hadisvetasavvuf 57-01

57- Hadis ve Tasavvuf Ders 57 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 57

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Her meşru işi Allah için yapmak ihlâstır kıymetli dostlar; Her meşru işi Allah için yapmak sırf rızasını kazanmak ve rızasını düşünmek ihlâstır. İbni Mace, Darimi, İbni Hanbel bunların rivayetinde Peygamberimizden kalbin ihanetten kurtuluşu ihlâslığı amel devlet adamlarına nasihat etmek İslam cemaatiyle beraber olmak. İşte Peygamberimiz ümmetine sıkıca tavsiye ettiklerinden biri de budur. Iraki ihya kenarında ihlâs benim sırrımdan bir sırdır sevdiğim kulun kalbine tevdi ederim Cenabı Hak bir hadisi kutsi de böyle diyor. İhlâs benim sırrımdan bir sırdır sevdiğim kulun kalbine tevdi ederim. İşte kıymetliler; Peygamberimizin sözünü bir daha hatırlatayım kalbin ihanetten kurtuluşu ihlâstır ihlâslı amel devlet adamlarına nasihat İslam cemaatiyle beraber olmak Peygamberimizin ümmetine sıkı tembih ettiklerimden biri budur hepsi değil biri bu. ‘’Gâfir Suresi 14. Ayetinde’’ ihlâs ile dua istemektedir duanı da ihlâsla yapacaksın. ‘’Sad Suresinde 83. Ayet’’ İblis ne diyor iblis? İhlâslılar hariç senin kullarının hepsini azdıracağım diyor bakın ihlâslılar hariç hepsini azdıracağım iblisin ihlâslı kullara gücü yetmiyor ey Müslüman ihlâslı ol. Arif daima amelini Allah’tan görür ihlâsın işte esasından biri budur eğer amelini Allah’tan görüyorsan başarı, hidayet, lütuf Allah’tandır. İhlâs rab ile kul arasında sırdır melek, şeytan, nefis, heva, heves bunlar bilemezler bunu da söyleyen Cüneydi Bağdadi’dir. (Kuddise Sırruh) nasip nefsin ihlâsta payı nasibi yoktur yani nefis ihlâsa müdahale edemez melekler dahi şeytan dahi nefis, heva, heves bunlar ihlâsa müdahale edemezler bunlar bunu bilemezler. Onun için nefsin ihlâsta payı nasibi yoktur Sehl tayyi mekânda mescidi nebide cumayı kıldı tevhit okuyan çok ihlâs az dedi amelini sadece hakka göster başkasını göstermenin sakın niyetinde bulunma dedi. Buda Sehl ’in (Kuddüse Sırruh). Teşhis ve keşfidir Sehl de kâşiflerdendir. Evliya okulunun hocaları hep kâşiftir gerçek İslam âlemlerinin hepsi kâşiftirler tekrar ediyorum Sehl Bin Abdullah tayyi mekânla mescidi nebide cumayı kıldı tevhit okuyan çok ihlâslı az dedi amelini sadece hakka göster dedi ve bu dersi verdi.

Dakika 5:12

Şimdi de sıdk nedir? Sıdık doğruluktur. ‘’Tövbe Suresi 119’da’’ ey iman edenler Allah’tan korkun sadıklarla beraber olun. İşte kıymetliler; doğru olacaksın doğrularla beraber olacaksın Ebu Bekir Sıddık işte bu sıfatı alanlardandır Sıddıklar Peygamberden sonra protokol da 2. Derecededirler Peygamberden sonra sıdıklar gelir sıdıklardan sonra şehitler onlardan sonra Salihler gelir. Sıddık olmaya gayret et Sıddık olamazsan şehit ol şehit olamazsan illa Salihlerden ol sürekli doğru ol. İşte sıddıklığın sırrı Sıddık sıfatının anlamı sürekli doğru olmak Sıddık yazılırsın doğru ola, ola yalancılar ise yalancı yazılırlar. Bunu da İbni Mesut’tan Buhari şerif ve Müslim’i şerif Ahmet Bin Hanbel Rahmetullahi aleyh bu hadisi şerifi Peygamberimizden rivayet etmiştir İbni Mesut (R.A) muhaddislerimizde İbni Mesut’tan rivayet ediyorlar. Sürekli doğru olmak işte sıfatının gereği ‘’Nisa Suresi 69’’ onlar Allah’ın ihsanda bulunduğu nebiler Sıddıklarla beraberdir bak, bak Nisa Suresi 49’a dikkat et onlar Allah’ın ihsanda bulunduğu nebiler yani Peygamberler Sıddıklarla beraberdir şehitlerle Salihlerle beraberdirler. ‘’Bakara Suresi 153’’ Cenabı Hak ne diyor? Şanı yüce olan Allah (C.C)sadıklarla beraber olunmasını yine emrediyor ne diyor? Sadıklarla beraberdir. Hak olanı söyle sadık olmak Sıddık olmak hak olanı söylemek. ‘’Ahzap Suresi 23’’ de ahde vefaya sadık kalırlar yani Allah’a verdikleri sözü bir, bir yerine getirirler. Dilde doğruluk sadıklık dilde sıdk, kalpte doğruluk sıdk, fiilde sıdk, yani doğruluk olanı olduğu gibi anlama anlatmadır. Dilde kalpte fiilde sıdk nedir? Yani dilde ne varsa, kalpte fiilde ne varsa, olanı olduğu gibi anlama anlatma işte dosdoğru anlama anlatma sıdktır. Sadıkta halâvet, heybet, Melahat güzel din güzel görünüm nurlu yüz vardır. Sadıkta halâvet, heybet, Melahat, güzel dil, güzel görünüm, nurlu yüz vardır. Alayık maddi şeyler ki hepsini kalpten çıkar ve at Zünnun-i Mısri sıdk daimi farzdır.

Dakika 10:11

Allah’ın kılıcıdır irticai sıdkta ateş yakmadı. Zünnun-i Mısri sıdk Allah’ın kılıcıdır daima farzdır irticai sıdkta ateş yakmalı göründüğün gibi ol olduğun gibi görün. Ebu Ali Dekkak bu haberi ileten bu sevgili Peygamberimizden gelen haberdir. Şimdi dersimiz hayâ. Hayâ nedir? ‘’Alak Suresi 14. Ayeti Kerimede’’ Allah’ın gördüğünü bilmez mi? Hayâ Allahtan utanmayı Allahın sürekli bizi gördüğünü hiç unutmaman gerekiyor. Allah bizi sürekli görüyor işte Allahtan utanmalı ona karşı derin saygılı olmalıdır hayâ budur. Hayâ Allah’a saygılı olmadıkça kime olursan ol o kula kulluktur. Allah’a saygılı olursan Allah için başkalarına da zaten saygılı olursun ama her konu da olduğu gibi saygın kayıtsız şartsız Allaha olmalıdır her yerde her an hayâ imandandır. Buhari ve Müslim’in rivayetinde Acluni’nin de naklinde başı karnı koruyun ölümü musibetleri unutma başı korumak gözü kulağı haramdan günahlardan korumak karnına haram lokma indirmemek ölümü hatırlamak musibetleri unutma ahireti iste dünya ziynetini terk et hakiki hayâ işte böyle başlar. Bunu da rivayet eden Tirmizi İbni Hanbeli’dir.(Rahmetullahi aleyhim ecmain) heybet ve hayâ büyük ilimdir aziz dostum heybet ve hayâ büyük ilimdir. Allah göre, göre ben bu günahları nasıl yaparım demek hayâdır. Âşık yani yüce Allah’ı seven konuşur hayâ ehli susar hayâ üns, züht, vera olan kalbe konaklar. Zeliha puttan utanıyorum deyince üzerini örtmüştü Yusuf (a.s) da ben daha fazla Allah Teâlâ’dan utanıyorum demişti. ‘’Yusuf Suresi 24. Ayet, Kasas Suresi 25’de’’ Şuayb (AS.) kızı hayâ ederek gelmişti Musa (AS.) yanına. Hayâ edenin ayıplarını halka unuttururum. Bakın! Ebu Süleyman Darani bu haberi vermektedir. Yırtıcılardan korkmuyor musun? Halktan başkasından korkarsan ondan hayâ ederim. Sufi böyle diyor yırtıcılardan korkmuyor musun diyene haktan başkasından korkarsam Allah’tan utanır hayâ ederim diyor. Kendi nefsim öğüt alırsa o zaman başkasına öğüt ver vaaz et aksi halde yüce Allah diyor ki benden hayâ et. Kime?

Dakika 15: 00

İsa’ya vahye derken (AS.) böyle buyurdu ki dünyaya mesaj olsun. ‘’Ahzap Suresi 53. Ayeti Kerimede’’ Efendimiz (a.s.v) hayâsından ashabına gidin demezdi. Musa (AS.) utanıyorum istemekten deyince bakın! Şöyle bir haberle Musa’ya Cenabı Hak diyor ki hamurun tuzuna kadar koyunun otuna kadar benden iste ya Musa diyor. Hz. Musa (AS.) hakkın nimetini kendi kusurunu görmek bu 2’sinden şöyle bir bak bu 2’sinin arasından bir hal meydana gelir ki işte o hayâdır diyor. Kendi kusurunu görmek hayâdır Cüneydi Bağdadi kendi kusurunu görmek bu 2’sinin arasından bir hal meydana gelir ki işte o hayâdır diyor Cüneydi Bağdadi. Kıymetli dostlar; şimdi de dersimiz hürriyet evliya okulunda tasavvuf okulunda hürriyet nedir? Şimdi birde ona bakalım; hürriyet dünyanın içindekilerin kalpten sıyrılıp çıkması mahlûkun kölesi olmayı maddi kuvvetin tesir etmemesidir. Bu hürriyetin tarifini yapan Kuşeyri’dir işte Nişabur okulunun büyük evliyalarından biri de Kuşeyri’dir. (Kuddise Sırruh) bu okuldaki dersleri kaleme alanlardan biri de Kuşeyri’dir. Dünyaya karşı hür olan ahrette de ona hürdür bunu da Ebu Ali Dekkak söylüyor Kuşeyri’nin hocası üstadın mürşidi. Kullukta kemal halidir bunu da Cüneydi Bağdadi söylüyor. (Kuddise Sırruh) o da Bağdat ekolünün büyük hocası büyük mürşidi sırf hedefi Allah olan bir gözün gönlün olsun isterim. Zerre kadar hız tamah nefsanî arzu olan hür olamaz. Buraya dikkat ettin mi? Zerre kadar hız tamah nefsanî arzusu olan hür olamaz. Şimdi bu tariflerden sonra Haşir Suresinin 9. Ayetine bakalım; ihtiyaçları bile olsa başkalarını kendilerine tercih ederler. Bakın hürriyet ehlini görüyorsunuz hürriyet ehli başkalarını kendilerine tercih ediyorlar güzel huylularla yüklü olan hürdür diyor güzel huylarla yüklü olan hürdür. Hallacı Mansur söylüyor bunu da (Kuddise Sırruh). Sevgili Peygamberimizden (a.s.v) Hz. Halis itibar hatimeye olacaktır son nefese dünyaya karşı kendimi zahit hale getirdim nezlim de dünyanın taşı ile altını birdir bunu Peygamberimiz söylüyor. Dünyaya karşı kendimi zahit hale getirdim Allah’ın lutfu Allah’ın muradı ile nezdim hâl de dünyanın taşı ile altını birdir. Bu haberi veren Bezzar Tabareni’dir. Ebu Bekir Razi hür ins ve cin kalmadı diyor bakın bir sözünde görüyorsunuz oda bir kâşiftir.

Dakika 20: 07

Hür iz ve cin kalmadı Allah’a kulluk etmeyen başkalarının emrinde olan hiç kimse hür değildir. ‘’Hicr Suresi 99’’ yakin gelinceye kadar ibadet et bu yani ölüm gelinceye kadar bunun tersi dinden soyunup çıkmaktır görüyorsun ya bunun tersi dinden soyunup çıkmaktır. Rabbine gizli hallerini temiz tut çünkü Allah kalbine bakıyor kalbini temiz tut ruhuna bakıyor ruhunu temiz tut içini dışını zaten görüyor temiz tut çok adil davran Mutedir ol. Bunu kim söylüyor? Bişr-i Hafi söylüyor(Kuddise Sırruh) buda o evliya ekolünün büyük üstatlarından. Dünya uşağına köleler cariyeler hizmet eder. Ahirete ise diyor hürler asiller hizmet eder ahiret adamına hürler asiller hizmet eder işte bunu söyleyende Muaz’dır ve (Kuddise Sırruh) buda büyüklerimizden. Ebu Ali Dekkak hakkı talep edene hizmetçi ol. Bakın Hz. Davut’a dayanıyor bu haberde hakkı talep edene hizmetçi ol. Hür insanlar kerem sahipleri dünyadan çıkmadan kalbine dünyayı koymayan veya kalbinden çıkarandır. Bunu kim söylüyor? İbrahim Bin Ethem söylüyor (Kuddise Sırruh) evliyanın büyüklerinden. Hürriyet kişinin İslam’ı tam yaşaması İslam’ın cihana hâkim olmasıdır. Bunu kim söylüyor? Abdullah Mustafa Bin Yusuf Gedik söylüyor. İbrahim Bin Ethem (Kuddise Sırruh) şöyle diyor; Hür ve kerem sahibi ile sohbet et hür ve kerem sahibi ile sohbet et. Görüyor musun? Herkesle sohbet olmuyor. Mevlana ne diyor? (Kuddüse Sırruh ve Esrarehüm) hakkı ile kulluk edemediğim için başımı hep eğri tutarım diyor başımı eğdim diyor hakkıyla kulluk edemediğim için başımı eğdim diyor bunu da Mevlana söylüyor. Evet, kıymetliler, hürriyet konusunda da yine keşif notlarını irşat notlarını burada verirken dersimiz zikir. Zikir nedir? Şimdi ona geldik zikir anmak unutmamak daha önceki derslerimizde de geçti Kuran-ı Kerimin tümünü size verirken bütün dersleri geçti ama bunları özel olarak evliya okulundan not halinde veriyoruz ve o okulun büyük üstatlarının dilinden veriyoruz. Zikir anmak unutmamak. ‘’Ahzap Suresi 4’’1 Allah’ı çok zikrediniz çok zikrediniz altın gümüşü infaktan şehit ve gazi olmaktan da faziletli olan Allah’ı gönlünden dilinden ruhundan hiç bırakmamak hiç unutmamak işte faziletli olan zikir budur. İbni Mace Tirmizi rivayet ediyor bunu.

Dakika 25;00

Malik, Muvatta, İbni Hanbel bu kaynaklardan rivayet olunuyor. Kul Zakir Rab meskûrdur. Rabbini zikret, sürekli zikret hiç unutma hatırından çıkarma. Ona farzları, sünnetleri, vacipleri, müstehapları yerli yerince yap gerçek iman ve ilim ile lahuti âlem bütün âlemleri içten dıştan kuşatan bir âlem ki lahuti âlem. Zatına mahsus en yüce âlem âlem-u Âlâ zatından ibaret olan en yüce âlem, âlem-u Âlâ tüm ibadetler dualar med-ü senalar zikirdir en başta da iman namaz ve cihat gelir ondan sonra öbürleri gelir. Dilin, kalbin, ruhun, sırrın zikri vardır. Dikkat et! Dilin, kalbin, ruhun, sırrın zikri vardır. Müslim-i Şerifin rivayet ettiği haberde Allah (c.c) Allah diyen biri oldukça kıyamet kopmaz bakın Allah, Allah diyen biri oldukça kıyamet kopmaz. Gerçek anlamda Allah’a iman eden kelime-i tevhit getiren biri oldukça kıyamet kopmaz. Bakın! Bu haberi Müslim-i şerif rivayet etmiştir. Yine Kuşeyri (Kuddise Sırruh) diyor ki devamlı zikirle Allah’ın rızasına cemaline ulaşılır dil ve kalp ile olan kemal vasfıdır. Yani hem kalbin hem dilin zikredecek. Kalbin haberi olmazsa dilin papağan gibi olursa olmaz kalp haberdar olacak kalp ile dil birlikte kalbin zikrini dil ne yapacak – onun tercümanı olacak ve kalpte zikrin manasını nefse götürüp kuşatacak nefsi. Ebu Ali Dekkak (Kuddise Sırruh) zikir veliliğin diplomasıdır diyor. Kalbin zikri müridin kılıcıdır kalbi ile sığınırsa hoşlanmadığını kendinden savmış olur. Zikir çok sevmek çok korkmak şartıyla fezaya çıkmaktır. Bunu da söyleyen Vasıti’dir büyüklerden. Çok sevmek çok korkmak şartıyla fezaya çıkmaktır diyor. Tabi herkesin zikrinin kalitesi bir değil ki biri Suphanallah diyor yerler gökler dolusundan fazla sevap alıyor kimisi de sinek ağırlığında bile bir değer alamıyor. Niye? Suphanallah diyor dili ne kalbinin haberi var ondan, sonra ne nefsinin haberi var, ne ruhunun haberi var, nede ondan etkileniyor nede manasını düşünüyor ve dili Suphanallah diyor niyetine bakıyorsunuz başka türlü biraz sonra bakıyorsun hareketleri değişmiş. Hiç ağzından çıkan o yüce kelimeden bir mana almamış ders almamış etki almamış nefsine ulaşmamış.

Dakika 30;00

Cennet bahçesinde yiyip içiniz. Neresidir cennet bahçesi? Zikir meclisleridir.  Bilhassa Kuran-ı Kerimin okunup anlatıldığı bazı nasihat yapılan yerler bizatihi cennet bahçesidir. İlim irfanla dolup taşan camiiler cennet bahçesidir. Bu haberi veren Tirmizi, İbni Hanbeli’dir (Radıyallahu anhüm ve aleyhim Ecmain). Yine Şibli (Kuddise Sırruh) Hak Teâlâ Zakir’in cemisi ve sohbet arkadaşıyım diyor. Cenabı Hak diyor ki; zikreden kulumun ben yanındayım diyor onun la beraberim onun sohbet arkadaşıyım diyor. Bakın Şibli kâşiflerden ‘’Ali İmran Suresi 191’’ de Cenabı Hak ne diyor? Ayakta, oturarak, yatarak Allah’ı hep zikrederler. Görüyorsunuz zikir her ortamda oluyor ayakta oluyor, oturarak oluyor, yan yatarak ta oluyor zikre engel yok. Yalnız tabi zikir çeşitleri farzlarla başlar gerçek ilimle gerçek imanla da ne yaparsın? Farzlara, vaciplere,  sünnetlere, müstehaplara devam edersin haran ve günahları terk edersin. Zikrin meskeni kalptir sübhandır Cenabı Hak. Sükûn, iskân ve hululden Allah münezzehtir, yani Cenabı Hak bir yerde iskân etmez zamandan mekândan münezzehtir hululden münezzehtir ittihattan, imtizaçtan münezzehtir. Onun için Allah sübhandır. Kulda olanlar mahlûkata da mahlûkatta olanlar Allah’ta olmaz çünkü Allah mahlûkata benzemez hiç benzeri yoktur Allah birdir. Seyyid Bin Abdullah (Kuddise Sırruh) Rab Teâlâ her an her gün ey kulum adil ve insaflı olmuyorsun bak! Cenabı hak kuluna ne diyor; ey kulum neden adil ve insaflı olmuyorsun? Ben zikrediyorum sen unutuyorsun seni davet ediyorum sen başkasına gidiyorsun. Dikkat et! Belaları def ediyorum sen günahlara devam ediyorsun. Huzuruma gelince ne diyeceksin? Bak Cenabı Hak kulunu nasıl uyarıyor, bu haberi evliyanın büyüklerinden Seyit Bin Abdullah söylüyor. Tekrar ediyorum unutma bu dersleri öyle oku, öyle oku ki hiçbir kelimesini kaçırma A’dan, Z’ye bu okulun birlikte hem talebesi hem hocası hem okuyan hem okutan olalım mezara kadar. Seyit Bin Abdullah (Kuddise Sırruh) Rab Teâlâ kuluna diyor ki; ey kulum her an kuluna diyor her gün diyor Cenabı Hak her an her gün kuluna böyle sesleniyor ey kulum neden adil ve insaflı olmuyorsun? Ben zikrediyorum sen unutuyorsun seni davet ediyorum sen başkasına gidiyorsun. Ben seni af ediyorum sen günahlara bana isyan etmeye devam ediyorsun.

Dakika 35:04

Huzuruma gelince ne diyeceksin? Değerli kardeşlerim bu dersler ihmal edilecek dersler değil aklınızı başınıza alın. Süleyman Darani (Kuddise Sırruh)’da bak ne diyor; Cennet ovasına melekler ağaç dikerler zikre ara verince onlarda ara verirler. Yani sen zikrettikçe senin için melekler cennete ağaç dikiyorlar. Zikre devam et bak senin buradaki amellerin doğru cennete yansıyor iletişim var dünyanın bir ucundan bir ucuna nasıl iletişim varsa senin burada ki amellerin zikirlerin cennete yansıyor. Burada zikrettiğin müddetçe cennete ağaçlar dikiyor melekler bunu da kâşiflerimizden Süleyman Darani söylüyor. Onun benzerini İbrahim (AS.) da Peygamberimize miraçta söylemişti zaten. Evet, kıymetliler Hasanı Basri (Kuddise Sırruh) oda evliya okulunun büyük hocalarından, mürşitlerdendir. Diyor ki; Halvet manevi zevk Kuran-ı Kerim namaz zikirdedir zevk yoksa kalpte o kapı kapalıdır diyor. Halvet neymiş? Hasanı Basriye göre; Kuran-ı Kerimle meşgul olmak, namazla meşgul olmak, zikirle meşgul olmak, bunlardan doya, doya zevk almak zevk yoksa diyor kalpte o kapı kapalıdır. Vay geldim bu haline kapısı kapalı olanların bu büyük bir suçtur suçun günahın karşılığında kalpler kapanır o kapılar kapanır. Gel Allah’ın rahmet kapısına mağfiret kapısına gel yalvar da o kapıların açılması için çalış. Cenabı Hak yine bir hadisi kutsiden yansıyan bize haberde zikrimi nimet bilsinler diyor buyuruyor. Zikrimi nimet bilsinler fazlı ihsanımla ferahlasınlar. Bu haberi de Hz. Davut’a geliyor oradan da bize yansıyor ehli kâşif tarafından zikir kalbe yerleşince kalbe yaklaşan şeytan çarpılır. Görüyor musun? Şeytan seni değil sen şeytanı çarpacaksın kalp gerçekten zikir kalbe yerleşince kalp bütün varlığıyla tüm kalbin ve ruhun ve sızlarınla maddi ve manevi yapınla Allah diyorsan kalp buna devam ediyorsa zikir kalbe yerleşmişse Allah’ı kalp hatırda tutuyor. Hep ona yönelmiş unutmuyor ona kulluk ediyor şeytanlar çarpılıyor, kalbe yaklaşan şeytan çarpılıyor. Öbür şeytanlar buna ne oldu derler ona insan dokundu derler bu haberi verende Kuşeyri’dir risalesinde buna yer vermiştir (Kuddise Sırruh) Kuşeyri biliyorsunuz büyük zatı muhteremdir. Fikri teemmüli zikri oruçtur onu zikri oruç onu zikretmezsem iftar etmiş olurum.

Dakika 40: 02

Dikkat et! Fikri teemmüli zikri oruçtur onu diyor zikret onu zikretmezsem iftar etmiş olurum. Bunu kim söylüyor? Bir Abit zat söylüyor. Zikir kişinin etine, kanına, kemiğine nüfuz eder dikkat et buraya zikir kişinin etine kanına kemiğine nüfuz eder. Şimdi dersimiz fütüvvet ona geldik, fütüvvet nedir? Fütüvvet İslam da kahramanlıktır bunlar başkaları şövalye diyorlar hümanizma diyorlar. Kuran-ı Kerim de feta yiğit gençler kahraman gençler cömert şefkatli yiğit olan kahraman Müslüman gençlere de feta denmektedir ki fütüvvet kahramanlıktır. ‘’Kehf Suresi 13. Ayette’’ imanlı yiğitler ne yaptılar – ayaklandılar ve o çağın tağutuna başkaldırdılar. İşte Ashabı Kehf mağarada Allah’ın himayesinde olan yiğitlerdir Allah’ta onları korumasına aldı. Başkasını kendine tercih etmek fütüvvettir bunun bir ismi de altınızımdır mürüvvet fütüvvet bunları hepsi bir fedakârlık kahramanlığa dayanır. Buhari şerif, Müslimi şerif oradan gelen rivayette Peygamberimiz yardım edene yardım edilir ihtiyaç giderenlerde böyledir. Ruzi cezada herkes nefsim, nefsim derken efendimiz Hz. Muhammed (a.s.v) ümmetim, ümmetim der işte kahramanlar kahramanı en büyük rahmet Peygamberi en büyük şefaati uzmanın Peygamberi bakın nefsim demiyor ümmetim, ümmetim diyor. Bu haberi Sahihi Müslim ve Buhari şerif rivayet ederken Ebu Ali Dekkak ta bunu bize ayrıca naklediyor (Kuddise Sırruh). Cüneydi bağdadi (Kuddise Sırruh) fütüvvet Irakta diyor anlatıldı, Şam’da yaşandı sıdk doğruluk Horasandadır diyor. Tabi kendi çağı için söylüyor bunu. Bugün ise bu özellikleri taşıyan kimseler nerdeyse onlar tabi ki fütüvvet ehlidir. Dostların kusurlarını hoş görmek kendi nefsine hasım olanın hasmı yoktur. Buda önemli bir derstir çünkü kendi nefsine hasımdır hem de put kıtandır İbrahim (AS.) işte böyle bir put kıran kahramandır. Nemruta karşı koyandır. ‘’Enbiya Suresi 58, 60’’ O putları parçalamıştı İbrahim (AS.) o zaman genç bir feta idi yani İbrahim (AS.) bir genç delikanlıydı fütüvvet ehliydi ki putları kırdı geçirdi. Koskoca Nemrut devleti karşısında. Güzel ahlak buda bir yine büyümüzün ortaya koyduğu keşiftir ki fütüvvet güzel ahlaktır diyor.

Dakika 45:10

İnsaf eden insaf beklemeyen bunu da söyleyen Muhasibidir (Kuddise Sırruh). Fütüvvet ehli, insaf eder insaflıdır ama kimseden insaf beklemez buda yiğitliğin üzerine yiğitliktir. Ahmet Bin Hanbel (rahmetullahi Aleyh) oğluna heva ve hevesi terk et diyor. Hakkı tebliğ ederek sıdk, zındık farkını gözetme buda fütüvvettir diyor hakkı herkese tebliğ et sıdıklara da zındıklara da hakkı diyor sen tebliğ et Sıddık zındık farkı gözetme diyor. Ecut bil mevcut civan mert iyilik, cömertlik şekavet Ecut bil mevcut yani cömertlik imkânlar dâhilinde imkânı kullanmak işte bu fütüvvettir diyor. ‘’Cüneydi Bağdadi’’ Rabbin tevfiki ihsanı ile olur yani Cenabı Hakkın kulun işini rast getirmesi bu tevfiki ihsanı Rabbaniyedir. Sehl Bin Abdullah (Kuddise Sırruh) sünnete tabi olmaktır diyor buda hepsini içine topluyor ne kadar güzel sünnete tabi olmaktır sünnete uymaktır diyor bu zatı muhteremde. Şeyh Şirazi de bak ne diyor? Ziyafette gaflet basmıştı şüpheli aradırlar patlıcanlar bilinmeden hırsızdan satın alınmış hırsızı tarla sahibine götürüp helallik istediler. Bin patlıcanı bakın bin patlıcanı aynı zamanda tarlayı öküzleri eşeğini hırsıza adam bağışladı umulur ki hısızlıktan vazgeçer dedi. İşte fütüvvet, kahramanlık, yiğitlik örneğidir, cömertlik örneğidir, insaf örneğidir insaflı ama insaf beklemiyor bakın ve o hırsızda inşallah hırsızlıktan vaaz geçmiş adam olmuştur çünkü bunu örnekleri var. Şakik-i Belhi oda diyor ki (Kuddüse Sırruh) verilirse şükrederiz verilmezse sabrederiz deyince Caferi Sadık Hazretleri onu köpeklerde yapar diyor. Verilirse vereceksin kendine tercih edeceksin verilmezse şükredeceksin diyor. Bakın Caferi Sadığında fütüvvet tarifi daha da ileri merhalede görülmektedir (Kuddise Sırruh Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain). Ebu Hafs da bakın fütüvveti şöyle tarif ediyor; cemaatle hastayı ziyaret eden hastaya iyi olmak ister misin? Evet diyor hasta Ebu Hafs cemaate hastalığı yüklenin dedi onlarda Allah’ım biz hasta olalım o kurtulsun dediler hasta kaktı cemaat yatağa düştü, işte buda bir fütüvvet örneğidir hem de bir kerametin de tezahürüdür. Şimdi dersimiz melâmet nedir ona geldik evliya okulunun derslerini onun keşif notlarını irşat notlarını hayat veren nurun dersleri olarak size takdime devam ediyoruz.

Dakika 51;12

(Visited 90 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}