hadisvetasavvuf 59-01

59- Hadis ve Tasavvuf Ders 59 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 59

 

Dua nedir? Kıymetli dostlarımız; ‘’Araf Suresi 55’’ de gizlice yana yakıla dua ediniz.                (ادْعُواْ رَبَّكُمْ ) buyurdu yüce Rabbimiz. ‘’Mumin Suresi 60 Ayette’’ de dua ediniz kabul edeyim (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) buyurdular. Tirmizi, Acluni dua ibadetin iliğidir ‘’edduahu muhhil ibadeti’’ Peygamberimizden böyle nakledildi. ‘’Tövbe suresi 67’2 de ellerini kapalı tutuyorlar yani elini aç boynunu ey yana yaka Allahtan iste. Dua lisanı kal ve lisanî haliyle ihtiyaçlarını bari gâhî izzete arz etmektir. Bari gâhî izzete arz etmektir nedir? Bari gâhî izzet padişahın livan hanesi meclisi izin ve ruhsat yeri yani lisanî hal ve lisanî kal ile ihtiyaçları bari gâhî izzete arz etmektir. Münacat murakabe dinleme bunlarla Cenabı Hak diyor kapıya gelin dilenciler gibi ihtiyacınızı bana arz ediniz. Bunu kim diyor? Sehil Bin Abdullah (Kuddise Sırruh) evliya okulunun büyük mürşitlerden biri büyük üstatlardan büyük hocalardan büyük âlimlerden biri kâşiflerden. Kıymetli dostlarımız; yalnız dua ederken bakın Sehil bin Abdullah neye dikkat çekti; münacat, yalvar, murakabe yüce Allah’ın seni gördüğünü ve dinlediğini o şuurla bakın dua et ve dinle. Ağzından çıkanı bir defa kendin dinle manayı Allah’ı arz ettiğin duanın manasını kalbine arz et nefsine götür nefsini kuşat onu kendin dinleyerek yap. Bunlarla kapıma gelin dilenciler gibi ihtiyacınızı bana arz ediniz. Cenabı Hakkın kapısından başka sakın kimsenin kapısına gidip dilenme bütün arzu ve isteklerini ondan iste. Lisani kal ve lisani hal ile tüm ihtiyaçlarını bari gâhi izzete arz etmektir izzete arz etmektir dua budur. Bunu dua nedir? Deyince bunu da öğren ve duanın içeriğini de öğren dua etmeyi de öğren bu okulda beraber okuyalım okutalım. ‘’Neml Suresi 62’’ sıkıntısını gideren kimdir? Her sıkıntıyı giderecek sadece Allah’tır ona göre yalvar. Tirmizi, Darimi zikrimle meşgul olana daha üstününü veririm. Cenabı Hakka kulluk ediyor zikrediyor ama istemeye gecikmiş istemeye fırsat bulamamış bunlara daha üstününü veririm diyor Cenabı Hak yeter ki sen kulluk et kulluk duadır cihat duadır.

Dakika 5: 00

Yerli yerince farzları yerine getir kaliteyi arttır farzları vacip tamamlar vacipleri sünnetler ve müstehaplar tamamlar. Dikkat et! Farzları tamamlaya biliyor musun? Kalite yerinde mi? ihlâs tamam mı? Enes Bin Malik (r.a) hırsıza yakalananın duasını şöyle anlatıyor; bir tüccar hırsıza yakalanmış yakalanınca Allah’a yalvarıyor ya vedud, ya vedud ne demek? Muhabbeti çok olan Salih kullarına rıza ve merhameti çok olan sevgili Rabbim, sevgili Rabbim ey yüce arşın Rabbisi diyor. Ey yüce aşın Rabbisi ey arşın sahibi ey yoktan yaratan ve öldükten sonra tekrar var eden ey dilediğinin yapan dilediğini yapan arşın 4 tarafını dolduran gözümün nuru hürmetine sana dua niyaz ediyorum. Bütün mahlûkata hâkim olan kudretin hürmetine her şey ihata eden rahmetin hürmetine sana yalvararak istiyorum. 3 kere ey çaresiz kalanların imdadına yetişen, Ey çaresiz kalanların imdadına yetişen, Ey çaresiz kalanların imdadına yetişen diye dua ediyor dua biter bitmez kır atlı beyaz elbiseli nurdan bir süngüsü bulunan bir süvari geldi dikildi. Bir hamlede hırsızı eşkıyayı vurdu neticede onu ortadan kaldırdı. Süvari dedi ki; ben 3. Semadan gelen bir meleğim senin 1. duada sema kapılarından kılıç şakırtısı işittik 2. duanda sema kapıları açıldı ateş kıvılcımları ortaya çıktı 3. duanda Cebrail (a.s) bize geldi görev bana verildi ve geldim her kimsenin gibi dua ederse Allah yardım eder sıkıntıdan kurtarır dedi. Bu kurtulan tüccar Medine’ye geldi olayı efendimize Hz. Muhammed’e anlattı efendimiz (a.s.v) oda bunlarla yapılan dua kabul edilir buyurdu. Gafilin duası kabul olmaz. Helal kazanmak helal yemek kalbin Mevla ile olmasıyla olur Cafer’i Sadık sadığa dualar kabul olmuyor diyenlere siz hakkıyla tanımadığınıza dua ediyorsunuz hakkıyla tanısaydınız huzuru kalp ile ve hulus ile dua ederdiniz. Gerçek dostluk temiz kalp ve hulus ile yapılan duadadır o zaman kabul olurdu dedi Cafer Sadık (Kuddise Sırruh)( Radıyallahu anhüm ve Erdahüm Ecmain ). Kıymetli dostum; işte bu duayı sende öğren bu bir duanın özetidir hem de keşif notudur irşat notu olarak verilmektedir ve bu duayı Enes Bin Malik rivayet etmektedir (Radıyallahu anhüm ve Erdahüm Ecmain). Ne diyor? Duasında tüccar ya vedut, ya vedut.

Dakika 10: 00

Ey yüce aşın Rabbisi ey yoktan yaratan ve öldükten sonra tekrar var eden ey dilediğini yapan aşın 4 tarafını dolduran kuşatan dua niyaz ediyorum. Bütün mahlûkata hâkim olan kudretin hürmetine her şeyi ihata eden rahmetin hürmetine sana yalvararak istiyorum ey çaresiz kalanların imdadına yetişen diye dua etti ve duası kabul oldu. İşte anlatıldığı gibi hırsızdan eşkıyadan tüccar kurtuldu Allah kurtardı. Kıymetli dostlarımız; Ebu Ali Dekkak bak ne diyor? (Kuddise Sırruh) vali ağır bir hastalığa yakalanıyor doktorlar çare bulamıyorlar Sehl Bin Abdullah sana dua etse iyi olursun diyorlar Sehl’i çağırıyorlar dua et diyorlar oda ne diyor? Valiye ceza evleri diyor suçsuzlarla dolu dua nasıl kabul olur diyor. Mahkûmları salıyorlar oda dua ediyor vali düzeliyor vali çok miktarda mal vermek istiyor almıyor al da fakirlere ver diyince o taşlara baktı taşlar cevahir oldu bu ihsanın sahibi beni de fakirleri de Yakup Bin Veys’e muhtaç eder mi hiç dedi. İşte Veys’ten şöyle bir yalvarış var ya garip ya mucip ya semiaddua ya latifenmiyaşa gözümü bana iade eyle dedi gözleri açıldı. ‘’Zümer Suresi 36. Ayeti kerimede’’ (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ) buyuruyor. Allah kuluna kâfi değil midir? Ahmet Bin Hanbelî cennette görenler veliler ona sormuşlar o da bakın ne diyor? Ey her şeyin Rabbi olan ve kudretiyle her şeyin üstünde bulunan her şeyi affet ve bir şeyi sorma dedim gir cennete dediler. Ahmet Bin Hanbel’in durumu. Gencin biri Kâbe’nin perdesine sarılmış bakın nasıl dua ediyor? Seni şerikin vezirin yok ey yüce Rabbim lütfunla itaat ettim sana hamd olsun cehaletinden sana asi oldum sen her şeye sahipsin ben ise bir şeye sahip değilim affımdan başka çarem yoktur dedi. Gaipten bir ses geldi bu genç cehennemden azap edilmiştir diye ses geliyordu. Halk söz ile zahit fiille arif hal ile dua eder halk söz ile zahit fiil ile arif hal ile dua eder dua günahların merdivenidir af derecesine ulaşmak için kadere rıza lazım tövbe et öyle dua et. Salâvatı Şerife’yi de tespihi de unutma. Dersimiz fakr nedir fakr ile dersimiz devam edecektir inşaAllah.

Dakika 15: 02

(Visited 102 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}