tefsir-139-01

139- Tefsir Ders 139 hayat veren nurun keşif notları

 

TEFSİR DERS 139

 Zaten de İslam dininin herkese önerisi ve kendisi faydalıyı celp eder, zararı def eder. İslam tamamen faydadır, İslam tamamen rahmettir, İslam tamamen merhamettir, İslam tamamen ilim, irfan ve sosyal adalettir, ilahidir. İlahi kanunlardır İslam. Kuranı Kerim ALLAH’IN kitabıdır. Bunları tekrar söylememin arada değinmemin sebebi nedir? Bilenler biliyor bilmeyenler duysun bunu bu gerçeği herkes öğrensin. Bunun için siyasi eğitim gereklidir. Boş boğazlara dikkat edin. İslam’da boş boğazlıkta yoktur. Ağzından çıkanı faydalı mı, zararlı mı önce süzgecinden geçir ondan sonra faydalıysa o sözü konuş boşboğazlık İslam’da yoktur. İslam’da firaset vardır. Firaset nedir? ALLAH’IN nuruyla bakıştır çünkü ehli firaset ALLAH’IN nuruyla bakar, Kuranı Kerimin nuruyla nurlanmıştır,  ilmiyle feyizlenmiştir ve marifet meydana gelmiştir. Her hakikat İslam’dadır. İslam şeriatının her şeyi hakikattir. Her hakikatte marifettir. Her marifet de hakikattir. Bunun tamamı da İslam ve İslam şeriatıdır. Hz. Ömer’in Efendimize bir gün geldi sen dedi hanımlarını boşadın mı dedi Hz. Ömer. O mübarek de Hayır dedi. Hemen çıktı Hz. Ömer mescide çıkıyor tellal bağırırcasına sanki tellal misali bağırıyor diyor ki ALLAH’IN Resulü hanımlarını boşamadı diye bağırıyor. Şimdi niçin bunu yapıyor? Dedi kodu yapmış bazıları münafıklar böyle şey ararlar. Dedi kodu yapacak bir şey ararlar, uydururlar. Bu dedi koduyu Hz. Ömer duyunca Peygamberimizden bizzat kaynağından işi öğreniyor o da hayır deyince çıkıp mescitte bağırıyor ki ALLAH’IN Resulü hanımlarını boşamamıştır diyor ve münafıkların tabii ki ne yapıyor gırtlakları fesat odakları ortadan kalkıyor gırtlağına münafığın neredeyse taş tıkamış oluyor. Buhari’nin ve Müslim’in rivayet ettiği hadisi şerifte böyle bir habere rastlamaktayız. Yetkili âlimlere uymak, itaat etmek gerekir. Dikkat et yetkili âlimlere diyor. Yetkili kimdir? Biraz önce dediğim en asgari müçtehittir. Bir yerde bir kitapta bir şey okudun bunun ya Kurana, ya sünnete, ya icmaya yahut ta kıyasa yani müçtehitle dayanması gerek. Yoksa herkesin ağzından çıkan bir şeyin din olması mümkün değildir. Bir şeyin dine ait olması için Kuranda, sünnette, icma da, kıyasta olması gerekiyor. Bunun içinde yetkili âlimlere uymak. Bütün evliyalar şunu söylerler; usul erbabına vusul hakka vuslattır derler. İşte usul erbabı onlarda da müçtehittir. Evliya kendini adres olarak göstermemiş bana uyun dememiştir. Onlar adres olarak müçtehidi göstermiştir. Bizim evliyalarımız, velilerimiz hep böyledir tasavvuf okulları da böyledir. Ruh terbiyesiyle uğraşan okulların ölçüsü de şeriat ve müçtehittir yine şeriata uymayan tarikat, tarikat değildir der bütün velilerimiz tasavviflerimiz böyle der. Ölçü nereye gidersen git şeriatın İslam şeriatının ölçüsüdür. O ölçüyü bilen de müçtehittir yine.

 

05:35

 

Küçük Bedir’e Efendimiz 70 atlıyla diyor hareket etmişti bir kısmı da çekindiler ama tabi aralarında ALLAH’IN Resulü olduğu için, imanlar mükemmel olduğu için yaralı bereli olanlar bile şehit olmak uğruna gitmişlerdir. Düşman kaçmıştır. Müçtehitlerin içtihatları istim battır, istihraçtır yani Kuranı Kerimden, sünnetten hüküm çıkartmaktır. Bu hükmü müçtehitler çıkarır. İşte bunların müçtehitlerin içtihatları istim battır, istihraçtır. Bu bilgilerden sonra birde selamdan bahsediliyor okuduğumuz ayetlerde tahıyye diyor selam. Biliyorsunuz İslam’daki selam Es selamü aleyküm ve Rahmetüllahi ve berakatüh bu ziyadeyi selamdır. Birde iyadeyi selam vardır. Esselamü aleyküm, ve aleyküm selam bu iyadeyi selam ziyadeyi selam da; Esselamü aleyküm ve Rahmetüllahi ve berakatü alanda ve aleyküm selam ve Rahmetüllahi ve berakatüh diye ve mağfiratühü de ilave edebilir bu şekilde selam alır verir bu İslam selamıdır. Şimdi Araplarda selam bunlar HAYYAKEALLAH diyorlardı İslam’dan önce yani ALLAH ömürler versin gibi anlam taşıyordu. Ama İslam selamının anlamı tam bir mükemmel selamdır. Ne diyor? Esselamü aleyküm dünya ve ahiret selameti üzerinize olsun. Barış hâkim olsun dünyevi, uhrevi bütün selamet sizin olsun gibi Es selam ALLAH’IN ismidir. Bu İslam’ın selamının içeriği pek zengindir. Onun kıymetini bilenler selam vermekten sakın ihmal ihmalkâr davranmamalı, selamlar mükemmel verilmeli, selamlar mükemmel alınmalıdır. Bunun için daima İslam selamında hep barış temin içindir. İnsanlar arasında dostluk, kardeşlik, barışın egemenliğidir. Ayrıca selamın ruhunda bunlar vardır. Şimdi Hristiyan selamı; eline ağzına koymak gibi bir durumları vardır. Yahudi selamı; parmaklarla işaret ederler. Baş eğerler kıç kırarlar bu da Yahudi selamıdır. Mecusi selamı eğilmekten ibarettir. Şimdi padişahlara selam; enim sabahen gibi padişahlara selam verirler fakat selam bunların içinde sadece İslam selamıdır. Nasıl din ALLAH katında İslam’dır. Selam da İslam’ın selamıdır, Müslümanlar birbirlerine İslam’ın selamının dışında selam veremezler. Hristiyan değilsin ki Hristiyan’ca versen, Yahudi değilsin ki öyle versen. Cahiliye devri Araplarına ait değilsin ki sen öyle selam versin. Sen Müslümansın her şeyin İslam’ca olacak, her şeyin İslami kurallara göre olacak. Bütün güzellikler ve yenilikler, eşine rastlanmayan moderİn bir gerçekçilik, hakikat İslam’ın içeriğinde olduğu için İslam’ın selamı da mükemmel mi mükemmeldir.

 

10:35

 

Onun için Esselam ALLAH’IN ismidir. Selam vermek sünnettir almak farzdır. Bu topluluk içerisinde biri aldığı zaman farzı kifaye olur ama hiçbiri almazsa hepsi farzı terk etmiş olur. Kuranı Kerimin 12 yerinde Müminlere yüce ALLAH’IN selam verdiği müfessirlerimiz tarafından da işaret edilmiştir. Birde selam verilmeyen yerler vardır. Hutbe anında, Kuranı Kerim okunurken, namaz kılınırken, hadis rivayeti yapılırken, ilim okutma işi yapılırken, ezan ve kamet esnasında selama cevap verilmez, verilemez çünkü o zaman bir başka ibadetle meşgulsün. Şimdi şunlara da selam verilmez; oyun oynuyor, şarkı söylüyor, türkü söylüyor, abdest bozuyor, hamamda bulunuyor ve çıplak bir şekilde bulunuyor bu gibi hallerde selama yakışmayan ortamlarda selam verilmez ama selama verilecek bir ortamsa yine bunların içinde de verebileceklerin bulunabilir. Yürüyen oturana selam verecektir mesela birisi yürüyor biri oturuyor yürüyen oturana, birisi binekli vasıta da gidiyor yürüyene selam verecektir, küçüğün büyüğe selam vermesidir, azın çoğa selam vermesi bunlarda ayrı ayrı sünnettirler. Kuranı Kerim yaratılış öncesinden edebiyata kadar her şeye temas etmiştir ve tam bir uyum arz eder dikkat et buraya sıhhatli ve tutarlıdır. Kuranı Kerim yaratılış öncesinden ebediyete kadar her şeye temas eder. Tam bir uyum arz eder tam sıhhatli ve tutarlıdır yani aradan zaman geçti, çağlar değişti buda İslam’da var mıdır demene gerek yok çağlar İslam’ın içinde var. Bütün yeniliklerin daha yenileri de var. CENAB-I HAK vaktiyle insanların içinde bulunduğu vasıtaları ne yapıyor? Şimdi bu vasıtaları kullanıyorsunuz diyor ama sizin bilmediğiniz vasıtaları da ben yaratacağım diyor. Onları bilmiyorsunuz diyor 1400 sene önce bak uçağa işaret etmiş karada, havada, denizdeki vasıtalara Kuranı Kerim 14 asır önce işaret etmiş. Kuranda olmayan bir şey yok ki. Kuranı bilmiyorsan o suç senin veya bilmiyorsan o suç benim Kuranın suçu olmaz, İslam’ın suçu olmaz, İslam’da kusur olmaz. Kusur, suç insanoğlundadır. Bunun için CENAB-I HAK Müslümanlara İslam’ı iyi anlamayı nasip eylesin. Bütün insanlığa da hidayet eylesin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 68 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}