Tefsir 287-01

287- Tefsir Ders 287 hayat veren nurun keşif notları

287- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 287

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Sınırsız hürriyet değildi yani Âdem ile Havvâ’nın girdikleri Adn Cenneti sınırsız hürriyet değildi orada ki hürriyet yasak ağaç o sınır idi. Orada da bir tek bir yasak vardı o yasak ağaç sınır idi. Ağaç örfte de yer sınırıdır biliyorsunuz meyvesi de davranışın sınırıdır. Kişinin amelleri ağacın meyvesi gibidir. Onun için yasaklara dikkat et dünya da sınıra dikkat et şeriatın sınırının dışına sakın çıkma!          “Şeriattan düşen cehenneme düşer.” Şeriat cennetin kendisidir İslam şeriatı, Kur’an şeriatı, İslam nizâmı cennetin kendisidir ve buradan seni İslam’ca yaşantın ile alır öteki halinde ki Dârüsselâm’a, selâm yurdu olan öbür cennete seni hazırlar. Onun için ağaç civarı imtihan alanıdır. Yani kişi yasaklar ile serbest olanlar o sahada da imtihan sahası vardır. İmtihanın süresi kişinin kendi ömrüdür. Ayıpları bunların cennette örtülüydü, görmüyor ve bilmiyorlardı ayıp yerlerini. Nur ile kapalıydı ayıp yerleri nurdan bir üzerlerinde tesettürleri vardı. Tırnak çeşidi ile kapalıydı diyen rivâyetler de bulunmaktadır. Ahsen-i Takvim Esfel-i Sâfilîn ilâhî emirler yükseltirken şeytanı azim ve kararı düşüşe yöneltmektedir. Ne yaptı şeytanı? Azim ve kararı düşüşe yöneltmiştir. Dikkat et! İlâhî emirler, kişiyi yükseltir. Ama şeytânî yaşantı kişiyi sürekli aşağı götürür düşüşe yöneltir ve düşürür hem de uçsuz bucaksız cehennem zindanları doğru. Vesvese, hışırtı fışırtı, fısıltı gibi gizli sesin adıdır vesvese yani gizli bir sestir birbiri arkasından gelip tekrar eden gizli söze vesvese deniyor. Nefse gizli söz bırakmaya da vesvese vermek denmektedir. Kalbine, nefsine gelen şer cinsinden Allah’ın rızâsına şeriatın emir ve kânûnlarına uymayan içine gelen fısıltılar işte bunlar vesvesedir. Şeriata aykırıysa nefsin seni kötü arzu ve istekler peşinde seni dürtüyorsa işte orada bir vesvese, bir desise hem nefisten hem iblîsten bunlar gelmektedir ve nefisle de iblîs anlaşmaktadırlar. Îmân devletini yıkmak için yaparlar bütün hücumları îmân devletini ortadan kaldırıp kalbe, ruha egemen olmaktır. Senin iç dünyana şeytan sistemini kurmaktır ve kişiyi şeytanlaştırmaktır. Îmân devleti İslam devletini kur iç âlemine içine zaten îmân ve İslam, Kur’an devletini kuramayanlar dışına kuramazlar. İçinde yok ki nereye kuracak!

Dakika 5:03

Şeytanın Âdem ve Havvâ’ya vesvesesi şu şekilde bizim kâşif âlimlerimiz şöyle incelemişler; Hasan-ı Basrî Rahmetullâhi Aleyh, Allah’ın dilemesiyle yerden göğe bir iletişimle oldu diyor. Hayye yılan tabiri ise zehrinden kinâyedir yani kötü fikir zehirden beterdir. Şeytanın vesvesesi de zehirden beter olarak bu yılandan kinâye olarak onun zehiri kastedilerek zehirden maksatta şeytanın vesvesesi ve Âdemle Havvâ’yı kandırması diyor buradaki zehre benzetilmiş, yılana benzetilmiş diyor. İkincisi Ebû Müslim İsfahânî’nin de ortaya koyduğu bir haberde de, yeryüzü cenneti demiş bu suale uygun değildir. Bir kısım müfessirler cennetin kapısına yakın gelince diyor iblîs gözetirdi fırsatlarını ağrıyordu yaklaşıp vesvese verdi diyorlar.

(فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾) ‘’Tâhâ Sûresi’nin 117’nci âyet-i kerimesi’’

Bu senin ve eşinin düşmanıdır diye Allah önceden Âdem Babamıza Havvâ Annemize durumu yüce Allah bildirmiş. Diyor ki: “Ey Âdem! Bu senin ve eşinin düşmanıdır bu iblîs” diyor çünkü o secde etmediği andan itibâren hilâfet makamını tanımadığı andan itibâren şeytan düşmanlığını ortaya koydu. Yüce Allah onu biliyordu ama imtihan etti ki herkes de bilsin diye imtihanla iblîslik ortaya çıktı. Yine Bakara Sûresi’nin 37’nci âyetinde: Âdem Rabbinden kelimeler aldı yani tövbe etti. Tövbesini de Yüce Allah kabul etti. Âdem yanıldı ama iblîs ona vesvese verdi aldandı ama Âdem Aleyhisselâm tövbe etti, Allah’tan af diledi Allah tövbesini kabul etti. Cennetten çıktı ama tekrar cennete girecektir. Âdem’in mizâcı ile iblîsin içyüzüne bir bak, iblîsin içyüzü ile Âdem’in içyüzü bakın birbirine zıttır. Âdem kandı aldandı hemen tövbeye sarıldı tek bir yanılgısına ömür boyu tövbe etti 300 sene ağladığı söylenmektedir. Ama fatura ağır oldu çünkü cennetten çıkarıldılar o nurdan olan elbiseler soyuldu ayıpları bir yerleri görüldü ve dünyaya geldiler cennetteki yapraklarla örtünmeye başladılar. Âdem Aleyhisselâm suçunu itirâf etti pişman oldu nefsini de kötüledi. Yani ey nefsim dedi, sen Allah’a âsî oldun dedi. Tövbe etmek hemen görevi olduğunu anladı ve tövbe etti rahmetten Allah’ın rahmetinden ebedî ümit kesmedi kesmez hiçbir mü’min Müslüman Allah’ın rahmetinden ümit kesemez kesmez ve azâbından da ebedî emin olmaz olamaz.

Dakika 10:05

Ne oldu? Tövbe edip kendini suçlayıp tövbesi kabul edildi ve Âdem Aleyhisselâm yeniden mutlu da oldu ama çok ağır faturalar da ödedi. İblîs günahı kabul etmedi. Dikkat et! Bugün her günahı işleyip, her kötülüğü yapıp benim kalbim temiz diyenlerin kalbi iblîs kalbidir. Her kötülüğü yapıyor, Allah’ın emirlerini tutmuyor, isyân ediyor ve tutuyor benim kalbim temiz diyor iblîs de böyle söyledi ama iblîsten pisi de yok, kötüsü de yok. Buldu gitti cehennemin dibini kazandı. Onun için Allah’a îmân et, itaat et, sevapta yarış hâlinde ol ve kalbin temiz olup olmayacağını da Allah’u Teâlâ kalp kulumun kalbi temiz derse o zaman temizdir yoksa kimsenin kendini tezkiye etme temize çıkarma şansı da yoktur.

Peygamberimiz ‘Allahümme âti nefsî zekkâhâ’ diyor. Nefsimi sen Allah’ım temizle diyor. ‘Allahümme tahhir kalbi minen nifâk’ diyor.

Ne diyor? Allah’ım! Kalbimi nifâktan temizle diyor tertemiz hâle getir. Temiz Peygamber, mâsum Peygamber, en üst derecenin sahibi Peygamber böyle dua ediyor birileri de tutmuş af edersin içine haram dolduruyor kalbim temiz diyor. Bir çömleğin içine haramı doldur bu çömlek temizdir diye bağırsan sana kargalar leş yiyen kargalar bile güler. Bu kadar câhil olmamak lâzım. İblîs günahı kabul etmedi pişman olmadı o, kalbim temiz diyenlere ben diyorum ki hemen îmâna tövbe istiğfara koyulun, ibadet edin, Allah’a itaat edin, hiçbir haram ve günah işlememek için İslam’ın yolunu tutun ve Allah’tan temiz olmanızı gece gündüz isteyin ve güzel amellerin yarışında bulunun. Ancak böyle kendinizi aldatmaktan böyle kurtarırsınız paçanızı onun için kendini kınamadı İblis. Her insan kendini kınamalı nefsini kınamalıdır. Buna nefsi levvame denir. Azgınlığı iblîsin arttı daha da azgınlığını artırdı hem de azgınlığını ne yaptı? Allah’a bağladı suçu da hâşâ! Allah’a atmaya kalktı ve rahmetten de ümidini kesti. İblîsin durumuna kimse düşmesin sakın ola ki!

Emir ve yasaklara karşı gelen af edilmiş bile olsa… Dikkat et buraya da! Emir ve yasaklara karşı gelen, kimin emrine? Allah’ın. Emir ve yasaklarına karşı gelen af edilmiş bile olsa aşağı inmeye sebep olacaktır. Yani o karşı geliş affedilmiş bile olsa rütbeler sökülür aşağı iner. Ondan sonra çırpınıp yukarı çıkmaya çalışacak gerçek kulluk etmenin yolunu bulacak onun için çalışacak. Bunun örneği nedir dersen, Hazreti Âdem cennetten aşağı indi tövbesi kabul edildiği hâlde ve dünyada kaldı zürriyeti dünyada türedi ve tekrar kulluk ile ne yaptı? İtaat ile isyân etmeden dünyada 1000 sene yaşadı gelen haberlere göre ve amel işledi, Allah’a âsî olmadı, ömür boyu da tövbe etti, ağladı ve cennet ameli işleyerek de tekrar cennete gitti ancak böyle kazandı.

Dakika 15:13

O bir kere yanıldı sen kaç kere yanıldın? Şöyle hangi Allah’ın emirlerini yapmadın?  Îmânını bir gözden geçir Allah’ın Kur’an’da, sünnette, İslam’da istediği îmân var mı yok mu bizde bir ona bakalım. Ameller var mı, ahlâk var mı, gerçek hak ve adâlet, hukûk anlayışı adâlet anlayışı var mı? Bir defa kendimizi gözden geçirelim ona göre hareket edelim. Kendimizi bir defa tezkiye etmek için İslam eğitim ve öğretimini onun yaşanan ahlâkını kendimizde görmeliyiz. Sözel ahlâk değil, yazılı, görsel, terane değil ya pratik yaşanan ahlâk, yaşanan İslam, yaşanan îmânın tezâhüratı bizde var mı yok mu bir defa kendimize bakalım. Kendimizi aldatmayalım! Bunun için sevgili dostlar, Allah’ın en üst biçimde yarattığı Allah’ın kulları değerinizi artıracak yüce değerleri Allah bize teklif etmiş şunlarla ebedî değeriniz artar yükselirsiniz demiş. İşte onların tamamının adı İslam ve Kur’an-ı Kerim ve öncüsü önderi Hazreti Muhammed’dir Aleyhisselâtu Vesselâm. Yüce Allah’a çok hamd etmeliyiz.

‘Lekel hamdü küllüh velekel mülkü küllüh’ Allah’ım! ‘Lekel hamdü küllüh’

Hamdin her türlüsü tamamı Sana ait Allah’ım! Mülk tamamen Senin Allah’ım! ‘velekel mülkü küllüh’. Tevhîdi, dirilmeyi, vahyi, risâleti bu sûre bize açıklıyor. Kur’an-ı Kerim ebedî mûcize olduğunu bize bildiriyor. Tüm insanlığın nimetidir Kur’an-ı Kerim ve İslam. İslam nimeti bütün insanlığın nimetidir dost, düşman, hak, bâtıl mücâdelesi, iblîsin düşmanlığı, 4 defa ey Âdemoğulları, diye hitap bunlar bu Sûre de dikkatlerimizi çekmektedir. İblîs vesvese ile ana babanızın ayıp yerlerini açtırdı bugün de insanlık âlemini iblîs ve onun kadrosu soyup soğana çevirmek için ne yapıyor? İnsanlığın en ayıp yerlerini açtırmaya çalışanlar var, bunlar iblîsin kadrolarıdır. Ve en ayıp yerlerini iblîs babamız Âdeme ve annemiz Havvâ’ya en ayıp yerlerini açtırdı, cennetten çıkardı iblis. Ayıp yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soydu çıkardı. İblîsin sözünü tutarsan iblîs her gün elbiseni sana soydurur, soyundurur en ayıp yerlerini açığa çıkarır iblîsin bu marifetidir ve bunlara iblîs sebep oldu. Bugün de bu sebepler o imtihan meydanında devam ediyor. Bu sûre “Âraf Ehlin ’den” bahseder yüce bir azâb sesi dalgalanır. Allah’ın yüce mi yüce azâbı dalgalanıyor siyah yüzlere dalgalanıyor, kara yüzlere, kara bağırlara, îmân kabul etmeyen İslam hak hakîkat hukûk kabul etmeyen Kur’an, Allah, peygamber kabul etmeyen zihniyetin tepesinde Allah’ın yüce bir azâbı dalgalanmaktadır.

Dakika 20:16

Çünkü Allah’ın kuşatması altında her taraf, (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ) ‘’Bürûc Sûresi âyet 12’’ O’nun yakalaması da çok şiddetli. Yakalamadığı hiç kimse yok olmadı olmayacak. Öyle parlayan yüzlerde vardır ki… Dikkat et! Mutlu mu mutlu, beyaz mı beyaz nurlu mu nurlu yüzler vardır ki bunun da etrafını Allah’ın rahmeti kuşatmış rahmet dalgalanır. İslam A’da, Z’ye rahmettir. İnkâr, inat, yüz çevirme bunları bırak, inkârı bırak, inadı bırak, Hak’tan hakîkatten yüz çevirmeyi bırak işte sana Şanlı Kur’an bunları da anlatıyor. Şiddet, musibet, muhalefet, emniyet, nimet refahtan bahsediyor. Nicelerini domuza, maymuna çevrildi nice suçlar işlendi domuz yaptı Allah onları maymuna çevirdi, bunlardan bahsediyor. Onun için kötü âlim, itler için, kötü âlimler için örnek veriyor bu sûreyi ‘’A’râf Sûresi’’ hem de “kötü âlimleri devamlı soluyan çamurda yuvarlanan köpek misalidir” diyor. Dünyalık için çirkin tasvirdir vebâl ve zelilliktir. İyi âlim olmalı Allah’a itaat eden insanlığın hayrına çalışan. Hak, hakîkat ilmin ve o bilimle faydalı bilim ve ilimle uğraşan. A’râf cennet cehennem arası bir surdur.

İbn-i Cerîr Huzeyfe’den sevapları, günahları eşit olanlardır diye bir haber var Taberî de ve başka haberlerde bulunmaktadır. Günah şeytandan takvâ elbisesi ile korun, günahtan, şeytandan takvâ elbisesi ile korun diyor. Takvâ elbisesi nedir? Allah’a itaat olacak isyân olmayacak İlâhî emirler Teklifi İlâhî yerine gelecek. Takvâ giysisi namusu korumadır. Takvânın içinde namuslu olmak vardır ve takva hayâ, utanma duygusu Allah korkusu îmân, irfânla bunlar mümkün olmaktadır. Takvâ, hayâ, utanma duygusu, Allah korkusu, Allah sevgisi, îmân, irfânla diyor olur başka türlü değil. Şehvet, kibir, gururla süslü püslüler şehvetin esirleri şehvet, kibir, gururla süslü püslüler en kötü yerlerini bile açarlar edepsizlik sergilerler ve bunlar için bu gurur metaıdır. Birde gururlanırlar. Niye? Şehvet var, kibir var gurur var süslüler bunlarla şehvetle süslenmiş, kibir, gururla süslenmiş en kötü yerlerini açmazsan zevk duyuyor. Neden? Takvâ elbisesi yok, utanmak yok, utanma duygusu yok, Allah korkusu yok, Allah sevgisi yok. Allah’ın istediği Kur’an’ın, İslam’ın ortaya koyduğu îmân, irfânla olacak şeyler bunlar. Bunlar, olsa elbette onlar o kötülükler olmayacak.

Dakika 25:27

Veyahut da îmân var da kötülüklere engel olamıyorsa o îmân kişiyi cehennemden kurtarmayacak. Bunun için kıymetli dostlar;                                                                                                      (أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا) Meryem Sûresi’nin 83’üncü âyet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz Yüce Allah Celle Celalühü ne diyor; “Biz şeytanları kâfirlerin üzerine gönderdik” diyor.( تَؤُزُّهُمْ أَزًّا) günaha sevk ediyorlar şeytanlar bunlara kalplerine de musallat olurlar, şeytanlığı sever bunlar meftûn olurlar. Yani şeytana sadece tapanlar satanistler mi zannediyorsunuz? Şeytânî hareketleri meftûn olanlar işte kimlerdir? Şeytanlığı sever meftûn olurlar en büyük haydutları da bunlara başkan seçerler. En büyük haydut bunların başkanı olur. Açılmayı ilâhî emir sayarlar yani din ile dinsizlik yaşarlar. Dinin tersini yaparak dindarlık taslarlar. Şeytan vesvesesidir şirk, ayrılık, eğrilik eseridir. İlim, ilhâm değildir olan yine olur yoktan yaratılan diriltilir. Herkes yaratıldı ölünce herkes diriltilecektir, Allah’a hesap verecektir herkes günahıyla, sevabıyla Allah’ın huzuruna Mahkeme-i Kübrâ’ya Rûz-i Cezâ ’ya gidecektir. Yani bugünden, yarından daha yakındır Allah’ın dilemesiyle bunlar. Tüm âlem ise kimseye can veremez. Tüm âlem ise kimseye can veremez. ‘’Bakara Sûresi 258’inci âyetinde’’ (نَا أُحْيِي وَأُمِيتُ) “Ben diriltir, Ben öldürürüm.” Ne diyor? “Ben öldürürüm, Ben diriltirim.” Cenab-ı Hak, yaratan sadece Allah’tır, dirilten sadece Allah’tır. Vesileleri de yine bu konu da yaratan Yüce Allah’tır. Mûcizeleri de Cenab-ı Hak peygamberlerin şahsında mûcizeleri zuhûr ettiren Allah’ın kendisidir. Bunun için bir defa yaratıcı sadece Allah’tır.

Nemrut, bende öldürür ben de diriltirim ama sineğin elinden kurtulamadı sinekler Nemrut güçlü bir devleti vardı sinekler istila etti ve Nemrut devleti kökünden yok oldu. Allah’ın sineğine bile dünyanın bütün ordularının gücü yetmez Allah’ın tek sineğine bile.  Onun için Allah’u Teâlâ Nemrut’u aşağılamak için, hor ve hakir kılmak için ona başka asker göndermeyi bile ne yaptı? Kabul etmedi sinekleri gönderdi, sineklerle Nemrut devletini ortadan kaldırdı.

Kıymetli dostlarımız, hayat veren nurun dersleri devam etmektedir. İnşâ’Allah sonraki derslerimiz de buluşmak üzere Kur’an-ı Kerim’in tümünü sizlere vermeye ve hayatın tamamen gerçek yüzünü keşfetmeye hep beraber İnşâ’Allah gayret edeceğiz Allah’ın lütfu keremiyle ve ebedî mutlu hayatı bulacağız. Çünkü mutlu hayatım dersleridir bu dersler bu dersler Şanlı Kur’an’ın dersleridir, İslam’ın dersleridir. Biz onun tercümanlığını yapmaya çalışıyoruz.

Dakika 30:59

 

 

 

(Visited 1395 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}