İslam Tarihi Ders 14

İslam Tarihi Ders 14

İslam Tarihi Ders 14

Bismillahirrahmanirrahim

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Yüce Allah’ın düşmanı Nemrut’un (efendim) helak olmasıyla ilgili dersimiz burdan başlamaktadır.

‘Bütün zalimler, bütün Firavunlar ve Tağutların hepsi Allah’ın kahrı gazabıyla helak olmuşlardır. Gerçekten onlar bir takım tuzaklar kurmuşlardı. Halbuki onların tuzaklarından dağlar yerinden oynayıp gitmiş olsa bile Allah katında onlara ait nice nice cezalar vardır’ Bu da İbrahim Suresinin 46. Ayet-i Kerimesinde buyuruyor Cenab-ı Hak. Ey Firavunlar Ey zalimler! Ne yaparsanız yapın kurtulamayacaksınız, kurtulamadınız. Beliniz, bıkınınız kırıldı ve Cehenneme yollandınız. Ey geride kalan Firavunlar ve zalimler! Sizde beliniz bıkınınız kırılarak Cehenneme gönderileceksiniz. Bu zalimlikten bu Firavunluktan vazgeçinde tevbe istiğfar edin; müslüman olun, iman edin; müslüman olun. Kurtuluş Allah’ın ipine sarılmaktadır.O da Yüce İslamdır, Kur’an-ı Kerimdir, Hz. Muhammed’dir (a.s.v) Tek kelimeyle itikatte, amelde, ahlakta, hukukta tam bir müslüman olmaktır. Sahte Müslümanlarada bakıpta aldanmayın. O sahte Müslümanlar İslamın önünde engel görünüyorlar. Eğer Müslümanım diyenler Müslümanlığını gereği gibi yapmaya gayret etselerdi, dünyada İslamdan başka hiçbir din olmazdı. Ne yazık ki insanoğlu Müslümanın insandaki hatayı İslamda zannediyor. İslamda hata yok ki. Allah’ta hata olurmu! Peygamberde hata olmaz. Çünkü Peygamberler masumdur. Allah’ın koruması altındadır.Çünkü onlar şeriatın önderidirler. Vahy-i İlahinin tamamı Peygambere gelir. Onun için sevgili dostlarımız, İslamda hata yok hata insanoğlunda. Bununda çaresi İslamiyeti bilmek, doğru bilmek, amel etmektir. Bunu yaparsan bundanda kurtulursun. Geriye insanoğlunun acziyeti kalır.(4:10)

Zeyd bin Eslem şöyle diyor: ‘ Allah (c.c) Hz. İbrahim’den sonra ayrıca Nemrud’a bir melek gönderdi ve o melek vasıtasıyla onu 4 defa kendisine yani Hakka İslama davet etti. Fakat Nemrut bu daveti reddederek benden başka Rab mı vardır! Diye karşılık verdi. İşte babasının bir damla suyundan yaratılan şu Nemrut’un yaptığına bakın. İşte babasının bi damla suyundan yaratılan, ölür ölmez kokan, çürüyen şu Nemrut’un haline bakın. İbret alın Ey Dünyanın zalimleri! Ey Dünyanın Firavunları ibret alın! Bunun üzerine Melek ona 3 güne kadar ordularını topla dedi. Cenab-ı Hak kullarını öyle kolay kolay helak etmiyor. Uyarıyor.. uyarıyor.. uyarıyor.. Peygamber gönderiyor bak Melekte göndermiş. Nice nice Peygamber ona mucizeler gösterdi. İbret almayan Firavunlar. Neticede Nemrut’ta hemen ordularını topladı. Zaten aklı olsa Nemrut Firavun olmaz. Firavunlarda akıl olmaz. Zalimlerde kafirde akıl olmaz. Akıl olsa kafir olmaz. Zalim olmaz.. Nemrut olmaz.. Firavun olmaz..  Aklı olsa kimseye zulmeder mi? Tabi burda akıl; imanın emrindeki akıldan bahsediyoruz. İman olmayınca akıl işte böyle kişinin nefsinin emrinde kalıyor. İblisin emrinde kalıyor. Bundan sonra Allah (c.c) onların üzerine bakın sivrisinekleri musallat etti. Nemrutun başına bomba yağdırmadı. Gökleride tepesine yıkmadı. Ne yaptı? Onların üzerine sivrisinekleri musallat etti. Ey Firavunlar Allah’ın sineğine sizin gücünüz yetmez. Yetmedi yetmeyecek. Allah’ın diğer ordularına nasıl gücünüz yetecek bu gavurluktan vazgeçin! Cenab-ı Hak onların üzerine sivrisinekleri musallat etti. Hatta halk sivrisineklerin çokluğundan üzerlerine doğan Güneş’i dahi göremiyorlardı. Okadar kalaba sivrisinekler vardı. Hatta toplum sivrisineklerin çokluğundan üzerlerine doğan Güneşi dahi görmedikleri gibi nihayet Allah tarafından gönderilen sivrisinekler onları yiyip bitirdiler. Görüyorsunuz sinekler yedi yedi, Nemrut’un ordularını yedi bitirdi. Geriye ise sadece kemiklerini bıraktılar. Bu arada sivrisinekler hükümdar Nemruta hiç dokunmadılar. Dikkat et burda da bir ibret üstüne ibret var. Bundan sonra Allah (c.c) Nemrut’a da bir sivrisinek musallat etti, bir tane. Ve Sinek onun burun deliğinden içeri girdi. Böylece tam 400 yıl beynindeki sivrisineğin ızdırabını dindirmek için başına tokmak vuruldu. Sinek beynini yiyordu. (efendim) Sürekli kafasına tokmak vurduruyordu Nemrut. Bu 400 sene Dünya da böyle azap çekti. Hatta iki elini bir araya getirerek birden başına tokmak indiren kimse ona en büyük merhamet ve şefkati göstermiş sayılıyordu. İşte Cenab-ı Hak Nemrut’u ve başına tepesine vuran tokmakçıyı ne yaptı? Dünyaya ibret olarak bıraktı. Nemrut’un hükümdarlığı 400 sene sürdü. Ve neticede Allah onun ruhunu alıp Cehenneme gönderdi. Göklere doğru yükselen en yüksek binayı Nemrut yaptırmıştır. Nerde şimdi o Nemrutlar o Firavunlar o Şeddaplar o zalimler o Tağutlar neredeler? Ey Dünyadaki Nemrutlar, zalimler ve zalim uşakları, Nemrut uşakları ibret alın ibret! Firavun uşakları ibret alın ibret! (10:50)

İşte aslında ise yeryüzünün doğu ve batısına hakim olan hükümdar Dahak’tır diyorlar. Dahak’ta öteki de beriki de iman ve amel-i salih peşinde olmayan hiçkimse kurtulamadı, kurtulamayacaktır. Biz hatırlatıyoruz ister inan, ister inanma.. Bugün Dünya, yarın Mevla! Ecel saatin gelir gelmez Azrail (a.s) tepende duruyor zaten. Ecel saatini gözlüyor. Ey insanoğlu! Azrail (a.s) ordularıyla tepende duruyor. Ecel saatini bekliyor canını almak için. İmanın varsa ne aala imanın yoksa canın Cehenneme doğru gönderilecektir. Evet biz duyuruyoruz, duyurmak görevimiz ki herkes kurtulsun diye. Başka bir amacımızda yok.

Şimdi size bir ibret sahnesi daha ki, ibret üstüne ibret. Bu da Lut (a.s)ın Kavminin kıssası. Ey ahlaksızlar; dünya da ki ahlak tanımayan, ahlaksız, şerefsiz, namussuz, namus, haysiyet, şeref tanımayan haysiyetsiz şerefsiz namussuzlar iyi dinleyin! Nihayet Sedum’da yerleşen Hz. Lut (a.s) Allah tarafından buranın halkına Peygamber olarak gönderildi. Sedum halkı ise Allah’ı tanımıyor, ve hertürlü kötülüğü irtikab ediyordu. Nitekim bu hususla ilgili olarakAllah (c.c) ‘Hani Lut kavmine siz gerçekten öyle hayasızlık yapıyorsunuz ki; sizden önce hiçbir kimse bunu yapmamıştır demişti. Herhalde siz erkeklere yaklaşacak, yol kesecek, toplantı yerinizde meşru olmayan şeylerimi yapacaksınız.’ O Ankebut Suresi  Ayet 28 ve 29 da buyuruyor Cenab-ı Hak.  İşte Lut kavminin hareketi Lutiliktir. Erkek erkekle cinsi münasebette bulunan ve Kuran-ı Kerimde bu açıkça ibret olsun diye Dünyaya Cenab-ı Hak mesaj veriyor. Bu ayet-i Kerimede yol kesmek cümlesinden onların yanlarına gelen bir misafiri hemen yakalayıp götürerek ona kötülük lutilik denilen bu çirkin hareketi tatbik etmeleri kastedilmiştir. Adamlar yakaladıklarına bu kötü muameleyi yapıyorlardı. Yine aynı Ayet-i Kerime de ‘ Toplantı yerinizde meşru olmayan şeylerimi yapacaksınız’ cümlesinden bir rivayette onların yanlarından geçen kimseleri taşa tutup onlarla alay etmeleri, diğer bir rivayette onların toplantı yerlerinde karşılıklı olarak yellenme yarışına girmeleri, bir başka rivayette ise toplantı yerlerinde birbirleriyle lutilik yapmaları kastedilmiştir. İşte bir millet helak olacak bir millet azınca hak ve hakikat ahlak tanımaz. Hz.Lut (a.s) onları Allah’a ibadet etmeye davet ediyor yol kesmek, lutilik yapmak ve hayasızları irtikab etmek gibi Allah’ın hoşlanmadığı bu çirkin işleri yapmaktan men ediyor. Bu kötü hareketleri yapmakta ve tevbe etmemekte israr ettikleri takdirde kendilerini acıklı bir azab ile tehdit ediyordu. Fakat Hz.Lut’un bu tehditi ve verdiği öğütler onların kötülükler üzerinde ısrar etmelerini ve Allah’ın tehdit ve uyarısını inkar ederek Allah’ın azabının çabuklaşmasını artırmaktan başka bir netice doğurmamıştı. Hatta cüretlerini artırarak Hz. Lut’a eğer doğru söyleyenlerden isen Allah’ın azabını bize getir diyorlardı. Ankebut suresi ayet 29 da Cenab-ı Hak bildiriyor bunu da. Hz.Lut Davetinin uzaması onların isyan ve tuğyanlarında direnmeleri üzerine Rabbinden onlara karşı yardım istedi. Yüce Allah (c.c) onları helak ederek elçisi Hz.Lut’a yardım etmek isteyince onların üzerine Hz.Cebrail ile birlikte Mikail ve İsrafil’i (a.s) gönderdi. Rivayet edildiğine göre bu melekler genç adamlar suretine girerek yaya halde geldiler. Allah (c.c) ise onlara önce Hz. İbrahim ve Sareye uğramalarını ve İbrahim (a.s)a İshak’ı onun arkasından da Yakub’u müjdelemelerini emretti. Nihayet Melekler Hz.İbrahim’e geldiler bu sırada Hz.İbrahim’in evine 15 gündür misafir uğramamıştı. Hatta misafirin gelmeyişi ona çok ağır gelmişti. Misafirperverliği yüzünden Allah ona bol rızıklar ihsan etmişti.Netice olarak Hz. İbrahim onların gelişine çok sevindi. Hatta o güne kadar kendisine misafir olanlarla kıyaslanmayacak kadar güzel olan bu misafirleri görünce Hz. İbrahim kendi kendisine onlara ancak benim hizmet etmem gerekir diyerek ailesinin yanına gidip kendi eliyle kızarttığı semiz bir buzağıyı getirip takdim etti, kızarttı bir güzelim dana kızarttı. Fakat onlar buna el sürmediler. Bunun üzerine İbrahim (a.s)onların  ellerinin buna uzanmadığını görünce irkilip kalbine bir kuşku bir korku girmişti. Onlar: ‘ Korkma biz Lut kavmine gönderildik’ dediler.İbrahim’in hanımı Sare annemiz ise hizmet için ayaktaydı. Sare annemiz Allah’ın emrini ve Lut kavminin başına geleceği bildiği için güldü. Biz ona İshak’ı İshak’ın ardındanda torunu Yakub’u müjdeledik.Sare hayretinden ellerini yüzüne vurarak:’ Vay, vay kendim bir koca kar, şu kocamda bir ihtiyar iken ben mi doğuracakmışım? Doğrusu bu pek şaşılacak birşey’ dedi. Melekler: ‘Allah’ın emrine mi şaşıyorsunuz! Ey hane halkı, Allah’ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphe yok ki O Hamde layık, bağış ve ihsanı çok  olandır’ dediler. Bu da Hud Suresi  Ayet 70-73 e kadar ki ayetlerde bildiriliyor. (20:55)

Bu sırada Sare annemiz 90, Hz.İbrahimise 120 yaşlarında bulunuyorlardı.Bakın bu yaşta Sare annemiz İshak’ı dünyaya getireceğini müjdelediler. Ve torunu Yakub’u da müjdelediler. Hz.İbrahim’in üzerinden korku gidip müjde sevinci gelince; Lut kavmi hakkında Cebrail (a.s) ile münakaşaya başladı ve O’na: ‘ Eğer onların arasında 50 müslüman varsa ne olacak? Dedi.  Bunun üzerine melekler eğer Lut kavminin içerisinde 50 müslüman bulunursa Allah onlara azap etmez cevabını verdiler. Hz. İbrahim 40 Müslüman olursa durum ne olacak? Diye sorunca, 40 Müslüman bulunursa da Allah azap etme diye karşılık verdiler. Hz.İbrahim 30 Müslüman bulunduğu takdirde durum ne olacak? Dedi Onlar: 30 Müslüman bulunduğu takdirde de durum yine aynı olur dediler. Nihayet Hz. İbrahim 10 sayısına kadar indi. Melekler iseO’na: Eğer aralarında 10 Müslüman bulunursa Allah onlara azap etmez dediler. Ey imansızlar! Dünyadaki nimetin Müslümanlar yüzünden yediğinizi,kıyametin müslüman yüzünden kopmadığını ve müslüman kalmayınca bir toplumun helak edileceğini dünyada Müslüman kalmadığı zamanda kıyametin kopacağını aklınızdan çıkarmayın. Gerçek Müslümanların yüzü suyu hürmetine rızıklanıyorsunuz ey imansızlar! Bunu da unutmayın. İşte meleklerle Hz.İbrahim arasındaki konuşmaların arasında bunu da görüyoruz. Bunun üzerine Hz. İbrahim kendi kendine ‘ Aralarında 10 Müslümanın bulunmadığı bir kavimde hayır bulunmaz’ dedikten sonra ‘ Onların içerisinde Lut (a.s)da var dedi. Melekler ‘Biz onların arasında kimin bulunduğunu çok iyi biliriz. Biz yalnız geride azapta kalacaklardan olan karısı müstesna Lut’un karısıda işte tepesine taş yağanlardandır. Ey kadınlar! şunun karısıyım bunun karısıyım diye övünmeyin. Peygamber karısıda olsanız iman etmedikçe hiçbir kadın kurtulamaz,erkek kurtulamadığı gibi. İşte Lut’un karısı müstesna. Lut’u da ehlinide muhakkak kurtaracağız dediler.Karısından başka Lut (a.s)ın ailesi o helaktan komple kurtuldular. Allah kurtardı. Bu da Ankebut Suresi Ayet 32’de bildirilmektedir. Bundan sonra Melekler Hz. Lut’un bulunduğu Sedum beldesine doğru gittiler. Melekler Sedum’a geldiklerinde tarlasında çalışmakta olan Hz.Lut ile karşılaştılar. Allah (c.c) Meleklere 4 defa şahadet etmedikçe onların helak etmeyin buyurmuştu. O yüzden Melekler Hz.Lut’un yanına gelip O’na ‘ Biz bu gece sana misafir olacağız’dediler.Hz.Lut Meleklerle birlikte evine giderken bir müddet sonra onlara dönerek ‘ Siz bu belde halkının ne yaptıklarını biliyor musunuz? Allah’a yemin ederim ki Yeryüzünde bunlardan daha kötü insanların bulunacağını zannetmiyorum’ dedi  ve bu sözünü 4 defa tekrarladı. Dikkat edin; aralarında bir Peygamber var, Peygamberi dinlemiyorlar, o kötülüklerini yapmaktanda vaygeçmiyorlar, Allah’a da Peygambere de isyan eden bir kavim bu Lut kavmi. Şimdi ki dünyaya bakın bir de Lut kavmine bakın. Bugünkü dünya ne yapıyor. Bir rivayete göre Melekler Hz. Lut’un kızıyla karşılaşmışlardı ve ona: ‘ Ey Hanım kız, inip konaklayacağımız biryer var mı? Diye sormuşlardı. Hz. Lut’un kızı ise ‘evet var, olduğunuz yerde bekleyin. Ben gelinceye kadar şehre girmeyin’ demişti. Çünkü kızda iffetliydi, namuslu iffetli Peygamber kızı. Şehirdeki toplumun ne pis harekette olduğunu biliyordu, onun içün onlara bekleyin dedi. Çünkü belde halkının onlara kötülük yapmalarından korkuyordu. Kız onların Melek olduğunu bilmiyordu. Hz. Lut’un kızı hemen babasının yanına gelerek ona: ‘Ey babacığım, şehrin kapısında bekleyen gençlere yetiş! Zira kavmin onları yakalar, ele geçirirse çirkin hareketlerde, lutilikte bulunurlar. Ben bugüne kadar rastladığım insanlar arasında onlar gibi güzelini görmedim’ dedi. Hz.Lut’un kavmi onun evine erkek misafir kabul etmesini yasaklamışlardı. Bu yüzden Hz.Lut kavmine duyurmadan onları evine getirdi. Misafirlerin geldiğini ancak Lut’un ailesi biliyordu. Fakat Hz. Lut’un karısı dışarı çıkarak misafirlerin geldiğini Lut kavmine bildirdi. İşte bu kadın ibret olsun diye dünyaya Kur’an-ı Kerim de sık sık zikredilen, bu kadın Allah’ın gazabına ve Meleklerinde orda taşladıkları kadın, tepesine taş yağan lutilerin içinde helak olan kadın  bu kadındır. Lut kavmine bildirdi bu kadın Meleklerin geldiğini ama onların Melek olduğunu bilmiyor. Ve onları evimize öyle güzel kimseler geldi ki, bugüne kadar onlar kadar güzel yüzlü ve hoş kokulu insanlar görmedim dedi. O pis insanlara haber verdi. Bunun üzerine onlar koşarak Lut (a.s)ın evine geldiler. Hz. Lut Onlara: ‘ Ey kavmim işte kızlarım sizin için onlar daha temizdir. Artık Allah’tan korkun! Evlenecekseniz nikahla evlenin anlamında. Beni misafirlerimin içinde küçük düşürmeyin.Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mu? Dedi Lut (a.s) Bu durumu da Hud Suresi Ayet 78’de Cenab-ı Hak bildiriyor. Lut (a.s) böyle diyerek misafirlerine sarkıntılık etmelerini men etti. Aradıklarını kendi kızlarında bulabileceklerini belirterek, onları kızlarına evliliğe nikaha teşvik etti. Fakat onlar ‘Andolsun ki, seninde bildiğin üzere bizim senin kızlarınla hak ve alakamız yoktur. Sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin.Hud Suresi Ayet 79. Ve biz seni elaleme karışmaktan men etmedik mi? Dediler. Bu da Hicr Suresi Ayet 70’te. Bakın azgınlar böyle dediler.(30:37)

Hz. Lut teklif ve sözlerinin kabul edilmediğini görünce onlara: ‘ Ahh size karşı koyacak bir gücüm olsaydı, veyahut sarp bir kayaya sığınabilseydim’ dedi. Hud Suresi Ayet 80 de bildiriliyor. Yani Beni sizden koruyacak yardım edenlerin veya aşiretim olsaydı diye temennide bulundu. Hz. Lut bu sözlerini sözleyince hemen Melekler yanına gelip: ‘ Senin kale ve sığınağın çok kuvvetlidir. Zira Allah hiçbir Peygamber göndermemiştir ki; kavminden ona arka çıkan ve aşiretinden ona destek olan bir grup bulunmamış olsun’ dediler. Hz. Lut onların koşuşarak geldiklerini görünce evinin kapısını kapattı. Yani o gavurlara kapattı, o sapıklara. Fakat onlar kapıyı açmak için zorladılar. Bunun üzerine Hz. Lut kapıyı açtı onlar içeri girdiler. Bu esnada Cebrail (a.s) Rabbinden onları cezalandırmak için izin istedi ve kendisine izin verildi. Bunun üzerine Cebrail (a.s) kanadını açıp onların gözlerini çıkardı. Hatta onlar birbirlerine ‘ Aman çabuk davranın, kurtulmaya bakın zira bugün Lut’un evinde dünyanın en sihirbaz adamı vardır’ diyerek birbirlerini çiğnemek suretiyle Hz. Lut’un evinden dışarı çıkmaya başladılar. Bu sırada Melekler Lut (a.s)a Ey Lut emin ol biz Rabbinin elçileri Melekleriz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen hemen gecenin bir vaktinde ailenle yola çık. Yalnız karınız müstesna. İçinizden hiçbiriniz geri kalmasın.Senin karında helak olacak onu yanınızda götürmeyin. Hud Suresi Ayet 81. Ve Sen de arkalarından git. Sizden hiçbirkimse ardına dönüp bakmasın. Emrolunacağınız yere geçip gidin. Bu da Hicr Suresi Ayet 65 te bildiriliyor. Nihayet Allah (c.c) Hz.Lut ve ailesini Şam yani Suriye tarafına doğru yola çıkardığı zaman Lut (a.s) Meleklere hemen şu saatte onları helak edin dedi. Bunun üzerine Melekler ona biz ancak onları sabah vakti helak etmekle emrolunduk, sabah vakti yakın değil mi? Bu da Hud suresi Ayet 81 de bildiriliyor. Sabah vakti olunca Cebrail (a.s) diğer bir rivayette de Mikail (a.s) kanadını onların üzerinde yaşadığı toprağın ve yerleştikleri 5 kasabanın altına daldırıp havaya kaldırdı. Hatta gökyüzündekiler onların köpeklerinin havlamalarını ve horozlarının ötüşlerini duydular. Bundan sonra Melek havaya kaldırmış olduğu Kasabaları ve onların yaşadıkları toprak parçasını ters düz ediverdi, yani altını üstüne çevirdi. Ayrıca o anda Kasaba da hazır bulunmayanların üzerine taşlar yağdırılarak helak edildiler.Bu arada Hz. Lut’un karısı yakınlarının gürültüsünü duyunca- Vah kavmime yazık oldu diye ağlayıp, sızlamaya başlamıştı. O anda gelen bir taşta onu öldürüp olduğu yere yığıvermişti. O kadınında tepesine taş yağdı. İşte böylece Allah (c.c) Hz. Lut’u ve karısı hariç olmak üzere onun ailesini kurtardı. Rivayet edildiğine göre bu Kasabalarda  Dörtyüz bin kişi yaşamaktaydı. Hz. İbrahim bu Kasabaların üzerinde bulunan yüksek bir yere çıkar ‘ Bir gün Sedum helak olacak’ derdi. Lut kavminin yaşadığı şehirler 5 taneydi. Ve bunlar Sedum, Saba, Umra, Buma ve Sava dan ibaretti. Bunların en büyüğü ise Sedum idi. İşte bugünkü Lut gölü ve çevresi buralar nereler derseniz işte bugünkü Lut gölünün bulunduğu gölün çevreleri ve gölün olduğu yer ve çevresi bu kasabalar. İşte gördüğünüz Fırat, Ürdün, Suriye arasında.

Evet sevgili dostlarımız sizlere İnşaAllahuTeala bu ibretli sahneden sonra Sare annemizin vefatıyla ilgili bir sonraki dersimiz başlayacaktır. Cenab-ı Hak tarihinden ibret alan ve iki cihanda kurtulan Allah’ın affına merhametine, mağfiretine, necatına mazhar olan kullarından eylesin. İmanı kamilden, amel-i salihten biran bile ayırmasın. Ey dünya ibret alınki başınıza gelmesin. Dünyanın başı belada niçin? Allah’a isyan edildiği için. Allah’a itaat edin, isyan etmeyin. Ozaman kurtulursunuz. İsyan ederseniz, itaat etmezseniz artık Allah’ın ordularından kurtulamazsınız. Bizden söylemesi. (38:50)

(Visited 46 times, 1 visits today)