Tefsir 255-01

255- Tefsir Ders 255 hayat veren nurun keşif notları

255- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 255

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

İlim ilme, bilime, âlime, bilim adamlarına, müçtehitlerimize, kâşif ulemâmıza, fâkihlerimize ne zaman çok yerli yerince değer verildiği zaman insanlık yükselmiştir. Devletler, Milletler yükselmiştir. Sosyal adâlet yaygınlık kazanmıştır. Ne zaman ki ehil olmayan câhil ve zorbalar meydanı ele geçirdiler insanlık buradan çok zarar etmiştir, zarar görmüştür ve gericilik buradadır, yobazlık buradadır, zulüm buradadır. Kara beyinler burada yeşerir, aydınlar burada yok edilir. Şöyle bir tarihe bak! Bilimden yana olanlar gerçek fâkihleri ve müçtehitleri ve kâşifleri destekleyen ortamlara bak nasıl ilerleme olmuştur. Ne zaman ki Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’den ellerini çekmişler, ondan uzaklaşmışlar cehâlet kuyusuna yuvarlanmışlardır. Şuanda dünya da Müslümanların eğer sürünen bir tarafı varsa Kur’an-ı Kerim’den, İslam’ın ilimlerinden ilim dininden itikatta, amelde, ahlâkta, hukûkta Kur’an-ı Kerim’den uzaklaşması sebebidir. Başka milletler yanlıştan elini çekerse yükselir. Ama Müslümanlar kendi yüce değerleri hak ve hakîkat olduğu için elini o yüce değerlerden çekip de sırtını döndü mü Kur’an’a, yüce değerlerine o millet yıkılır ve sürünür. Niye? Başkaları yanlıştan kurtulduğu için onlar yükseldiler, ilerlediler dünyaya göre maddeden. Mânen, onlardan da hâlâ büyük mü büyük çürüyen içten çürüyen bir durum kaynamaktadır. Yani çürüklük kaynıyor çürüyor insanoğlu, çürütüyorlar. Niye? Gerçek adâlet, gerçek ahlâk, gerçek inanç insanoğluna ekmekten, sudan ve havadan önce bunlarda lâzımdır. İnanç lâzım kişinin ruh yönünü ihmâl edemezsin. Bedenini besleyeceksin ama ruhunu da besleyeceksin ruh gerçek hak bilim hak inançla olur. O da Allah’u Teâlâ’nın ortaya koyduğu işte İslam îmânı İslam’ın Amel-i Sâlih’i, O’nun yüce ahlâkı, O’nun güzelim sosyal adâleti hukûk sistemidir. Hak nizâmını almış, mızraklarını uzatmış, süvâri bölükleri gibi ekin tarlalarına bir bakın! Ekin tarlalarının durumu: “Hak nizamı almış gibi, mızraklarını uzatmış gibi, süvâri bölüklerini dizayn etmiş gibi şu ekin tarlalarına bir bakın!” Diğer Allah’ın yarattıklarına, sebzelere, meyvelere bir bakın! Denizin içine bakın, okyanusların içine bakın göklere, yıldızlara, gezegenlere, galaksilere bakın! Bunlar mükemmel bir Yüce Yaratıcının yaratmasıyla ortaya çıktı apaçıktır. Terbiye terakkî feyzi şöyle bir bak kâinatta bunlar yerli yerince görülmektedir. Terbiye kânûnlarıyla yaratılmış her şey ve terakkî feyziyle yaratılmış. Çünkü gelişmeye bak hayat sürekli yenileniyor gelişme devam ediyor. Doğan bir çocuğun şöyle bir doğmadan önceki geçirdiği merhalelere bak! Doğan çocuğun büyüyüp gelişmesine bak! Bütün nebatatın habbelerin tanelerin çekirdeklerin gelişmelerine bak! Şu kâinatta ki yenilenmeye gelişmeye bak!

Dakika 5:00

Bunlara göz yumulmaz bilim adamları bu gerçeği tabii ki görmek için hakîkate en yakın çalışmayı yapan bilimsel çalışmalardır. Hakîkate en yakın olan odur Hakk’ı inanarak Hakk’a bu bilimsel çalışmayı yapan bilim adamları dünyaya ışık tutarlar. Ama Allah’ı inkâr ederek maddeye takılıp kalanlar materyalist kalırlar, ateist kalırlar, natürist kalırlar. Hakk’ı bulamazlar. Maddeye takılıp kalırsan maddeyi mânâyı yaratanı eğer kabul etmez O’nunla öncelikle tanışmamışsan geç kalırsın. Eğer bir de o geç kalışının içinde Azrâil erken gelirse îmân etmeden önce gelirse Azrâil (AS.) hâlin ne olur. Hiç vakit geçirme Allah’a ve İslam’a iyi inan!

 

(Visited 51 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}