Tefsir 271-01

271- Tefsir Ders 271 hayat veren nurun keşif notları

271- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 271

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Subhanallah Bismillah ya Rahmân ya Rahim Subhanallah Elhamdülillah Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billah ve mâ Tevfikî illâ Billah’’

 

Kudret kuvvetin hepsi Senden İlâhî, başarı Senden İlâhî Senin muvaffak kılmadığın hiç kimse başarıya ulaşamaz. Tevfik Senden Refik Sensin İlâhî avni muâvenet her türlü yardım Senden Senin rahmet kapında Senden dilenmek o da benim görevim kulluk görevim. Ebedî Senin kapındayım. Başka kapılara sakın Allah’ım! Allah’ım başka kapılara gönderme ya Rabbi hiçbir kapıya gönderme! Sen Rabbimsin âlemlerin Rabbi ’sisin ya Rabbi ne olur hiç kimsenin kapısına hiçbir türlü gönderme ya Rabbi! Çünkü kudretin, kuvvetin hepsi Sende hidâyet Sende nimetlerin hepsi Senden ya Rabbel-âlemin ne olur Senin kapında bütün varlığımızla Seni sevmeyi diliyoruz lütfeyle! Bütün varlığımızla hak bir îmân ile îmân etmek istiyoruz îmân ettik. Gerçek kemâle ulaştır ve daim eyle! Ya Rabbi içimizi, dışımızı îmân, İslam eyle! Allah’ım!

Allâhumme’h-fazni bil-İslâmî kâimen ve kâiden,  râkıden velâ tüşmit biye  aduvven velâ hâsidâ’’ 

Ya Rabbi ayaktayken, otururken, yatarken, kalkarken her türlü İslam ile muhafaza eyle İslam kıl! Her şeyimizi îmân, İslam, hak ve nur kıl ya Rabbi! Allah’ım! Ne olur düşmana karşı İslam, îmân, Müslüman düşmanlarına hak ve hakîkat düşmanlarına karşı izzet ver, rezil ve rüsva ile verme ya Rabbi! Allah’ım! Düşmanın hiçbir türlü sevinmesine vesile olacak yanlışların tamamından koru ya Rabbi! Dostlarımızı sevindirecek ya Rabbi düşmanları hiç mi hiç güldürmeyecek izzeti ver ya Rabbi! Ebedî dostları sevindirecek lütufta keremde bulun ya Rabbi!

Dakika 5:35

‘’Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh vemâ tevfîki illâ billâh vesegâhu mirrabbühüm şarâbehüm tahura’’

(عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾) ‘’insan (Dehr Sûresi âyet 21)’’

Ya Rabbi bütün varlığımızla seni seven, sevgi şarabını içen ya Rabbi sevgi şarabını içirdiğin kullarından eyle! Allah’ım! Sevgi şarabını içir işte bu âyet-i kerime de                                (رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ) tertemiz bir şarabı onlara Rableri içirdi, onları bu şarapla suladı. Ya Rabbi! Sevgi şarabıyla bizi bütün varlığımızla o şarapla sevgiyle doldur. O sevgi şarabını içir ya Rabbi! Allah’ım! Bütün varlığımızla sevgi şarabını içirdiğin kullar zümresine ilhâk eyle.

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) ‘’İnsan Dehr Sûresi 21’inci âyet sonu’’

(مَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ) ’’Hud Sûresi 88’inci âyet sonu’’

Ya Rabbi! Kalbi senin zikrinle mutmain olan itminâna ulaşan kullarından eyle! Bize nefsi             mutmainneyi lütuf eyle! Allah’ım! ‘’ Allâhümme tahhir kulûbenâ minel nifâk’’ Ya Rabbi! Nifâktan kalplerimizi temizle Allah’ım! Ya Rabbi! Riyâdan bütün amellerimizi uzak kıl ya Rabbi! Ya Rabbel-âlemin! Dilimize tam bir sadâkat doğruluk ver. Hakk’ı söyleyen, Hakk’ı ifade eden bir dili nasip eyle konuşmayı nasip eyle! Her hâlinde itidâl üzere olan, mûtedil olan kullarından eyle! Ya Rabbi! Her sözü hak olan Hakk’ı ifade eden her işi hak ve nur olan, her sözü hak ve nur olan kullarından eyle ya Rabbi!

Dakika 10:20

‘’Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh vemâ tevfîki illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîb vesegâhu mirrabbühüm şarâbehüm tahura’’

(وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) ‘’Hud Sûresi âyet 88 sonu’’

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) ‘’İnsan Dehr Sûresi 21’inci âyet sonu’’

‘’Ya Rabbel-âlemin! Sultân-ül Enbiyâ, Sertaç-ül Evliyâ, vel-Esfiyâ vel-Etkıyâ aleyhi ve alâ âlihi eftal tahâ’yâ’’

Zuhur ederek dîdâra vuslat sırrına, davet ederek şeriatın Âsâları Siret’in Abâları İlâhî rızâ gıdaları olmalıdır diyor. Şanlı Peygamber (A.S.V) Muhammed Mustafa, o Resulü Kibriya, o Habîbi Hüdâ ve Şef’ı Rûzi Cezâ, Muhammed Mustafa böyle diyor. Dîdâra çağırıyor, vuslat sırrına davet ediyor. Didar; Allah’ın rahmet kapısına gelmek O’na kalbini ruhunu O’na açmak ve O kapıdan istemek O rahmet kapısından ve ömür boyu ebedî O’nun kapısında olmak O’nun rızâsına ulaşmak için çırpınmaktır. O cömerttir kapıya gelmesini bilirsen seni katiyyen boş çevirmez. Hiç çevirmez O kapı dönüp de girilecek kapı da değildir. Artık O ebedî ve ezelî Ğani ve Mugnî olanın rahmet deryâsında rahmet sarayında yaşarsın. Başka gidilecek bir tek kapı ezelde, ebette yoktur sadece onun kapısıdır. Onun için o Şanlı Peygamber bütün ümmetinin tamamını dîdâra vuslat sırrına davet ediyor. Vuslat sırrı nedir? O’nun rızâsına tükenmez nimetlerine nâil olmaktır ve Allah’ın rızâsını kazanmaktır. O’nun rızâsını kazandığın zaman artık her şeyi kazanmış olmaktasın. Eksiğin kalmaz, kaybedecek bir şeyin de olmaz. Artık ebediyyâtın mutluluğu senindir yeter ki o, senden râzıyım ey kulum desin! Bunun için çırpınacaksın. İşte vuslat onun rızâsına ulaşmanın adıdır.

Dakika 14:52

 

 

(Visited 103 times, 1 visits today)