Tefsir 116-01

116- Tefsir Ders 116 hayat veren nurun keşif notları

 

 

 

116- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 116

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

 

Yine sevgili Peygamberimizden Camiu’s Sağir ’de de şöyle rivâyet olunmaktadır. Bugün şöyle bir bakın, “ümmetim diyor öncekileri karış, karış arşın, arşın izlemedikçe kıyâmet kopmaz” diyor. Şimdi Muhammed ümmetinin en büyük tehlikesinden biride gayrimüslimleri, Hristiyanları, Rumları taklit etmesidir. İşte bunlar diyor “ümmetin öncekileri karış, karış arşın, arşın izlemedikçe kıyâmet kopmaz.” Çünkü İslam’dan ayrılmayan bir kişinin başkasını taklit etmesi düşünülemez. İslam’dan uzaklaşan bir ümmet ki başarını taklit etmeye başlayacaklardır. Başkalarını izlemektedirler. İslam yücelerin yücesidir. Başkasını taklit eden bir ümmet İslam’la alâkası kalmaz. Çünkü ilerinin, yüksekliğin hepsi İslam’da vardır. Eğer dünyanın bir yerinde bir doğru bir güzellik, bir fayda varsa o İslam’dır zaten. Birini taklit etmeye gerek yoktur. Her doğru, her güzel İslam’ındır. Camilerin süslenmesi birde Türklerle vaktiyle savaşlar yapılmıştır. Bunu da haber vermişti Peygamberimiz. Bu da Camiu’s Sağır de bulunmaktadır. İşte bunlar gerçekleşti ve Türkler Müslüman oldular İslam’a büyük hizmetler vererek geldiler ve İnşa’Allah gideceklerdir. Yine Bakara Sûresinin 214’üncü âyet-i kerimesinde; “Öncekilerin başına diyor gelenler sizin başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz?” buyurmaktadır. Öncekiler öyle sarsıldılar, öyle sarsıldılar ki, öyle darlıklar, öyle musibetler geçirdiler ki peygamberler bile Allah’ın yardımı ne zaman diyecek duruma geldiler. Onun için Müslümanlar büyük bir azm ile İslam’a sıkı sarılıp Allah’ın lütfuna mazhar olmaları gerekmektedir. İşte mutlu hayat buradadır. “En büyük tehlikeyse şu gök kubbenin altında hevâsına uyandan daha sapık kim vardır” diyor. Buna da Kasas Sûresi 50’nci âyet-i kerime bu gerçeğe açıkça işaret etmektedir. Yine çağın, zamanın değişmesi dinin delil ve belgenin değişmesi değildir. Çünkü çağ değişince din değişmez. Din çağların önünde dinde bütün yeniliklerin hepsi vardır. O çağlara dinin tamamen yeni hükümleri kendi içinde geliştirir çünkü var içerisinde. Hanefî’lerden İbn-i Kayyım bunu söylemişlerdir. Ne diyor çağın, zamanın değişmesi dinin delil ve belgenin değişmesi değildir. Çünkü belgesiz bilgi, bilgi toplayan gece odun toplayan gibidir. Belgesiz bilgi toplayan gece odun toplayan gibidir. Gece odun toplarken engerek yılanlarını odun diye sırtına sarar. O yılanlarda onu ısırır zehirlerler. İşte bu da İmâm-ı Şâfiî’nin (Rahmetullâhi Aleyhim) sözüdür. İslam’da her gerçek, her yenilik vardır. Yeter ki sen İslam’ı anla çünkü çağın zamanın değişmesiyle şartların değişmesiyle İslam daha yeni daha da her değişen şartlara yeni hükümler içinde bulunmaktadır. İslam’ın içinde bulunmayan bir yenilik düşünülemez. Her yenilik İslam’ın kendinde mevcut yalnız sen İslam’ı anla.

 

Dakika 5:45

 

Din hiçbir zaman değişmez o ilahi kurumdur. Çağlar değişir, şartlar değişir, her şey değişir o değişen hele İslam kendi içinden yeni hükümler zaten kendisi kendinde var bu hükümleri de ne yapar? Geliştirerek yeni hükümler koyarak gider çünkü dürüm, dürüm bütün çağlar İslam’ın içinde dürülü durmaktadır. Bunlar yaşadıkça o dürümlerin biri açılmaktadır. Yine El Cevhere de ve diğer bazıları şöyle derler; “4 mezhebi bilge âlimlerini taklit vaciptir derler.” Müçtehit olmayanlar için durum böyledir. Bunun anlamı şudur; 4 mezhebin içerisi müçtehit doludur. O ekolden bugüne kadar gelmiş bugünden de kıyâmete kadar İnşa’Allah gidecek müçtehitler bulunacaktır. Biz şimdi tabii ki müçtehit olmayanlar için mutlaka bir müçtehitte ihtiyaçları vardır müçtehit olmayan yani bilmeyenin bilene ihtiyacı vardır. Onun için El Cevhere de bazıları onun için Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemâat yolu 4 mezheple devam edip gelmektedir. Bunların dışındakilerin de Ehl-i Sünnete uyan tarafları alınır Ehl-i Bid’at ve dalâlet tarafları alınmaz. Enbiyâ Sûresi 7. âyetinde de Cenab-ı Hak ne diyor; “Bilmeyenler bilene soracak diyor öğrenecek.” Onun için usül âlemine vusûl Hakk’a vuslattır denmiştir. Usül âlimleri müçtehitlerdir. Müçtehit olmayan mutlaka müçtehitle hareket edecektir yani bilenle gerçek bilenler doğruyu bilenle hareket edecektir. Yenilik ve devrim adı altında yıkım yapmak, buna dikkat et! Yenilik ve devrim adı altında yıkım yapmak isteyenler var ya işte bunlar ister doğulu ister batılılar olsun buna dikkat et bunlar yenilik ve devrim adı altında yıkım yapmak isteyenler bulunmaktadır bu konuda uyanık ol. Her yüzyılda bir Müceddid gönderir bunu da Ebû Dâvûd Hakîm ve Beyhâkî rivâyet etmişlerdir. İslam yenidir o yeniliği koruyacak muhafaza edecek, onu iyi anlayacak her devirde gerçek âlimlerimizin bulunacağı burada haber verilmektedir. Yine Mu’minûn Sûresinin 71’inci âyetinde: “Hak onlara uysaydı düzen bozulurdu yer gök içinde ne varsa onlarda bozulurdu” Hak kimseye uymaz herkes Hakk’a hakîkate uyacaktır. Hakk’ı kendine uydurmaya çalışırsan işte o zaman ortalık perişan olmaktadır. Herkes Hakk’a hakîkate uyacaktır.

 

Dakika 10:03

 

Çünkü kişi Hakk’ı kendine uydururken kendi keyfine göre ne yapıyor onu? Onu amacından ölçüsünden saptırıyor kendi keyfine ayarlıyor. O da hak olmaktan çıkıyor buna da dikkat et herkes Hakk’a uyacaktır. “Hakk’ı kendine uyduranlar ise işte yerde gökte düzeni bozanlar bunlardır” diyor. Yeryüzünün bozulmasına sebep olanlar bunlardır. Birde şuna dikkat edin! Reşat Halife diye birisi Amerika’dan geliyor şu tarihte kıyâmet kopacak diyor, şu tarihte şöyle olacak 19 rakamıyla böyle olacak, ebcet hesaplarıyla şöyle olacak diye şimdi adam kendi hevâsına göre mânâ veriyor ve hadislerinde birçoğunu dışlıyor inanmıyor. Buna da dikkat edin! Reşat Halifenin de bir defa görüşlerinin esasa dayanmadığı ortaya çıkmıştır. Şunu hiç unutma! “Dirâyetin yıldızları, rivâyetin denizleri bu görüşte değildir ilk delil ve son delil âlimleri dirâyetin yıldızlarıdır, rivâyetin denizleridir.” Onun için Reşat halifeler ne kadar uğraşsalar da bu Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemâat’in ortaya koyduğu gerçek kaynaklara dayanmayan görüşlerinin hiçbir zaman geçerlilik kazanmayacağını bir defa düşünsünler.

 

Dakika 12:18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 61 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}