Tefsir 198-01

198- Tefsir Ders 198 hayat veren nurun keşif notları

198- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 198

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

 

Şimdi bu Sâbie’den için Kasımireski bunların tutucu Hristiyanlar olduğunu söylemiştir. Bunlara Sabee demiş bu şekilde tercüme etmiş Kasımireski ki, Frenkleri şüpheye düşürmüştür. Dikkat edin! Frenkler İslam müçtehitlerine insanlık dışı hareketi anlasınlar. Yani Frenkleri şüpheye düşürmeye çalışan Kasımireski gibiler ve İslam müçtehitlerine iftira eden bunlar dikkat edin kendi Frenklerini bile şüpheye düşürenlerdir. Bunlar üzerinde dikkat edin batılılarda dikkat etsin bunlara diye bilim adamlarımız burada dikkatleri çekmiştir. Kim olursa olsun kurtuluş şuradadır bu âyetin içeriğindedir. Şuna dikkat edin!

Ne diyor: (مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً) diyoruz âyet-i kerimede. Cenab-ı Hak diyor ki: “Allah’tan gelen hakkı tanıyıp kabul edip tasdik etmektir.” Allah’tan gelen her hakkı kabul edip tasdik etmektir. Kur’an Allah’tan geldi, Muhammed’i Allah görevlendirdi, geçmişi içine aldı. Geçmişin bütün peygamberleri, bütün İlâhî kitaplar geleceğin belgeleri içerisinde geçmişin şahitliğini yapıyor Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed. Bunu inkâr ederek katiyyen îmân olmaz. Onun için Allah’tan gelen her hakkı tanıyıp kabul ve tasdik etmektir. İslam ise Allah’tan gelen hepsini tasdik etmiştir. Bütün peygamberler, tüm peygamberlere indirilenler hepsi Kur’an da, Kur’an-ı Kerim’de, İslam’da mevcuttur. İslam’ın Amentüsünde mevcuttur ve böyle bir güzel îmân edip, tasdik edip ve Amel-i Sâlih işlemedikçe doğru îmân, doğru ameli gerektirir. İnandığın gereğini yerine getireceksin yani Amel-i Sâlih işleyeceksin. İlâhî teklifler taat ve itaatler onun bütün kurallarını yerine getireceksin. İşte o zaman kim olursa olsun bunları yerine getiren kurtulacaktır. Bu da Kuran-ı Kerim’in evrensel mesajıdır. Dikkat et! Evrensel mesajıdır.

Cenab-ı Hak ne diyor;

استعيذ بالله

قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَراًّ وَلَا نَفْعاًۜ وَاللّٰهُ هُوَالسَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ

Deki; “Allah’ı bırakıp da size ne zarar ne de fayda vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah işitendir, bilendir” diyor. Böyle de dünyaya diyor. Allah’ı bırakıp da mahlûka tapılır mı? İşte Cenab-ı Hak uyarıyor. Uyanırsan kendi kârına, uyanmazsan kendin bilirsin.

Şimdi Sâlisü Selâse buna da bir dikkat et bakalım! Sâlisü Selâse ki, Mâide Sûresinin 72 ve 73’üncü âyetlerine de şöyle bir bak! İlâh üçtür diyenler Sâlisü Selâse ilâh üçtür diyenler ve Allah bir olduğu hâlde üçtür diyenler ve 3 ilâhın biri baba, oğul, Ruhu’l Kudüs, Ekânim-i Selâse 3üç asırlar diyenler, üç birdir, bir üçtür diyenler. Bazıları da baba, ana, oğul diyenler yani Allah’a baba diyor, ana diyor, oğul diyor ve ne diyor?

Dakika 5:20

Bunu diyenler de Yâkubi’ye fırkasıdır. Melkânîler ve Nasturîye üçün, üçüncüsü demiş tüm fırkaların bunlar aşağı, yukarı aynı inançtadırlar. İstisnalara varsa kaideyi bozmaz. Cevher ve ulûhiyetin tabiatı birdir. Şahıs üçtür, üçü eşittir, hem üç, hem bir üç ilâhî üçüncüsü olan birinde birleştirirler. Üçüncü ise oğuldur, vücut Allah’ın babasıdır. ‘’Hâşâ Sünme Hâşâ’’ bunların tamamı bugünkü Hristiyanlığın içerisinde bulunan inançtır. Îsâ’nın getirdiği dinle hiç alâkası yoktur. Îsâ (AS.) Allah’ın birliğine yüce sıfatlarıyla inanmış Allah’ın kulu ve peygamberidir. İslam dini ve bütün peygamberler böyle demişler, böyle inanmışlardır. Îsâ (AS.) Allah benimde Rabbim sizin de Rabbinizdir. Hepimiz Allah’a ibadet, kulluk edeceğiz demiştir. Ama gelin görün ki Îsâ’dan sonra ne hâle gelmiş ortalık. Bunu İslam dini Hz. Muhammed bu yanlışların tümünü düzeltmeye gelmiştir. Bu gerçeği görenler Müslüman olmuş. Ama hâlâ olamayanlara var İnşâ’Allah onlar da okurlar, gerçeği görürler. Allah’ın hidâyetine İnşâ’Allah mazhar olurlar. Biz bunun için çalışıyoruz herkes cennete gitsin. İslam bütün rahmetiyle herkesi kucaklasın, kucaklamaya gelmiş ama kaçıyor birileri biz kaçma diyoruz. Bu rahmetin içinde hepimiz beraber olalım diyoruz. Hayatta Ruhu’l Kudüs ilâh’tır Allah değil, Allah’ın kelimesidir veya ruhudur diyenler de var. Oğul yani kelime ilim, ilâhtır diyenler var. Babasının cevherinden, ruhundan oğludur diyenler var. Netice üçü bir Mesih’tir demiş oluyorlar. Yani bunların üçünü Îsâ da birleştiriyorlar ve Îsâ ilâhtır, Allah’tır diyorlar. ’Hâşâ Sünme Hâşâ’’ İşte sonuçta bu tehlike bu konu da Kur’an-ı Kerim net tavrını koymuştur. Böyle diyenlerin hepsi kâfir oldular diyor. Yazık oldu hemen çâresi var. Allah’ın birliğine inanıp Müslüman olmak gerekiyor. Îsâ Müslümandır, Mûsâ Müslümandır, onun bütün peygamberlerin dini de İslam’dır. Bu gerçek budur.

‘’İznik Konsülü’’ bir zamanlar Allah’ın oğlu yoktur diyenleri kâfir kabul etmiştir. Onları hep aforoz ettiler. “İznik Konsülü” bir zamanlar Allah’ın oğlu yoktur diyenleri kâfir kabul ettiler, aforoz ettiler. Allah bir diyenleri aforoz ettiler. Îsâ Allah’ın kuludur dediği için bir doktoru ateşle vurdular yaktılar. Yani tariflere sığmayan neler, neler yaptılar. Bunlar Îsâ’nın getirdiği dinle alâkası yok bunların. Bu yanlıştan bakın uzaklaşan batılılar şimdi de başka yanlışa saplandılar. Şimdi batıda biliyorsunuz Hristiyanlığın adı var kendisi görünmüyor.

Dakika 10:00

Ne var? Materyalizm var insanlar bu seferde dinsizliğin içine itildiler ve İslam’la tanışmaları da tabii Allah’ın hidâyetine bağlı. İslam’la tanışmak için İslam dünyaya rahatça anlatılabilmeli yoksa bütün insanlığı İslam kurtarmaya gelmiştir. Dünyaya kardeşliği yerleştirmeye, sosyal adâleti, barışı yerleştirmeye gelmiştir. İslam’ın önünü kesenler insanlığa en büyük kötülüğü yapmaktadırlar. İslam’ın önü kesilmez herkes kendi îmânını yok eder yazık olur. İlâh cins isim Allah ismi Allah’ın özel ismidir. Hiçbir isim Allah isminin dengi değildir. (لَا اِلَهَ اِلَّا) Kelime-i Tevhîdini tefsir edebilecek dil ve lîsân edebiyatta yoktur. Kendi ifadesi orijinal şeklinin karşılığı yoktur, dengi misâli de yoktur. Allah’ın nasıl dengi, eşi misâli yoksa Kelime-i Tevhîdi tefsir edecek dünya da bir lîsân da yoktur. (لَا اِلَهَ اِلَّا) diyor bak, çünkü ilâh anlayışı var başka milletler de ama ilâh Allah isminin karşılığı değil, dengi değil. Mesela kottan başka kot yoktur, diyordan başka diyor yoktur. Dediğin zaman bu tefsir değil ki tercüme de değil, tefsir de değil. Tefsir tercüme o dengi bir lîsânla onu ifade edebilmektir. Üçün üçüncüsüdür, kelimenin cesetlendiği nesihtir. Yani Allah Îsâ’dan cesetlendi diyor. “Hâşâ Sünme Hâşâ’’ bunların tamamı şirktir, küfürdür. Tam şirk yalan, küfür küfürdür, Allah’ın hakkını inkârdır. Zulüm küfürdür, Allah’ın hakkını inkârdır. Kâfir olduklarında hiç mi hiç şüphe yoktur. Îsâ’nın dini İslam’dır haktır, gerçektir, doğrudur. Ama bugünkü Îsâ’ya yapılan bu iftiraların Îsâ ile îmân ile İslam ile alâkası yoktur, İncîl’le, Tevrât’la alâkası yoktur. Melkânî, Katolik, Ortodokslar, Nasturîler, Yâkubîler, Monofizitler de dâhildirler, Berberânîler de dâhildirler. Dikkat et! . Melkânîler, Katolikler, Ortodokslar, Nasturîler, Yakubiler yani Monofizitler de dâhildirler, Berberânîler de dâhildirler. İstintâcı sonuç alma, istikrâi bilgi edinme işte sonuç almak bilgi edinmek istintaç ve istikra sahibi olmak istiyorsan İslam’ı iyi öğren İslam’ı hak sonuca ulaşırsın gerçek hak bilgiyi bulursun. Anası da, oğlu da yer içer dışarı çıkarır vesaire bunlar ilâh olur mu? Anası yer, içiyor, teneffüs ediyor, dışarı çıkıyor, tuvalete gidiyor, Îsâ (AS.) yiyip içiyor ne yapıyor? Tuvalete gidiyor. Allah’ın kullarına ilâh denir mi? Peygamberimiz bir grup Hristiyan hahamlarına, Hristiyan rahiplerine, ruhbanlarına dedi bunu da netice de pek çoğu Müslüman oldular Papazlar gelmişti. Beşerî ve hayvânî ihtiyaç içindeler böyle muhtaç olan hak ilâh olabilir mi?

Dakika 15:00

Elbette olamaz. Bunlar muhtaç olan yemeye ihtiyacı var, içmeye ihtiyacı var, soğuğa sıcağa ihtiyacı var. Doğar, büyür, ölür bunlar hep beşer de olan şeyler, mahlûktaki şeyler. Allah ise yaratandır. Mahlûkatın hiçbirine benzemez. Ama Îsâ Allah’ın seçkin güzel bir kulu, peygamberidir, Meryem’in oğludur.         Meryem annemiz de güzel tertemiz bir namuslu, iffetli, âbide, zâhide bir kadındır. Allah’ın bunlar birer, birer kullarıdır. Bunlar ilâhlaştırılmaz.

Cenab-ı Mevlâ bütün dünyaya gerçek hak îmânı, hak ve hakîkat olan İslam’ı bilmeyi, tanımayı ve bütün dünya da barışın kardeşliğin sağlanmasını Cenab-ı Hak nasîb-i müyesser eylesin.

Dakika 16:16            

 

 

(Visited 64 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}