hayat veren

72- Tefsir Ders 72 hayat veren nurun keşif notları

72- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 72

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Kıymetli dostlarımız!

Âli İmrân Sûresi 33, 34’üncü âyetleriyle dersimiz devam ediyor. Bu âyetlerin kısa anlamını özünü verdikten sonra keşifleriyle, tefsir ve teviliyle devam ediyoruz. Istıfa kelimesi üzerinde duracağız.

Istıfa: Bir şeyin en özünü, en sâfîsini seçip almak buna ıstıfa kânûnu, seleksiyon deniyor. Bir şeyin en özünü, en sâfîsini seçip almak buna ıstıfa kânûnu, seleksiyon deniyor. Tefsirlerde şöyle geçer; (Ey cealehüm saffete hâlkıhî) yarattıklarının en özü, en halisi kıldı, ayıklayıp güzel hasletlerle donattı. İlâhî ıstıfa Rab ’lık kânûnu ki bu kânûnun fiil ve tesiriyle değişim ve gelişim sağlanır. Aslında şu kâinattaki bütün değişime tüm gelişimlere bir bakın, ıstıfa kânûnu ile seleksiyon ile ilgilidir. Tekâmülün şartıdır. Tekâmül: Bir şeyin zirvesine, olgunluğuna, kemâline doğru yürümesidir. Bilim ve teknolojide de bu kendini göstermektedir. Âlem ve olaylar yumağı şöyle bir düşün, âlemler ve olaylar yumağı. Feza- uzay içindekiler hep farklı özellikleri vardır. Madenler, toprak, bitkiler, hayvanlar hep farklıdır. Yepyeni cevherler, büyüme, gelişme, üreme gibi, topraktan silkinip yepyeni varlıklar, yenilenmeler görülüyor. Sebepler değiştikçe sonuçlar değişiyor. Bu etken güç Allah’u Teâlâ’dır. Bu kânûn Allah’ın kânûnudur, ıstıfa kânûnudur, gelişim, değişim kânûnudur. Cenab-ı Hak hayatı sürekli yeniliyor, tekâmüle doğru götürüyor, ıstıfa devam ediyor. İnsanoğlu içinde tabiat bilim adamları çelişkili iki teori de ısrar ediyorlar. Birincisi varlıklar bir tek kökten çoğaldılar, doğdular diyen görüş. İkincisi Pastör gibiler de, her varlık kendi tohumundan üremiştir derler. Hâlbuki ki ıstıfa tabiattan mutlak kudret yüce yaratandan, onun iradesinden gelmiştir. Tohum yokken yüce kudret vardı. Sperma Âdem, Havvâ yokken Allah’ın kudreti, Allah’ın yaratıcı kudreti vardı. Yoktan yaratıldı her şey bunun için tabiat tohuma kadar, maddeye kadar gidebiliyor ama ötesine gidemiyor…..

Dakika 5:24

 

(Visited 85 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}