HadısŞerifKülliyatı 73-01-01

73- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 73

73- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 73

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vesselatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain’’ ‘’Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatiyn ve euzu bike rabbi en yahdurun’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler esbabı nüzul ile ilgili derslerimiz devam ediyor. Dersimiz Enfal suresindeyiz, Ukbe İbnü Amir (R.A) Hazretleri anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’ı minber de iken dinledim, şu ayeti kerimeyi okudu ey iman edenler onlara karşı gücünüzün yettiği kadar yüce Allah’ın düşmanı ve sizin düşmanlarınızı ve bunların dışın da Allah’ın bilip sizin bilmediklerinizi yıldırmak üzere kuvvet ve savaş atları hazırlayın, yani savaş için araç-gereç ne ise onları hazırlayın. Enfal Suresi 60. ayeti kerime, bu ayeti kerime de geçen kuvveti bilesiniz kuvvet atmaktır diye açıkladı ve bunu üç kere tekrar etti, yani kuvvet atmaktır kuvvet atmaktır, evet (Ela innel kuvvete erramyü, innel kuvveter ramyü) diye bunu 3 defa tekrar eyledi. İşte bu da istikbale doğru ümmeti Muhammed’e ne yapıyor ışık tutuyor. Atmanın her türlüsünü öğrenin diyor, bütün silahların kullanılmasını öğrenin. Çünkü yüce İslam’ı sen dünyaya hâkim kılarsan, İslam’da dünyaya barışı sağlar bütün insanlık rahat eder. Azılı İslâm düşmanları dahi İslam’ın egemenliğin de herkes rahat eder. Azılı İslam düşmanları bile onları dahi yüce İslam kurtarır, ama onlar bilmezler başka. Evet, kıymetli efendiler yine Müslim’in ve Tirmizi’de de anlatıldığına göre haberiniz olsun yüce Allah (C.C) arzı fethetmenizi müyesser kılacak, dikkat et buraya da kürre-i arzı yani dünyanın tamamını fethetmenizi müyesser kalacak. İhtiyaçlarınız Allah tarafından karşılanacaktır, sizden kimse oklarıyla oynamaktan sakın geri kalmasın Müslimi şerif’i rivayet ediyor. Yani bir İslam ülkesinin İslam devletinin ilk yapacağı işlerden birisi de kendi askerini iyi yetiştirmek.

 

Dakika 5:02

 

Atmanın her türlüsünü savaş araç ve gereçlerin her türlüsünü kullanmayı öğretmek. Dikkat edin burada bir müjde var, küre-i arzın tamamını ümmeti Muhammed fethedecektir, işte İstanbul’u demişti İstanbul fethedildi ve o zamanki süper güçler vardı dünya da, Kisra, Sasani devleti ve Bizans bunlar da yıkıldı fethedildi. Onun için ey ümmeti Muhammed bir ve bütün ol, Allah’ın emrin de birlikte hareket ediniz ey Müslümanlar, dünyayı siz kurtaracaksınız hem ümmeti Muhammed kurtulacak, hem de tüm insanlık âlemi kurtulacaktır bir olun bütün olun gerçek Müslüman olun. Hariciler gibi yapmayın bölünüp parçalanmayın. Kılıcını silahınızı Müslümana doğrultmayın, senin silah doğrultacağın kişi hakikatin düşmanı insanlığın düşmanıdır. Hakikatin düşmanı kim varsa insanlığın da düşmanıdır, işte sen sulh ve barış’ı böyle sağlayacaksın. Hakikatin düşmanından, insanlık düşmanından insanlığı kurtaracaksın, işte bu barış için savaş İslam’ın savaşları barış için savaştır, yani dünya da hak ve adaleti sağlamak ve barışı sağlamak bu da herkesin karınadır. Bu müjdeleri unutma, evet kıymetli efendiler, onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın, yüce Allah’ın Enfal Suresi 60. ayeti kerimesin de bunu da ümmeti Muhammed bilhassa İslam ülkeleri, İslam devleti bunu ihmal etmemelidir. Kuvvet atmaktır, atıcılıktır atmaktadır vesaire kuvvetin bu tarifi kıyamete kadar muteber olmaya devam edeceğe benziyor. Zira her devir de atma üstünlüğünü elde tutanlar üstün olmuşlardır. Dün kuvvet ok atmak idi, mermi atmak idi, obüs atmakta idi bugün füze atmak, füzesavar, mervi savar atmak, suni peykler atmak, atom, hidrojen, natron, vesaire bombalar lazer ışını atmak vesaire hemen ilave edelim ki devletin ekonomik gücü de buna bağlıdır. Atma üstünlüğünü elde etmek bu hedefe ulaşmak elbette ki ekonomik üstünlükten de geçmektedir. Ekonomik zenginliğimiz artma üstünlüğü şeklin de kristalize olmadıkça hakiki mana da güçlü değiliz demektir. Günümüz de atma da üstünlük öncelikle ilme irfana dayanmakta, teknolojiye dayanmaktadır. Öyleyse bu hadisi şerifte atma üstünlüğüne zemin hazırlayan sebep ve vasıta olan her şeye teşvik var demektir.

 

Dakika 10:07

 

Dahası en ileri atma vasıtasına ulaşabilmek için Müslümanlar arası birlik ve dayanışma gerekiyorsa buna da emir vardır. Bu emir İslam’ın her cephesin de görülür, Kuran-ı Kerim’de ilk emirlerin başında gelir. Birlik ve dayanışma İslam birliği, İslâm kardeşliği iman kardeşliği ve bütün insanlığı kucaklayan bir kardeşlik netice de. Çünkü yüce İslam’ın muhatabı insandır, insan en değerli varlıktır, İslam insana teklif edilmiştir ve cinler de bun da muhataptırlar, İslam onlara da teklif edilmiştir. Onun için kıymetli efendiler, insanlığın kurtuluşuna gelen yüce İslam’ın her emri yerine bir, bir getirilirse işte o zaman insanlık tümüyle muzaffer olur. İnsanlığın zaferidir İslam, İslam’ın zaferi tüm insanlığın kurtuluş zaferidir. Bunu gerçek anlam da İslam’ı bilenler biliyor, bilmeyenler öğrenseler kendi kuyularını kendileri kazmamış olurlar kendi evlerini yıkmamış olurlar, kendi geçtiği köprüyü de yıkmamış olurlar. Bombalar üzerine binalar kurmamış olurlar. İslam düşmanlığı demek kendi kendini helak etmek demektir, hem kendini helak ediyorsun hem de insanlığın helâkına çalışıyorsun aklını başına al. İslam bir hakikattir, evet kıymetliler Müslümanlar mutlaka birlik beraberlik için de hareket etmelidir mutlaka. Müslüman kişi dinlenmeye eğlenmeye ayıracak boş vaktini atıcılık emrini yaparak geçirmelidir. Atıcılık meşguliyetini eğlence değil ibadet kabul etmekte, en hayırlı eğlenceniz atıcılıktır demektedir Peygamberimizden bu haberler var. Evet, eğlence için yaratılmadık atış eğlence değil ibadettir, atış eğlendiğiniz şeylerin en hayırlısıdır buyuruyor, bunlar hep Peygamberimizden gelen haberler. Evet, atış atışa giden birisi için söyledi Peygamberimiz bunu. İşte atış eğlence değil ibadettir atış eğlendiğiniz şeylerin en hayırlısıdır buyurdu. İnsanlar boş şeylerle eğlenmeyi kar zannetmesinler, eğlenceyi de faydalı olanlarla yapmak lazım. Atıcılıkla ilgili birkaç hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur; atıcılık düşmanın hezimetidir, atıcılık binicilikten daha mühimdir. Bugün atıcılık ve binicilik de yani her vasıtayı sürebilmek de çok önemlidir ama bunlar birbirinden daha önemlidirler. Hiçbir silah hayır da atma vasıtası olan yayı geçemez.

 

Dakika 15:03

 

İşte görüyorsunuz atıcılık öğrenin, zira iki hedef arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Melaike hiçbir eğlenceniz de hazır bulunmaz, atış ve binicilik konusun da o zaman at koşusu idi bugün biniciliğin her türlüsü bu faziletli hizmetin içindedir. Atıcılık öğrenin zira iki hedef arası cennet bahçelerinden bir bahçedir, melaike hiçbir eğlenceniz de hazır bulunmaz. Ama atış yaparken melekler hazır bulunur, koşu yaparken binicilikle, biniciliğin her türlüsünü yaparken yine melekler hazır bulunur. Sizden birinin gam ve sıkıntı bastığı zaman, hemen yayını kuşanıp kederini onunla dağıtmaktan başka yapacak bir şey yoktur. Yani atıcılık öğrenmeye gidin, atıcılık yapın üzüntü kederiniz dağılır, hayırlı da bir iş yapmış olursunuz buyrulmaktadır. Evet, sevgili dostlarımız, İbnü Abbas (R.A) Hazretleri anlatıyor; ey Peygamber (A.S.V) müminleri savaşa teşvik et, sizin sabırlı 20 kişiniz onlardan 200 kişiyi yener, sizin 100 kişiniz inkâr edenlerden 1000 kişiyi yener, çünkü onlar anlayışsız bir güruhtur. Enfal suresi 65. ayeti kerimesi inzal edilince bir kişinin 10 kişinin önünden kaçmaması, 20 kişiniz de 200 kişinin önünden kaçmaması farz kılındı. Sonra da şu ayeti kerime inzal edildi; şimdi Allah yükünüzü hafifletti zira içiniz de zaaf bulunduğunu biliyordu, sizin sabırlı 100 kişiniz onlardan 200 kişiyi yener. Sizin 1000 kişinin onların Allah’ın izniyle 2000 kişiyi yener onlardan. Yüce Allah sabredenlerle beraberdir Enfal Suresi 66. ayeti kerime bu da. Böylece 100 kişinin 200 kişinin önünden kaçmaması farz kılındı bunu da Buhari Şerif, Ebu Davud eserlerine alıp rivayet ettiklerini görüyoruz. Yukarıdaki ayeti kerime şu mealdeki bir ayetten sonra gelmektedir; ey şanlı Peygamber (A.S.V) Allah’ın yardımı sana ve sana uyan müminlere yeter, işte görüyorsunuz yüce Allah Peygamberine mümin kullarına bu müjdeyi veriyor. Allah’ın yardımı yeter yeter mi, yeter artar mı? Artar. Ey Peygamber Allah’ın yardımı sana ve sana uyan müminlere yeter, ey Peygamber sana Allah ve sana uyan müminlerin yardımı yeter. Cenabı Hak müminlerden mücahede, mücahede de mal ve canlarını nezredip ortaya koymaları şartıyla sana tam olarak kâfidir.

 

Dakika 20:05

 

Çoğunlukla bunu da Razi anlatıyor; çoğunlukla der Resulullah’ın seriyyelerine katılan mücahitlerin sayısı 20’den az 100’den çok olmazdı diyor. Çünkü karşıdaki düşman onlar anlayışsız bir güruh diye Cenabı Hak nitelemiştir. Sadece dünyevi hayatı bilirler onlar, inancı bu olan kimse ölmek istemez. Dünyadan ibaret olan bir insan dünyadan kopmak istemez, hâlbuki asıl saadetin öbür dünya da olduğunu bilen bu hayata kıymet vermez. Ölüm tehlikesini hiçe sayarak bütün ruh ve canıyla tam bir azimle savaşa girişir, bu halet ile çarpışan kimse dünyayı sevenlerden pek çoğuna galebe çalar. İslam ordularını tarihte bir bakıverin muhteşem dünyanın düşman ordularını ne yaptılar, küffar sadece maddi gücüne güvenir. Müminler ise Rablerinin yardımına da güvenirler. Dua ve tazarru da bulunur bu da imanına üstünlük sağlar, ilim ve marifet kesbi ile hususiyet kazanmış bir kalp sahibinden halk heybet duyar. Bu sebeple âlim bir kimse kuvvetli cahil şedit insanların bulunduğu bir cemaate uğrarsa, bu kuvvetli cahil şedit insanlar o âlimden heybet duyarlar. Ona karşı hürmetle dolup hizmetine koşarlar, hatta hepimiz biliriz kuvvetli yırtıcı hayvanlar, insan görünce ondan heybet duyarak yanından uzaklaşırlar. Bunun tek sebebi kendisindeki akıl nuruyla insanların mehip oluşudur, keza hâkim kişinin kalbini Allah’ın nuru marifeti istila ederse o da mehip olur, çünkü bu sayede onun da azaları güç kol ve bacakları şiddet kazanır. Bazen olur ki kalbin de tecelli-i marifetin zuhuru anın da öyle işlere güç yedirir ki o anlar dışın da mümkün değil onu yapsın. Çanakkale savaşın da bir top ekibinin ancak kaldırabileceği 215 okkalık takriben 270 kilo 1 top mermisini yanındaki arkadaşlarının şehit düşmesi ile Mehmet oğlu Seyyid ’in tek başına kaldırıp namluyu sürebilme hadisesine uygun düşer. Malum o gülle amiral gemisinin bacasından düşüp gemiyi batıracak ve İngilizlerin Çanakkale’den geri dönme kararlarına müyessir olacaktır. İşte bu iman gücüdür Allah’ın yardımıdır. Fahrettin Razi ayet ile ilgili bakın neler söylüyor; Mümin cihada geçince Allah’ın rızasını tahsil için malını, canını ortaya koyar, böylece bu halette iken yüce Allah’ın büyüklüğünden tecelli eden nuru görür gibi olur.

 

Dakika 25:05

 

Kalbi kuvvet, ruhu kemal kazanır ve başkasının muktedir olamayacağı şeylere gücü yeter. Müminin kâfirden daha güçlü olması gereğine delalet eder. İman gücü Allah’ım yardım gücüdür, güç ve kuvvet Allah’tandır, dilediği an mümin kuluna o gücü artırıyor. İhtiyaç duyduğu zaman o kuvvete muhtaç olduğu an Allah’ın yardımı da hazır ve nazırdır. Müslümanın üstünlüğünü saymakla bitiremezsiniz Müslüman iman üstündür, küfür alçak mı alçaktır cehennemin dibindedir, ama iman Âlâyı ılliyyin ’dedir yerindedir. Onun için iman küfürden üstündür, doğruluk eğrilikten daima üstündür. İslam’ın bütün değerleri üstündür, ey Müslüman sen bu değerlerle donatılmış insansın, Müslüman önce kendi dininin kıymetini bilecek, Müslüman, Müslüman gibi hareket edecek, Müslümanlar birbirinin kıymetini bilecek. Allah’ın emrin de bir kul olacak, hepsi birlikte eşhedüden neşhedüye dönecek lebbeykler birbirini ne yapacak kucaklayarak ey yüce Rabbimiz toptan bütün Müslümanlar olarak Allah’ım senin emrine hazırız diyecek. İşte bunu dediği devirler de ne yaptılar zafer üstüne zafer kazandılar, güç üstüne güç kazandılar, yükseldikçe yükseldiler cihan devleti kurdular. Aklını başına al iyiden iyiye bir Müslüman ol, nice az bir kalabalık daha çok bir kalabalığa Allah’ın izniyle galebe çalar. Yüce Allah Bakara Suresi 249’da ne diyor; böyle buyuruyor nice az bir kalabalık daha çok bir kalabalığa Allah’ın izniyle galebe çalar. Demek ki askerin iyi bir talimden geçirilmesi imandan gelen bir sabırla ve şahadet aşkıyla şehit olma aşkıyla direnmesi on mislini bulan düşmana karşı zafer şansı vermektedir. İki misli düşman kuvveti karşısın da kaçmak haram kılınmıştır, ey Müslüman senden iki misli daha kalabalıksa düşman kuvvetleri, senin onun iki misli senden daha fazla olması bir şey ifade etmez. Senin savaş meydanından kaçman haramdır, çünkü bir Müslüman iki gâvurun hakkından her zaman gelir. Senden 2 kat fazla olsun, Müslümanın karşısın da barınamazlar, yalnız sen tedbirini al Allah’a sıkıca bağlan tevekkül eyle, iman aşkıyla görevini yap, Allah’ın yardımı seninle beraber. Bazı durumlar da düşman 10 misli bile olsa yese düşmek teslim olmak caiz değildir. Bunu da bil Ebu Hureyre (R.A) Hazretleri anlatıyor; Resulullah (A.S.V) buyurdular ki ganimetler sizden önce hiçbir başı siyaha yani âdemoğluna helal kılınmadı.

 

Dakika 30:10

 

Ganimet alındığı zaman gökten inen bir ateş onu yakardı eskiden, Ravi Süleyman El Ameş der ki; bakın başı siyah tabirini şimdiler de Ebu Hureyre’den başka kullanan birini görmüyoruz. Bedir savaşı sırasın da henüz helal edilmezden önce Müslümanlar ganimetleri aldılar, bunun üzerine Cenabı Hak şu ayeti kerimeyi inzal eyledi; daha önceden Allah’tan verilmiş bir hüküm olmasaydı aldıklarından dolayı size büyük bir azap erişirdi. Enfal Suresi ayeti kerime 68 ve bunu da Tirmizi rivayet etmektedir. Evet, kıymetliler 628. Hadisi şerife geldik. Yine Hz. Ömer anlatıyor (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain) Bedir savaşın da Hz. Peygamber (A.S.V) esirlerin serbest bırakılmaları mukabilin de fidyeyi necat alınca Cenabı Hak şu ayeti kerimeyi inzal eyledi; yeryüzün de savaşırken düşmanı yere sermeden esir almak hiçbir Peygambere yaraşmaz. Geçici dünya malını istiyorsunuz, oysa Allah ahireti kazanmanızı ister, yüce Allah güçlüdür hâkimdir daha önceden Allah’tan verilmiş bir hüküm olmasaydı aldıklarınızdan dolayı size büyük bir azap erişirdi. Elde ettiğiniz ganimetleri temiz ve helal olarak yiyin Enfal Suresi 67-69 ganimetler sonradan helal kılındı, bunu da Ebu Davud ve Müslim’i şerif rivayet etmektedirler. Abdullah İbnü Cahş seriyyesi hicret’in 17 ayın da ve Recep ayın da yani Bedir gazvesinden 2 ay kadar önce cereyan etmiştir. Ganimete dokunmayıp hüküm beklemiştir Peygamberimiz, geçmiş milletler konusun da bakın savaşlar da ganimet alırlardı geçmiş milletler, fakat istifade etmezlermiş. Hepsi bir araya yığılır beklenirmiş, gazvelerinin Allah indin de makbuliyetine alamet olarak gökten inen bir ateş hepsini yakarmış. Bu keyfiyeti anlatan bir Sahiheyn hadisi şöyle tamamlanır; ganimetin bize helal kılınışının sebebi Cenabı Hakk’ın aczimizi, zaafımızı dikkate almış olmasıdır. Bunun için bize helal kıldı, âlimler bu cevazı Peygamberimizin Allah indindeki şerefi sebebiyle bize rahmetle muamele de bulunması ile izah etmişlerdir. Evet, kıymetliler Hz. Ebubekir (R.A) bunlar senin kavmine mensup kimselerdir, esirleri ne yapalım diye istişare kurulun da Peygamberimiz Ebubekir’e, Ömer’e ve diğerlerine danışınca Ebubekir böyle buyurdu. Bunlar senin kavmine mensup kimselerdir bazısı da ailedendir.

 

Dakika 35:01

 

Fidye mukabili serbest bırak, fidye ile maddi yönden güçte kazanırız demişti. Hz. Ömer ise bunlar seni tekzip ettiler, yurdundan çıkardılar getir hepsinin boyunlarını vur, bunlar küfrün önderleridir onlardan gelecek paraya muhtaç değiliz, Allah bizi zengin kılar, Amcan Akili Aliye, Abbas’ı Hamza’ya falancayı da bana teslim et, boyunlarını uçuralım mealindeki konuştu Saad İbnü Muaz da aynı kanaati isar etti. Hz. Peygamber (A.S.V) Allah bazı insanların kalbine yumuşaklık vermiştir, bunlar sütten de yumuşak olurlar, Allah bazılarının kalbine de sertlik vermiştir bunlar taştan da sert olurlar. Senin mislin ey Ebubekir Hz. İbrahim’dir yani sen İbrahim’e benziyorsun, o şöyle demişti; Rabbim bana uyan bendendir bana karşı gelen kimseyi sana bırakıyorum, sen bağışlarsın merhamet edersin. İbrahim Suresi ayet 26, ey Ebubekir keza şöyle diyen Hz. İsa gibisin; onlara azap edersen doğrusu onlar senin kullarındır, onları bağışlarsan güçlü olan hâkim olan şüphesiz ancak sensin bu da Maide Suresi 118. Senin mislin ey Ömer Hz. Nuh gibidir. O şöyle demişti; Rabbim yeryüzün de hiçbir kâfir bırakma, doğrusu sen onları bırakırsan kullarını sapıtırlar. Nuh Suresi ayet 26. Ey Ömer sen keza Hz. Musa gibisin o da şöyle demişti; Rabbimiz doğrusu sen firavuna ve erkânına ziynetler ve dünya hayatın da mallar verdin. Rabbimiz senin yolun da şaşırtmaları için mi? Rabbimiz mallarını yok et kalplerini sık, çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe inanmazlar. Yunus Suresi 88. İşte kıymetliler görüyorsunuz ki o Peygamberlerin hepsi hak Peygamberdir ama içindeki bulundukları kavimlere karşı kendi iç dünyaları da farklıydı. Hz. Ömer’in görüşü de böyleydi, Abdullah İbnü Revaha’nın da çokça odun toplayıp esirlerin ateşe atılıp yakılmasını teklif ettiği rivayet edilir. Hz. Abbas (R.A) Abdullah’a sılayı rahmi koparıp attın demiştir. Hz. Peygamber (A.S.V) herkesin ya fidye ile serbest bırakılması veya boyunlarının vurulmasına karar verin der. Fidye mukabili serbest bırakılmasına karar verirler, daha önceden Allah’tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan dolayı size büyük bir azap erişirdi mealindeki ayet nazil oldu Enfal suresi 68. Evet bu sırada Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam’ın yanına giren Hz. Ömer, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’ın ve Hz. Ebubekir’in ağlamakta olduklarını görür. Ey Allah’ın Resulü niye ağlıyorsun? Sebebini söyle gerekiyorsa ben de ağlayayım der.

 

Dakika 40:06

 

Hz. Peygamber arkadaşlarımızın fidye alması sebebiyle ağlıyorum, onların azabı bana şu ağaçtan daha yakın kılındı, orada yakın bir ağaç vardı, şayet semadan azap inmiş olsaydı Ömer’le Saad İbnü Muaz’dan başka kimse kurtulamazdı der. Ancak gelen şu müteakip vahiy müminlere ganimeti helal kılar, mealen artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve hoş olarak yiyin Allah’tan korkun, şüphesiz ki Allah çok mağfiret edici çok esirgeyicidir. Bu da Enfal suresi 69. ayeti kerime, işte Cenabı Hak ne yaptı orada yanılgı bile olsa onları affetti ve ganimetleri helal kıldı ve ondan sonra bu hüküm kaldırılmadı, bugün kıyamete kadar bu hüküm devamlı kılındı, Allah’ın affı lütfu insanı sonsuzdur. Evet, kıymetliler Cenabı Hak imanları kâmil amelleri salih olan hakka tabi olan batıla karşı çıkmasını bilen kullarından eylesin.

 

Dakika 41:57

 

(Visited 97 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}