hadisvetasavvuf 56-01

56- Hadis ve Tasavvuf Ders 56 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 56

 

Murakabe denetleme gözetlemedir kelime anlamı fakat istilahi anlamına gelince iyi bilmemiz gerekiyor. Allah her şeyi murakabe etmektedir Ahzap suresi 52. Ayet.                           (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ) Şu anda Allah bizi denetliyor, gözetliyor ve murakabe altında teftiş altında tutuyor. Kalp ile Allah’a bakmak Rab Teâlâ kulun tüm hallerini bildiğinin şuurunda olmak burayı anla değerli kardeşim anlayalım gel beraber. Rab Teâlâ kulun tüm hallerini bildiğinin şuurunda olmak bizim her halimizi Allah biliyor mu? Biliyor. Bize bakıyor mu? Bakıyor. Bizi dinliyor mu? Dinliyor. Bize bizden yakın mı? Yakın bunun şuurunda olmak murakabedir. Kulu ilgilendiren cepheden kulla ilgili bir murakabedir bu şuurda olman gerekiyor murakabe dersinden ders almak istiyorsan Rabbim benim her halimi biliyor demek her an bu şuur işinde olmak hazır ol vasiyetinde tam hürmet ve saygı içinde olmak. Evet, dikkat et! Rabbim benim her halimi biliyor demek her an bu şuur içinde olmak feyiz beklemek kulluk ederek feyiz beklemek kul hakkın rızasını gözetmesi bu kulu ilgilendiren murakabedir. Hakkın rızasını sürekli gözeteceksin ey Allah’ın kulu hakkın rızasını sürekli gözeteceksin bunu nefsime söylerken size de duyurmuş oluyoruz. Hakkın kulu denetlemesi de buda hakkın murakabesidir yüce Allah kulunu denetliyor sürekli bunun farkında ol hiç unutma bu şuurda ol. Hadisi Cibril’de Peygamberimize Cebrail (a.s.m) efendimiz (a.s.v) soruyor ‘’mel ihsan ya Muhammed’’ İhsan nedir? Deyince Allah’u Teâla’ya görür gibi ona kulluk etmendir çünkü o seni görüyor diye cevap verdiler. İhsan budur Cebrail (Aleyhisselam) da Peygamberimize ‘’Sadakde ya Muhammed’’ doğru söyledin demiştir. İşte murakabenin ihsan derecesinin Muhsin olmanın burada dersi veriliyor. Buhari ve Müslim’i şerif bu hadisi Cibril’i rivayet etmişlerdir. İbni Ömer’in (r.a) çobanı denemesi İbni Ömer Hz. Ömer’in bir oğlu Abdullah İbni Ömer çok büyük âlim sahabenin en büyük âlimlerinden biri. Bir gün çobanı denemişler. Çoban hayvanları otlatırken bize buradan bir koyun ver demişler oda koyunlar benim değil demiş çoban peki sahibi yok nasıl olsa bize sat parayı al demiş o zamana kadar çoban diyor ki İbni Ömer’e beni diyor burada malın sahibi görmüyor ama Allah görüyor. Allah nerede demiş?

Dakika 5:04

Allah görüyor. Allah nerede? Ve çok memnun kalmışlar onu deneyen Sahabeler o çobanın o tutumundan çok memnun kalmışlar sevinmişler. İşte bu okul dağdaki çobanları da böyle eğitiyor çoban gerçek çoban oluyor hükümdarlar gerçek hükümdarlar oluyor. Bütün memur ve amirler herkes gerçek bir imana yakine kavuşunca murakabe teftiş altında olduğunu bilen Rabi’sinin rızasını gözeten insanlardan kadroyu kurarsan o millet o devlet yükseldikçe yükselir. 14 asır İslam sancağının göklerde şahlanmasının temelinde bu vardır. Bu ne zaman ki amacından saptırılır gerçek hak bilginin yerini sahte olanlar alırsa taklit ederlerse onu bunu taklit ederse bunun gerçeği olmazsa işte o zaman taklit devri başlar yıkılır. Buhari Müslim’in rivayetinde Peygamberimiz hepiniz çobansınız sürüden sorumlusunuz sözlerinizden fiillerinizden ve tüm organlarını korur çünkü hepsinden sorumlusunuz. Ümit Reca yani ümit Reca’dır ibadete sevk eder korku havf yani korku ise havf ’tır günahtan korumayı sevk eder 2’side murakabenin içinde bulunur. Murakabe hakikat mertebesine seni yükseltir şeriat ve hakikati yaşa en faziletlisi hakkın murakabe nefsi muhasebedir. Bu 2 cümleyi de ister alnının ortasına yaz ister kalbin ortasına yaz. Ne yapacaksın en faziletlisi nedir? En faziletlisi hakkı murakabe nefsi muhasebedir. Allah’ın rızasını gözet sürekli nefsini de sürekli hesaba çek ihmal etme 2’sinide. Şimdi de rıza hani yakin ve rızadan bahsetmiştik biraz önce yakini tarif ettik ama o zaman yakin notlar üzerinde durduk. Fakat şimdi de rıza makamı üzere durmaya çalışacağız. Rıza Allah onlardan onlarda Allah’tan razı olmuştur. ‘’Beyyine Suresi 8. Ayet’’ Burada yüce Allah’ın rızasını kazanmak ve yüce Allah’ın her emrinden hükmünden kazasından kaderinden de razı olmak tevekkülün zirvesi takdiri ilahi kalbin neşe ile karşılaması her an takdir işliyor her an kalp neşe içinde olması ilahi sevgi ve muhabbet ki işte rıza muhabbet bunlardır ve tevekkülün zirvesi rızadır. Tevekkülün zirvesi takdiri ilahi kalbin neşe ile karşılaması rızadır her an takdir işliyor takdire rıza göstermen rızadır.

Dakika 10: 00

Her an kalp neşe içinde olması da yine rızadır çünkü Allah sevgisine Muhabbetullah’a istinad eder buda rızadır. Rıza ile cennete girilir nur parlar yuları yeşil zümrüt kendisi kırmızı yakuttan binekler gelir. Bahçeler, meyveler, cennet âlemini gezerler ahu gözlü genç kızlar huriler biz solmayan taze ölümsüz kızlarız mümin ve kerem sahiplerinin eşleriyiz musileler güzel kokular saçılır Adn cennetinde, cennetinde gelirler sadıklar itaatliler. Hoş geldiler denir aziz dostum perde kalkar cemali tecellilere temaşa ederler nuru ilahi kuşatır bir öbürünü göremez nuru ilahi kuşatmıştır her tarafı köşklere yerleşirler o zaman birbirlerini görürler. İşte temaşa cemali ilahiyi özlemek ve görmek ‘’Fussilet Suresi 32’’ de rahmeti marifeti çok olan rablerinden bir konukluk ve ikram buyurmuştur bunu da Tirmizi, Taberi, İbni Kesir, hadisi nüzul Allah’a misafir olmak. Rıza feyiz olarak kalbe iner yerleşir rıza kazaya razı olmaktır hayrın tamamı rızadadır. Şimdi ubudiyete gelmiş bulunmaktayız dersimiz İnşaAllah ubudiyetle devam edecektir.

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Kıymetli ve muhterem izleyenler; Bağdat, Horasan, Nişabur ekolünde ki tasavvuf okulunda evliyaların okuttuğu İslami derslerden keşif notları irşat notları hayat veren nurun dersleri devam etmektedir. Cenabı Hak 2 cihanda mutlu hayata yüce rabbin rızasına cemaline vasıl olan vuslata eren kullarından eylesin. Dersimiz ubudiyet ibadet ubudiyet ubudet bunların her üçü de yüce Allaha kulluktur fakat tabi ki ubudiyet, ibadet, ubudet bunlar derece olarak kişiler arasında fark ediyor ama netice gerçek anlamda yüce Allah’a kulluk etmektir. Şimdi ubudiyet Allah’a kulluk eden kişi ben kusurluyum.

Dakika 15: 04

Başarım varsa ey yüce Rabbim sendendir diyerek ibadet eden işte ibadet sahibi ubudiyet sahibidir. İradeni muradını yüce Allah’ın iradesine bağla onun muradında fani ol hal derecesine yükseliş emirlerle kucaklaş nehiylerden uzaklaş hakkıyla ibadet etmeye gayret et işte bu ubudiyettir. Ubudiyet kesin olarak Allah’a kulluktur ibadettir. İbadet sahibi yüce Rabbinden nefsini yani ibadet etmek için nefsini esirgemez nefis Allaha kulluk eder. Ubudiyet sahibi kalbini esirgemez kalbide bütün varlığıyla Allah’a kulluk eder. Ubudet sahibi ruhunu esirgemeyen bütün ruhuyla Allah’a ibadet eden seyir yani temaşa için kazaya kadere teslim olup takdiri görmektir ubudiyet. Tefekkür için ruhunu esirgemeyen Allah’a kulluk eden zatı muhteremlerin vasıfları ubudet vasfıdır ki bunlar ruhlarını dahi esirgemezler. Bunların hem nefisleri, hem kalpleri, hem ruhları ve bütün beden organ ve sistemleriyle Allah’a kulluk edenlerdir ki ubudet teki derece daha yüksektir. ‘’Hicr Suresi 99’’ da ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et işte ubudiyetin amacı ölüm gelinceye kadar Allaha kulluktur. Hem de İslam şeriatındaki ölçülere tam uyarak Peygamberimizin şeraitine tabi olarak kendi kafasına göre değil. Yüce İslam da emredildiği, uygulandığı gibi Peygamberimizden görülüp yaşandığı gibi Rabbine ibadet et başka her şeye hür olmak için Allah’a kul olmak lazımdır. Allah’a kul olan her şeye hür olandır en büyük sultanlık buradadır başkalarına itaat eden Allah’a isyan eden ebedi esirdir ve zillettedir başka her şeye hür olmak için Allah’a kul olmak lazımdır en büyük sultanlık ve ebedi hürriyet yolu budur çünkü hürriyetin kefili sadece Allah’tır. Esirler bir birine kefil olamaz hepsi esir zaten Allah’tan başka hür olan kimse olmaz. İşte Allah’a kulluk gerçek hürriyetin kefili olan Allah’a kulluk çünkü senin hürriyetine Allah kefil oluyor ve sen ebedi hür oluyorsun en büyük sultanlık Allah’a kulluktur bunun için başka her şeye hür olmak için Allah’a kul olmak lazımdır en büyük sultanlıktır.

Dakika 20: 00

Ebu Zeyn büyüklerden (Kuddise Sırruh) diyor; her har bende birisi bir hayvanına bakıyor gece gündüz ama ne ibadet var ne taat var Allah’a hiçi kulluk etmiyor sadece bir hayvana bakıyor. Ebu Zeyn bunun yanına uğramış demiş sen ne yaparsın? Bu eşeğe bakarım demiş sürekli yemine, suyuna işte tımarına her şeyine. Başka; başka hiçbir şey yapmam, sen eşeğin kulusun demiş. Kim diyor bunu? Ebu Zeyn evliyanın büyüklerinden. Şimdi her şeye hayırlı hizmette bulunana Allaha kulluk et öbürlerini de Allah için yap Allah’a kulluğu terk ederek ne ye bakar san bak onun kulu olursun.  Allah’a kulluk terk edilerek bir defa Allah’a kulluk olmaz o isyandır kula kulluktur. Kime bağlıysan sen onun kulusun bunu hiç unutma. Herkes birine bağlanmış kimisinin işte lideri var önderi var şunu var bunu var Allah’u Teâlâ’nın dediklerini ve Allah’ın ortaya koyduğu onun kanun ve kurallarını kuluna Allah’ın teklif ettiklerini yapmayıp ta birilerinin emrinde gece gündüz çalışan onun kuludur. Allah’a kulluğunu yaparak insanlığa hayırlı hizmetlerde bulunmak ayrı şeydir. Allah’a kulluğu terk ederek başkalarına kul olarak ne yaparsan yap bunun adı ubudiyet değil kula kulluktur. Kişi neye hizmet ediyorsa onun kuludur amelini değil onu yaratanı gör. Şimdi sendeki kudret kuvvet her şeyi Allah yaratmıştır yaratanın sana verdiklerini gördüğün zaman vereni yani yaratanı sana nimetleri vereni düşün ona kulluk et. Nimete de tapma nimetin sahibi yaratanı Allah’tır. Evet, riyadan da son derece kurtul çünkü yaratanı görürsen riya olmaz riyakârlık ortadan kalkar çünkü artık rabbine kulluk ediyorsun. Allah’a kulluk edebilmek işte sultanlık buradadır. Kişi padişahlar padişahı mahlûkatın içinde eğer padişah olmak istiyorsan mahlûk olarak Allaha kul ol işte Hz. Muhammed’in Makamı Mahmudu bulması bütün varlığıyla Allah’a kulluğundadır. Dünya kalbine girmemiş dünyanın sırtına binmiş ama dünya onun ne kalbine girmiş ne sırtına binmiş ve onun hakiki ümmeti de böyledir. Onun yolundadır çünkü Cenabı Hak ‘’Fecr Suresinin 29. Ayetinde’’ (عِبَادِي) kullarım diyor buradaki izafetin kullarım o yüce cümlenin içeriğine bir bak! Derin anlamı var. Kullarım diyor burada özel bir muamelesi var bu kullarına mutmain nefisin sahibi kullar radiye merdıye ulaşmış kullar bunlara ne diyor – (ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾) kullarım dediği bu kullara bana dön diyor. Rabbine dön iyi kullarımın arasına gir onlarla gir cennetime diyor.

Dakika 25: 04

Burada özel bir tahsisi lütuf var. Evet, kıymetliler ibadet için nefsini esirgemez. Kim? Allah’a kul olan kişi Allah’a ibadet eder ve ibadet için nefsini esirgemez. Avam için cihat gerektirir yani avam tabaka nefsi için de ayrıca cihat mücahedesini vermesi lazım cihat etmesi lazım nefsiyle. Ubudiyet la havle vela kuvvete illa billâh der ve anlamını iyi kavraması gerekir. Hal sahipleri için yani havas için yine sıkıntı mukabede vardır rızık vermek yüce Allah’a aittir, ibadet etmek ise sana aittir. Kalbini tefekkür için esirgemez ubudiyet sahibi kalbini esirgemez nefsiyle kalbiyle Allah’a kulluk eder. Ubudet sahibi ise müşahede içindir bu ruhunu da esirgemez temaşa için yüce Allah’ın cemalini özlemiştir. Nimetin kulu çoktur nimeti verenin kulu azdır. Sen kimin esiri ve mülkü isen onun kulusun nefisten veya dünyadan kimin esiri mülkü isen onun kulusun nefsin için hizmetçi isteme kulsun kulluk etmene bak ubudiyet rububiyetin tecellisini müşahede etmektir. Abit değerini mabuttan alır bunu bilir bilmesi gerekir. Neye taptığına dikkat et! Kime kulluk ettiğine dikkat et! Başkasından bir şey istediğini duymasın çünkü her şeyin sahibi yüce Rab’dır. Bunu kim söylüyor? Nibaci diyor buda büyüklerden o evliya ekolünün büyüklerinden oradaki ders verenlerin büyüklerindendir. Yine Buhari Şerif İbni Mace rivayet ediyor Efendimiz(a.s.v) dirheme paraya kul olanın burnu yerde sürünsün kahrolsun kesesine esir olan hor ve hakir olsun diye Peygamberimizden bu rivayet yapılmıştır. Çünkü paraya, dirheme, servete, mala, mülke kul olanlar köle olanlar Allaha kulluğu terk edenler için Peygamberimiz böyle bir beddua etmiştir rahmet Peygamberi demek oluyor ki yeri gelince bedduada ediyor. Kıymetli dostlar İsra suresi 1. Ayette Necm suresi 10. Ayette bunlarda bakın kulluk, kulluk, kulluk, sultanlık Allah’a kulluktadır. Kula kulluk ise zillet ebedi esarettir. Evet, kıymetliler hazda huzurda nerdedir? Hazda huzurda Allaha kulluktadır. Allah’a iyi kul ol ki haz ve lezzetleri huzuru ve ebedi mutluluğu ölümsüz hayatı yakala.

Dakika 30: 10

Hayatı sana bahşedene kulluk etmeyip de kime kulluk edeceksin söyler misin?  Hem hayatı yaratana kulluk etmeyeceksin hem de hayatımı yaşayacağım diyeceksin mutlu hayat arayacaksın bulabilir misin? Mutlu hayat Allah’a kulluktadır onun adı İslam’dır. İyi bir Müslüman olmaktır. İşte İslam’ın evliyalar okulu o ekoldeki evliya okulunun hocaları hep evliyalardır onlar ders verirler ki biz size o derslerden keşif notları irşat notları hayat veren nurun dersleri olarak size not halinde sunmaya çalışıyoruz. Bunlar yüce Allah’a kulluk edenler ve herkesi Allah’a kulluğa çağıranlar bunlar kendine çağıranlar değil Kuranı Kerimin yerine kendini koyanlar değil Kuranı Kerimi anlayıp anlatanlar okuyanlar okutanlar bunlar Peygamberin yerine (a.s.v) kendini koyanlar değil bunlar, bunlar Peygambere tabi olanlar ve insanlığı oraya tabi kılmaya çağıranlar. İşte gerçek tasavvuf okulu budur İslam okulunda iyi okumalı iyi okutmalıdır. Şimdi dersimiz irade ile devam ediyor Cenabı Hak kullarına birde iradeyi cüz-iye vermiştir. İrade rızai ilahiye ulaşmak için azimli kararlı olmak arzu ve istek sahibi olmak ve iradeni bu yolda Allah’ın rızası yolunda kullana bilmek. Enam suresi 52. Ayet; Rablerine akşam sabah dua edenleri kovma Allah’a (c.c) rızasına lütfuna ulaşmak için azimli kararlı olmanın adıdır irade. İradeni eğer Allah’ın rızasına ulaşmak için kullanıyor o yolda azimli kararlı ise bu irade gerçek iradedir işte. Hud suresi 20. Ayette; kıssaları anlatıyor kalbini tespit ve takviye ediyoruz diyor. Kıssaların da tabi ki insan kalbine faydası bulunmaktadır Cüneydi Bağdadı menkıbeler birer ordudur kalp menkıbenin delili yani kalp kuvvetlenir diyor. Yani eğer Kuran-ı Kerimde ki kıssalar iyi anlaşılırsa kalp kuvvetlenir uydurukça menkıbeler de olmamalıdır. Yine Kuran-ı Kerimdeki kıssalar, sünnetteki kıssalar müçtehidin gerçek usul âleminin süzgecinden geçen kıssalar olmalıdır rast gele hikâye olmamalıdır. Mürit müptedidir murat müntehidir mürit işin başında sıkıntılı ama murat işin sonundadır ve müreffehtir. Mürit olmadan murat olunmaz mürit ol okula kayıt ol iyi oku imtihan meydanında imtihan için çalış imtihanın soruları da cevapları da İslam’ın içeriğidir. Yüce İslam soruyu sorar cevabı verir. İslam’ın kendisi hayatın bütün soruları içindedir bütün cevapları içindedir imtihan öyle kazanılır onun için murat olmak için müridin murat olması için çalışacaksın imtihandan geçeceksin.

Dakika 35:25

Taha suresi 25. Ayeti kerimede Rabbim kalbimi aç bak ne diyor? رَبِّ اشْرَحْ لِي diyor kalbimi aç diyor.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾

يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

Efendimiz (a.s.v) hayır murat edilen kula salih amelin başarısı nasip edilir buyurmuştur Müslim ve diğerleri de bu haberi rivayet etmiştir. Yüce Allah’ım bir kula hayır murat ederse salih amelin başarısı ona nasip edilir. Sen kulluk görevini yap yüce Allah’ın lütuflarına mazhar olmak için görevini yap rabbin işine karışma görevini yap onun kapısında ondan iste. İnşirah suresinde Cenabı Hak kalbini açmadık mı? أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ diyor orada da bak Hz. Muhammed murat peygamberdir yani zirvenin en üstüne Cenabı Hak lütfuyla en yüksek mertebeye ulaşmıştır. Hakka vasıl oluncaya denk gayret et gayret edeceksin müridin görevi bu hakkın rızasına vasıl oluncaya kadar gayret et hakkın bir defa bakışından hayâ eder çünkü Cenabı hak bize bakıyor. Mürit Allahu Teâlâ’nın baktığını bilir Allah’tan utanır ve görevini saygısını ona göre yapmaya çalışır saygılıdır Rabbisine her an. Cenabı Hak göre, göre onun huzurunda Allah’a saygısızlık yapamaz haram günah işleyemez. Araf suresi 129’da beni göremezsin bak bu mürittir. Kettani hükmü müridin ihtiyaç halinde yer, içer, konuşur, uyur müridin hükmü mürit ihtiyaç halinde yer, içer, konuşur, uyur bu müridin muhtaç olduğu vasıflarıdır ve bunları yer, içer onunla da kulluk etmeye devam eder. Furkan suresi 45’de; Rabbini görmez misin gölgeyi nasıl uzattı diyor buda bakın murat için bir örnek olarak verilebiliyor rabbini görmez misin gölgeyi nasıl uzattı irade kalbin hakkı talep etmeye azmidir. dikkat et! İradeyi iyi anlamak lazım irade kalbin hakkı talep etmeye azmidir. Kalp hakkı hakkın rızasını talep edecek ve bu konuda da azmedecek işte irade bu. Cüneyd Bağdadi (Kuddise Sırruh). Mürit yük taşıyandır yani görevlidir şer-i ilimle idare edilir şeriatın ilimleriyle mürit amel eder yürür aynı zamanda murattır neticede onun mürit olması ayrıca bir murattır azimet ve takva ehlidir mürit böyle olmalıdır sonuçta da murat olur.

Dakika 40:25

Başta zaten görünmeyen onda bir muratlık gizli vardır çünkü Cenabı Hak onu müritliğe alması yine onda bir gizli murat lutfu vardır Cenabı Hak ona muradıyla ona lütfetmiş ki mürit olmuştur herkes olamaz. Murat korunur, uçar, müreffehtir yani taşınandır hem de mürittir yani muratlarda hem de aynı zamanda mürittirler. Ebu Ali Dekkak (Kuddise Sırruh) son melek 20 sene günah yazmazsa o zaman mürit olur irade gönülde alevlenme ve ıstıraptır yani artık Rabbisine karşı bütün varlığıyla Rabbisini sevmeye sevgi sarhoşluğu onu kuşatmaya başlar. Şimdi kıymetliler iradenin yanında bir de istikamet, istikamet nedir? Hak söz dilde hak söz kalpte himmet ve niyette nefiste bedende tam istikamet tam kulluk ve itidal üzere dost doğru olmaktır istikamet bu. Bu dilde olacak dilde hak söz kalpte himmet ve niyette nefiste bedende istikamet yani tam kulluk ve itidal üzere dosdoğru olacak. Ruhta derin saygı içinde olacak sırda da hakla meşgul olacak bunlar ilimde kemale ermekle oluyor bu okulda ölünceye kadar okumaya gayret et. Fussilet suresi 30. Ayeti kerimede رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا Rabbimiz Allah’tır dediler istikamet üzere dosdoğru oldular. Görüyor musun? İşte istikamet sahibi kullar bunlar. İstikamet namaz devamlı namazını devamlı kılacak sürekli abdestli olmak ve dosdoğru olmak haram ve günahlardan uzak kalmak ve hak yolda mücahit olmak bunları ancak müminler yapar bu haberi veren Malik İbni Mace, Ahmet Bin Hanbel. Evet, kıymetli dostlar Nahl suresi 92. Ayeti kerimde; ipliği güzel bir şekilde eğildikten sonra tekrar bozan kadın gibi olmayın akşama kadar güzelce eğiliyor sabaha kadar bozuyor böyle olmayın dosdoğru olun eğriler yaptığını bozanlardır. Şimdi birde takvim, ikamet, istikamet dikkat et bunlara da kişi de 3 basamak vardır mümin Müslüman da 3 basamak vardır. Takvim nefis terbiyesi, ikamet kalp temizliği, istikamet Allaha ruhu yükseltmek ki sırları yaklaştırmak bütün varlığıyla Allah’a yönelmek bu istikamettir bakın takvim, ikamet, istikamet. ahseni takvim üzere yaratılan kul ne yapacaktır? Nefis terbiyesi ile ve İslam’dan aldığı derslerle, feyizlerle, ilhamlarla sürekli yükselişe geçecektir. Takvim ikamete ikamet istikamete istikamet hedefe orası rıza-i ilahi cemali ilahidir. Eğer tilki gibi eğri büğrü olursan kaybedersin.

Dakika 45:55

Hud suresi 112. Ayette beni ihtiyarlattı diyor Peygamberimiz Cenabı Hak ne diyor;

(فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) emir olunduğun gibi dosdoğru ol bu ayet beni ihtiyarlattı demiştir. Niye?  Ümmeti için bunu söylüyor. Ümmetinin içinde emir olunduğu gibi dosdoğru olamayan ümmetler için Peygamberimiz endişelidir üzüntülüdür ümmeti için endişeli üzüntülü onun için beni ihtiyarlattı buyurmuş Tirmizi rivayet ediyor bunu da. Gıybeti terk et bu sözde istikametten biri bidatı terk et buda fiildeki istikametten biri gevşekliği terk et buda ameldeki istikamettendir perdeyi hicabı kaldırmak buda haldeki istikamettendir. Cin suresi 16. Ayeti kerimede istikamet üzere olsalardı bol, bol sulardık diyor Cenabı Hak bakın Cin suresi 16. Ayette Cenabı Hak kulundan keramet değil istikamet istiyor. Nefis keramet ister ama Allah istikamet ister nefsin dediklerine bakma Allah’ın dediğine bak Allah’ın isteklerine cevap ver buda istikamet. Neydi istikamet? Dosdoğru Allah’a kulluk yapmanın adı aziz dostum. Şimdi dersimiz ihlâs, ihlâs nedir şimdi onun üzerinde duracağız. Saflık, kurtuluş, tahsis Zümer suresi ayet 3 halis din Allah’ındır.

Dakika 48:29

(Visited 140 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}