Tefsir 273-01

273- Tefsir Ders 273 hayat veren nurun keşif notları

273- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 273

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Kıymetli dostlarımız,

İlâhî adâletin, İlâhî merhametin ve İlâhî rahmetin olmadığı yerde mutlaka vahşet bulunmaktadır. Merhametsizlik orada görülmektedir ve zulüm, cinayet, vahşet birbirini takip etmektedir. Kurtubî’nin rivâyet ettiği bir haber de;

Bir gün Peygamberi Zişan Efendimize bir adam geldi.

Adam, hiç gülmüyor çok kederli ve üzüntülü, Müslüman olmuş bir adam yeni Müslüman olmuşlardan.

Peygamberimiz sordu, niye bu kadar çok kederlisiniz? Dedi.

Adam dedi ki; Ya Rasûlallah! Ben Müslüman olmadan önce benim yetişkin güzel bir kızım vardı. Bunu annesine yalan söyledim, bunu akrabalarıma götüreceğim gezdireceğim dedim ve annesi bunu yıkadı, giyindirdi, kuşattı, donattı bana kattı. Onunla çöle gittik çölde bir kuyu buldum kızımı o kuyuya atmaya karar verdim. Kızım kendisini kuyuya atacağımı anladı. Boynuma sarıldı babacım yapma, etme diye ne kadar yalvardıysa o yavrumu ben Müslüman olmadan önceki vahşi bir yapımla ne kadar ağladı yavrum boynuma sarıldı. Etme baba yapma baba beni atma kuyuya diye ne kadar yalvardıysa ben o kızıma acımadım. Onu diri, diri kuyuya attım ve diri, diri kızımı o kuyuda öldürdüm ve acımasız bir durumda oradan döndüm geldim. Ben Müslüman olmadan önce böyleydim böyle bir cinayet işledim. Benim hâlim ne olacak ya Rasûlallah! Diye bu olayı anlatınca;

Peygamber Efendimizde ağladı, oradakilerin tamamı da ağladılar.

Çünkü cihan ağlıyor buna cihan ağlarken Allah cihanın imdadına Cenab-ı Hak rahmet Peygamberi, merhamet Peygamberi Hz. Muhammed’i gönderdi, Kur’an indirdi. O zamanki vahşi ruhlar Kur’an’la artık merhametli karıncayı incitmeyecek duruma geldi. Adâlet timsâli dünyanın en merhametli insanları kadroları yetişmeye başladı. Bunun için kıymetli dostlarımız, eğer insanlık âleminden siz İslam’ın îmânını onun merhametini, onun ilmini irfânını, onun yüksek ahlâkını insanlıktan gençlikten eğer alır da insanları materyalist yaparsanız o zamanki tâğutî düzende ne yapıyorlardı? İşte bu zulmü, bu vahşeti kendileri kendi çocuklarına bile, kendi âilelerine bile bu vahşeti uyguluyorlardı.

Dakika 5:06

İnsanlık kan ağlıyordu, kadınlar kızlar kan ağlıyordu. Garibanlar yetimler, yoksullar, kimsesizler kan ağlıyordu. Zâlimler at oynatıyordu insanlık bu zâlimlerin elinde inim, inim inliyordu. İslam’ın adâleti geldi, İslam’ın şecaati geldi, İslam’ın merhameti, ilmi, irfânı geldi. O canavar ruhlar en medenî ruhlara dönüştü ve o zamanki acımasızca evladına bu kötülüğü yapan ruhlar Müslüman olduktan sonra ağlamaya başladılar. Pişmanlıklar peşi peşine geldi.

Peygamberimiz o adama dedi ki: “Eğer İslam dini Müslüman olduktan sonra kişinin önceki hatâlarının affını eğer ortaya koymasaydı sana en ağır cezayı verirdim” dedi. Ne yazık ki dedi o zaman Müslüman değilmişsin. Şimdi Müslüman oldun Müslümanlık İslam kendinden önceki günahları ortadan kaldırır.

Bunların sayısı dünya da ne kadar îmânsız, şirkin, küfrün, zulmün adamı varsa o kadar bunların sayısı çoktu. İstisnâlar kâideyi bozmamıştır bozmaz. Onun için kıymetliler, İnsanlıktan bu İslam’ın îmânını, İslam’ın Ameli Sâlih’ini, onun güzelim amellerini Allah sevgisiyle dolup taşmak varken Allah’ın bütün kullarına merhametle iyilikle muameleler varken İslam’ı yok edip de insanları vahşileştirince kimin kâri olacaktır ki. Bugün anasını kesenlerin sayısı artmaya başladı. Babasını dışarı atanların sayısı artmaya başladı. Artık boşanmalar birbirini kovalamaya başladı. Âileler de huzur kalmadı evlat ana baba arasında itaat kalmadı. Amir memur arasında maddî bir durum yoksa orada da vatan Milletperverlik’i îmânların olmadığı vatanperver, milliperver ve milli bir ruh bulmamız mümkün müdür? Menfaatin bittiği yerde insanlar eğer yüce duyguları kendilerinden alınmışsa menfaatin bittiği yere hiçbir şey kalmadı ve kalmıyor. Onun için insanlığa Yüce Allah’ın ortaya koyduğu îmânı o Yüce İslam’ı onun yüce kurallarını, yüce emirlerini insanlığa takdim edelim. İnsanlığı yalnız Allah’a kul olması için elden geleni yapalım. İşte nefislere kulluk, paraya kulluk, tâğutlara putlara kulluğun neticesi işte budur. İnsanlığı yeniden materyalizme, Putperestliğe terk eden ne kadar insanlar varsa bunu hangi neyin uğruna yaparsa yapsın insanlığa en büyük kötülük yapılmaktadır. Cenab-ı Hak insanlığın tümüne İslam’ın îmânını onun merhametini, onun hidâyetini ve insanlığın sulh ve barış içinde mutlu yaşamasını Cenab-ı Hak murâd etmiş İslam ile tecellî etmiştir. Bu İslam’dan bütün insanlığın nasibini almasını hidâyete mazhar olmalarını Cenab-ı Hak’tan bütün kalbimizle niyaz ediyoruz.

“Âmin, Âmin, Âmin, Velhamdülillahi Rabbil âlemin

Dakika 10:08

 

 

 

 

(Visited 55 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}