hadisvetasavvuf 54-01

54- Hadis ve Tasavvuf Ders 54 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 54

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Kıymetli dostlar muhterem dostlar; hayat veren nurun dersleri tasavvuf notlarıyla irşat ve keşif notları altında devam etmektedir. Süfyani Sevri (Kuddise Sırruh)  azizler şunlardır diyor; Zahit âlimler azizdir. Sufi Fakihler azizdir, mütevazı zenginler azizdir, şükreden fakirler azizdir, Sünni şerifler ve Seyitler azizdirler. Sünni şerif ve Seyitler Peygamber soyundan gelenlerdir. Bunların Sünni olanları Peygamberin izinde gidenlerdir bu sünnet yolundan Peygamberin izinden sapanlar kim olursa olsun bunlar ehli bidat ve dalaletin içine karışmışlardır. Tevazu hakkı kabul etmektir. Zeyd Bin Sabitin İbni Abbas üzengisini tuttu (Radıyallahu Anhum ve Erdahüm Ecmain) olmaz dedi Zeyd Bin Sabit o bırakmadı. Zeyd Bin Sabit onun elini öptü yani İbni Abbas’ın elini öptü onun soyuna saygı ile emir olunduk dedi yani Peygamber soyuna öbürü de âlimlerimize hürmet etmekle emir olunduk dedi. İşte büyüklü böyle olur bunların ikisi de zatı muhterem Sahabenin en meşhur âlimlerinden biri tefsirde çok ileri derece de âlim ki İbni Abbas öbürü de mükemmel bir hafız. Kıymetli dostlar; ‘’Ali İmran suresinin 112. Ayetinde’’ Yahudi’ye vurulan zillet damgasını anlatıyor Cenabı Hak yani diyor ki ümmeti Muhammed’e yani ve her millete bu duruma düşmeyin düşerseniz size de bu zillet damgası vurulur. Ebu Zerle Bilal’in atışması( Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain) Bilal’e (R.A) siyah demiş Ebu Zer o da Resulullah’a (a.s.v) şikâyet etmiş. O da kendini yere atmış kendini Bilal başıma ayağı ile basmadıkça yerden kalkmayacağım diye yemin etmiş. Buhari’nin, Müslim’in rivayetidir. Yani bakın nasıl özür diliyor Ebu Zer Bilal’den yere yatıyor ve başıma basmadıkça kalkmayacağım ayağa diyor nefsini bakın böyle terbiye ediyor Bilal’den böyle özür diliyor o büyük Sahabe Ebu Zer (r.a) büyük insan. Büyükler nefsini ayağının altına alırlar iman dolu kalpleri ruhlarıyla yaşarlar. Nefse muhalefet et kusurunu unutma nefsin kusurlarını unutma nefsine muhalefet et. ‘’Naziat Suresi 40. Ayeti Kerimede’’ Rabbin makamından korkan nefse karşı koyana nefse karşı koyana cennet vardır.

Dakika 5:12

Bu hadisi şerifin rivayetinde sevgili efendimiz (a.s.v) endişem ümmet için heva ve hevese uymak Tul-i Emel hırstır ahiret unutulur işte dünyaya bağlanır ahireti unutur endişem ümmetim için endişelerimden biri budur diye Peygamberimiz işaret etmiş. İbadetin başı nefse muhalefettir anahtarı tevekküldür nefis terbiyesizlik yapmak ister. Cüneydi Bağdadi (Kuddüse Sırruh) nefsi emmare helake davet eder diyor. Kuran-ı Kerim de nefsi emmare kötülüğü emreder ‘’Yusuf Suresinde de 53. Ayet’’ Bak! Yusuf (a.s) diyor ki; nefsimi temize çıkarmam nefis kötülüğü emreder diyor. Temestani bakın! Ne diyor?( Kuddise Sırruh) en büyük nimet nefis diyarından çıkmaktır kul ile Rab arasında en büyük perde nefistir diyor. Evet, kıymetliler nefsin Allah’a itaat ederse imanın Kur’an’ın İslam’ın emrinde bir nefis olursa ne ala yoksa nefis seni helake sürükler. İbrahim Bin Ethem ( Kuddüse Sırruh) gemide diyor giderken saçımdan tuttular salladılar Türk diyarında kâfiri böyle yakalarlar diyerek hokkabazlık yaptılar en hakir içlerinde bendim diyor İbrahim Ethem (Kuddüse Sırruh). Yine diyor ki; hastaydım mescitten beni def ol diye müezzin beni kovdu takatim yoktu sürüyerek dışarıya beni attı. Şam’daydım diyor sırtımdaki kürkün tüylerini bitten diyor fark edemiyordum bunlara sevindim diyor. Burada nefsini hakir göstermeye çalışıyor biliyorsunuz ki bir İbrahim Ethem Prens idi nefsini böyle terbiye yollarına düştü ve tasavvuf okulunda böyle okudu hayat okulunu okudu nefsin terbiyesi için yollara düştü bu tür hareketlere uğradı. Bak ne diyor? Nefsim zilletin içine düştükçe ben seviniyordum bir günde biri üzerime diyor bevletti işedi diyor. Nefsim kabaran nefsime karşıda ey nefsim sen buna da layıksın dedim sevindim diyor. Buda nefis terbiyesinin bazı nefisler için bakın İbrahim Ethem büyük evliyalardandır nefsine bu tür işkenceler yapılmıştır nefis şımartılmaya gelmez. Aziz dostlarım; dersimiz haset konusuna geldi evliya okulunda haset nasıl bakılıyor haset nedir? Haset çekememezlik kıskançlık hasut bir huy Felak Suresinde bunlar anlatıldı orada anlatıldığı için orada olanları burada söylemeyeceğiz.

Dakika 10:05

Kibir şeytanla bakın şeytanın durumu kibir şeytanı ne yaptı? Hırs bakın ağaç cennetteki o yasak olan ağaç ki Âdem’in hırsıyla bakın! Âdem’i de hırs ne yaptı? Şeytanı kibir mahvetti Allah’ın rahmetinden ebedi kovuldu. Âdem’de hırs yüzünden cennetten çıkarıldı tövbe etti tekrar girecek. Bakın haset yüzünden Habil ve Kabil’in durumuna bak Kabil ne hale geldi? Kabil haset yüzünden helak oldu Habil’i öldürdü katil oldu. Burada da bir haset kardeşi Habil’i kıskanıyordu çekemiyordu. ‘’Araf Suresi 33’’ de gizli haset gizli fuhuştur diyor gizli haset gizli fuhuştur açık fuhuş ise haramdır diyor. Hasitte yaltaklık, gıybet, şamata bunlar vardır hasetçi Allahın nimetinin düşmanıdır. Kutsal eserlerde yazılıdır ki Cenabı Hak şöyle diyor; hasetçi nimetimin düşmanıdır diyor. Evet, haset perişan eder ortalığı Müslüman’da gayret olurda haset olmaz gayret olur. Kişi namusunu kıskanır haramlara karşı Allah kulunu kıskanır ama Allahın verdiği nimetlerin yok olmasını isteyen çekememezlik dolayısıyla nimetlerin yok olmasını isteyenlerse hasetçilerdir bu kişiyi mahveder amelleri yok eder ateşin odunu yiyip yok ettiği gibi hasette kişinin amellerini yer bitirir yok eder. Şimdi birde gıybete bakalım gıybet gıyabına dedikodu yapmak bir Müslüman’ın gıyabına arkasından çekiştirmek dedikodu yapmak. ‘’Hucûrat Suresinde’’ bu konuda gereken bilgi o yönüyle verildi şimdi bizde evliya okulundaki büyüklerin sözlerine bakalım duyunca üzüleceği şeyi gıyabında söylemek gıybettir. Bir Müslüman’ın arkasında dedi kodu yaptın oda duyunca üzülecekse bu gıybettir onda bu varsa gıybettir yoksa ona iftiradır. Beyhâkî, Acluni Allah eti çok olan aileye buğuz eder. Şimdi halkı gıybet ederek etlerini yiyenler kast ediliyor burada öyle aileler vardır ki gıybet kazanı kaynar onun bunun gıybetini yaparlar ki adam eti yiyen yamyamların kazanlarında adam eti pişen aynen yamyamlardan beterdir. Onun için Allah eti çok olan aileye buğuz eder diyor. ‘’Peygamberimizden gelen haber’’ Halkı gıybet ederek etlerini yiyenlerdir bunlar.

Dakika 15,00

Beyhâkî hayâ perdesi olmayanın gıybeti haram olmaz demiş Beyhaki’den gelen hayâ perdesi olmayan zaten kendisi hayâsızlığı yüzünde her kötülüğü açıktan yapar ve kendini gösterir ama sen yine onunda gıybetini yapma dilini alıştırma kirletme. Hasani Basri (Kuddise Sırruh) kendisini gıybet edene helva göndermiş sevaplarını bana göndermişsin bende sana helva gönderiyorum ona karşılık olsun diye gönderiyorum demiş. İşte Hasanı Basri’nin de görüyorsunuz ki oda tasavvuf okulunu büyük evliyalarındandır. Himmet dönüşü olmayan niyetle gayret nesneyi kuvveden fiile çıkarmak bu himmettir. Ey Müslüman himmet sahibi ol niyet ve gayretinle nesneyi kuvveden fiile çıkar Allah yolunda sevapta yarış. Şahin uçarken kıymetlidir leşe konunca tuzağa basar avcıda yakalar. Himmeti yüce olan azizdir aşağı olan zelildir. Onun için sakın ola ki kendini perişan eden huylardan arınmana temizlenmene bak güzel huylardan biride kanattır. Kısmete razı olmak bitmez tükenmez hazinedir. ‘’Acluni’nin haberi’’ Nahl Suresi 97‘’de Salih amele hoş bir hayat vardır ameli Salih sahibi olmaya gayret et. Zengin olduğu halde daha fazlasını elde etmek isteyene Cüneydi Bağdadiye 500 dinar vermiş bu kişi fakirlere ver demiş oda fazla paranın elinde olmasını istiyor musun demiş? Evet, deyince al paranı geri al demiş daha çok senin ihtiyacın var demiş kabul etmemiş. İşte buda kanaatin olmaması hala verdiğinde gözü olması cömert olamaması Cüneydi Bağdadi ona bu yolda ayrı bir ders vermiş (Kuddüse Sırruh). Yine Acluni vera sahibi ol Abit olasın Peygamberimizden haber bu vera sahibi ol ki Abit olasın kanaatkâr ol ki nimetin kıymetini bilesin. Kendin için arzu ettiğini başkaları içinde arzu et ki mümin olasın, yakınlarınla iyi komşuluk yap ki Müslüman olasın, az gül çok gülme, çok gülmek kalbi öldürür. Peygamberimizden Acluni böyle haber vermiştir. Kanaat efendimiz (a.s.v) tükenmez hazinedir diyor Cabir Bin Abdullah’tan gelen bir haber kanaat tükenmez bir hazinedir. Bu hadisi şerifi size tekrar ediyorum vera sahibi ol ki Abit olasın kanaatkâr ol ki kıymetini bilen olasın, kendin için arzu ettiğini mümin kardeşin içinde arzu et ki mümin olasın, yakınlarınla iyi komşuluk yap ki Müslüman olasın az gül çok gülme çok gülmek kalbi öldürür.

Dakika 20;20

Bu sözlerin her birisi bir hazineden daha kıymetlidir. ‘’Had Suresinin 58. Ayetinde’’ Allah (C.C) onlara güzel rızık vermiştir onlar kanaat ehlidir. ‘’Ahzap Suresi 33’’ de sizi tertemiz kılmak istiyor. İşte burada da yüce İslam’ın yüce emirleri o yüce emirlerle insanları temizliyor. İslam insanlığı kurtarır temizler, cimriliği cimrilikten temizler ve onun malını zekâtla hayır hasenatla malını temizler derecesini yükseltir. Ricis cimrilik Bişr-i Hâfî diyor ki (Kuddüse Sırruh) o kanaat padişahtır diyor kanaat padişahtır ikamet yeri müminin kalbindedir diyor hakka yönelene kanaat ihsan edilir. Kasap para bekleyinceye kadar nefsim et beklesin diyor. Buda borç etmekten çekinen bir vera ehli. ‘’Kehf Suresi 77’’ de Musa (A.S) ücret alabilirdin diyor burada tasavvuf ehli dünyaya bir mesaj olsun diye bunlar şu keşifte bulunmuşlardır; Ora da bir geyik belirdi geyiğin bir tarafı çiğ bir tarafı ise kızarmış idi acıkmışlardı bunda da alınacak ibret dersleri bulunmaktadır bunu keşif ehli bilir.

Dakika 22;54

 

(Visited 160 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}