Tefsir 278-01

278- Tefsir Ders 278 hayat veren nurun keşif notları

278- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 278

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Gerçek hak ve adâlet yolu bu toplayan insanlığın tümünü kucaklayan, birleştiren, aldatmayan tevhîd yoludur hiç kimseyi aldatmaz. Hak mutlaka birdir, Allah birdir yol ilki olmaz. Bir defa bunu kulağına küpe et! Ey doğruyu, hakkı, gerçeği arayan efendiler! Allah birdir, bir olan Allah’ın yolu iki olmaz. Öyleyse işte o hak olan tek bir yol vardır bu da en son Hz. Muhammedi Allah bu yol ile görevlendirmiştir. Bu yol toplayan, birleştiren, aldatmayan tevhîd yoludur. Hak mutlaka birdir ve hakkın da hükmü birdir bâtıl ise sayısı çoktur. Şimdi işte o bir olan, hak olan, gerçek olan yol Hz. Muhammed’in ve Kur’an-ı Kerim’in ortaya koyduğu yoldur. Allah Muhammed’le, Kur’an’la bütün insanlığı bu yola çağırmıştır. Allah yolu peygamberin tuttuğu yoldur ona tâbî olunur. Allah yolu peygamber ’in tuttuğu yoldur başka yol olamaz. Çünkü peygamberi Allah görevlendirir. Onun içinde o peygambere tâbî olmak, Allah’ın emirlerini dinlemek Allah’a bağlanmak demektir. Eğer o peygamberin yolunu kabul etmezsen ona tâbî olmazsan Allah’ı reddetmiş isyân etmiş olursun sonucuna da katlanırsın! İşte ittifak birlik İlâhî bir kuvvettir. Ey dünya Müslümanları ve insanlık âlemi! İttifak birlik İlâhî bir kuvvettir, Hak’ta birleşmektir. Bâtılda birleşme sakın yanlışta değil! Hak’ta hakîkatte birleşeceksin. Onun için ittifak birlik İlâhî bir kuvvettir. Hak’ta bileşenlere Allah’ın yardımı devam eder. Bâtılın birliği çabukça çarçabuk kaybolmaktır. Batılın birliği vardır ama çabuk kaybolur kuvveti de yoktur. Bunun için bir defa bütün insanlığın birinci vazifesi hak yolda olmak Hak’ta birleşmektir. Hak birliği kurmaktır bâtıl birliği insanın kârına bir birlik değildir. Bütün insanlığı kucaklayan, toplayan, birleştiren, hiç kimseyi aldatmayan tevhîd yolu, tevhîd birliği, hak hakîkat birliği bu da mutlaka birdir ve onun hükmü de birdir ve bir olan Allah’ın hükümleridir. Bâtıl ise sayısı çoktur. Cenab-ı Hak hakta, gerçekte sımsıkı bağlı olan Hakk’ın emrinde olan mutlu hayatı, gerçek hayatı yaşayan, İslam’ı bilen, yaşayan ve insanlık âlemine tebliğ eden Yüce Allah’ın rızâsına vuslata eren ebediyyû’l-ebedî murâdına ermiş mutlu olmuş kullarından eylesin.

Dakika 5:02

 

 

 

(Visited 41 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}