hayat veren

74- Tefsir Ders 74 hayat veren nurun keşif notları

74- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 74

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Âdem, Havvâ tohumdan değildir. Âdem babamız, Havvâ annemiz bunlar yoktan yaratıldılar. Bizzat kendilerini yoktan yaratan Yüce Allah’tır, yüce yaratıcıdır. Peygamberler özel, seçkin ilâhî ıstıfa ile yaratılmışlardır. Buna dikkat et! Peygamberler özel, seçkin ilâhî ıstıfa ile yaratılmışlardır. Âdem (AS.), Nuh (AS.), İbrâhim (AS.) ve İmrân soyunun zinciri izlenmiştir. Îsâ (AS.) İmrân soyundan, Hz. Muhammed de İbrâhim’in soyundandır. Tekâmül, terbiye sırrını iyi düşün, Tekâmülü terbiye sırrını iyi düşün. Her kânûnun kânûn üstü bir yaratılışla başladığını düşün. Her kânûn, kânûn üstü bir yaratılışla başlamıştır işte kânûn üstü yaratılışı sahibi, yaratan Allah’u Teâlâ’dır. Peygamberlik en mükemmel ilâhî ıstıfadır. Şunu da unutma! Beşerin fertleri arasında çeşitli hayvanları, şeytanları, cinleri, melekleri temsil eden karakterler vardır, neler, neler vardır. Burnunun ucunu görmeyen akıllılar vardır. Ötede zamanları, mekânları aşmış küllî ruh olan akıl ve ruh vardır. Buraya da dikkat et! Ötede zamanları, mekânları aşmış küllî ruh olan akıl ve ruh vardır. Hz. Muhammed gibi Hz. Muhammed zamanları, mekânları aşarak, bütün gökler âlemini, 7 kat semâyı aşarak, Arş’ı Kürsüyü aşarak Gâbe Gavseyn’e saray da, mekân da Huzuru İlâhî de, Miraç’ta şimdi ulaştığı dereceye bir bakıver. Hz. Muhammed’in ulaştığı o zirveye bak. Onun bütün mekân ve zamanları aşarak ulaştığı al kat ettiği mesafeye bak. Bu tabiatla, tabiat kânûnlarıyla tarif edilemez. Tabiatüstü, zaman üstü, mekân üstü Cenab-ı Hakk’ın ona verdiği bir dereceye bak. Küllî ruh olan; ondaki ruh, Muhammed’de ki olan ruh küllî ruh ’dur, bütün ruhları kendi ruhun da toplayabilecek bir Allah kuludur. Bu da Allah’ın kuludur, bu da insandır ama Allah’ın verdiği ona derecelere bak. Küllî ruh olan akıl ve ruh vardır. Hz. Muhammed’in ruhu da, aklı da ruhi küllî, akli küllîdir. İşte Hz. Muhammed’in durumu böyledir. (S.A.V) küllî akıl için yol birdir o da vahdâniyet yolunu tutanlardır. Eğer bütün vahdâniyet yolun da birileri Hakk’ı ortaya koyuyorsa işte küllî akıl için yol orada birleşiyor. Çünkü vahdâniyet yolunu tutanlar küllî akıl ile birleşebilenlerdir, o da vahdâniyet yolunda birleşmeleridir.

Dakika 5.18

Şirk koşanların aklıyla, puta tapanların aklıyla, vahdâniyet yolunu tutanların aklı hiçbir zaman bir olur mu? İşte küllî akıl için yol birdir ama o da vahdâniyet yolunu tutanların akıllarıdır. İşte küllî akıl vahdâniyet yolundakilerin akılları tamamen küllî akıldır. Aklın yolu birdir dedikleri işte bu küllî akıl vahdâniyet yolundakilerin aklıdır. Bunu unutma! Şirkin, müşrikin aklıyla, muvahhidin Allah’ı bir kabul edenin ve Hakk’a, hakîkate inanan tevhîd inancın da olanın aklı hiçbir zaman bir değildir. İnsan yok iken, insan tohumu da yo iken insanı yaratan onu ıstıfaya tâbî tuttu. (ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ) diyor bak, Cenab-ı Hak bu âyet-i kerime de ne diyor?           (ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ) en büyük ıstıfa ’ya misal Hz. Muhammed’dir, adı Mustafa’dır. Mustafa ıstıfa olunmuştur. Yani bütün ıstıfaların en önünde, zirvesinde, tam merkezinde Hz. Muhammed vardır, çünkü Mustafa’dır. İslam Filozofu Halîmî Peygamberler cismânî ve kuvvet bakımından başkalarına benzemezler. Buraya da dikkat et! Üst düzey mükemmelliğe sahiptirler Peygamberler. Zekâ bakımından fetânet, hürriyet, üstünlük, şehvânî kuvvet, cismânî bir yapı, güçlere hâkimiyet ve üstünlükte özel konumları vardır peygamberlerin tüm peygamberlerde bir üstünlük vardır. Birde kendi içlerinde birbirinden üstünleri vardır. Fahrettin Râzî Hazretleri de bunu dile getirmiştir.

Dakika 8:32

(Visited 78 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}