hayat veren

63- Tefsir Ders 63 hayat veren nurun keşif notları

63- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 63

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Kıymetli izleyenlerimiz,

 

Hayat veren derslerimiz devam etmektedir. Cenab-ı Hak iki cihanda mutlu olan, hayat bulan Kur’an-ı Kerimim bütün nuruyla iç dünyası nurlanan, gerek îmân nuruyla Yüce Allah’ın huzuruna çıkan kullarından eylesin.

İlâhî intikam dersimiz buradan devam etmekteydi. İlâhî intikam Azîzâne, Hâkîmâne kudretin, irâdenin intikamıdır. Hakîkî ve hikmet dolu bir intikamdır, tam bir adâlettir. İlâhî ilim de ezelî, ebedî ilimdir. Kur’an-ı Kerim Allah’ın kitâbı olduğu için Yüce Allah’ın ilmi de ezelî ve ebedî olduğu için Kur’an-ı Kerim’e çok dikkat etmeli, ebedî hayat veren kitaptan işte hayat veren dersleri almalı, gerçek hayatı bulmalıdır. Tariflere sığmayan mutlu hayat Kur’an-ı Kerim’in ortaya koyduğu hayat tarzıdır. İşte Kur’an-ı Kerim’in âyetlerini bunun için keşif etmeye, ruhları, kalpleri Kur’an ile irşâd etmeye hepimiz gayret sarf etmeliyiz. İlâhî irâde meşîet kimya hanesinde laboratuvar da ince yaratılışla tüm dokuları, kemikleri, ilikleri, kıkırdaklar, damarları, atardamar, toplardamar, kılcal damar gibi bütün damları, adaleler, sinirler, uzuvları, sistemleri görev ve fonksiyonlarını eksiksiz insan yaratan, hayata hazırlayan çeşitli renkte insan yaratıyor. Dilerse tam yaratıyor kusursuz, dilerse eksik yaratıyor, dilerse dişi dilerse eksik yaratıyor, kimisini de hünsa olarak da yaratıyor. Cemilin teşekkülü ilim dallarını ilgilendiriyor. Keşfedilmemiş ledün ilmini de ilgilendiriyor. Bunları yaratan Allâmul Ğuyub’dur. Nedir Allâmul Guyub? Bütün gaybları Allah bilir. İlmi, kudreti sınırsızdır ve irâdesine karşı konulmaz. (Kudreti Baliğa) zirvede olan gücü her şey, yani ona her şey boyun eğmiştir. Zirvede olan gücüne, Kudreti Baliğa ’ya her şey boyun eğmiştir. İlk maddeden protoplazmadan biliyorsunuz ki yaratmış, ondan ilk maddeyi çıkarmıştır. Tabiat kânûnu şöyle bir bak tabiatı Cenab-ı Hak nasıl yaratmış? İlk madde hadistir, ezelî değildir. Allah’tan başka kimse de ezelîlik ve ebedîlik yoktur ve her şeyi kâinatın maddesini ilk maddeyi Cenab-ı Hak yaratmıştır ve hadistir yani sonradan olmadır.

Dakika 5:03

Ezelî olan, ebedî olan sadece Allah’ın kendisidir. Tabiat, ıstıfa, seleksiyon kânûnuna şöyle bir bak. Istıfa kânûnuna tabiattaki tabii tekâmül hepsi İlâhî kudrete borçludur. İlâhî kudrete borçlu olmayan ne bu göklerde, ne yerde, ne yerin üstünde, ne yerin altında, ne denizlerde, ne havada, ne galaksilerde İlâhî kudrete borçlu olmayan kimse yoktur. Çünkü hepsini İlâhî kudret yaratmıştır. Istırarı bizde zorunlu ki tabiat galatları, sakatlıklar İlâhî irâdenin ispatıdır. Ben dilersem öyle yaratırım, dilersem böyle taratırım, ben her türlü yaratmayı biliri diyor yaratan. Ama yaptıklarında hikmetler dolup taşmaktadır, ibretler dolup taşmaktadır. Alınacak nice dersler vardır. Hâlik Bârî- yaratan, geliştirendir. Hâlik Allah’u Teâlâ’dır, Bârî- Allah’u Teâlâ’dır. Hâlik yaratan, Bârî geliştirendir. Hiçbir mâlul illetini geçemez. Muhkemlik ilişkisi: Muklat, mukayyet, umum, husus, takrir, tefsir, istisna, tahsis, nesih gibi ölçüler, orantılar, farklı dereceler, zahir, nas, müfesser, muhkem gibi mertebeler. Kur’an-ı Kerim’i iyiden iyiye keşfettiğin zaman gerçek hayatı işte keşfedip, keşfetmiş oluyorsunuz. Kur’an-ı Kerim’in keşfi içinde ilim gerekmektedir. Dinleyene göre hafî, kapalı, müşkil, mücmel, mümteni, imkânsız gibi durumlar bulunur. Muhkemât ile giderilir. Kapalı yönleri yani muhkemât ile giderilir. O muhkem olan âyetler öbür kapalı olan âyetleri açıklarlar. Zâhir karşılığında hafî, nas karşılığında müşkil, müfesser karşılığında mücmel, muhkemi hars karşılığında da müteşâbih vardır. Bunun için Kur’an-ı Kerim iyiden iyiye Kur’an’ı, Kur’an ile keşfetmelidir. Âyeti âyetle keşfetmelidir.

Dakika 9:05

(Visited 135 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}