Tefsir 26-01

26- Tefsir Ders 26 hayat veren nurun keşif notları

26- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 26

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Hanif hak dîn demektir, İslam dîni Hanif’tir. Hak dîn lekesiz (الأسباط) torunlar demektir. Şikak düşmanca muhâlefet, bölünme demektir. Fıkıh kâidesi zamanın değişmesiyle hükümler değişir. Yeni ümmet, yeni şerîat, işte İslam’dır. Cenab-ı Hak zamanın değişmesiyle Tevrât’ın hükümlerini, İncîl’in hükümlerini Yüce Allah ne yaptı? Değiştirdi ve yeni ümmet, yeni şerîat ortaya koydu. Bütün dünyâ İslam ile yeni ümmet ve bütün dünyâya yerleşen İslam dîni yeni şerîattır yâni Cenab-ı Hak yeniler. İslam içinde eğer şartlar İslam dîni kıyâmete kadar dünyânın son dînidir, son şerîattır. Eğer şartlar değişince yeni hükümler gerekiyorsa bu yeni hükümler Kur’an-ı Kerim de mevcûd ve içtihâd kapısı kıyâmete kadar açıktır. Hükümlerin çeşitli sebeple faydalarını bilen ilim Fıkıh İlmidir. Yâni Fıkıh İlmi İslam’ın ilimlerinin bir, bir hükmünü ortaya koymuştur. Farzıyla, vâcibiyle, sünnetiyle derecelendirmiştir ve her türlü İslam’ın içinde hayatın içerisinde ne lâzımsa bütün hükümler İslam şerîatında fıkıh ilminde mevcûttur. Daha da dünyânın şartları neyi gerektiriyorsa Kur’an’da bunların cevapları da mevcûttur. Rızık mü’mine de gayrimüslime de vardır bu dünyâda ama âhirette durum farkıdır. Dünyâda imâmet’ kimindir? Kimin hakkıdır? Yâni dünyâyı idâre etme mü’mine hastır. Çünkü o dîn ve o dünyâda üstünlüktür mü’mine âittir. Yâni dünyâyı gerçek mü’min, ehil kadro idâre etmelidir. İslam itâati uyumla nefsi Allah’a teslîm etmeyi içine alır. Yâni Müslüman Allah’ın emrinde yaşar, nefsi tamâmen Allah’a itâat eder.

 

Hikmet nedir derseniz? Sağlam ilim hikmettir. Kur’an’ın, İslam’ın, Allah’ın her emri hikmet doludur. Sağlam amel sağlam ilim hikmettir ve söz ve işin isâbet etmesi de hikmettir. Bakara Sûresinin 269’uncu âyeti de Hz. Muhammed’in özelliklerini duyurmaktadır. Kime hikmet verilmişse en çok hayır ona verilmiştir. (يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء) “İl’a Âhiri’l Ayeh” ancak akıl sâhipleri ibret alır, düşünürler. Hikmet derin faydalı ilimdir. Aynı zamanda hikmet derin mi derin faydalı ilimdir. Onun için İslam da, Kur’an’da Yüce Allah’ın bütün emirleri, hikmet doludur.

Dakika 5:05

Allah’ın bir ismi de (حَكِم) Nebîler, âlimler, yüksek vasıflar, ihlâs, adâlet, sevgi, saygı, vakûr, cömertlik, faydalı gibi özellikler taşımaktadır. Bunun için hikmet anlayışı Nebîler başta âlimler de güçlüdür. Yüksek vasıflardır bu vasıflar ihlâs her mü’min de olmalıdır ama Nebîlerde tamdır, âlimlerde de ihlâs olmak şartı vardır. İlmiyle amel eden her âlim ihlâslıdır. Adâlet sâhibi, sevgi, saygı, vakûr ve cömerttirler. Aynı zamanda bunların bütün işleri faydalıdır insanların hayrınadır.

Ahmed bin Hanbel’den (Dâ’vetü Ebî İbrâhim’e ve Büşrâ Ahî Îsâ ve Ru’yâ Ümmî)  ne dedi Peygamberimiz bu Hadisi şerifte Ahmet bin Hanbel’in rivâyet ettiği bu hadis-i şerifte?

(Dâ’vetü Ebî İbrâhim) ben İbrâhim Aleyhisselâmın duâsıyım o çünkü benim zürriyetimden yüksek şahsiyetler imâm tayin et yâni büyük Peygamberler devam etsin soyumdan dedi.  Cenab-ı Hak Muhammed gibi âlemlere rahmet olan Peygamberi İbrâhim’in oğlu İsmâil’in suyundan Hz. Muhammed geldi cihâna ve âlemlere rahmet Peygamberi olarak (ve Büşrâ Ahî Îsâ) ben kardeşim Îsâ’nın müjdesiyim dedi. Îsâ (AS.) Hz. Muhammed’i müjdeledi Muhammed gelecek onu bugünden tasdîk edin onun zamanına ulaşır ulaşmaz da onun getirdiği dîni İslam şerîatını da hemen kabûl edin, Müslüman olun dedi. Ne yazık ki Îsâ’nın (AS.) İncîl’in sözünü Hristiyanlar tutmadı, Yâhudîler tutmadı. Tevrât’ın ve Îsâ’nın, Mûsâ’nın sözünü tutmadılar. Mûsâ da, Îsâ da İsrâil Peygamberidir.

(ve Ru’yâ Ümmî) Peygamberimiz yine dedi ki; ben annemin rüyâsıyım çünkü annesine de rüyâda senin bir oğlun olacak adını Muhammed koy dediler.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَــيِّــدِنَا مُحَمَّد وَ عَلٰى عَلٰى مُحَمَّدِ ِ

Hz. Muhammed’in Peygamberliği ile İbrâhim’in milleti İslam dîni olduğu ortadadır. Yâni tamâmen İbrâhim’in ortaya koyduğu tevhîd, hanif dîni Hz. Muhammed’in ortaya koyduğu İslam dînidir. Aynı inanç, aynı tevhîd inancıdır. Onun için İslam milleti bütün Peygamberlerinde milletidir. Çünkü aynı inanç da, aynı kıvanç da, aynı değerlere inanmışlardır. İslam’ın İslam milleti ise geçmişteki bütün milletlerin milletidir ki bütün Peygamberlerin dîni İslam olduğu için İslam milleti Hz. Muhammed’in ortaya koyduğu İslam şerîatıyla devam etmektedir.

Dakika 10:07

Bunun için bütün Peygamberlerin milleti de buradan baktığınız zaman İslam milletidir. Geçmişin bütün ırmakları, denizleri Muhammed’in deryâsına akmıştır ve onları bünyesinde topladığı gibi nice yepyeni bir şerîatla da kıyâmete kadar son bir yepyeni nizâm ortaya koymuştur. Cenab-ı Hak

Sefîh zillet, hor, hakîr, aşağılık, esâret anlamındadır. Halil: dost demektir. Bu âyetlerde geçen bâzı kelimelere de işâret etmekteyiz. İbrâhim’e (AS.) göklerin, yerin melekûtunu gösterdik. Melekût hükümranlığın azametini Cenab-ı Hak gösterdi. İlhâm ve ihsân ile nazarî, aklî, istiklâl yolunu gösteriyor. Yıldız, ay, güneşten sonra yaratanı bulması için İbrâhim (AS.) kendisi daha genç yaşlardayken, çocuk yaşlardayken. Ayı, güneşi, yerleri, gökleri, yıldızları görünce bunları bir yaratan var demiş aklî ile Allah’ı bulmuştur.

 

Kıymetli efendiler!

İbrâhim (AS.)  أَسْلَمْتُ    dedi. Ne demek? İslam o zamandan beri İbrâhim’in milleti oldu. Yâni ben Allah’a teslîm oldum, ben Müslümanım dedi. İbrâhim (AS.) medyan ve medan da oğludur. 8 ve 24 oğlu olduğu mervî ’dir.

Yâkub’un (AS.) oğulları; Rubîn, Şemûn, Lavî, Yahuza, Suhus, Zevulun, Zevana, Teftuna, Kevzâ, Uşîr, Bünyamin, Yusuf (AS.) İbrâhim’in milletine önem vermeyen İsrâil, Dikkat! Eldeki Tevrât’ın 5’inci sifrinin 11’inci faslında Mûsâ’nın (AS.) dilinden Rab Teâlâ Ey Mûsâ! Senin gibi ihvânınızdan bir Peygamber görevlendiriyorum. Benim ismimle teblîğ edeceği kelâmları kim dinlemez ise bakın ben ondan intikâm alırım diyordu. Mûsâ’ya diyordu Cenab-ı Hak. Hz. Muhammed’i göndereceği ve ona inanmayanlardan intikâm alacağını söylüyor Cenab-ı Hak.

İbrâhim (AS.), İsmâil (AS.), Hz. Muhammed (S.A.V), İshâk (AS.) İsve Yâkup (AS), İstem Eyyub (AS.), Yâkup’tan Yusuf (AS.) kardeşleri. İslam âlimleri Tevrât ve İncîl’de Hz. Muhammed hakkında ki âyetleri açıklamışlardır. Bu bütün kıymetli müfessirlerimizin eserine bakıldığı zaman görürsünüz. Fahrettin Râzî de keşiflerine bakıldığı zaman görürsünüz. Fahrettin Râzî de, Keşşâfta, Elmalıda, Kurtubî de ve diğerlerinde görürsünüz.

Dakika 15:05

Sayfa 413, 120 Bakara Sûresi 129’uncu âyet 132’nci âyet Arapçasını ve Yunancasına bakabilirsiniz. Tevrât’ın birinci bölümü 9’uncu Bap da Hacer’e melek gelip Sâre ’ye itâat et bir oğlun olacak adını İsmâil koyacaksın o insanların göz bebeği ve onun eli insanların üstünde olacak yâni Hz. Muhammed’in dîni doğuya, batıya yayılacak ve yayıldığı gibi böyle bir Peygamber gelecek diye işâret edildi.

Yine Tevrât’ın tekvîn bölümü 20’nci Bâbında beyân ile paran (Faran) dağından Mekke’den İsmâil’e bahisle Hz. Muhammed’e işâret ederek Mekke’nin fethine işâretle saf, saf Ashâbına da işâret ederek yâni Muhammedîn Ashâbına da işâret ederek oradan Rab geldi Tûlû etti şeklinde Hz. Mûsâ’ya Tur-i Sinâ da Hz. Muhammed’in Peygamberliği bildirilmiştir. Açıklanması ise hak, huk kitâbında yapılmıştır. Şöyle ki; Hz. Muhammed’in kıymetinden semâ açılacak hamd ile yeryüzü dolacak, şuâlar nûr olacak, ülkesi şanla dolacak ölümler önünde yürüyecek, yırtıcılar ona asker olacak, yeryüzünü kuşatacak. Tüm ümmetlerini gözetimine alacak, dağlar, tepeler önünde eğilecek, cihâd okları savaşa kanacak, nehirler gürleyecek, dağlar sahrâlar ürküp titreyecek, seller yol verecek, güneş ay doğup duracak, beyânı Kur’an’ı parlayacak, parlayan oklarla orduları şahlanacak, dünyâyı kurtaracak. Dikkat edin! Sen bunun için zuhûr eyledin Ey Muhammed! Ümmet seninle kurtulacak Ey Muhammed (S.A.V)! Hristiyanlara âit mushalarda da ümmetin ve Mesîh’in Îsâ’nın kurtuluşu için zuhûr eyledîn Ey Muhammed (S.A.V) diye mervî ‘dir. Çünkü Kur’an Îsâ’ya sâhip çıkar, Mûsâ’ya sâhip çıkar. Onları himâyesinde tutar, onlara yapılan yanlış isnâtlara karşı koyar. Îsâ’ya (AS.) Yahud ve Nasrânî iftirâlarından kurtaran Hz. Muhammed’dir, Kur’an-ı Kerim ve İslam dînidir. Mûsâ için nasıl yanlışlıklara karşı çıkıyorsa Îsâ’ya dil uzatan Yahûd ve Nasrânî iftiralarından kurtaran Hz. Muhammed’dir, Kur’an-ı Kerim ve İslam dînidir.

Yâhudîler Îsâ’ya Veled-i Zinâ dediler Peygamberliğini kabûl etmediler. Nasrânî’de iftirâ ettiler Allah’ın oğlu dediler, Meryem’e iftirâ ettiler ve Îsâ’yı putlaştırdılar. Bunlara şiddetle Kur’an-ı Kerim karşı çıkar, gerçek Îsâ’yı korur, toz kondurmaz, kimseye hakâret ettirmez.

Dakika 20:03

Kitâb-ı Mukaddesin işâyâ kitâbında da Ey Mekke! Kuvvet ver çiçek aç vakit yaklaştı kerâmet doğacak. Ey Mekke! Muhammed (S.A.V) gelecek arz karanlık sis kaplamış, nûr parlayacak, Rab Teâlâ Muhammed (S.A.V) gönderecek. Dünyâ sana hac için koşacak. Ey Mekke! Sen şehirlerin anasısın, süslen nimetler denizden karadan sana gelecek Hz. Muhammed gelecek. Ey Mekke! Sende kurbanlar kesilecek. Rab Teâlâ beni şanlı beytim için hamd ihdâs edeceğim diyor. Bu hamd Lebbeyk’ler ile olan hamt ki;

“Lebbeyk. Allâhümme Lebbeyk. Lebbeyk lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde venni’mete leke vel mülke leke lâ şerike lek”

Kütübü Sitte bunlar Mekke’nin fethiyle gerçekleşti. Önceki terbiyede yine şirk karışımı vardı. Bunu da İslam’ın terbiyesi düzeltti. Tefsîrin semanda Tevrât’ın birinci sifirinde de Hz. Muhammed hakkında bilgiler devam etmektedir.

 

Kıymetli dostlarımız!

 

İnşa’Allah derslerimizde devam edecek size geçmiş İlâhî kitaplardan Kur’an-ı Kerim’in hayat veren nûrlu âyetlerinden keşiflerimiz, hayat veren derslerimiz devam edecektir.

Dakika 22:32

 

 

(Visited 124 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}