hayatveren Tefsir 83-01

83- Tefsir Ders 83 hayat veren nurun keşif notları

 

83- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 83

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

 

Kıymetli dostlarımız!

 

Bu öz anlamını verdiğimiz âyetlerin yine bazılarına bazı keşiflerde bulunmak üzere bak Hayber Ureyne hahamları bunlardan 12’si sabah Müslüman olduk diyelim dediler. Böyle bir gizli kötü bir ihânet içine girdiler. Câsus ve ajanca bir hareketin içine girdiler. Ne diyorlar sabah Müslüman olduk diyelim akşam caydık diyelim mü’minleri şüpheye düşürelim demişlerdir. Şuanda görsel medya da olsun, yazılı basında olsun insanların kafasını karıştırmak için, insanları şüpheye düşürmek için aynı şuanda yapılan ihânetler yapılmaktadır. Melunca hareketler yapılmaktadır. İstisnalar hariç. Çünkü İslam o kadar mükemmel hak ve hakîkattir ki öyle bir sönmeyen nur ve güneştir ki bunu bir defa cahillerden başkasının kimsenin bir defa şüpheye düşmesi mümkün değildir. Çünkü İslam’da şüpheye gerek yoktur. Her şey hak ve hakîkattir İslam içerisinde. Akıl ilhamını İslam’dan alır, bilim ilhamını İslam’dan alır ve bilim de akılla İslam çelişmez hattâ bilim hareketini, aksiyonunu oradan alır. Dinamizmini oradan alır. Akıllar din ile gelişir ve ilhamını vahyi ilâhîden alır, Allah’tan alır akıllar. İslam’da tamamen ilâhî olduğu için bir defa hangi ihânetin içine dünyada ki birileri girerse girsin insanlığı şüpheye düşürmek için hangi faaliyetlerde bulunurlarsa bulunsunlar İslam nurunun önüne geçme imkânı yoktur. Kendilerini berbat ederler. Başkalarının da küfrüne sebep olurlar. Îmânlarına engel olurlar. Burada cehennemdeki azaplarını artırırlar cehennemin dibine doğru hızla girerler ve yazık olur. Bundan vazgeçsin dünya. İslam’ın önünü kesmek için insanların Müslüman olmaması için çalışanlar bu ihânetlerinden, bu faaliyetlerinden vazgeçsinler ve bunların farkında olun. Kur’an-ı Kerim’in kendine dönün, Kur’an-ı Kerim’i, sünneti, icmayı, kıyası Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemâat âlimleriyle birlikte hareket edin. Sahte zihniyetlere önem vermeyin ve Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemâatin asîl kaynakları elimizde. Kur’an-ı Kerime müracaat edin, sünnete müracaat edin. Müçtehitlerimiz var tarihten gelen büyük filozoflarımız, büyük İslam hukûk âlimlerimiz var ve o yolu bugün devam ettiren bugünde kıymetli ulemâmız var bunlarla hareket edin bunlarla birlikte olun. İşte bilmediğinizi öğreneceğiniz yer burasıdır. Ehl-i Sünnet yolundaki âlimlerle hareket edin. Yine Buhârî Müslim’in rivâyetinde Rum Meliki Hirakl’e Peygamber Efendimiz bir davet mektubu yazmıştı. İslam’a davet ediyordu Rum Meliki Hirakl’i.

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

 

Allah’ın Rasûlü Muhammed’den Rum’un büyüğü Hirakl’e selam doğru yola girenlere olsun diyordu Peygamberimiz mektubunda. Şimdi ben seni İslam’a çağırıyorum Peygamberimiz diyor. Ben seni İslam’a çağırıyorum, Müslüman ol ki selâmete eresin. İslam’a girersen Allah sana ecrini iki kat verir dedi. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de de bu âyet zaten bulunmaktadır.

 

Dakika (5:32)

 

Hristiyan olan birisi Müslüman olursa ona iki kat ecir verilmektedir. Yahûdî de böyledir. Eğer yüz çevirirsen halkının vebal ve günahı senin üzerindedir dedi Peygamberimiz Hirakl’e diyor bunu Rum’un Melikine. Ey ehli kitap! Dikkat et, Ey Hristiyanlar, Ey Yahûdîler! İslam, Kur’an seni Allah’a davet ediyor İslam’a çağırıyor. Bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin Peygamberimiz diyor Hirakl’e diyor Rum Melikine. Bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin yalnız Allah’a ibadet edelim ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp birbirimiz diğerini ilâh edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun biz Müslümanlarız deyin diyen âyetin anlamını da Peygamberimiz mektubuna yazmıştı.

 

İşte Abdullah Bin Selâm’a ki, Abdullah Bin Selâm bir kıymetli Yahûdî âlimidir. 1200 okya altın emânet edilmiş eksiksiz emâneti teslim etmişti. Bu zat Müslüman oldu Abdullah Bin Selâm Müslüman oldu kıymetli bir âlimdir bu. Ve buna 1200 okka altın dikkat edin çok büyük bir miktar bu. Bu altınlar emânet edilmiş, eksiksiz emâneti teslim etmişti. Bir okya 40 dirhemdir. Buna dikkat et, 144 kilo altın yapmaktadır. Hesapta bir yanlışlık yoksa 144 kilo bir altın az biraz değil. Şöyle bir hesap et bir okya 40 dirhemdir. 1200 okya altın emanet edilmiş ve bu zat Müslüman oldu ve bir tek dirhemine bile zarar vermeden emaneti teslim etti. Fehnas o da bir Yahûdî’dir Fehnas Bin Azura’ya bir dirhem emanet edilmiş bak bu da Yahûdî onu da inkâr etmişti. Bakın bir dirhemi inkâr edene 1200 okya altın verilseydi ne olurdu? Bak o ihânet etmeyen kişi Müslüman oluyor. Bu ihânet eden bir dirheme bile ihânet eden kişi Müslüman olamıyor. Onun için Cenab-ı Hak işte kime hidâyet edeceğini kime etmeyeceğini iyi biliyor. Her şeyi bilen Allah. Bir dinar 24 kıraat bir miskaldir. İhânetin sebebi dini ayrılıktan geliyor. Dikkat et! Yahûd Allah’ın oğulları dostlarıyız diyorlar. Yahûdîler ne diyor kendileri için? Biz diyorlar Allah’ın oğullarıyız biz Allah’ın dostlarıyız diğer insanlar kölemizdir diyorlar. Yahûdî’nin Siyon Yahûdî’sine dikkat et kendinden başka herkesi dünyada köle kabul ediyor. Bu Siyon zihniyetidir.

 

Dakika (10:25)

 

Onların ve Yahûdî olmayanın malı bize helal derler. Dikkat et! Onların ve Yahûdî olmayanın malı bize helaldir derler. Kim? İşte dünyayı kendine köle kabul eden kendisini de Allah’ın oğulları, dostları kabul eden Siyon zihniyetindeki Yahûdî’lerdir. Bu zihniyettir ki işte hâlâ kan dökerek geldi kendi kanını da nice dünyanın zâlim liderleri onlarında kanını dökerek, asarak, keserek geldi. Hem kendilerine yazık ediyorlar hem başkalarının kanını kendileri döküyor. Filistin’de ki 50 seneye yaklaşık bak kan dökülüyor 50 seneden beri Filistin’de kan döküyor. Bu kan yerde kalmaz. Bu intikam yerde gökte kalmaz. (وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ) Allah intikamını alacaktır. Allah’ın adâleti tecellî edecektir. Müslüman ilâhî adâleti uygulayan kişidir. Müslüman haksız tecavüz yapamaz İslam müsaade etmez. Bunun için Efendimiz (A.S.V) câhiliyeden kalma ne varsa ayağımın altındadır dedi emanetler hariç dedi. Bakın, emanetler sahibine verilecektir İyiye de kötüye de dedi. İyinin emaneti varsa sende vereceksin kötülerin emaneti varsa yine vereceksin. Emanete ihânet edemezsin İslam bunu emreder. Ama ne diyor: Câhiliyeden kalma ne varsa ayağımın altındadır diyor. Yani onları ortadan kaldırdı. Dinar dinnar işte burada din ve ateş. Dikkat et! Dinar dinnar din ateş. Buna dikkat et! Eğer bu dinin hakkını vermezsen gerçek olarak îmân etmezsen bu din bir senin için cezaya dönüşecek. Ceza ateş olarak karşına çıkacak. Ateşin kükrediği kaynadığı yer cehennemdir. Daha cehenneme gitmeden dünyada mezarda çekeceklerin de var. Cenab-ı Mevlâ bunları biz niçin anlatıyoruz? Gerçekleri söyleyelim insanlığın Allah’ın rahmetinden nasibini alsın. İslam âlemlere tecellî eden Allah’ın bir rahmetidir. Tam bir kurtuluştur. Bu gerçekleri insanlığa söyleyelim ki insanlığa faydalı olalım amacımız budur. İnanmakta, inanmamakta herkes kendisi serbesttir. Ama biz Kur’an-ı Kerimin, İslam’ın tamamen hak ve gerçek olduğunu bunu inkâr edenin ebedî dalâlette kalacağını tam inandığımız için bu hayat veren derslerimize devam etmekteyiz. Cenab-ı Hak, hidâyet Allah’tan biz Cenab-ı Hakk’ın hidâyetini, refikini tabii ki temenni ediyoruz refikimiz O, hidâyet çimiz O, tevfik Ondan, refiklik Ondan, hidâyet ondandır. Biz ise tebliğ etmeye görevliyiz bu kulluk görevimizdir.

 

Dakika 15:32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 79 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}