Tefsir 108-01

108- Tefsir Ders 108 hayat veren nurun keşif notları

108- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 108

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Sevgili izleyenlerimiz,

Kitap dediğimiz zaman şeriatın zâhirî durumlarına hemen göz atmamız gerekiyor. Hikmet dediğimiz zaman yine onun güzelliği ilâhî bilgi, sırlara, hedefine, faydasına işaret olduğunu hemen hatırlamamız gerekiyor. İşte kitâbın içi ve dışı, zâhirî ve bâtınî hem şeriat hem hikmetle dolup taşmaktadır. Bedir’de düşman 70 ölü, 70 esir vermiştir. Uhud’da mü’minler esir vermemiştir. Uhud en sıkıntılı bir savaş olmuştur mü’minler için ama esir vermemişlerdir. 70 kadar şehit vermiştir. Mü’minlerin kayıpları, müşriklere göre yarıdır. Mü’minler Uhud’da da ilkin bozguna uğratmışlardır. Bedir ise düşmanlar için tam bir hezimettir. Münâfıklar olayı fazla büyütmüşlerdir. Çünkü münâfıklar Müslümanların zaferini istemiyorlardı, müşriklerden yana tavır takınıyorlardı.

Mü’minlerin başına gelenlerin sebebi: Bütün dünya Müslümanları buraya dikkat etsinler! Emre uymamak, merkezi terk edip ganimete gitmek ve diğerleri bu sebepler başı çekiyor, diğer sebepler de var. Gizli hikmet, lütfunu kahır, kahrını lütuf şeklinde gösterebilir. Hikmetler dürüm, dürümdür. Tahliye serbest bırakmadır. Cenab-ı Hakk’ın hikmetlerine dikkat et! Bu hikmetleri sevmek için ona iyi teslim olman, tevhîd nuruyla kalbini parlatman gerekiyor. Ahmed Bin Hanbel, Müslim, İbn-i Abbâs’tan rivâyet ediyorlar. (Radıyallâhu Anhüm ve Erdahüm Ecmaîn) şehitlerin ruhları yeşil kuşlarla Arş’ın kandillerine giderler. Dikkat et! Şehitlerin ruhları yeşil kuşlarla Arş’ın kandillerine giderler, cennetin ırmaklarından içerler, nimetlerinden yerler, istirahat ederler. Keşke dünya da kardeşlerimiz bize verilenleri bilselerdi savaştan çekinmezlerdi. Allah’u Teâlâ da ben onlara tebliğ ederim buyurdu bu âyetleri indirdi. İşte size öz anlamını verdiğimiz âyetleri indirdi. Tirmizî’nin ve İbn-i Mâce’nin rivâyetinde de Cabir Bin Abdullah’tan şöyle rivâyet vardır. (Radıyallâhu Anhüm ve Erdahüm Ecmaîn)

Efendimiz Cabir’e (R.A), üzüntülü görüyorum seni dedi.

O da babam şehit oldu çoluk, çocuk ve borç bıraktı dedi.

Efendimiz (S.A.V) sana müjde dedi.

ALLAH (C.C) babanı diriltti. Dile benden ne dilersen ey Abdullah dedi CENABI HAK!

O da yani Abdullah da (R.A) dünyaya dönüp tekrar, tekrar şehit olmak istiyorum dedi.

Rab Teâlâ, geri dönüş yoktur. Ey Abdullah! Deyince,

Dakika 5:02

O da Rabbim, bu isteğimi dünyadakilere tebliğ et dedi.

O da bu âyeti indirdi.

İşte bu âyetlere ve bu âyete dikkat et! Efendimizle (S.A.V) Uhud’da yaralı olanlarla 70 kişi Ebû Süfyânı takibe gittiler. Bunlar yaralıydılar, birbirlerini sırtlarında taşıyorlardı. 8 mil gittiler. Birbirlerine dayanarak gidiyorlardı. Sırf sevabı kaçırmamak, şehit olmak için bu ıstıraplara katlanıyorlardı. Düşmanın gerisin geri dönme cesaretini kırdılar. Hanrai Esede kadar gittiler düşmanlar kaçtılar. Küçük Bedir’e de yine Efendimiz 70 kişi ile gitmiş Ebû Süfyân küçük Bedir’e gel çarpışalım dediği hâlde gelemedi korktu ve kaçtı Mekke’ye geri döndü. Kendi halkı onlara “Kavut Askerleri” dediler ve hakaret ettiler. Bu âyetler geldi. O Peygamberimiz ki, (A.S.V) Hz. Muhammed Mustafa insanlığın en şereflisi, en üstünü, en cömerdi, en fasih konuşanı, en mütevazı insanıdır. Hz. Muhammed’i tanımak için Kur’an’ı keşfetmen gerekiyor. Kur’an-ı Kerimi keşfettiğin an Hz. Muhammed’in canlı bir Kur’an, canlı bir kitap, canlı bir İslam olarak işte ortaya çıktığını göreceksin. Âyetler, kâfirler, münâfıklar, mürtetler, Yahûdîler hakkında indiler ve Efendimize teminat verildi. Tevekkül edenleri sever. Kim? Yüce Allah, Allah’ın koruması altındadır. Talâk Sûresi 3’üncü âyete bak. Yine Tirmizî Ebû Zerden rivâyet ediyor (R.A). Allah’u Teâlâ buyurdu evveliniz, ahiriniz, ins ve cin hepiniz en çok Allah’tan korkan adamın kalbi üzere olsanız bu benim mülküme bir şey ilave etmezdi dedi. Yine buyurdu ki, bunun tersi olsaydı mülkümden bir şey eksiltmezdi buyurdu. Velî kullara zarar veremezler. Onlara zarar vermek Allah’a zarar vermeye kalkışmak gibidir. Cihâdı emrederek bu Uhud günü mü’min ile münâfıkları ayırdığı gibi diğer imtihanlarda da kıyâmete kadar imtihanlar devam edecek mü’min münâfık birbirinden ayrılacak fark edilecektir. Hayat tümüyle imtihandır. Hak ile bâtıl, Allah’a itaat edenle etmeyen, mü’minle gayrimüslim işte birbirinden ayrılmaya devam edecektir. Hayat tümüyle imtihandır. Vesvese ve îvâ ile şeytan mü’minleri korkutur Ebû Hayyân İbn-i Kesîr. Dikkat et! Vesvese ve îvâ ile şeytan mü’minleri korkutur, korkutmak ister. Ama gerçek mü’minler katiyyen korkmazlar. Sadece Allah’tan korkarlar. Allah korkusu onların, Allah sevgisi onların îmânını güçlendirir de güçlendirir.

Dakika 10:03

Yahûd düşmanlarına karşı Hz. Muhammed hürmetine yardım istiyorlardı. Onu Tevrât’ta tanıyorlardı, Muhammed’in gelmesini bekliyorlardı sonra inkâr ettiler. Küfrü satın aldılar. Mürtet durumuna düştüler. Ey Müslüman! Sürekli Allah’tan yardım iste. İstinsar yardım istemenin hep isteminde bulunmaktır sürekli Yüce Allah’tan yardım iste. حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ bunu gönlünden dilinden bırakma. Bunu İbrâhim (AS.) ateşe giderken okudu. Sizde okuyun. Bu da Suyûtî’nin notlarındandır. Cenab-ı Mevlâ Îmân-ı Kâmil ve dâim Hakk’ın emrinde bir kul olmayı nasip eylesin.

Dakika 11:17

 

(Visited 134 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}