Tefsir 123-01

123- Tefsir Ders 123 hayat veren nurun keşif notları

123- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 123

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Bu âyetlerle ilgili de bakın şu açıklamalara değinelim: 21 çeşit kadınla evlilik burada anlaşıldı ki yasaklandı. 21 çeşit kadınla evlilik yasak edilmiştir. Buna dikkat lâzım bunları bilhassa yeni nesil iyi bilmesi lâzım. Evlatlarınıza, neslinize, zürriyetinize bunları öğretin. Dârul harpte ki tutsaklıkta bunların durumunu da ilgili hükümler de bilmelidir. Haram olanlar padişah buyruğu değildir, Allah’ın buyruğudur. Bunu unutma! Haram olanlar padişah buyruğu değil, hükümdar buyruğu da değil, beşerî de değil. Ya? Sırf Allah buyruğudur. Allah’ın emir ve kânûnlarıdır. Nikâh meşrudur, nefs-i tahsin ve üremedir insanlık tabii ki üreyecek, çoğalacaktır. Hikmeti nedir? Nefs-i Tahsin’dir. Ne demektir? Birinci derecede nefsi haramdan, zinâdan kurtarmak ve insanlığın bir defa nesli koruyarak üremesini sağlamaktır. Bu hikmete dikkat et! Yalnız şehvet için değildir hem geçici metres tutmak, hem şehvet için olan nikâh geçersizdir. Buna dikkat et! Geçici metres tutmak bunlar geçersizdir birkaç günlüğüne metres olarak nikâh kayılmaz, nikâh ebedî olarak ömür boyu olarak kıyılır. Ama ortaya bir istenmeyen nedenlerle ortaya bir ayrılık çıkarsa o başka, yoksa nikâh geçici değildir ömür boyudur. Bunun için geçici olan şehvet için olanlar nikâh sayılmazlar. Buna dikkat et! Nefis de, ırz da asıl olan nedir? Onu korumaktır nefsi haramdan korumak, namusu korumak helalin sayısı çok yer de, gök de uçsuz bucaksız helaller var. Haramların sayısı azdır bu kadar yolları helal olanı bırakıp da harama gidilmez. Bunun sebebi ise sebebi hikmeti Yüce Allah namusluyu sever, kendi kânûnlarına rivâyet edilmesini ister. Kesinkes onun hakkıdır eşsiz hükümdardır, bütün âlemlerin hükümranlığı onundur. Meşru evlilikler işte nedir? Nesli korumak, nefsi ıslah etmek işte meşru evliliğin ruhun da bunlar var. Namuslu yaşamak yine nefiste, namus da mubahlık yoktur. Ne vardır? Onu korumak vardır, aslî olan onu korumaktır. Namus dokunulmaz haklardandır, zinâ şiddetle yasaktır. Drahoma erkeği kendine cezp etmek için bazı bâtıl dinlerde de kadının erkeğe verdiği paraya drahoma derler. Şimdi bir kadın erkeğinden kurtulmak için erkeğinden aldığı Mehir’i veyahut da kendi varlıklı ise herhangi bir karşılık vererek erkeğinden kurtulmak isteyen bir kadında kurtulabilir. Eğer kurtulmayı gerektiren tabii sebepler orta da olduğu zaman.

Dakika 5:03

Yine Bakara Sûresinin 237’nci âyetinde; Mehir’in yarısı verilen durumlar var. Nikâhlanmışlar, karıkoca olmamışlar birde bu konu da Mehir’in tamamını bağışlama şansı da vardır. İster Mehir’in yarısını verir karı koca olmamış nikâhlanmış ama isterse tamamını bağışlamış olur. Yine âyet-i kerime de: “Hür mü’mine kadınla evli olan üzerine câriye alamaz.” Buna dikkat et! Hür ve asîl bir kadınla evlisin o kadının üzerine câriye alamazsın nikâhlayamıyorsun. Yani bura da nikâhlamak İmâm-ı Âzâm’ın da görüşü böyledir. “Hür kadınla evlenebilenin gücü yetenin yine câriye ile evlenemez.” Bu da İmâm-ı Âzâm’a göre mekruhtur, İmâm-ı Şâfiî’ye göre haramdır. Câhiliye de zinâ, gizli dost genel evleri vardı, İslam’dan önceki câhiliye döneminde. İslam gizli dost edinmeyi zinâyı ve genel evini yasaklamıştır. İslam herkesin namuslu olmasını ister. Bekârlar evlensinler, evlenemeye yardım etsinler gücü yetenler. Öyle bir durum oluncaya kadar da oruç tutsunlar. Zinâya sakın meyletmesinler, zinâ korkusu evlenmeyi vacip kılar. Evliliğin şartlarına riâyet edebilecek imkâna sahip zinâya düşme tehlikesi de varsa evlenmesi onun üzerine vaciptir. Hz. Ömer, “câriye ile evlenen hürriyetinin yarısını kaybetmiş demiştir.” Buda Hz. Ömer’in kendi sözü olarak rivâyet olunur. “Hiçbir hayvan kösnümeyen dişisine zorla saldırmaz.” Dikkat et buna! “Hiçbir hayvan kösnümeyen dişisine zorla saldırmaz.” Hayvanlar da bile zinâ yoktur, içgüdüsü buna fırsat vermez. Dikkat et! Develerin dişiyi koklarken aşılanmış ise ona yaklaşmadığı görülmüştür. Görüyorsunuz ki hayvanlar da bile yaratılış fıtratların da bile zinâ yok. Fıtratının gereği olan yapılıyor. Ne zaman kösnürse o zaman üreme sağlanıyor. Yine Ra’d Sûresinin 11’inci âyetinde kendini bozmayanı Allah bozmaz. Buna dikkat et! Bir insan kendi karakterini, ahlâkını bozmadıkça, kendini çirkin şeylere bulaştırmadıkça ve bulaşıklıya ısrar edip kendiişlerini batırmadıkça Allah kimseyi bozmuyor. Kişi kendi kendini bozuyor usulde Kur’an, sünnet onaylarsa o zaman önceki şeriatlar da geçerli olur….

Dakika 9:42

 

(Visited 121 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}