Tefsir 117-01

117- Tefsir Ders 117 hayat veren nurun keşif notları

 

 

117- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 117

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

 

Size bir not olarak da şunu vereyim: İbn-i Teymiye ve İbnü’l Kayyım, Cehim Bin Safvân şu görüşte görüşü ileri sürmüşlerdir. Ehlisünnete bu da aykırıdır. “Cennet cehennem de ebedî değildir” diyorlar. Şimdi bunlar Kur’an-ı Kerim’in hem zâhirine hem de aslına aykırı düşen görüşlerdir hem Kur’an’a uymuyor hem de Ehl-i Sünnetin görüşüne uymamaktadır. Tasavvuf terminolojisin de Gazâlî Mârifetullah, El-Evvel, El-Âhir kaynaklarına da bakıldığı zaman bu konularda gereken bilgi bulunmaktadır. Ehl-i Sünnete uymayan görüşlere itibar edilmemelidir. Ehl-i Sünnetin içindeki görüşler gerçekten İslam’ın hem zâhirine hem de yüce mânâsına ve nazmına uymaktadır. İslam’ın zâhirine ve bâtınına Ehl-i Sünnete Ehl-i Sünnetin Hz. Muhammed’den ve sahâbiden seleften aldığı gerçek İslam anlayışını bizim İslam âlemi ve icma ümmet bunu koruyarak gelmişlerdir. Bir kaç kişinin görüşleri hiçbir zaman Ehl-i Sünnetin görüşünü yansıtmaz hele de Ehl-i Sünnete ters düştüğü zaman bunlar kabul edilemez ve bütün dünya Müslümanları bu konuda uyanık olmaları gerekmektedir. Ehl-i Bid’at ve dalâlet yollarına sapılmamak için gereken itina ve gayret gösterilmelidir.

 

Dakika 2:21

(Visited 72 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}