Tefsir 32-01

32- Tefsir Ders 32 hayat veren nurun keşif notları

32- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 32

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ*

 

Kıyâmete yakın insanların rûh hâllerini anlatan Peygamberimizden (Aleyhisselâtu Vesselâm) rivâyetlere değineceğiz bu dersimizde de dersimiz 75,76 dersler olarak devam edecektir. Bu sözlerin kaynağı Riyâzu’s-Sâlihîn Marifetnâme Erzurumlu İbrâhim Hakkı İmâm-ı Şa’rânî’nin Tezkireti’l Kurtubî eserinden Râmûzu’l-Ehâdîs Külliyâtından alınmıştır. Yine bu alâmetlerden olarak kazanç belirli kişiler arasında dolaşacak dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşeceklerdir ki şuanda dünyânın bu rûh hâli bu dengesiz ve adâletten uzak hâli de görülmektedir. Peygamberimiz kıyâmete yakın bunlarda olacaktır buyurmuşlardır. Birçok kişi az bir dünyâlık karşılığında dînini fedâ edebilecektir. Bu kadar insanlar dîninden uzaklaşacaklar. Cenab-ı Hak bu duruma düşenlerden eylemesin, bu duruma düşmüş olanları da bu durumdan kurtarsın.

Fâsıklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitâb edecekler. Halka hitâb etmek demek Hakk’ı hakîkati ifâde etmek demektir. Fâsıklar ise bunu yapmazlar. Kabirler süslenecek ve Kur’an-ı Kerim kazanç getiren bir metâ hâline gelecek bunlara bir bakın hangi durumda yaşıyoruz. Yine fitne her eve girecek, tecrübesi olmayan kimseler başa geçecek. Kur’an-ı Kerim’den bir resim İslam’dan bir isim, Müslümandan bir cisim kalacak yâni şekle bakılacak. İlme, irfâna bakılmayacak, hak ve adâlet gözetilmeyecek, şekille yetinilecek. Kıyâmete doğru üç şey çok kıymetlenecek; Helâl para, kendisiyle amel edilen sünnet ve candan bir dost. Ne sünnet kalacak ne dost kalacak nede helâl kalacak. Bunlar varsa da çok kıymetlenecek yâni arasan da zor bulunacak. Sonradan gelen nesiller önceden gelenlere sövüp sayacaklar. İşte bugün şu ortamda bulunduğumuz yaşadığımız ortamda bunlar görülmektedir. Geçmişine o kadar ters düşenler var ki biz bunu dilimize getirmekten bile utanıyoruz.

Dakika 5:00

Mihnet, belâ, musîbet artacak, rahat ve huzur kalmayacak, kimse bunları eliyle önleyemeyecek. Kötüler meydân aldığı zaman işler zor olur. Kişi elbisesini sakındığı kadar dînini sakınmayacak ve fakirlerde namaz kılmayacak, zaman kısalacak, bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek. Bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadar çabuklaşacak, hiçbir şeyde bereket kalmayacak. Minâreler çoğalacak, câmiler süslenip ziynetlenecek kilise ve havralar gibi ve içlerinden yüksek sesler yükselecek ve içinde gerçek bir ihlâsla ibâdet görünmeyecek. Hâinlere emim emin olanlara hâin denilecek ve şurada emin bir insan vardır denilecek kadar emin insan sayısı azalacak. Cemâatin inancı zayıf ibâdeti taklit olacak, hafızlar çok ama âlim bulunmayacak. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla münâsebetsiz alâkalar kuracak her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edecek, söz kadınlarda olacak, doğru yanlış gözetilmeyecek, zinâ yaygınlaşacak. Bugün biliyorsunuz ki zinâyı suç olmaktan çıkaran kânûnlar türedi. Haram işlemeyi kolaylaştıran imkânlar artacak gençler günah işlemeye ve kötülük yapmaya çok meyil edecekler. Îmânı kalp de tutmak kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak. Kişi gece mü’min yatacak, sabahleyin kâfir kalkacak veya bunun tersi olacak. Dünyâ işlerine dalınıp âhiret unutulacak. Allah’ın kitâbıyla hükmetmek ayıp sayılacak. Büyük ve gösterişli binâlar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak. Binâların suçu yok oraya çıkıp Allah’ı unutanlar varsa suç onların olacak. Kıyâmeti onlar yaklaştıracak, kıyâmete zemin hazırlamış olacaklar. Herkes kazanmadığından ve geçinemeyeceğinden şikâyetçi olacak. Kişiye şerrinden korkulduğu için ikrâmda bulunulacak. Görünüş de dost fakat esasında düşman insan sayısı artacak. Sözleri hep yalan ve birbirine muhâlif olacak, âmir ve memûr çok doğru iş yapan az olacak. Hayırlar ve yağmurlar azalacak, depremler ve taşkınlıklar artacak, her gün bir yerde âfât olacak. Âlimler para ve dünyâlık karşılığında ilim öğretecek âhiret ameli ile dünyâlık talep edecekler. Allah’u Teâlâ (C.C) apaçık inkâr edilecek. Âlîcenâplık izzet ikrâm ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar para karşılığında satılır hâle gelecek. Sabah giyilen elbise başka akşam giyilen elbise başka olacak. Önümüze yemeklerden birisi gelip diğeri gidecek ve Kâbe’nin örtüldüğü gibi evlerimizin duvarları halılarla süslenecek ve daha nice hadisler Âhir zaman Peygamberi Hz. Muhammed’in (S.A.V) dilinden sıralanıyor.

Dakika 10:00

Günümüz içinde söylenmiş gibi, günümüzü aynen tasvîr edercesine önümüzü aydınlatan iki cihan güneşi Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselâtu Vesselâm’ın söylediklerine bir şey eklemek bir şeyler söylemek haddi aşmak olur. Rabbim böyle bir duruma düşmekten hepimizi korusun ve kurtarsın. Biz konuya bir aşığın sözüyle dersimizi sürdürelim.

Zaman ağırlaştı tarihler tamam

Dahi mehrabını beklemez imam

Müezzin cemâat yediği haram

Ek olacak temiz bir nam mı kaldı

Ek olacak temiz bir nam mı kaldı

 

İnşa’Allah Cenab-ı Hak iyilerin sayısını çoğaltsın haram yiyenleri de haramdan kurtarsın. Cenab-ı Mevlâ’dan niyaz ediyoruz. Bunları da Peygamberimizin öğütlerinden öğüt alınır diye dersimizin içine not olarak almış bulunmaktayız.

Dakika 11:24

(Visited 133 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}