Tefsir 124-01

124- Tefsir Ders 124 hayat veren nurun keşif notları

124- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 124

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Buraya dikkat et1 Kur’an-ı Kerim ve sünneti şerif onaylamadıkça öncekiler geçerli değildir. Tecrübe ile hayatın dış akışına hikmete bakmak lâzımdır. Dikkat et buraya da! Tecrübe ile hayatın dış akışına hikmete bakmak lâzımdır, dıştan içi içten dışı şanlı Kur’an’ın nurlu firâsetiyle anlayabilmeye çalışmaktır.

أُوْلُواْ الأَلْبَابِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي

Ey akıl sahipleri! İbret alınız diyor. Kişi çevresinden ibret almayı, ders almayı da bilmelidir. Yerlere göklere bakınca görmelidir dersini almayı bilmelidir. Çevresinde doğuda, batıda, basında gördüğü, duyduklarından da ibret dersi almalıdır. Ama asîl dersi Allah’tan, peygamberden, Kur’an-ı Kerim ve sünnetten almalıdır. Allah’ın Rahmân olması sebepten öncedir. Dikkat et! Cenab-ı Hak Rahmân’dır ezelî olarak sebepler yokken de o Rahmân idi. Çünkü sebepleri yaratan da o. Allah’ın kânûn koyması ilim ve hikmetle beraberdir. Dikkat et! Allah bir kânûnu koymuşsa o ilim ve hikmetle beraberdir ama Rahmân olması sebepten öncedir. Buraları iyi anla! Allah’ın kânûn koyması ilim ve hikmetle beraberdir. İslam’da eğer Cenab-ı Hak bir emir, bir kânûn koymuşsa bunu bil ki, artık onun hikmeti içindedir. Hikmetle dolup taşmaktadır. Senin aklın ona ya erer ya ermez. Birine ererse de bir kısmına ermeyeceğini düşün ama Allah’ın (C.C) emirleri hikmet dolup taşmaktadır. Allah’ın Rahim olması sebeplerin düzeni üzerine olur. Buraya da dikkat et! Bütün âlemler Rahmet-i Rahmânın tecellîsi olarak yaratılmıştır. Ama cennet îmân ve Amel-i Sâlih’in karşılığıdır ki bu Rahmet-i Rahim’dir. İşte sebeplerin düzeni üzerine olması meselesi buraya dayanmaktadır. Dikkat et buraya! Allah’ın rahim olması sebeplerin düzeni üzerine olur. Şehvete dayalı değil, hikmete dayalıdır hikmetin neticesidir. Eğer sen Allah’a îmân ve îmân eder Amel-i Sâlih’te bulunursan işte rahmeti rahim burada ne yapıyor? Sebeplerin düzeni üzerine sana Cenab-ı Hak Rahmet-i Rahimiyle yani cennetiyle de tecellî ediyor. Dikkat et! Şiddet ve baskı caiz değildir. Çünkü İslam öyle bir dindir ki, seve seve kişi kabul edecek özgür, hür irâdesiyle seve seve ibadetini yapacak, hak ve hakîkat olan İslam’ı baskı ile sen birine kabul ettirirsen zaten o ibadet, ibadet olmaz, îmân da îmân olmaz. Onun için şiddet ve baskı caiz değildir. Şiddet ve baskıyla yapılan işten hayır çıkmaz. Ne tadı olur ne tuzu olur şiddet uygulayan da zaten neticede ne yapar? Zulme gider. Ağır yükleri bağlayan bağları diyor kaldırır. İslam dini tamamen ağır yükleri ortadan kaldırmıştır.

Dakika 5:00

Hayatı en mutlu bir ortam olarak hazırlamıştır. İslam demek selâmet ortamı demektir, mutluluk ortamı, mutlu bir hayat tarzıdır. Onun için İslam’da zorluk yoktur. İslam’ı zor gösterenler İslam’ı bilmeyenlerdir. Âraf Sûresinin 157’nci âyetine baktığımız zaman bu gerçekleri görüyoruz. Yine Bakara Sûresinin 185’inci âyetinde Cenab-ı Hak; “Allah, zorluk değil kolaylık diler” diyor burada da çünkü İslam Yüce Allah’ın irâdesinin murâdının sonu, neticesidir. Cenab-ı Hak kendi yüce irâdesiyle din olarak İslam’ı seçmiştir ve ondan razıdır. Bunun için İslam dini mutluluk dinidir, murâdı ilâhî’dir. Murâdı ilâhi’yi işte iyi kavra, iyi anla, İslam’ı yaşa. Cenab-ı Hak Had Sûresinin 78. Âyetinde yine kimseye zorluk yüklemedi diyor. Gücünün yetmediğini kimseye de teklif etmedi ve etmez diyor yine bu da Bakara Sûresinin Amenerrasulü’nün içerisinde geçmektedir ve diğer yerlerde de geçmektedir Keşfü’l Hafâ da Ahmed Bin Hanbel’den rivâyeten: “Hz. Muhammed (A.S.V), ben size diyor kolay toleranslı hanîf dinini getirdim.” Bu da Peygamberimizin sözü, Ben size diyor kolay olan, toleranslı olan hanîf dinini getirdim. Ne demek hanîf? Tevhîd dinini, şirki reddeden, Allah’ın birliğini onun yüceliğini kemâl sıfatlarla muttasıf olduğunu, noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, bir olan Allah’ın ortaya koyduğu o diyor saadet dinini getirdim ki bütün kolaylıklar toleranslar İslam’ın içinde var diyor. Bir tarafta faziletler, bir tarafta ruhsatlar var. İbn-i Abbâs (R.A) Nisâ Sûresindeki diyor 8 âyet bu ümmet için güneşin doğduğu, battığı her şeyden hayırlıdır. Bütün Kur’an hayırlı olduğu gibi bu 8 âyette de gizli gizli müjdeler, hazineler bulunmaktadır. Süyûtî Âlûsî’nin de rivâyet ettiğidir bu. Bunlar Nisâ Sûresinin sizlere 26, 27, 28, 31, 40, 48, 110, 116, 147’nci âyetlerdir. Bunları içeriğine şöyle bir bak senin için nice hazineler ve müjdeler bulunmaktadır. Cenab-ı Hak o müjdelerin tamamına mazhar olmayı nasip eylesin.

Dakika 8:57

 

 

(Visited 106 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}