hadisvetasavvuf 8-01

8- Hadis ve Tasavvuf Ders 8 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 8

 

 

Keşmir’in Seren çerine geldiğini söyler Kardıyaniler, İsa’nın ruhu bende der. Ebu Davud her yüzyılın başında dini yenileyen, güçlendiren biri gönderilir rivayetine bakın kendine mal etmeye çalışanlar vardır. Kulam mehdiyim der hulule inanır haşa Peygamberim der, ay güneş tutulmasını kendi mucizesi sayar ve kendisi İngiliz taraftarıdır cihat’a karşı karşıdır. Kendinden olmayana kız vermeyin diyor işte Kardıyanilik bir kısa bir içinden bazı notlar vermeye çalıştık. İçtihadın devreleri Sevgili Peygamberimiz (A.S.V) sahabeler, tabiin, müçtehitlerin devirleri bunlar içtihadın devreleridir. Enfal Suresi 67- 70’de zafere kavuşuncaya kadar iman eden daha hayırlısı verilir bağışlar. ‘’Nahl Suresi 116’’ rastgele haram helal demeyin bir şeye ne rastgele haram denir ne de rastgele helal denir. Dikkat edin, ‘’Maide Suresi 30’’ Kabil’in Habil’i öldürmesi olayı, Halika isyan edilen yerde mahlûkata itaat edilmez. Zımmiye kötülük edenin kıyamette hasmı benim Peygamberimizden yapılan rivayet bu. Zımmi kimdir? Müslümanların emanetindeki koruması altındaki gayrimüslimler zimmilerdir. Zimmiye kötülük edenin kıyamette hasmı benim diyor Peygamberimiz, yani zımmiler Müslümanlar emanetin de bulunurlar korunması gerekir ve 14 asır Müslümanlar gayrimüslimleri korumuşlardır, kendi canları gibi. Sahabe özel, genel, şura, kitap, sünnet dikkat et sahabe bizim için çok önemlidir. Peygamberimizden sonra, özel olarak genel olarak şura halinde ve kitabı sünneti sahabenin iyi bilmesi dolayısıyla tabiin Ehlisünnet velcemaat yani sahabenin Peygamberimizin yolunda gidenlere de tabiin denir ki Ehlisünnet velcemaat. Hariciler Şiiler bunlar ise siyasi fırkalardır. Ehlisünnetin yolundan ayrılmışlardır. Tevbe Suresi 100. ayette Muhacirin Ensar onlara tabi olan ilk Müslümanlar Muhacirin ve Ensar bir de onlara tabi olan ilk Müslümanlardan bahsediyor. ‘’Tevbe Suresi 100. Ayet’’ Burada Muhacirlerin önemi değeri fazileti Ensar’ın ve onların yolunda gidenlerin onlara tabi olanların burada yüksek bir dereceye sahip olduklarına işaret ediliyor, fıkıh reye hadise dayanıyor, Fıkıh ve Hadise dayanıyor icma sahabenin ittifakıdır, daha sonra da Ehlisünnet âlimlerinin tümünün ittifakıyla icma oluşur. Şia Beyaniye, Muğiriye, Hattabiye, Keysaniyye, İsna Aşeriye ki İsna Aşeriye dedikleri Hz. Ali, Hz Hasan, Hz. Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed Bakır, Caferi Sadık, Musa Kazib, Ali Rıza Muhammed Cevat.

 

Dakika 27

 

Ali El Hadi, Hasan El Askeri, Muhammed Bin El Askeri, bunlara İsna Aşeriye 12 imam derler Şia’nın bir anlayışı da budur. İtikadi fırkalar Mürciye, Cebriye, Mutezile ve Hariciler de ayrı bir hırkadır. Bunlar Ehlisünnetin dışındaki fırkalardır. Haricilerde, Mürcie de, Cebriye de Mutezile de. İhtilaller bunlar ihtilal peşinde koşmuşlar. Bunların içinde ilmi olanlar var birde taassubi taklidi olanlar var, ilmi olanların doğruları yanıldıkları yerler olmakla beraber ilmi çalışmalar takdir edilir ama bunlar siyasi olarak ilmi olmayan ayrılıklar ve fitne fesat peşinde koşanların durumu ise çok farklıdır. Yüce İslam her konuda insanlığı uyarır.

 

Dakika 7:09

 

(Visited 186 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}