HadısŞerifKülliyatı 77-01-01

77- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 77

77 Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 7

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain bismillahi zişan azimüs sultan şedidül bürhan kaviyyül erkan maşaallahü kaan euzubillahi min külli şeytanı insün ve can’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, esbabı nüzul ile ilgili dersimiz devam ediyor. 642. hadisi şerife gelmiş bulunmaktayız. En Numan İbni Beşir (R.A) Hazretleri anlatıyor; ben Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’ın minberinin yanında idim, bir adam ben Müslüman olduktan sonra başka bir amel de bulunmamış olmama kıymet vermem, ancak hacılara su dağıtmam hariç dedi. Bir diğeri ben de Müslüman olduktan sonra başka bir iş yapmamış olmama ehemmiyet vermem, ancak Mescidi Haramı imar edip bakımını yapmam hariç dedi. Bir üçüncüsü de yüce Allah yolun da cihad söylediklerinizden daha üstün bir ameldir dedi. Hz. Ömer (R.A) onlara müdahale ederek konuşmalarını men etti ve Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’ın minberinin yanın da sesinizi yükseltmeyin bugün cumadır namazı kılınca ben huzura girer ihtilaf ettiğiniz hususu sorarım dedi. Arkadan Cenabı Hak şu ayeti kerimeyi inzal buyurdu; evet kıymetliler, ‘’Tevbe Suresinin 19 ve 20. Ayeti Kerimeleri’’ ki hacca gelenlere su vermeyi Mescidi Haramı onarmayı yüce Allah’a ve ahiret gününe inananla Allah yolun da cihad edenle bir mi tuttunuz? Yüce Allah katın da bir olmazlar yüce Allah zulmeden milleti doğru yola eriştirmez, inanan hicret eden ve Allah yolun da mallarıyla canlarıyla cihad eden kimselere Allah katın da en büyük dereceler vardır. İşte kurtulanlar onlardır buyurdu. İşte görüyorsunuz amellerin hepsi güzel ama derecesi daha üstün olanlar var, malınla canınla Allah yolun da cihad hepsinin önün de ve üzerindedir. Evet, kıymetliler, işte yüce Rabbimiz bura da bu konuşmalara karşı ne yaptı bu ayeti kerime inzal edildi. Diğer bir hadisi şerifte ki Adi İbni Hatim (R.A) Hazretleri anlatıyor; boynum da altından yapılmış bir haç olduğu halde Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’a geldim; bana ey Adî boynundan şu putu çıkar at dedi.

 

Dakika 5:01

 

Ve arkadan şu ayeti kerimeyi okuduğunu işittim. ‘’Tevbe Suresi Ayet 31’’ onlar yüce Allah’ı bırakıp hahamlarını papazlarını ve Meryem oğlu Mesih’i yani İsa’yı Rableri olarak kabul ettiler. Oysa tek ilahtan başkasına kulluk etmemekle emir olunmuşlardı, ondan başka ilah yoktur. Allah koştukları eşlerden şirklerden münezzehtir. ‘’Tevbe Suresi 31’’ işte kıymetliler, bu ayeti kerime ile insanlık âlemi çok iyi düşünsün, tekrar ediyorum iyi anlaşılsın diye onlar Allah’ı bırakıp hahamlarını papazlarını ve Meryem oğlu Mesih’i İsa’yı Rableri olarak kabul ettiler. Oysa tek ilahtan başkasına yani Allah’tan başkasına kulluk etmemekle emir olunmuşlardı, ondan başka ilah yoktur. Sadece Allah vardır, Allah’u Teâlâ (C.C) onların koştukları eşlerden şirklerden münezzehtir. Resulullah (A.S.V) devamla aslın da onlar bunlara ruhbanlarına tapınmadılar ancak bunlar Allah’ın haram ettiği bir şeyi kendileri için helal kılınca hemen helal addediverdiler. Allah’ın helal kıldığı bir şeyi de kendilerine haram edince hemen haram addediverdiler bunu da Tirmizi rivayet ediyor bu da hadisi şerif. Evet, kıymetliler, sana bütün dünya papazları, hahamları ve kim olursa olsun öteki veya beriki, ehli bidat ve delalet hocaları bunlar sana bütün dünya da hepsi birleşse bir harama helal dese onların sözünü kabul edersen onlara tapmış olursun. İşte Peygamberimiz bu açıklığı da getirdi. Bir helale kimse haram diyemediği gibi haramlara helal diyemez yüce İslam’ın ortaya konmuş hükümlerden birini de yok sayamaz. Rakı iç deyince adamın hoşuna gidiyor şarap iç deyince hoşuna gidiyor, ooo işte falanca şarap içti iç dedi, şeytanların işine geliyor, insan şeytanlarının. Ama namaz kıl deyince suratları asılıyor, ondan sonra şeytan kırk dereden ona 40 su getirmeye çalışıyor ki namaz kılmasın diye, dinin diğer emirleri de böyle, iman konusu da bunların temelin de, aklını başına al. Müftüler sana bin kere fetva verseler de Peygamberimiz ne buyuruyor müftüler sana fetva verseler de sen kalbine vicdanına danış diyor. Yanlış fetva verebilir, evet her doğrunun yanın da yanlışa dikkat et, yanlış var mı yok mu? Dikkat etmen için güvenilir ilim adamlarını, İslam’ın güvenilir ilim adamlarını bulman gerek. Müçtehitler ile hareket etmen gerek.

 

Dakika 10:01

 

Müçtehit olmayandan fetva sorma, sorarsan hangi müçtehide göre bu fetvayı veriyorsun diye sor ona. Yoksa hahamlarını papazlarını İsa’yı, Üzeyir’i ilah edinenler gibi Allah’ı bırakıp başkasına tapanlardan olursun, farkın da olursun olmazsın o başka. Cehalet bir marazdır devası ilmi irfandır, cahile kim derki insandır demiş büyüklerden biri. Hangi cahil bu sormuyor öğrenmiyor nefsinin iblisin işine geleni yapıyor, işte bu cahile kim derki insandır. Cahil öğrenmeye çalışıyorsa o kıymetli adamdır, herkes bildiğinin âlimi bilmediğinin talibi olmak zorundadır. Evet, sevgili dostlarımız, din adamlarını Rab yerine koymak işte burada ‘’Tevbe Suresinin 31. Ayeti Kerimesin de’’ papazlarını hahamlarını din adamlarını ne yaptılar Rab yerine koydular. İşte bu da putperestliğin şirkin eli beratlısıdır. İsa (AS.) dedi mi bana tapının diye haşa sümme haşa, İsa’yı ilah edinenler Üzeyir Aleyhisselamı ilah edinenler (AS.). Şimdi din adamlarının saçma sapan fetvalarını sahte din adamlarından bahsediyoruz. İncil’in yolundan sapmış İsa’nın, Musa’nın, Tevrat’ın yolundan sapmış, Kuran-ı Kerim’in yolundan sapmış, ehli bidat ve dalalet yollarına dalmış insanların sözünü sen söz diye din adamı diye bunların söylediklerine eğer kulak verirsen Allah’ı bırakmış onlara tapmış olursun. Aklını başına al, Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz sana bunları iyiden iyiye irşat ediyor, tebliğ ediyor uyarıyor. Sevgili Peygamberimiz (A.S.V) bir başka davranışı da şirk olarak ifade etmektedir. Allah adına Allah’a rağmen hüküm koymak, daha açık ifadeyle Allah’ın helal dediği şeye haram demek, haram dediği şeye de helal demek yani Allah’ın ahkâmını değiştirmek bu da şirktir. İşte bu çeşit küfür ehli kitabın din adamların da mevcuttur. Kitapları zaman için de tahrif edilmiştir, tıpkı serpilip gelişen bir insanın çocukluk elbisesinin ona yetersiz kalması daralması gibi, çok su istimaller olmuş haramlar helal, helaller haram kılınmış en bariz misaller faiz içki ve domuz eti ile ilgili olanlardır. Su yerine içki içenler faiz sistemini kuranlar, domuzu çiftlikler de besleyenler bunlar birer birer haram olduğu halde onlar ne yaptılar bunları helal ittihaz ettiler. İşte bugün ehli kitap kitaplarının yolundan saptılar. Aslın da Tevrat’ta bunlar haramdır ancak Yahudiler bunları Yahudi olmayanlar hakkın da helal addetmişlerdir. Hıristiyanlar kendilerine de helal addetmişlerdir. Her ikisi de sapıktır Tevrat’ın, İncil’in yolundan sapmışlardır, kitabı mukaddes’in bir ayeti şöyledir; ezeli ve ebedi olan Rab Harun ile konuştu ve ona sen ve seninle beraber oğulların ne şarap ve ne de sarhoş edici bir içki içmeyeceksiniz.

 

Dakika 15:31

 

Levililer 10-8- 9 aynı Tevrat içkinin bir sömürü silahı olarak Yahudi olmayanlara karşı kullanmasını emreder. İçkiyi helal olmak üzere alana ve şarabı canın da acılık bulunanlara verin içsin ve fakirliğini unutsun Süleyman’ın meselesi bu da 31, yine 6-7 onlar kızınca içki ziyafetlerini ben yapacağım ve meserret ile coşsunlar ve ebedi uykuya da dalsınlar da uyanmasınlar diye onları sarhoş edeceğim. Onları kuzular gibi erkeçler ile koçlar gibi boğazlarına indireceğim. Yeremza ve reislerini ve hikmetli adamlarını valilerini ve kaymakamlarını ve yiğitlerini sarhoş edeceğim ve ebedi uykuya dalacaklar da uyanmayacaklar. Yeremya bakın şu hale bakın, ayet hadis ve icma ile haramlığı kesin olan içki domuz eti ve açık saçık ve mevzuun da günümüz Müslümanları çok ciddi bir imtihan vermektedir. İslam’ın koyduğu umumi prensipler bu tahrife manidir. İslam’da nedir kendine layık görmediğini başkasına layık görme buyurur. Şimdi Tevrat bozulmuş Tevrat’ın içine bakın birini koruyor öbürünü mahvetmeye çalışıyor. Bu Tevrat ayeti değil bu Siyon zihniyetidir, onun için kıymetliler, mümin zaten senin kardeşindir. Mümin olmayanlar da onlar da davet edeceksin onları da İslâm’a çağıracaksın. Bakın birisini ateşten kurtardın öbürünü de kurtarmaya çalışacaksın. İnanmış insanı ateşten kurtardığın insan gibidir, ama inanmayan kişi ise hala ateşin içine yuvarlanmak an meselesidir, onu da kurtarmaya çalışman gerekir, yüce İslam bu merhametle bütün insanlığın tümünü kucaklamıştır. Müslüman olana diyor ki İslam’ı yaşa, kurtul Müslüman olmayana da gel Müslüman ol sen de kurtul diyor. Allah’ın katın da din sadece İslam’dır. Ey insanlık âlemi yüce İslam’ın koyduğu umumi prensipler bu tahrife manidir. Yüce İslam tahrif ettirmez, yüce İslam bozulmaz bozdurmaz. Ancak insan bozulur İslam’ı kimse bozamaz bozulmadı ebedi bozulmayacaktır. Kuran-ı Kerim’de sarih olarak muhkem ayetlerle tespit edilmiş olan tesettür, namaz, oruç, zekât iman kardeşliği gibi farzlar veya domuz eti, içki, faiz, kumar, put gibi haramlar hususun da hiçbir Mümin fetva verecek makam arayamaz.

 

Dakika 20:22

 

Çünkü bunlar haramdır. Evet kıymetliler, haram şimdi öğlenleyin güneş doğmuş güneşi sorar mısın sen, güneş nereden doğdu, güneş var mı yok mu demeye gerek var mı? Bunların haram olduğu apaçık ortadadır. Bakın tekrar ediyorum Kuran-ı Kerim’de sahih olarak muhkem ayetlerle tespit edilmiş olan tesettür, namaz, oruç, zekât, iman kardeşliği gibi farzlar veya domuz eti içki, faiz, kumar, put gibi haramlar hususun da hiçbir Mümin fetva verecek makam arayabilir mi? Bunlar haram zaten sen ne fetva makamı arıyorsun. Bu haramları helal edecek birisi varsa derhal kâfir olur. Harama helal denir mi? Helale de haram denmez, haramları ortaya koyan haram kılan Allah’ın kendisidir Peygamberine de emridir, o da bunu tebliğ edendir. Helallere kimse helal diyen Allah’u Teâlâ’dır haram yapamazsın, haramların sayısı da bellidir, helallerin sayısını sayamazsın, çünkü Allah kuluna nimetini o kadar lütfetmiş bol vermiş ki sayısız nimetler var ama haramların sayısı belli. Evet, sevgili dostlarımız, tabiinden Zeyd İbni Vehip anlatıyor; Rebezeye diyor uğramıştım, ora da Ebuzer (R.A) Hazretlerini gördüm ki kendisine seni buraya getiren sebep nedir? Diye sordum. Şöyle açıkladı Şam’da idim bir ayet hakkın da Muaviye (R.A) ile ihtilafa düştük, ayeti kerime şu; ey iman edenler hahamlar ve rahiplerin çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler. Allah yolundan alıkoyarlar altın ve gümüşü biriktirip Allah yolun da sarf etmeyenlere can yakıcı bir azabı müjdele. Bunlar cehennem ateşin de kızdırıldığı gün alınları böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak, bu kendiniz için biriktirdiğinizdir, biriktirdiğinizi tadın denecek. Yani kendi malıyla kendi yakılacak. ‘’Tevbe Suresi 34-35’’ Muaviye bu ayet ehli kitap hakkın da inmiştir dedi, ben ise hem bizim hem de onlar hakkın da indi dedim. Bu mesele üzerine aramız da ihtilaf çıktı, Halife Hz. Osman Radıyallahu Anh’a yazarak beni şikâyet etti, o zaman Hz. Osman halife idi, Hz. Osman bana yazarak Medine’ye gelmemi emretti. Bunun üzerine Medine’ye geldim halk sanki daha önce beni hiç görmemiş gibi çoklukla etrafımı sardı, durumu Osman (R.A) hazretlerine açtım bana istersen buraya yakın bir yere git dedi.

 

Dakika 25:01

 

İşte beni buraya getiren gerçek sebep budur. Benim üzerime Habeşli siyahi bir köleyi amir tayin etseler mutlaka dinler itaat ederim dedi Buhari şerif rivayet ediyor bu hadisi şerifi de Ebuzer ’den gelen haber. Ebu Zeri Gıfar’i (R.A) gerçek mana da Zahid bir zatı muhteremdir. Dünyaya sırtını dönmüştür, yönünü yüce Allah’a ve ahirete dönmüştür. Şam valisi bulunan Muaviye olmak üzere bir kısım emirlerle ihtilafa düşmüştü, Allah yolun da kınayanların kınamasından korkmuyordu ve netice böyle oldu, en büyük ihtilafı Hz. Muaviye ile idi onu müsriflik ile Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’ın sünnetinden ayrılmakla itham ediyordu. Yani Muaviye’ye sen müsrifsin diyordu, sünnetten ayrılmakla da itham ediyordu Muaviye’yi. Halifeye Hz. Osman (R.A) Hazretlerine bildirdi Muaviye bu durumu, Hz. Osman bir fitneye sebep olacak korkusu ile Ebuzer hazretlerini Medine’ye çağırdı, Hz. Osman (R.A) Medine’de halk arasın da fitneye sebep olacak diye endişeye düşüyor tıpkı Hz. Muaviye’nin aynı korkuyu Şam halkı hakkın da duyduğu gibi. Ebuzer Hazretlerini de (R.A) Hz. Osman Radıyallahu Anh’dan hitap görme endişesine sevk eder, şayet bir fitne çıkmasından korkuyorsan Medine’ye yakın bir başka yere yerleş orada kal der. Rebezeye gider Ebuzer Hazretleri, burası Medine’ye 3 merhale uzaklıkta bir köydür. Hz. Ömer burayı hazine develerinin otlağı olarak kullanmıştır. İşte şahitlerle dünya ehlinin bazı durumları böyle çelişebiliyor, karşı karşıya gelebiliyor. Yine Ebu Zer’in en çok üzerin de durduğu hadis-i şeriflerden biri, Peygamber efendimizden şöyle rivayet ediyor; benim Uhud dağı kadar altınım olsa 3 dinar dışın da kalan hepsini infak ederdim. Ebu Hureyre ile ihtilafın da delil getirdiği bir hadisi şerifte şu idi; kim altın ve gümüş biriktirirse onunla dağlanacaktır. Bu anlaşmazlık ilim de ihtilafın kıyamete kadar devam edeceğine bir delildir. İhtilaf ancak icma ile ortadan kalkar ve ümmet ferdi patikalara değil büyük çoğunluğun Cadde-i Kübra’sına sevk edilir. Dinimiz sonuç fetva nedir bu konu da, zekât sadaka gibi emirler yerine getirildiği takdir de servete karşı değildir yüce İslam dini. Yalnız tekrar bura iyice anlaşılsın zekâtını tam vereceksin, sadakanı, hayrını işleyeceksin işte o zaman servete İslam karşı değildir. Servet sahibi olabilirsin bu şartlarla bura da Ebu Zer de haklıdır öbürleri de haklıdır.

 

Dakika 30:05

 

Ama bura da daha önemlisi Peygamberimizin sözlerine Kuran-ı Kerime dikkat edilirse esas hak ve hakikat de oradadır. İnsanlar yanılabilirler ama Kuran-ı Kerim yanılmaz, Peygamber masumdur o da yanılmaz. Çünkü Peygamberler ismet sıfatı ile vasıflıdırlar. Allah onları koruma altına tutar ki şeriat bozulmasın diye. Sevgili dostlarımız, sizlere İbni Ömer (R.A) hazretlerinin anlattığı bir olay; bir bedevi kendisine bana şu ayet hakkın da açıklama da bulun dedi ve ayeti okudu; bunu İbni Ömer’e diyor. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolun da sarf etmeyenlere can yakıcı bir azabı müjdele. ‘’Tevbe Suresi Ayet 35’’ İbni Ömer şu cevabı verdi kim onu biriktirir ve zekâtını vermezse vay haline. Bu ayet zekât emri gelmezden önceye aittir, zekât emri gelince yüce Allah zekâtı mallar için bir temizlik kıldı. Zekâtı verilmeyen mal helal değildir. Fakirin orada hakkı vardır, şeriat devletlerin de Beytü’l Mal’e veriliyordu beytülmalden de sosyal devlet olarak ihtiyaç sahiplerine bunlar dağıtılıyordu. İşte yüce İslâm tam bir merhamet ile insanlığı kucaklayan sosyal bir devlettir. Onun için dünya eğer kurtuluşu barışı, sosyal adaleti istiyorsa yüce İslam’ı dünyanın başına egemen kılınız, Allah’ın idaresi ile idare ediniz dünyayı, Allah’ın kanunları ile idare ediniz. Eğer Allah’ın kanunları ile o imanla o merhametle o sosyal devlet ve sosyal adalet anlayışı ile devleti idare etmezseniz, kişilerin kısır vicdanlarına bırakırsanız, biri öyle yapar biri şöyle yapar öbürü başka türlü yapar. Her birisi bir telden çalar, birisi liberalizm der, öbürü sosyal sosyalizm der, öbürü başkasını söyler. Her biri bir şey söyler, bunların doğrusu gerçeği Allah’u Teâlâ’nın inzal eylediği yüce kanunlarla hükmetmektir idare etmektir. Biz söyleriz ister inan ister inanma, yarın Allah’a sende hesap vereceksin ben de hesap vereceğim. Hepimiz huzuru ilahiyeye gideceğiz hesap vereceğiz. Doğruları insanlar birbirine söylemelidir, o zaman birbirinin hayrına hareket etmiş olurlar efendiler. Yine Muvatta da şöyle denmiştir, İbni Ömer (R.A) Hazretleri azaba sebep olacak hazine nedir? Diye sorulunca zekâtı verilmeyen maldır diye cevap verdi. Bu da Muvatta’nın rivayet ettiği hadisi şeriftir. Evet, bir önceki de yine Muvatta da mevcut idi Buhari’de de vardı. Evet, kıymetliler, gerçekler orta da insanoğlu haktan hakikatten yana olmalı Allah’a kul Peygambere tabi olmalıdır. O zaman iki cihan da mutlu olur, Cenabı Hak iki cihan da mutlu olan kullarından eylesin. Evet, Allah’ın emrin de kul olalım ey insanlık âlemi, Hz. Muhammed’e tabii olalım ey insanlık âlemi. Bak bizden duyurması.

 

Dakika 35:54

 

(Visited 67 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}