hadisvetasavvuf 7-01

7- Hadis ve Tasavvuf Ders 7 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF 7

 

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Kıymetli izleyenlerimiz; sefer konusuna devam ediyoruz, bu sefer konusu ile ilgili dersimiz devam ediyor. Rivayetin meşhur olan ve olmayanını, kelimelerin sözlük ve ıstılah manalarını ayırmadan isteğe göre müçtehitliğe yeltenenin bir hükmü yoktur. İlim bir soru ile bir cevaptan meydana gelir derler, insanlara ‘’kelliminnase ala kaderi ukulihim’’ Yani insanlara akıllarına göre konuş anlayacakları şekilde konuş bu hikmettir deniyor. Şeyhülislam Hasan Efendi, Hasan Efendi’nin fetvası da Sultan Aziz zamanı trenin ilk yapımı trenin normal süratini bunlara kıyas kıyas-ı Mahal Fark olur ki yani aralarında ilişki olmayan 2 şey, tren yolu kendine özgü bir yoldur, deve yolu değildir. Treni deveye nasıl kıyas edebilirsin. Trende o zaman yaygın ulaşım aracı değildi, bakın bir ulaşım aracının yaygın hale gelip töreye örfe yerleşmesi gerekiyor. Kara, deniz, hava, dağda sürat farklıdır bunların hepsinde sürat farklıdır. Alışılmış yani normal olan hepsinde ortak olarak bütünlük genel üzere etkilidir. Haram ile helal çelişince haram göz önüne alınır önce haramdan kurtulmanın yolu aranır. İbni Abidin de keramet ile yani 3 günlük yere gitse keramet yoluyla kısa bir anda seferi olur deniyor. Süratten maksat normale göre sürattir, keramet olağanüstüdür dikkat et süratten maksat normale göre sürattir keramet olağanüstüdür, çok özeldir şer’i hükümlerde kişide değil cinste gözetilir. eksprese sürat vagonları marşandizlere göre değil alışılmış orta sürate göredir, normali alışılmışın dışında bir şeye kıyas yanlış olur. Bakın normal olanı alışılmışın dışında bir şeye kıyas yanlış olur. Bunlar İbni Abidine de uygundur. Özrü olmazsa da mazur sayarlar güzeli, âşık amma özrü varken yine mağdur edilir. Şimdi burada da bir sitem yapılıyor, merhum Elmalı birilerine burada sitem yapıyor tekrar ediyorum özrü olmazsa da mazur sayarlar güzeli, âşık amma özrü varken yine mağdur edilir. Bakara suresinde 185. Ayette

 

استعيذ بالله

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Dakika 5:10

 

Her kolaylığı şartlarına göre tatbik etmek vaciptir. Yüce Allah size kolaylık diler size zorluk dilemez ama her kolaylığı şartına göre tatbik etmek vaciptir. Buraya dikkat et kolaylıkları şartına göre tatbik edeceksin, yolcu sayılmayan bir kimse hasta mazeretli bile olsa dikkat et buraya yolcu sayılmayan bir kimse hasta mazeretli bile olsa dört rekâtlı bir farzı iki rekât kıl diyebilir misin? Bakara Suresi 229 haddi tecavüz zulümdür, seferi olmayana sen seferi dersen haddi aşan bir zulüm işlemiş olmuyor musun? Seferi olmayana mukim olana ikamet edene seferisin denir mi? yolcu için bile bu ruhsattır caizdir, o da tam bir seferi olana. Mesela yolcunun orucu bozması vacip değil orucu tutması daha iyidir hayırlıdır. Şafiiler’de namazı kısaltmak da oruç gibidir. Bizde ise o mecazi ruhsattır ki azimet demektir, vacip olan seferi ise kısa kılmasıdır. Yani bir adam seferi ise Hanefiler de mutlaka namazını kısa kılar. Çünkü seferi olana namaz 4 rekât değil iki rekât farzdır. vacip olan seferi ise kısa kılmasıdır bu Hanefilerde, 4 kılsa namazı fasit olmaz. Bak buna rağmen 4 kılsa namazı fasit olmaz ama kerahat vardır. Sen evinde mukim iken yani seferi değilsin 4 rekâtlı farzı 2 kılsan namaz olmaz oruçta orucu da açamaz, 1 gün 2 gün yürüyen kimseye verilmeyen kolaylığı dikkat et şimdi adam iki gün taban atmış yorulmuş bir iki gün yürüyene sen kolaylığı vermiyorsun ama 90 kilometre taksiyle diğerleriyle 1-2 saat gidene sen kolaylık veriyorsun bu haksızlık değil mi? Hasan Hayrullah’ın fetvası yanlış bir kıyastır, evlere kapılarından girin bacadan veya başka yerden değil bunlar bir tahkiki menattır. Hasta naslar da ifade edilen illetin yeri bulunarak tatbik edilmesidir buraya dikkat et, bunlar bir tahkiki menattır, nasta ayette hadiste nas ne demek? Ayette hadiste ifade edilen illetin yeri bulunarak tatbik edilmesidir, işte tahkiki menat budur şu anda yaptığımız da tahkiki menattır öbür menatlardan değildir.

 

Dakika 10:10

 

Bakara Suresi 184 185 Orada nas ortada, şimdi oradaki nasta seyahat yolculuğun bizzat kendisidir ve 185. ayette de oradaki nas kolaylıktır. Yolculuğun şer’i manası ise 3 günlük mesafe kat etmektir. Dikkat et 3 günlük mesafe kat etmektir bu da katiyen 18 saatten az olmayacaktır, ancak bir zorluk sıkıntı niteliği ile ruhsata sebeptir. Dikkat et ancak bir zorluk sıkıntı niteliği ile ruhsata sebeptir. Her hastalık her yolculuk değil dikkat et buraya her hastalık her yolculuk değil zorluk ve sıkıntı birlikte olduğu hastalık ve yolculuk söz konusudur dikkat et zorluk ve sıkıntı birlikte olduğu hastalık ve yolculuk söz konusudur. Gizli sıkıntıya yer verilmiştir, gizli sıkıntıya yer verilmiştir bu da yolculuğun kendisidir nas gereğidir. Hastaya da oruç dokunur mu dokunmaz mı inceleme gereği vardır. Hastaya orucunu aç dense bile, namazı kısalt 72 saat mesh et denmez diyemezsin. Mesela Ramazan’ı Şerif’te adam hasta, hastaya orucunu aç dense bile adam hasta olduğu için Ramazan’ı Şerif’te seferide değil namazı kısalt diyebilir misin? 72 saat sen meshine mesh et diyebilir misin? Denmez. Çünkü adam seferi değil seferi olana 3 gün 3 gece mukim olana sadece 1 gün 1 gece. Çünkü seferi değildir, bu hastalık ruhsatıdır. Dikkat et seferi ruhsatı değildir, konuları birbirine karıştırmama gereklidir. Çok iyi anlamalıdır yüce Rabbimizin dinini. Bedai’nin ‘’vezalike malumun ennasi feyurceu ileyhi indel içtibahi’’ O insanlarca bilinir karşılık anında ona dönülür başvurulur sözünü şahit tutuyorum, geçerli olan örf ve adettir diyorum. Bu sözü bir daha tekrarlayalım o insanlarca bilinir karışıklık anında ona dönülür yani başvurulur sözünü şahit tutuyorum, geçerli olan örf ve adettir diyorum. Aynı yere birkaç yol var hava, kara, deniz, vesaire hangisi ile giderse ona uyar. Onun hükmü ile amel eder o yolda orta ve akla uygun gidiş, gidiş tarzı hesaplanır, o yolda orta ve akla uygun gidiş tarzı hesaplanır havayolu da böyledir örfe yerleşmiştir.

 

Dakika 15:10

 

İmamı Şafii seferi İslam’a uygun bir maksatla gitmiş olmalıdır, yani günaha girenin yolculuğunu da seferi saymaz. Kast ve niyet şarttır bu üç günlük yoladır, bak niyet geçerli olması için kesin kararlı niyetli olmak şarttır. Ama bu üç günlük yoladır çıkışı ile yolcu sayılır, evinden çıktığı andan itibaren yolcu sayılır 3 günlük yola gidiyorsa, gittiği yerde 15 gün kalmasa bile yolundan dolayı yolcu sayılır, bir iki gün diye niyet etse dünyayı dolaşsa seferi olmaz. Çünkü 3 günlük yol olacak bu da 18 saatten az olmayacak niyet sahih değildir, niyet 3 günlük olmadığı için niyetin sahih olması 3 günlük yola niyet edilirse o niyet sahihtir. O da seferi sayılır her yolun yolculuk süresinin kendine göre hesaplanması konusunda da İmamı Şafi’nin bile değişik görüşü yoktur. Geçerli geleneklere göre otomobillerin yolu da yalnız kendilerine ait bir yol ise birbirinden ayrılmaz, sıkıntısı olmayan yolcuları keramet ile giden dikkat et sıkıntısı olmayan yolcuları keramet ile giden gibi, hiç yolcu saymamak da bir ihtimaldir, bu ihtimal yok değildir ve vardır. Dikkat et buraya! ‘’Yasin’i Şerif 17. Ayetinde’’ (وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾). Ancak bize tebliğ düşer. İşte kıymetli dostlarımız; seferi konu da Elmalı’nın ta o zaman diyanete karşı o zaman Akseki diyanetteydi. Akseki’ye o zaman diyanetin sorumlularına o zaman bu yazıyı yazdı ve ilmi 1 tartışmayı ortaya koydu, burada Elmalı %100 haklıdır. Seferi olmak için 3 günlük yola gideceksin bir, 18 saatten aşağı olmayacak hangi vasıtayla gidersen git. Bugünkü alışılmışın dışında fazla o hızı olanlar, onların tümü kural dışıdır. Havada karada ki vasıtaların orta hızı hesap edilir bu da 18 saatten aşağı olamaz, izahat yapılmıştır burada. Cenabı Hak yüce İslam’ı çok iyi anlayan iyi anlatan kullarından eylesin. İşte burada ortaya konan tahkiki menattır yani var olan kuralları nasları iyi anlamak ve iyi uygulamaktır. Yoksa ortaya yeni bir içtihat falan konmuş da değildir ve var olanı anlamayanlara karşı bir ders verilmiştir ve tahkiki menat ortaya konmuştur ve de çok da güzel olmuştur. Allah bütün âlimlerimize çok rahmet eylesin, merhum Elmalıya da Allah çok rahmet eylesin.

 

Dakika 20:03

 

Mağfiret eylesin, Bütün İslam âlimlerine Allah merhametiyle rahmetiyle mağfireti ile muamele eylesin. Çünkü çok güzel çalışmışlar bize yüce İslam’ı çok güzel getirmişler. Biz de hazır sofrada oturuyoruz ama yemeyi bilmeyenler var hazır sofrada yemek yemeyi bilmeyenler var, ağzına burnuna bulaştıranlar var, üstüne başına saçanlar var ve ortalığı perişan edenler var, bunlara karşı da yine biz tebliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Kıymetli dostlarımız; size bu notları verdikten sonra yine bazı notlar, keşif notları vermeye devam ediyoruz. Şimdi bunlardan biri mezhepsizlik, mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür. Çağın âlimlerinden Muhammed Zahid El Kevser’i böyle diyor. Makalat adlı kitabında görürsünüz baktığınız zaman. Yine sevgili Peygamber Efendimizden İbni Ebi Şeybe’nin rivayetinde musannef işçinin ücretini alnının teri kurumadan ödeyin diyor Sevgili Peygamberimiz. Önemine binaen bu notları veriyorum ki yüce İslam emeğin karşılığını hemen veren emekçiyi dünyadaki emperyalistlerden kızıl zihniyetten çok önce 14 Asır önce ve 14 asırdan beri emeğin hakkını en iyi veren gerçek adaleti ortaya koyan yüce İslam’dır. Emek ve sermaye arasındaki dengeyi Kur’an’da yüce İslam’dır. Kıymetli dostlarımız; Cami, Buhari, Kastalani’nin El-mevâhib’ül Ledüniyye, Zadül Mead gibiler hayatın bütün anlarını dinin bütün veçhelerini ihtiva eden hadisi şeriflerin belli konu başlıkları altında bir araya getirildiği eserlere işte Cami denmektedir. Yine bu notu verdikten sonra şu notu da verelim size. Botanik yeryüzünün incelenmesi rüzgârın insanlar rüzgârın da aşılama yaptığını dikkat et, rüzgârın da aşılama yaptığını insanlar kesin olarak Kuran-ı Kerim’den öğrendiler. Çünkü Kuran-ı Kerim bu gerçekleri 14 asır önce ortaya koydu insanlar onu anlamakta çok geç kaldılar ama İslam bunu 14 asır önce ortaya koydu. Dünya Kur’an’ın en az 14 Asır gerisindedir dünya insanlığı bilim Kuran-ı Kerim’in en az 14 Asır gerisindedir. Kuranı Kerim Allah’ın kitabı olduğu için tabiatüstü bilimler üstü bilimdir, ilimler üstü ilimdir, yine botanik buna dikkat et bu gerçek bilgi sadece not olarak bir tanesini veriyorum. Pek çokları dersimizin içinde zaten hayat veren nurun derslerinden keşif notlarında irşat notlarında bunların çoğu geçti. Kuran-ı Kerim’in tümünü size özetledik.

 

Dakika 25:03

 

Bunun bir de ayrı ayrı noktalardan eğer keşiflerini yapmaya kalksaydık belki çok zaman o isteyecekti onun için özetledik. Daktiloskopi bakın bunlardan bir örnek de budur. Daktiloskopi parmak izlerini inceleyen bilim dalı. Bu açıkça Kuran-ı Kerim’de 14 asır önce bu daktiloskopi ile ilgili gerçek bilgiyi ilmi Kuran-ı Kerim ortaya koymuştur, bilim bunu daha yeni keşfetmiştir. Tamamını keşfedildi mi? Hayır bir kısmını keşfedebildi. Onun için dünya ilerlemek istiyorsa Kuran-ı Kerim’in talebesi olsun bütün dünya. Kur’an’daki dersi veren Allah’u Teâlâ bunu uygulayan Hazreti Muhammed. Onun için Allah’tan ders almaya herkesin ihtiyacı var. Kuran-ı Kerim’den ders almak Allah’tan Peygamberden ders almaktır. İslam Allah’ın okuludur. Dersleri ortaya koyan Allah’u Teâlâ’dır, bu dersleri Allah’tan alıp ortaya koyan Hazreti Muhammed, insanlığı okutan da Hazreti Muhammed’dir. Çünkü Hz Muhammed’i Allah okuttu ona vahiy eyledi İslam’ı. Mezhepsizlik İslam şeriatını tehdit eden en tehlikeli bidattir dikkat edin mezhepsizlik İslam şeriatını tehdit eden en tehlikeli bidattir. Bunu da söyleyenlerden biri Şam Üniversitesi profesörlerinden Dr. Said Ramazan el-Buti’dir. Bu muhterem hocanın bu isimde özel bir de kitabı vardır. Şimdi Selef diye geçinenler şirkten kaçtığını söyleyenler büyük şirke doğru gidenler, imar ederken tahrip edenler ve aynı zamanda bidatten kaçıyorum derken daha büyük bidat’a düşenler mezhepsizlerdir. İçinde gerçek ilim sahipleri müçtehit derecesinde olanlar ve bütün Kuran-ı Kerim’in tümüne Ehlisünnete saygısı olanlar hariç ama müçtehit derecesinde, büyük müçtehitler yetişmiş mesela İmam-ı Gazali gibi. Niye ayrı mezhep kurmamış? Çünkü 4 mezhebin dışına çıkmaya seni zorlayan bir şey yok ki dört mezhep zaten yüce İslam’ı en iyi şekilde anlamış okumuş okutmuş dünyaya, dünya bu 4 okulda okuyor dünyanın tümü Müslümanlar. Dünya Müslümanlarının 3te 2si Hanefi Okulu’nda okuyor. Hanefi ekolü yüce İslam’ı en iyi şekilde okuyan okutan bir ekolün adıdır, diğerleri de böyle. Mezhepsizlik sen başka Kur’an mı ortaya koyacaksın mezhepsiz olman için senin başka Kuran-ı Kerim olması lazım. Kuran’ı Kerim’i senden çok iyi biliyor Hanefi ekolünde ki müçtehitler. Maliki ekolünde ki müçtehitler Hanbeli ekolündeki müçtehitler senden çok iyi biliyorlar, hem de Kur’an’ı ve İslam’ın tümünü kendi yanlışlarını doğru diye millete dayatmaya da kimsenin hakkı yok, mezhepsizlerin işte ortaya attıkları fikirleri görüyoruz Ehlisünnete uymuyor kaynaklara uymuyor, Kuran-ı Kerime uyumuyor, sahih sünnetlere uymuyor. Onun için bunlar ehli bidat ve dalalet sınıfındadırlar.

 

Dakika 30:03

 

Doğrular var ama yanlışlar da var. Kıymetli dostlarım; mezhep şimdi tarihsellik mezhebi diye bir mezhep ortaya koymuşlar, bakın tarihsellik mezhebi diye. Tarihselciler Pakistanlı Fazlurrahman’dır bunun ortaya adamlardan biri ve şu anda bu başı çekiyor görünüyor bu konuda. Bu tarihsellik mezhebini kuran Pakistanlı Fazlurrahman’dır, bunun kurucusu budur. Bunu Pakistan uleması kovmuştur bu adam kovulmuştur, Ehlisünnete muhalefet etmiş bunlar Kuranın muhkem ayetlerini bile tarihsel kabul edip hükmü tarihte kalmıştır derler. İslami ortadan kaldırmaya çalışıyorlar, dikkat edin tarihselcilerin korkunç bilerek bilmeyerek bir ihaneti vardır İslam’a. Çünkü muhkem olan ayetlerin hadisleri bile bunlar tarihte kaldı derler hükmü bugün geçersiz derler. Yani Kur’an’ı, sünneti, İslam’ı bugün dünyada hükümsüz göstermeye kalkışan bir zındık sınıfıdır bu ki yüce İslam’ı ortadan kaldırmak isteyen bir gizli ihanet çetesine hizmet ediyor bunlar. Çünkü Kur’an’ın, İslam’ın ortadan kaldırılacak hiçbir hükmü yoktur. Nasihinin mensuhunu Allah kendi yapmıştır. Bunun için birilerinin çıkıp da son Peygamberi son Muhammed’i Şeriatı son ilahi kitabı o geçmişte kaldı bugün geçerli değil demek kendileri dün imanlı ise de bugün imansızlıklarını ifade etmiş olurlar ki yazık olur İslam onları da kurtarmaya gelmiştir. Bu yanlıştan onları da Ehlisünnet inancı doğru İslam anlayışı onları da kurtarır, kurtulmak isterlerse. Kıymetli dostlarım; Mehmet Şevki Eygi’nin değindiği 11 Şubat 209 tarihli yazısında bakın usulden Ehlisünnet yolundan saptırmak bu da fitnelerden bahsediyor, İslam’a karşı bir fitne hareketi görülmektedir. Bunlardan birisi usulünden Ehlisünnet yolundan saptırmak, ikincisi reformcuların yenilikçilerin yaptıkları ki bu reformcular yenilikçilerin işte tarihselcilerle bunların gizli işbirliği veya açıktan işbirliğini şöyle dikkat edip bakmak lazım. Yüce İslam kendisi reformu kendi yapar, İslam üzerinde reform yapılmaz. Çünkü yüce İslam çağları kuşatan bir yüceliktedir. Reformu sen beynindeki yanlışları değiştir, Yüce Kur’an’ı iyi anla, ehlisünnet iyi anla o zaman size reform yapılacaksa beynindeki karanlığı yüce İslam’ın aydınlığı ile ortadan kaldırabilirsin, işte reformu böyle yapacaksın. Yanlış yorumlanması fıkıh, şeriat düşmanlığı yapılması Kuran-ı Kerimi sünneti İslam’ı yanlış yorumlayarak fıkıh’ı ve şeriatı yine yanlış göstererek bir fıkıh şeriat düşmanlığı ortada görülmektedir. İslam’ın ortakları varmış başka hak din varmış gibi göstermeleri bunlar birer, birer fitnedir.

 

Dakika 35:07

 

İslam’ın emsali misli yok ki Allah bir İslam da tek din hak dindir. Yüce İslam’ın ortakları yoktur geçmişin geleceğin değerleri İslam’dadır, bütün Peygamberlerin imanı İslam imanıdır, bütün Peygamberlerin dini İslam’dır. Yüce İslam’ın bir defa kendisi hakkın dinidir başka da hak din varmış gibi milleti şüpheye düşürme fitnesi ortada görülmektedir. Ehlisünnete bir saldırı görünmektedir bu da ayrı bir fitnedir yine mezhebi Kur’aniyyun diye bir mezhep kurulmuş bu da ayrı bir fitnedir mezhebi Kur’aniyyun başka kaynak yoktur fitnesi var burada, sahih hadisleri dahi yok sayan bir fitne icma ümmeti yok sayan bir fitne, sahih hadislerin inkârı ve mezhepsizlik fitnesi, cemaati terk çıplaklığı teşvik fitnesi, hilafet birliğin parçalanma fitnesi. Yani yüce İslam’daki devlet anlayışını yok saymaya çalışanlar ve İslam Birliği’nin parçalanması için çalışanların fitnesi. Erbaplar, Ruhbanların, casusların fitneleri. Çünkü ortaya Allah’tan başka Rablar ortaya konmuş ve onlar birileri Rab edinilmiş aynı Ruhbanların, rahiplerin, papazların rab yerine rol oynadıkları veya onlar Rab adına hareket ettikleri gibi. İslam’ın içine de aynı şeyleri koyup birilerini Rab edinme edilmeye ve ortaya erbapların konulması Rablar haşa sümme haşa. Buna benzer fitneler kol gezmektedir. Fakat güneş balçıkla sıvanmaz. Yüce İslam’a kimsenin bir şey yapma şansı yok ancak kişi ne yapar kendine zarar verir, aldattıklarına sapıttıklarına zarar verir, kendi de onlarla beraber sapanalar, saptıranlar birlikte cehennemi boylarlar kendileri bilir. Biz söyleriz tebliğ ederiz. Çünkü yüce İslam herkesi kurtarmaya gelmiştir, doğruyu ortaya koymuştur hak batıldan ayrılmıştır. Hadisi şerifleri ayıklama işinde bakın dikkat edin hadis ayıklama adı altında Katolik gizli papazı da çalışmaktadır. Bunu kim istiyor? Birileri istiyor. Bu İslam’ın karına değil hadis ayıklama adı altında bir gizli faaliyet yürütülüyor buna şöyle bir bakın açık ve seçik olarak her şey ortada konuşulabilir ama gizli yapılan sinsi yapılanlar küfür istiyor diye yapanlar, hadis ayıklama adı altında şeytanlık yapanlar misyonerlik ajanlık casusluk yapılıyor. Mehmet Şevki Eygi bunlara da değinmiş. Kıymetli dostlarımız; milli gazetenin yazarlarından Mehmet Şevki Eygi ve araştırmacı yazarlardan Ebubekir Sifil gibi kardeşlerimiz gerçekten ortaya doğruları koymaya çalışmaktadırlar.

 

Dakika 40:03

 

Şimdi gelelim bir de İbni Teymiye meselesine; şimdi İbni Teymiye ’den de bazı notlar verelim. İbni Teymiye cehennem ebedi değil derken bakın Yemani, Samani, Kevser’i, Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz gibiler de bunu İbni Teymiye ye nispet etmişlerdir. Yani İbni Teymiye böyle diyor demişlerdir, sahih hadisi şerifleri ayıklamak istiyorlar. Dikkat edin! Sahihleri ortadan kaldırmaya çalışan bir zihniyet var. Çünkü bizim hadisi şeriflerimizde en iyi şekilde tekvin edilip korunarak gelmiştir. Şimdi ameli ve kavli hadisleri sünneti ortadan kaldırmaya çalışan bir zihniyet bir fitne hareketinin olduğunu görürsünüz. Dikkat et! Azılı farmason azılı farmasonu imam, âlim sananlar kim bunlar şimdi azılı farmasonu âlim sananlar bunlar da diyor Afganicidirler. Yine Şevki Mehmet Şevkinin yazısında bakıyoruz Afgani takiyye yaparak Müslüman kardeşlerini aldattığını İngiliz ajanı ile blunt ile Abdülhamid’i tahttan indirmeye çalıştığını aktivist menfi ve mazur olduğunu duyurmak. Bunu da Mehmet Şevki Eygi 22 Nisan 2009’da yazmış milli gazetede. Yine Takayyüdün Es Subki ev itibarda eseri El Albani’nin Refu’l Estar da İbni Teymiye ye reddiye yazmışlar. Onlar bunun çağdaşlarıdırlar. İbni Teymiye’nin görüşlerine reddiye yazmışlar. Çünkü onların onun çağdaşlarıdır. İbni Teymiye cehennem ebedi değildir diyor bu Ehlisünnete aykırı şanlı Kur’an’ın zahirine de aykırıdır açıkça. Bunun için Ömer Nasuhi Bilmenin ilmihalinin mukaddime bölümünü okunmasını da Mehmet Şevki Eygi tavsiye etmiş. Yine Şia Fazlurrahmancı, Harici, Vahhabi ve diğer bazıları Ehlisünnete karşıdır. Bunlar Ehlisünnete karşıdırlar mucize haber Efendimiz aleyhisselatu Vesselam’dan ümmetim 73 fırka olacaktır ve Ehlisünnetin içerisinde o bir fırkadan Ehlisünnet yolunu tutanlar cennete girecektir ki bu da Peygamberin, ashabın, Ehlisünnetin yolu. Ehlisünnet, Şia, Ehlisünnete karşıdır. Vahhabi İbni Teymiye ve İbni Abdil Vahhabi iki İmam kabul ederler. Ehlisünnetin bir kısmına müşrik derler bunlar, işte Vahhabilerin aşırı durumları ortadadır, Ehlisünnete müşrik diyorlar kendileri de büyük şirke saplanıyorlar haberleri yok. Fazlurrahmancılar, Kuran-ı Kerim’deki sünnetteki nice farzın haramın emir ve yasakların tarihsel olduğunu bu devirde geçerli olmadığını söylerler.

 

Dakika 45:12

 

Bakın ne kadar bunlar Ehlisünnet yolunda sapmışlar birileri bunları ajan olarak kullanıyor. Hariciler sadece biz doğruyuz derler bakın hariciler. Fazlurrahmancı Pakistan’dan kaçmış Amerika’da Profesör olarak Chicago da çalışıyor, oğlu ise Hristiyan olmuştur. İşte Kuran-ı Kerime İslam’a böyle bakanların nasıl çalıştıkları kimin emrinde çalıştıklarına dikkat edilmelidir. İslam adı altında yeni bir din halini almıştır reformcular buna ses çıkarmazlar Niye? İşlerine geliyor. Cemalettin Afgani bu zat İranlıdır Afganlıyım diyor Şia’dandır, Sünni’yim diyor. Takiyye yapmaktadır karışık bulanık işlerin içinde İngiliz ajanı Blunt ile işbirliği içinde hilafeti yıkmak için Sultan Abdülhamid’i yıkmak için çok çalışmıştır. Ne için? Şimdi dikkat et! Onun müritlerinden biri İran Şahı’nı öldürmüştür o zaman. Niçin? Babilik ile ilişkilidir. Niçin? Bunlara dikkat et! Ehlisünneti müdafaa bidatları tenkit, Cemalettin Afgani kim bu eseri okuyun. Hangi eseri? Ehlisünneti müdafaa adlı eseri bu eseri okuyun. Afganiye taharet bezi olamayacak diye Ehlisünnete dil uzatanlara ve kendi kafasına göre tefsir yazan bir Afganici Müfrit Afganiyi tenkit Ehlisünnete gel dikkat et, Afganiyi tenkit edenlere onun taharet bezi olamazlar diyor birisi. Kim? Afganicinin biri. Ehlisünnet olmadı olmaz Ehlisünnetin derecesi yüksektir. Yalnız siz Afganiye taharet bezi olmuşsunuz sizi o dereceden kurtarmak isteyen yine Ehlisünnettir ve İslam’ın kendisidir. Bu serseri olmuş sen de taharet bezi olma. Şimdi biz uyarıyoruz birileri taharet bezi olmuş birine ama sen olma, olanların tümünü yine Ehlisünnet kurtarır İslam kurtarır. Çünkü İslam bütün insanlığı kurtarmaya geldi. Ehlisünnetin yolu çok yüksektir, onları taharet bezliğinden kurtarır, Afgani Müslümanları aldatmaya ne hakkı vardır eğer Müslümansa. Buraya dikkat et! Eğer Müslümansa. Çünkü yüce İslam kendisi sapasağlam ortadadır hak mezhepler ortadadır, müçtehitler Yüce İslam âlimleri yüce İslam’ın âlimleri ortadadır. Afganiden bu milletin öğrenecek hiçbir şey yoktur hiçbir ihtiyacı yoktur. Afganiye ve Afganicilere. Mezheplerden notlar;

 

Dakika 50:01

 

İhtilaf sebepleri mezhepler arasında ne için ihtilaflar yapılmış? Kapalı değişik micazlar branşlar, taklit anlayış farkları ve liderliğe oynamak ve üstünlük ise ‘’Hucûrat Suresi 13’’ de anlatıldığı gibi üstünlük takvadadır. Irkçılık, Hilafet, eski dinler, felsefe, hikâyeler, müteşabihat müteşabih ayetleri üzerinde durup muhkemleri göz ardı etmek. Yine metinler sınırlı hadiseler sınırsız içtihatta ki farklılıklar tatbikatta ilim ve teori de mezhepler siyasi itikadi, fıkhi kısımlara ayrılırlar. İktidar, tabii, siyasi olanlar var bunların içinde iktidara geçenler tabii olanlar, siyasi olanlar, Peygamberi olanlar buna da açıklık getiren İbni Haldun’dur. ‘’Nisa Suresi 59’’ da Allah’a Resulüne sizden olan Ulül Emre itaat edin, ihtilaflarınızı kitaba sünnete getirin kitapla sünnetle halledin. Kim diyor bunu? Yüce Allah diyor. ‘’Nisa Suresi 59’2 da, Şura Suresi 38’de ne diyor; İstişare Meclisi’ni, çalıştırın, danışın, âlimlerinizi toplayın ve gerçek ilim üzerinde ilim teatisinde bulunsunlar yüksek âlimleri, çağın müçtehitlerini bir araya toplayın ve istişare kurulunu ilmi istişare kurulunu çalıştırın danışın. ‘’Necm Suresi 3 ve 5. Ayette’’ Peygamber vahiy ile konuşur. Din adına konuşanlar da Kur’an’ı, sünneti, icmayı, kıyası, asli delilleri rivayet ve dirayeti tam ilme dayalı olarak konuşmalıdır. Yine Afgani ve 2 müridine göre ehil olmayan da İçtihat eder işte bak kuzunun kuyruğu burada kopuyor. Afganiciler ve 2 müridine göre ehil olmayan da İçtihat eder, müçtehit olmayan içtihat edemez. Bunlar bak Afganinin burada da niyeti eğer doğru ise ortaya attığı fikir çok yanlıştır. Ehil olmayana müçtehit olmayana adam içtihat ettirecek ortalığı daha da karıştıracak. Bilenden ehlinden alacak cahile veriyor yetkiyi. Burada kaosa ve anarşiye teşvik vardır. Mehmet Akif’in müçtehit taslaklarına meşhur hitabetine bir bak. Ömer Nasuhi Bilmen de uyarıyor mukaddimesin de uyarıyor, eserlerine bakınca görülür. Şimdi Şiilik konusunda Hz. Osman zamanı çıkmıştır Şia ve bunun üzerinde felsefi tefsir vardır. Bunların içinde Sebeiyye, Gurabiyye, Gargacılar gibi sınıfları vardır. Sebeiyye bunlar Peygamberimizden sonraki ashaplara küfür ederler bu kadar sapıtmışlardır.

 

55:00

 

Keysaniyye, Zeydiye, İmamiye, İsna Aşeriye, İsmailiye gibi sınıfları vardır. Bunlardan başka Hakimiye, Dürziye, Nusayri’ye gibi sınıflar gruplar bulunmaktadır. Hariciler halife seçimine gelir Arap olması şart değildir günah işleyen kâfir olur diyor. Haricilerin bakın durumu çok yanlışları var doğruya yakın olanları var ama çok yanlışları da var hem de aşırı, günah işleyen kâfir olur diyor. Günahsız insan olmaz kâfir olmak için Allah’u Teâlâ’yı Peygamberini Peygambere indirilen İslam’ı tevatür derecesinde bir haberi inkâr etmedikçe bir insanın kalbi tasdik dili ikrar ettiği müddetçe kimse kâfir olmaz. Kâfir olmak için Mütevatır haberleri inkâr etmesi lazım kalp tasdik etmeyecek dil ikrar etmeyecek, Mütevatır derecede bir İslami haber ki bu Kuran-ı Kerim ve sahih sünnet ile ortaya kendini koymuştur. azarike, necedat, sufriye, acelide, ibadiye, bunlar Müslüm sayılırlar demiş. Tabii mezhepleri mezhepler tarihini inceleyen Ebu Zehra bunları değinmiş Profesör Doktor Ebu Zehra bunlara değinmiş. Meyemuniye, Yezidi’ye,  bunları Müslüm saymazlar. Mezhepsizlerin Türkiye’deki başı namazsız itikadi ahlaki bozuk, takvası yok, ahlaki bozuk, dini sömürüyor servet yığıyor, fikir değiştiriyor güvenilmezdir. Din düşmanları ile ittifak halindedir, kendini Peygamber yerine görmektedir bu adam insi bir şeytan denecek bir Deccal bir kezzaptır. Yine Mehmet Şevki Eygi 11 Mayıs 2009 yazısında tarihli yazısında Milli Gazetede bunlara bu sözlere yer vermiştir ki Mehmet Şevki Eygi tabiki rastgele konuşacak ona buna iftira edecek bir şahıs değildir. Bir Müslümandır kendisi araştırmacı-yazardır. İtikadi mezhepler kader büyük günah kader konusunda büyük günahlar konusunda felsefi düşünce konusunda ortada itikadi mezhepler görülür. Cebriye, Kaderiye bunlar için Mustafa Sabri Efendi, Ebu Davud’un rivayet ettiği bir hadise dayanarak bunlar ümmetin içinde Mecusi olanlardır demiş Cebriye ve Kaderiye için söylemiş Ebu Davud’dan rivayet edilen bir hadisi şerife istinad ederek Mustafa Sabri Efendi bunlar ümmetin içindeki Mecusilerdir Cebriye ve Kaderiye için söylemiştir. Murciye, Mutezile Rü’yetullah şefaati kabir azabını inkâr ederler ve Kuran-ı Kerim mahlûktur derler Haşa bunu Murciye ve Mutezile yapıyor.

 

1:00:03

 

Eşariler. Mutezileden ayrılmış Ahmed bin Hanbeli İmam tanımıştır Eşariler. Eşariler dikkat et Mutezileden ayrılmış, Ahmet Bin Hanbeli İmam tanımıştır. Yine Ömer Nasuhi Bilmen hak mezheplerin ki dört mezhep dışında hak mezhep yoktur diyor Ömer Nasuhi Bilmen. Büyük bir İslam âlimidir reformcu, yenilikçi, değişimci ilahiyatçılar Afganiyi Müridi Abdüh’ü, onun Müridi Reşit Rızayı örnek gösterirler Mezhepsizliği Telfik’i Mezahiri teşvik ederler. Bunların da pek çok yanlışları vardır. Doğruya yakın ve doğru olan tarafları da vardır ama yanlışları Ehlisünnetin tamamen dışında ehli bidattir, bunların yolu Emperyalist Emperyalizme localara çıkıyor. Afgani, Abduh, Reşit Rıza, Fazlurrahman ve bunun gibiler şunlar bu çağında Ehlisünnet âlimleridirler bakın Afgani, Abduh, Reşit Rıza, Fazlurrahman ve bunun gibiler şunlar bu çağın Ehlisünnet âlimidirler ki bunlar bakın Afganicilere Abduh’a, Reşit Rızaya ne diyorlar; bu Ehlisünnet âlimlerindendir ki Mustafa Sabri, Muhammed Zahit Elkevseri, Yusuf İsmail, En Nebhani, Ahmet Zihni Dahlan ve diğerleri. Müslümanlara Sünnilere ki taharet bezi diyenlere Müslümanları Ehlisünneti tahkir edenler ki kendileri bu duruma düşmüşler ve taharet bezi olmaya devam ediyorlarsa bu kendini bile bilmeyen kendini bile bilmeyen Müslümanlara Ehlisünnete bu hakareti yapanlara bu katırlara Emperyalist uşaklarına diyorum ki Ehlisünnet Cadde-i Kübra’dır. Sevad-ı Azam’dır, İslam mı doğru bilen ve anlayanlardır ve Ehlisünnetin metodu doğrudur. Yalnız Afganinin, Abduh ’un, Reşit Rıza’nın, Fazlurrahman gibilerin yolu yanlıştır. Ehlisünnet uleması bu çağında Ehlisünnet uleması böyle söylemektedirler. Mehmet Şevki Eygi bunlara da yer vermiş sadece bir iki kelime Mehmet Şevki Eygi’ye ait değildir. Orta ve mutedildir, orta yol ve mutedildir. Kuran’ı Kerim’e sünnete dayanır, Ehlisünnet orta yol ve mutedil yoldur,  Şanlı Kur’an’a, şanlı sünnete dayanır, tam uygundur İslam’a. Aşırılık, kopukluk yoktur. Ehlisünnet Hz. Muhammed’in ehlibeytin sahabenin, tabiinin, selefi Salih’inin gerçek ulemanın, sulehanın Evliyaullah’ın yoludur. Osmanlı’da Ehlisünnete hizmet etmiş üç kıtada İla’yı Kelimetullah’ı İslam sancağını dalgalandırmıştır.

 

Dakika 1:05:00

 

Bunlarda yine Mehmet Şevki Eygi’nin milli gazetedeki yazılarında bulunmaktadır. Kıymetli dostlarımız; birde biliyorsunuz ki Maturidi Ekolü vardır, Maturidi Ekolü sağlam bir ekoldür ve İmamı Azamı esas almıştır kendine ve yüce İslam’ın İnanç sistemini en iyi şekilde anlayan, anlatan, okuyan, okutan bir Maturidi Ekolüdür ve sağlam bir ekoldür. Selefiler Ahmed bin Hanbeli izlediğini söyleyenler. Hicri dördüncü, Hicri 7.de İbni Teymiye İhya etmiştir. Hicri 12’de de Muhammed Bin Abdulvehhâb yeniden ortaya atılmıştır. İbni Teymiye, filozoflar, Kelamcılar, Mutezile, Maturidi, Eşariler bunlar Selef değil der akla yer vermez. Dikkat et! İbni Teymiye filozoflar kelamcılar yani Mutezile Mutezileler Maturidi Eş ‘ariler bunlar selef değil der akla yer vermez. İbn-i Teymiye’nin Ehlisünnete uymayan tarafları vardır. Kulun vasıtasıyla bir şey istemek Salihlerden evliyalardan Allah’a yaklaşmak için bir şey istemek aynı zamanda Ravza da Peygamberimizin Ravzasında ziyareti ibadetin kabre duanın bidat derler. Felsefeciler, Mutezililer, tasavvufçular sapıktırlar derler. İbni Teymiye ekolü böyle diyor. Üstte altta arşın üstünde Yüce Allah’a arşın üzerinde arşın üstünde diye yer ve mekân tespit ediyorlar ki Allah zamandan mekândan münezzehtir. Burada da İbn-i Teymiye’nin aşırı ifrat ve tefrite giren tarafları bulunmaktadır. Yine yüz, el sahibi, sevmek, kızmak, tevilsiz bunlar Allah’a İsnat ederler mecazi manayı vermezler. Buhari, Âdemi kendi suretinde yarattı kardeşiniz Âdem suretinde onun sıfatında biri bilen işiten gören şekilde yarattı manasını bunları gerçek anlamını tabii ki Allah’a bırakılır, Allah bilir. Fakat bunları da Ehlisünnete göre doğru anlamak gerekmektedir. Tevbe Suresi 6. ve 14. Ayetlerinde müşriklere öğrenme fırsatı ver diyor burada Cenabı Hak. İslam’ı bilmeyenlere öğrenme bilme fırsatını veriniz diyor. 14. Ayetinde de savaş gerektiğinde mutlaka savaşın. Kütübü Sittede, Ey Kureyş Abdülmenaf oğulları, Abdülmuttalib oğulları, Ey Abbas, Ey Safiye, Ey Fatma benden malımı isteyin kendinizi Allah’tan satın alınız.

 

Dakika 1:10:03

 

Allah’a karşı size faydam dokunmaz yani yüce İslam’ı tasdik edin gereğini yapın diye çağrısı yapılıyor yoksa bana ırkçılıkla milletinizle övünerek gelmeyin İmam ve amelinizle gelin çağrısı var. Cülcani hani doğru yolda olmayı ister, kemal keramet şahsın kerametli yaratılmıştır. Bu da doğru olmanı ister buda Cülcani’nin beyanı, Elbestani yaratılandan yardım istemek boğulmakta olandan tutuklanan yardım istemek gibidir diyor. Kabirlere adak adayanların katli vaciptir demiştir İbni Teymiye. Burada da aşırı bir tepkisini görüyoruz İbn-i Teymiye’nin burada da İslam hukukuna göre bunlar tabii incelenmesi gereğinin yapılması lazımken İbni Teymiye hemen katli vaciptir demiş. Adamın kabirde adak adayanın niyetini yoklamadan ne yaptığını bilmeden veya ona bilmiyorsa öğretmeden hemen katli vaciptir denir mi? Kütüb-i Sitte Allah yahut ve Nasranî’ye lanet etsin Peygamberlerinin kabirlerini camiye çevirdiler. Allah’ın gazabı çok şiddetlidir. Allah’ım kabrimi tapınılan put haline getirme İmamı Malik Ahmet Bin Hanbel. Şimdi kıymetli dostlarımız; İsa’nın, Musa’nın, İncilin, yolundan sapanların durumu başka. Yüce İslam’ı itidal bir ortamda yaşamaya çalışanlar başka. Şimdi Peygamberimizin kabrini ziyaret etmek ona tapmak değildir. Burada da yine hadisi şerifleri doğru anlamak, doğru anlatmak gerekir. Peygamberin kabrine kimse tapmaz İslam’da, Ehlisünnet inancında Peygamberi Allah’ın kulu ve Resulü olarak tanır ve Kuran-ı Kerim’de Allah’ın Peygamber’e verdiği yetkilere göre o ölçülere göre hareket eder. Kâşaneler ve işçileri dikkat et işçilerimiz, dinleri işimiz işleri dinimiz gibi viraneler doğuyu böyle göstermeye çalışanlar. Muhammed Abduh, Reşit Rıza, Elmenar tefsirleri, Seküler çalışma, üretme, İslam nasları ve mükemmel örnekler. Avrupa hayranları diğer açıdan uşakları, Seküler materyalizm bunlara şöyle bir göz attığınız zaman Avrupa hayranlığının temelinde yine Abduhçuları, Reşit Rızaları, El Menar tefsirleri tefsirinin Seküler bir yazı ile yazılmış olduğunu Avrupa hayranlığını ve Avrupa hayranlığını İslam’ın, Kur’an’ın yerine konmak istendiğini şöyle bir bakarsanız bu tehlikeler görülmektedir. Kâşaneler ve işçileri dikkat et Müslüman işçilerimiz batıya geldiler.

 

Dakika 1:15:06

 

Ne oldu işçilerin hali nedir dinleri işimiz bak batının dinleri işimiz oldu işleri de dinimiz gibi oldu ve batı Kâşaneler olarak gösterildi ve görülüyor. Şimdi doğuyu da viraneler olarak göstermeye çalışıldı ve böyle çalışanlar var, şimdi doğuyu viraneler, batıyı Kâşaneler olarak gösterenlerin yine önünde Abduhlar var, Reşit Rızalar var ve El Menar tefsiri de tam Seküler olarak yazılmış bir tefsirdir ki Materyalizme yakın ve batıyı Kur’an’ın yerine koymaya çalışan bir zihniyet görürsünüz. Bu artık bilinerek veya bilmeden yapılan bir yanlış hayranlık mıdır? Yoksa bilinçli bir çalışma mıdır? Ortada bir yanılgı vardır. Bir de Bahailikten bahsedelim kısaca; 1252 Miladi 18202de İranlı Eş-Şirazi Mirza Ali Muhammed bunu kurmuş dikkat edin Mirza Ali kuruyor bunu Bahailiği. Allah’ın kendine hululünü ve kendini Musa, İsa, Mehdi ilan etti bu adam, nübüvvetin kendinde toplandığını din farkı yoktur dedi, ahireti de İnkâr etti. 19 rakamını ileri sürdü, 1850’de idam edildi. Müritleri Kıbrısi, Edirne’yi seçtiler, Suphi Ezel, Bahaullah dikkat edin bunlara da, Bahailik de işte kısaca öz notlar veriyoruz ki bunlardan az da olsa insanlar bir şey tanısınlar diye. Batıda bunların da Bahailerin taraftarları bulunmaktadır. 19 sayısı, batı yıldızı dergileri dikkat et batı yıldızı dergileri merkezleri Chicago İslam’a bunlar karşıdırlar Bahailer çünkü İslam’ı yok edip kendilerine çevirmeye çalışıyorlar toplumu, bu da kendini yok etme mahvetme metodudur. İslam’a kimse bir şey yapamaz. Yeni mezhepler mesela Vahhabilik bu Miladi 1787 de Muhammed Bin Abdulvehhâb, İbni Teymiye onun yolu daha da katı hale getirilmiş. Yani Vahhabiler İbn-i Teymiye’nin yolunu daha da katı hale getirmişler. Mesela sigara içene müşrik gibi bakmışlar kahveyi bile önceleri haram saymışlar. Dinde bir şeyin Kuran-ı Kerim de, sünnette, sahih sünnette ve bilim olarak bilimsel olarak ortaya konmayan bir şey hakkında haram deme şansın yok ki, kendilerine muhalif onlara savaş açmışlardır. Vahhabiler dikkat edin buna çok önemli, kendilerine muhalif olanlara savaş açmışlardır. Müslümana bunlar kılıç kullanmışlardır. Hilafet ordularıyla savaşmışlar.

 

Dakika 1:20:02

 

Şeriatın hilafetin yıkılmasına düşmanla beraber çalışmışlar dikkat edilsin Suut Kabilesi Muhammed Bin Suut, kılıç’la davet ediyordu Osmanlı’ya isyan etti, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa bunları ortadan kaldırdı, işte Mısır valisi Mehmet Ali Paşa bunlarla savaşmak zorunda bırakıldı ve onları yendi, merkezleri Riyattı. Türbeleri yıkıyorlardı, sahabe kabirlerini de yıkıyorlardı kabire sadece selam verin diyorlardı. Fotoğrafa şiddetle karşı çıkıyorlar Peygamber Efendimiz demek bile yasaklanmıştı. Peygamber Efendimizin kabrine perde asmak bidat sayıldı bu Vahhabilerce, bidat dinin aslında bulunmayan ibadet kabul edilen Allah’a yaklaşacağını sandıkları hususlardır, bidat olması için bir şeyi dinen aslında bulunmayan bir şeydir, dini aslında varsa o bidat değildir. Melik Abdülaziz El-suud bunlara karşı çıktı bakın bu da onlardan ama Melik Abdülaziz El-suud bunlara karşı çıktı kime Vahhabilere Kuranı Kerim’in dışındakileri her şeyi şüphe oklarının hedefine alınmış modern müslümanlar tarafından bu bir virüstür Müslümana musallat etmişlerdir dikkat edin. Müslümanlara içten zarar vermek için virüsleri salmışlar ki Müslümanlar kendi içinde fitneye boğulsunlar diye. Şimdi sıra Kur’an-ı Kerim’e geldi, daha yeni ABD’de El Furkanul Hak diye uydurma bir kitap ortaya çıktı dikkat edin. Şimdi Kuranı Kerime el atıyorlar yanlış tefsirler, yanlış mealler yazmak için bunlar seferber olmuşlardır. El Furkanul Hak diye uydurma bir kitap ortaya çıktı ve gündemden çabuk düştü.  Hindistan’ın Winky Parode şark kütüphanesinde uydurma bir Kuran yazılmış hadislerde böyledir. Kuran’ı Kerim’i hadisleri de hadisi şerifleri de bozmaya güçleri yeter mi? Hayır ne Kuranı bozabilirler ne hadisi şerifleri bunlar kendilerini bozmuşlar, başkalarına bozmaya çalışıyorlar. Kuranı Kerim’in korunması muradi ilahi olan mananın da korunmasıdır, bu da Kuranı Kerim’in sünnet ile beyana ihtiyaç duymasıdır. Peygamberimizin tebliğ ve beyanıdır Kuranı Kerim, sünnet bize ameli olarak gelmiş, hadisi şerifler de kavli olarak gelmiştir, yeni mezheplerden yani Vahhabilik, Bahailik, Kadiyanilik, Budizm arzulardan sıyrılmaya dayanır. Brahmanizim bırakman din adamı her şeye hâkimdir bırakmanizimde, sıkı İslam Hinduizm karışımı bunlara da Sıkihler denir ki biraz İslam’dan almışlar biraz da Hinduizmdan almışlar ve ortaya böyle bir şey koymuşlar Kadiyanilik.

 

1:25:00

 

Miladi 1908’de Mızrak Ulam Ahmet El Kadiyanidir ve bunların da merkezi de Lahordur. Kıymetli dostlarımız hadisi şerifler korunarak gelmiştir, hadisler korunmadı demek çok yanlıştır dinin bir kısmını lağv etmektir. Ameli rivayet ile kavli rivayeti ayırmak mümkün değildir. Feraizde alım satımda nikah talak oruç zekat de böyledir, ümmetin alimlerinin söz birliği ettikleri de ameli bir güvence gibidir, yani ameli nakil gibidir. Kuranı Kerim’in korunması muradın meklülünde korunmasıdır. Metin delille sünnetinde korunmasıdır hadisi şerifleri ve sünneti zan altında bırakmak sapık bir din anlayışıdır. Ebubekir Sifil de Milli Gazete de bu görüşlere yer vermiştir, kıymetli fikirler ortaya koymuştur. Profesör Dr İsmail Cerrahoğlu tefsir tarihine bakıldığı zaman bu konuda bilgiler edinmek mümkündür. Budist bir profesörün oğlu Müslüman olmuş, şimdi babası bu çocuğu kovmuş, cemil isimli bu genç şu anda Kore’de İslama hizmet veriyor, 208 Mektup yazdım diyor anneme ve babama ancak 208 mektuptan sonra yumuşadılar diyor. İşte kıymetli dostlarımız Budist bir profesör dahi oğlu Müslüman olunca bakın oğlunu kovabiliyor gerçeklere akıl erdiremeyen nice proflar var, nice floflar var. Kıymetli dostlarımız yine Kadiyaniler şöyle bir Kadiyanilikten biraz daha bahsedelim İsa’nın (as) .

 

1.28.11

 

 

(Visited 286 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}