hadisvetasavvuf 53-01

53- Hadis ve Tasavvuf Ders 53 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 53

 

Aziz dostlar; Tasavvuf okulunun irşat notları, keşif notları hayat veren nurun dersleri havf Allah korkusu ile dersimiz devam ediyor. Bu konuda biraz bilgi verdikten sonra bakın Mümin ölürken sararır, mezardan kalkarken parlar ve ışık saçar. Münkirler münafıklar ölürken kararırlar. Mümin ölürken sararır mezardan kalkarken ışık saçarlar iman nuru onlarda parlar. Şimdi dersimiz Reca, havftan sonra Reca havf Allah korkusu iken Reca Allaha ebedi ümit bağlayıp ümit kesmemenin adıdır. Reca ümittir fazlına, ihsanına, keremine, rahmetine, lütfuna ümit bağlamaktır yeissin zıttıdır. Beyne’l Havf Ver Reca mümin kişi korku ile ümit arasındadır. Mümin işte Beyne’l Havf Ver Reca korku ile ümit arasında yaşar. ‘’Ankebut Suresi 5. Ayet’’ Allahın didarını likasını isteyenlere deki Allah’ın tayin ettiği zaman gelecektir. Allah’ın didarı, likası, cemalini cemali ilahiye nail olma arzusudur. Kıymetli dostlarımız; Tirmizi, İbni Hanbel bunlardan gelen haberde Peygamberimiz şöyle buyurur; İbadet eden, ümit var olan, şirk koşmayan kulumu affederim hata ve günahlarını af ederim yer dolusu günahını affederim mağfiret ederim günahlarına aldırmam. Dikkat et! Allaha kulluk ediyor tam samimi ihlâsla ümit hiç kesmiyor, şirk koşmuyor, Allah’tan korkuyor böylesi kullarını Cenabı Hak işte affıyla müjdeliyor. Buhari ve Müslim bunlardan gelen haberde de yine Tirmizi, İbni Mace, İbni Hanbeli’den de gelen bu haberde yüce Allah’u Teâlâ kıyamet günü arpa hardal tanesi ağırlığınca imanı olanları cehennemden çıkarın izzetine, celaline yemin ederek der ki iman edenleri bir an bile iman etmeyenlerle aynı muameleye tabi tutmam der. Yüce Allah’ın emrini tut nehyinden kaç bu taattir taat ve itaatle kerim vedut olan Allah’a güven. İtaat nedir? Allah’ın emrini yerine getirmektir. Taat nedir? Emrimi tut nehyinden kaç. İşte o senin taat ve itaat edeceğin varlık ettiğin varlık kerim vedut Allah ki ona güven celali cemali ile gör tecellisini gör Reca işte ona ebedi ümit bağlamak hiç ümit kesmemek havf ve Reca kuşun 2 kanadı gibidir.

Dakika 5: 08

İlham ve Tevfik ile başarı verir. ‘’Hicr Suresi 49’’ Affın ve merhametin boldur. Cenabı Hak ne diyor?

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾

وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ ﴿٥٠﴾

Ne diyor yüce Rab? İşte kullarıma haber ver ki muhakkak ben gafur ve rahimim yine kullarıma haber ver ki ben benim azabım elem verici bir azap sahibiyim yani benim azabım çok şiddetlidir buyuruyor.  Korkmayı bil ümit bağlamayı da bil bu 2 kanatla Rabbine uçmayı da bil ona doğru uçarak rızasını kazan. Allah’a güler Allah (c.c) güler yani bol, bol ihsanda bulunur. Bunu ‘’Buhari, İbni Mace, Ahmet Bin Hanbel rivayet ettiği hadisi şeriflerde’’ Cenabı hak kullarına bol, bol ihsanda bulunur yeise ümitsizliğe düşme, düşme çünkü rahmet yakındır. Buhari şerifin haberinde kulumun zannı üzeriyim diyor Cenabı Hak zikrederse beraberim bende öyle zikrederim yaklaşırsa yaklaşırım gelirse ona koşarım. ‘’İsra Suresi 34’de. Kişi verdiği sözde mesuldür. İbrahim Bin Ethem ona hatiften gelen bir sesle siz günahsız olunca ben kime rahmet mağrifet edeceğim masum olmayı isteyenlere böyle bir diyor ses geldi. Bunun anlamı günah işle demek değil günahlardan Allah’tan korkmayı da bil mağfiretine rahmetine sığın tövbe etmeyi istiğfar etmeyi bil hiç ümit kesme ama korkmayı da bil. Ebul Abbas kıyamette ulemayı toplamış şirkin dışındaki günahlarını affetti diyor 3 gün sonrada vefat etti. Ebu Abbas evliya okulunun büyülerindendir oda keramet yoluyla verdi bu haberi.

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

‘’Ali İmran 18. Ayeti Kerime’’ Buda büyük şahadettir Kuran-ı Kerimde en büyük şahitlik ayeti budur Allah’ın şahitliğiyle başlar. Muhannes karı huylu, puşt, pezevenk birisi halk beni diyor hor hakir gördü Rabbim bana acıdı. Bu haberi veren Ahmet Bin Hanbel ve Sakafi ’den gelen bir haber. İmanı olan, samimiyeti olan, ihlâsı olan herkes Allah’ın merhameti rahmeti kapsama altındadır. ‘’Tevbe Suresi 102’de’’ tebük seferinden geri kalanlar kendilerini camilerin direklerine bağladılar ve tövbe istiğfar ettiler ve tövbeleri kabul edildi.                          (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ) dediler. ‘’Fatır Suresi 34. Ayeti Kerime’’ Elhamdülillah.  Allah’a öyle hamd olsun ki o Allah bizden üzüntüyü hüzünü gideren Allah ki dediler hamd onun içindir.

Dakika 10:11

Muhakkak ki bizim rabbimiz elbette kâfur ve şekurdur dediler. Şimdi de dersimiz hüzün bu konuda dersimiz devam ediyor hüzün bizden hüznü gideren Allah’a hamdolsun dediler demek ki hüzünde Müslüman da vardır. Kulunu sevince kalbine Nahi Hai  ölüye ağlayan kadın diyor misali kalbe bin Nahi Hai  koyar artık o kalp o kişi ağlamaya başlar ve günahlarından dolayı ağlar pişmanlık duyar sevmezse kalbine çalgı koyar oynar hoplar zıplar çalar oynar. Bu haberde Tevrat’tan gelmiştir. Buhari, Müslim efendimiz (a.s.v) düşünceli ve hüzünlü idi Buhari ve Müslim’in rivayeti yani Müslüman bir yandan da hüzünlü ve düşünceli vakur olmak zorundadır şımarık çalıp oynayan biri değil. ‘’Yusuf Suresinin 84. Ayetinde’’ Yakup’un (a.s) hüznüne üzüntüsüne bir bak Eyyub (AS.) hüznüne bir bak. Hz. Muhammed’in geçmiş peygamberlerin tamamından daha fazla mücahedesine bak çünkü o Peygamberler (AS.) birer köylere şehirlere devletlere gönderilmişlerdi. Hz. Muhammed bütün milletlere insan ve cinlerin tamamına ta kıyamete kadar Peygamber gönderildi. O 23 senelik dönemine şöyle bir bak yüce İslam hiç yoktan yıldırım hızıyla nasıl yayıldı o Peygamber neler çekti hangi kimsenin ulaşamadığı mevki makamlara Makamı Mahmut’a ulaştı. Kıymetli dostlarımız; bu tasavvuf okulunun evliya okulunun derslerinden biri de nefsani arzuları terk ve oruç buna dikkat et nefis terbiyesinin bir metodu da budur. Allah için yapılan İslam’da her iş kişinin faydasınadır 2 cihanda da yalnız bunların tümünü Allah için yap sakın başka maksatlar için yapma şirke düşersin. ‘’Bakara Suresi 155’’ sabredenleri müjdele diyor sabır lazımdır. Başkalarını tercih ederler. ‘’Haşr Suresi 9’’ Kendi ihtiyacın varken başkalarının ihtiyacını gidermeye çalışan bahtiyar Müslümanlar vardır. Iraki ihya Hz. Fatıma bir parça arpa ekmeğini efendimize getirmiş kızım 3 günden beri ilk defa babanın ağzına giren budur diyor 3 gün Peygamberimiz bir şey yememiş. İşte görüyorsunuz ki sabrın bunlar belgeleridir yaşanan ispatlanan sabır belgeleri. Sehil Bin Abdullah (Kuddise Sırruh) Allah (C.C) dünyayı yaratınca günahı cehaleti tokluğun içine koydu.

Dakika 15: 02

Burayı iyi anla Sehil Bin Abdullah büyük evliyalardan yüce Allah (C.C) dünyayı yaratınca günahı cehaleti tokluğun içine koydu ilmi hikmeti açlığın içine koydu iskân etti. Dikkat et! Hikmet ilim nerde derseniz? Açlığın içindedir. Günah cehalet nerde derseniz? Tokluğun içindedir. Nefis tok olduğu müddetçe kalp ve ruh aç kalır. Kalbinizi ve ruhunuzu doyurursanız nefis terbiye olur çünkü onu aç bırakınca nefis terbiye olur nefis açlıktan ders alır ki buda oruçla olmalıdır. Yani gereksiz aç durmamalı oruçlu olmalıdır. Şimdi 40 gün, 50 gün, 80 gün yemeyen içmeyenler uçtular mis kokarak geldiler. Allahın böyle kulları da var dikkat et! 40 gün, 50 gün, 8o gün hiçbir şey yemeyen ve içmeyenler uçtular misk gibi kokarak geldiler. İşte bunlara bir bakarsan bunlar Allah’ın ziyafetinde bulunurlar özel Allah’ın lütfuna feyizlere mazhar olmuş kişilerdir. Peygamber efendimizde yüz evliya kuvvetinden daha fazla kuvveti vardır. Yalnız o şeriatı yaşayan o ölçüleri uygulayan Peygamber olduğu için onun bir yönü var ki insanlara kapalı o Rabbi’sine açılan insanlara kapalı olan bir tarafı var şeriat yönüyle insanlara açıktır şerri ölçülerle ama onun birde manevi derecesi var ki Peygamberlerin tümünün imanı sultanı ol evliyaların sertacı önderi odur. Hz. Muhammed’i örnek al. O ölçüleri en üstün dayanıklı insanlara göre ölçü koymadı orta yolu orta ölçüyü koydu ki herkes rahatça İslam’ı yaşasın diye. Yoksa o 80 gün yemeyen içmeyenlerin 40 gün 50 gün yemeyenlerin içmeyenlerin ölçüsünü koysaydı çok insanlar onu başarabilir miydi? Burada başarı yolu yarış yolu açılmış yarışabildiğin kadar yarış ulaşabildiğin mertebelere ulaş. Çünkü yollar yarış yolları açılmış İslam yükseltiyor gerçek Müslüman olma yolunda yarışmaya bak. Evet, kıymetliler mağribi rabbani olan 40 gün samadani olan 80 gün bir şey yemez demiş. Sehil Bin Abdullah günde bir öğün yemek Sıddıkların yemeğidir 2 öğün müminlerin yemeğidir 3 öğüne ne dersin diyince söyle ahırda bir yemlik yapsınlar demiştir 3.’ye müsaade etmemiş evliya okulunda bir gün 3 defa yemek yenmez.

Dakika 20:06

Müminler 2 defa Sıddıklar bir defa yerler ama tabi o bir eğitim okuludur. Yeni başlamış okula yeni kayıt olmuşların durumuna göre ders verirler ona göre tedavi ederler yani buradaki uygulama artık oradaki büyüklerin talebenin durumuna göre eğitim uygularlar yeter ki o okula kayıt olan öğrenci itiraz eden biri olmasın eğer itiraz ederse zaten orada öğrenci olamaz oradan kendini dışlar. Kıymetli dostlarımız; Yahya evliyanın büyüklerinden (Kuddise Sırruh) Yahya’dır açlık nurdur topluk nardır diyor. Tok olduğun zaman Allah yolunda o enerjiyi tüketmen gerek şükrünü eda etmen gerek nefsi değil nefsi beslemek değil nefsi Allah’a kulluk ettirmen gerek. Huşu ve tevazu edep ürperti huşu tevazu şöyle bir bakalım; huşu hakka itaat hakka boyun eğmek ve teslim olmanın adı huşudur hem de edeple ürperti ile. Hudû halka tevazu kemali edep ve terbiye ile mahlûkata karşı tevazu yumuşak huylu olmak. ‘’Müminin Suresinde 2. Ayette’’ Namazı huşu içinde kılarlar. İşte huşu hakka itaat hakka boyun eğmek teslim olmak Hudû halka tevazudur. Müslim-i şerifin ve İbni Mace’nin haberinde zerre kibir olan cennete giremez, zerre imanı olanda cehenneme girmez. Diye bir haber var. Yüce Allah’a kendisi pek güzeldir, eşsiz güzeldir güzeli sever kibir hak olanı reddetmek halkı hor hakir görmektir işte İbni Mesut’tan gelen haber buda. ‘’Furkan Suresi 63’’ de vakar ve sükûnetle yürürler. Hevm kolay yumuşak başlı ve tevazu huşu sahibine hevm deniyor. Suyuti namazda sakalıyla oynayana kalbi huşu içinde olsaydı organları da huşu içinde olurdu dedi. İbni Mübarek zengine izzetli fakire mütevazi ol tevazu nimettir, kibir felakettir, kanaat hürriyettir buyurdular. İbni mübarekten gelen haber buda. Evet, kıymetli dostlarımız; burada da huşu ve tevazu ile dersimiz devam ediyor.

Dakika 24:48

(Visited 132 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}