tasadduk etmiştim şimdi annem öldü dedi. Peygamber efendimiz (A.S.V) sadaka yapmış olmanın ecrini mutlaka alacaksın, miras yoluyla cariye sana geri gelecek tekrar senin olacak buyurdu. Yine kadın ey Allah’ın Resulü annemin bir aylık oruç borcu vardı onun yerine tutabilir miyim? Diye sordu. Annene bedel tut dedi kadın ey Allah’ın Resulü annem hiç hac etmedi onun yerine hac yapabilir miyim? Diye sordu. Efendimiz (A.S.V) evet ona bedel haccet buyurdu. O hadisi şerif Müslim’de, Tirmizi de, Ebud Davud da yer aldığını görmekteyiz. Orucu, orucun borçları bulunduğu takdir de kefaret orucu, İmamı Malik Şafii ve Ebu Hanife hazretleri bunu caiz görmemişlerdir. Ebu Hanife’ye göre ölünün velisi her bir borç için bir sa arpa veya yarım sa buğday tasadduk etmelidir. Keza her bir namaz veya bir günlük namaz için de aynı miktar mal tasadduk etmelidir diye Ebu Hanife’den gelen haber bulunmaktadır. Önemli olan anneyi babayı maddi manevi borçlardan Allah borçlarından, kul borçlarından kurtarmaya çalışmaktır. Esma Binti Ebubekir Hazretleri (R.A) henüz müşrik olan annem diyor yanıma geldi nasıl davranmam gerekeceği konusun da Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselama sordum diyor; annem yanıma geldi benimle görüşüp konuşmak arzu ediyor.

 

Dakika 5:50

 

Anneme iyi davranayım mı? Dedim diyor daha o zaman annesi Müslüman değil Peygamberimiz buyurdu evet dedi ona gereken hürmeti göster. İşte görüyorsunuz anneye babaya iyilik yapılır anne baba sana kötü bir şey teklif ederse yapma ama onların ihtiyaçlarını gider. Bunu da Buhari Şerif, Müslim, Ebu Davud eserlerine almışlardır. Sizinle din hususun da muharebe etmemiş, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış olanlara iyilik onlara adaletle muamele etmenizden Allah sizi men etmez. Çünkü yüce Allah adalet yapanları sever, bu da ayeti kerimedir. ‘’Mümtehine Suresinin 8. Ayetidir’’ ine buyurdu ki Cenabı Hak ‘’Lokman Suresi 15 de’’ eğer onlar ebeveynin anne baban sence ilim de yeni olmadık herhangi bir şeyi bana eş tutman üzerin de seni zorlarlarsa kendilerine itaat etme, onlarla dünyada iyi geçin bana dönenlerin yoluna uy. İşte anne baba sana şirk koş derse sakın şirk koşma ama onlara da iyilik yapmaya da devam et. Kıymetliler; bu ayeti kerimeden de işte bu yüce mesaj anlaşılmıştır. Yine İbni Ömer Hazretlerinin anlattığına göre; bir adam efendimiz Aleyhisselatu Vesselama gelerek ben büyük bir günah işledim bana tövbe imkânın var mı? Dedi. Peygamber (A.S.V) annen var mı? Diye sordu. Adam hayır yok dedi. Peki, teyzen de mi yok dedi adam. Hayır, var deyince Resulullah (A.S.V) öyle ise ona iyilik yap diye emretti. Teyze anne makamın da olduğunu buradan da anlamaktayız. İşte günahların affına anne babaya, yakın akrabaya, iyilik yapan insanların büyük günahlarının affına vesile olacağını da bu hadisi şeriften anlamaktayız. Yine Ebu Üseyd Malik İbnu Rebia Es Said’i Hazretleri (R.A) bir adam diyor; ey Allah’ın Resulü anne ve babamın vefatlarından sonra da onlara iyilik yapma imkânı var mı? Ne ile onlara iyilik yapabilirim? Diye sordu. Şanlı Peygamber (A.S.V) evet vardır dedi ve açıkladı, onlara dua onlar için Allah’tan istiğfar, günahlarının affedilmesini talep etmek, onlardan sonra vasiyetlerini yerine getirmek.

 

Dakika 10:07

 

Anne ve babasının akrabalarına karşı da sıla’yı rahmi ifa etmek, anne ve babanın dostlarına ikram da bulunmak diye Peygamberimiz bunları saydı. Bu da Ebu Davud’un, İbni Mace’nin eserlerine aldıkları hadisi şeriflerdir. Yine İbni Ömer’den gelen rivayette sevgili Peygamberimiz’den şöyle işittiğini anlatıyor; kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri ölümünden sonra babasının dostlarına sılayı rahim de bulunmasıdır, bunu da Müslimi Şerif, Tirmizi, Ebu Davut rivayet ediyor. Evet, kıymetliler; yine Ömer İbnu Said’den gelen haber de Peygamberimiz (A.S.V) bir gün otururken sütbabası çıkagelir, Resulullah (A.S.V) hürmeten onun için giydiği şeylerden birini serer ve üzerine oturtur. Az sonra sütannesi gelir Peygamberimiz (A.S.V) bunun için de elbisenin diğer tarafını serer kadın üzerine oturur. Biraz sonra süt oğlan kardeşi gelir Allah’ın Resulü (A.S.V) kalkarak onu da önüne oturtur, bunu da Ebu Davud rivayet etmektedir. İşte sütanne, sütbabaya da, sütkardeşe de bakın Peygamberimiz bizzat nasıl kendisi hürmet etmektedir. Evet, kıymetliler; Zeyd İbnu Erkam’dan gelen rivayette şanlı Peygamberimiz (A.S.V) buyurdu ki; kim ebeveyninden birine bedel hac ederse bu hacla onun borcunu ödemiş olur. Bu durum semadaki ruhuna müjdelenir. Kişi anne ve babasına karşı isyankar bile olsa, bu iyiliği sebebiyle Allah’ın nezdin de iyi kullar meyanın da yazılır. Şu ana kadar annene babana iyilik yapmamışsan bundan sonra derhal yapmaya çalış bak burada da o kapı açık. Babası için bir hac kendisi için 7 hac yazılır diye de rivayet var. Şimdi sen baban için bir hac yaparsan babana vekâleten sana Cenabı Hak ayrıca 7 hac sevabı veriyor, ey insanlar bu müjdeleri kaçırmayın. Yine başka bir rivayette şöyle buyrulur; Heysemi’nin Mecmauz Zevaidin de, Taberani’nin Mucebu’l Kebir’inden kaydedilmiştir bu babası için bir hac kendisi için 7 hac yazılır rivayeti işte bu eserdedir. Bunu da Rezin tahriç etmiştir. Evet, kıymetliler; iyilik etmeye devam etmeli, Hz. Ayşe annemiz validemiz (R.A) anlatıyor; yanıma bir kadın girdi beraberin de iki kız çocuğu da vardı, bir şeyler istedi aksi gibi yanım da bir hurmadan başka bir şey yoktu.

 

Dakika 15:07

 

Onu verdim kadın aldı ve ikiye bölerek kızlarına taksim etti, kendine pay ayırmadı çıkıp gittiler. Arkadan şanlı Peygamber Allah’ın Resulü (A.S.V) geldi, durumu ona anlattım. Dedi ki; kim bu şekil de kızlarla imtihan edilir o da onlara iyi davranırsa kızlar onun için ateşe karşı perde olurlar. İşte bu da annelerin, babaların fedakârlığı ile yetiştirdikleri evlatların durumu ile ilgili bir müjdedir. İşte yanında iki çocuğuna bakan bir kadın için bu müjde verildi. Yine Peygamberimiz buyurdu ki; yarım hurma bile olsa ver dilenciyi boş çevirme buyurdular. Yine Müslim’de başka bir rivayette yanın da bulunan 3 hurmayı dilenci kadına verir, kadın ikisini çocuklara birer tane verir üçüncüsünü kendisi yiyeceği sıra da çocuklar onu da isterler anne kadın kendine ayırdığı bu üçüncüyü ağzına atmaktan vazgeçer, ikiye bölüp çocuklara yarımşar daha verir, Hz. Ayşe (R.A) vakayı Peygamber efendimiz Aleyhisselatu Vesselama anlatınca yüce Allah bu hurma sebebiyle ona cenneti vacip kıldı yahut Allah bu hurma sebebiyle onu cehennemden azat etti buyurur. İşte görüyorsunuz bir annenin şefkatle merhametle çocuklarına bakmasını o bir tek hurmayı bile kendi yemeden çocuklarına yedirmesi ile Peygamberimiz o kadını müjdeledi ve hayır yapanlara da yarım hurma bile olsa dilenciyi boş çevirmeyin buyurdular. Evet, çok kıymetli çok muhterem efendiler; sevgili Peygamberimizden gelen yine bir haber de evlatlarla ilgili buluğa erinceye kadar kim iki kız evladı yetiştirirse parmaklarını birleştirerek kıyamet günü o ve ben şöyle beraber oluruz buyurdu Peygamber efendimiz. Bunu da Müslim, Tirmizi rivayet etmektedir. Yine Tirmizi de o ve ben cennete şu iki şey gibi beraber gireriz dedi iki parmağı ile işaret etti. İşte kıymetliler; Mümin ve Müslümanların çektiği emeklilerin hiçbirisi boşa gitmiyor. Cenabı hak onun karşılığını veriyor. İşte iki çocuğuna bakan kimselerin de bu konu da aldıkları müjde büyük bir müjdedir. Peygamberle beraber cennete girmekten daha büyük ne olabilir. Evet, Cenabı Hak lütfu keremi fazlıyla muamele eylediği kullarından eylesin. Yine Ebu Said Hazretleri anlatıyor; şanlı Peygamberimizden aldığı haber üzere kim üç kız veya üç kız kardeş veya iki kız kardeş veya iki kız yetiştirir terbiye ve tediplerine eksik etmez onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir müjdesini veriyor Peygamber efendimiz.

 

Dakika 20:20

 

Bunu da Ebu Davud, Tirmizi kaleme aldıklarını görüyoruz yine başka haberde kimin iki kızı olurda bunları öldürmez, alçaltmaz oğlan çocuklarını bunlara tercih etmezse Allah onu cennete koyar. Çünkü İslam dini daha dünyaya doğmadan önce Peygamberimize Peygamberlik gelmeden önce kız çocuklarını bu vahşi dünya diri diri toprağa canlı canlı gömüyorlardı. İslam dini bütün mahlûkatı insanlığın tümünü kurtardığı gibi kadın haklarını kızları ve kadınları kurtaranda yüce İslam’dır. Kadın hakları daha dün şöyle olmuş, dün böyle olmuş bunlar yüce İslam’ı bilmeyenlerin sözüdür, yüce İslam herkese hakkını 1500 sene önce verdi ve 1500 senedir bu nuru ilahi İslam nuru parlayarak geldi. Bu gerçeklerden haberi olmayanlar, işte batıyı okuyan doğuyu okuyan ama İslam’dan hiçbir haberi olmayanlar, insan haklarından bahsederler. Gerçek insan hakları evrensel beyannamesini Peygamberimiz Medine’den 1500 sene önce dünyaya yayınlamıştır ve yüce İslam’ın içinde herkesin hakkı hak sahibine verilmiştir, hakları korunarak gelmiştir. İlahi adalet sağlandığı zaman hep böyle olmuştur. Hem sen dünyada şundan bundan bahsedeceksin hem de İslâm düşmanlığı yapacaksın. Bu ne demektir? Geçeceğin köprüyü yıkmak ondan sonrada gayyaya yuvarlanıp helak olmak demektir. İslam düşmanlığı yapanlar selamete götüren yolları kesmeye çalışıyorlar İslâm düşmanları. Kendi evlerini yakıyorlar haberleri yok, kendi bastıkları dalı kesiyorlar haberleri yok, geçecekleri köprüyü yıkıyorlar haberleri yok ve yaptıkları evin temeline bomba koyuyorlar haberleri yok, İslam düşmanlığı hak ve hakikatin tümünün düşmanlığıdır, onun için İslam evrensel olarak bütün ruhların kalplerin, yerlerin, göklerin nedir? Tam bir adaletidir, tam bir rahmeti hidayeti merhametidir ve insanlık için ebedi kurtuluşun adresi İslam’dır. Onun için efendiler İslam düşmanlığı yaparak dünyada huzuru kaçıranlar, ondan sonrada huzur arayanlar, huzuru kaçıran sizsiniz İslam düşmanlarıdır. Ey Müslümanlar sizde düşmanlara yardımcı olmayın, İslam’ı bilin yaşayan ve yeryüzünde İslam’ın güzelliklerini anlatın. Yaşayarak Müslüman İslam’ın güzelliğini karşıya yansıtmalıdır. Peygamber efendimizin tebliği ile Müslüman olanlar olduğu gibi onun cemalini, onun hareketlerini, onun yaşantısını görenlerde hayran olup Müslüman oluyorlardı. Kalinle de Müslüman olduğunu ispat et halinle de Müslüman olduğunu ispat et. Müslüman kişi yeryüzünün en haysiyetli en şerefli kişisidir, bunu da unutma.

 

Dakika 25:42

 

(Visited 74 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}