İslam Tarihi Ders 3

İslam Tarihi Ders 3

İslam Tarihi Ders 3

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, islam tarihinin o derin mazısından keşif notlarımız devam ediyor. Hz. Adem’in cennete girmesi ve ordan çıkarılması konusunda iblisin durumuyla ilgili durumu beyan ettikten sonra iblisin isyan ve azgınlığı (efendim) melekler tarafından anlaşıldıktan sonra onun bu aygınlığa devam ettiğinden dolayı Yüce Allah tarafından lanet edilip kendisine: ‘ Cennetten çık! Çünkü sen artık kovuldun, kıyamete kadar sana lanet okunacaktır.’ Hicr suresinin ayet 34-35 te buyrulduğu gibi. Cennetten kovulup yeryüzü ile sema dünyanın saltanatı ve cennetin muhafızlığı elinden alındıktan sonra Hz. Adem Allah tarafından cennete yerleştirildi. İbn-i  Mesud ile İbn-i Abbas anlatıyorlar (radıyallahu anhum ve herdaim ecmain) : Hz. Adem a.s Cennete yerleştirildiği zaman o tek başına dolaşıyordu ve ülfet edip insiyet duyacağı bir eşide yoktu. Adem a.s bir ara uykuya dalmıştı yani  dalgınlık içindeydi. Uyandığında bir kadının başı ucunda oturduğunu gördü. Yüce Allah O’nu Hz. Adem’in kaburgasından yaratmıştı. Adem a.s O’na : ‘Sen kimsin?’ diye sordu. O: ‘Ben bir kadınım’ diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Adem: ‘Niçin yaratıldın?’dedi. O: ‘Benimle ülfet edesin’ diye karşılık verdi.  Melekler Hz. Ademin bilgisinin derecesini ölçmek için ona : ‘Ey Adem bu kadının adı nedir?’ diye sordular. Hz. Adem a.s ‚Havva’dır‘ cevabını verdi. Onlar: ‚Niçin Havva adı verildi‘ dediler. Hz. Adem: ‚Diriden yaratıldığı için bu adı aldı.‘ karşılığını verdi. bundan sonra Yüce Allah (c.c) Adem a.s için: ‚Ey Adem, sen eşinle birlikte cennete yerleş. Cennet nimetlerinden neresinden isterseniz ikinizde bol bol yeyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın‘ buyurdu Cenab-ı Hak. Bu da bakara suresinin ayet 35 te buyruldu. İbn-i İshak ehli kitaptan ve Abdullah bin Abbas (r.a) gibi diğer ilim sahiplerinden kendisine ulaşan haberlere göre şunları söylüyor: ‚Allah (c.c) Hz. Adem’i uykuya daldırdıktan sonra sol tarafındaki kaburgalarından birini aldı ve bunun yerini hemen etle kapattı. Hz. Adem uykuda iken bu kaburgadan Havva’yı yarattı. Adem (a.s) uyanınca yanıbaşlarında Havva’yı gördü ve: ‚etim , kanım, canım,ruhum ve eşim‘ dedi. Ve Havva’ya sevgi duyarak ona kalbi ile bağlandı.Yüce Allah Adem (a.s) için kendisinden yani kaburgasından bir eş yaratıp onunla eşleştirdikten sonra ona : Ey Adem eşinle birlikte cennete yerleş. Cennet nimetlerinden hangisinden neresinden isterseniz bol bol yeyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın! Yoksa ikinizde zulmedenlerden olursunuz‘ buyurdu. Daha öncede hatırlatmış olduğumuz gibi.(5:50) Mücahid ve Katadeden aynı rivayet nakledilmiştir. AllahuTeala ve Tegaddes hz.(c.c) hz. Adem’i ve eşini cennete yerleştirdikten sonra onları imtihan etmek kendileri ve çocukları nesli hakkındaki ilahi kaza ve hükmü yerine getirmek için; bir ağacın meyvesi hariç, diğer bütün meyvelerden istedikleri gibi yemelerine müsade etti. Fakat şeytan onların kalplerine vesvese koydu.Aslında şeytanın Hz.Havva ve Adem’in yanına gelmesi şöyle oldu: O cennete girmek istediği zaman cennetin muhafızları onu cennete koymadılar.Bunun üzerine iblis Adem Aleyhisselam ve Havvayla konuşabilmek için kendisini cennete kadar götürüp içerisine koymaları husunda bütün (efendim) hayvanlara geldi ve teklifte bulundu, yani yeryüzü hayvanları. Fakat bütün hayvanlar onun bu teklifine karşı çıktılar.İşte bunun üzerine o yılanın yanına geldi ve ona: ‘Eğer beni cennete sokarsan seni himayeme alır  Ademoğullarından korurum‘ dedi. İblisin bu sözleri üzerine yılan onu azı dişlerinden iki tanesinin arasına alarak cennete soktu. Yılan o zamana kadar ALLAH‘ın yarattığı en güzel hayvanlardan biri olup, dört ayak üzerinde yürüyordu ve ‘buhut‘ yani Arap Acem develerinin birleşmesinden  meydana gelen melez devesine benziyordu.  Ayrıca üzeride örtülü, tüylü idi. İşte bu hadiseden sonra Allah onu tüysüz çıplak ve karnı üzerinde sürünerek yürüyen bir hayvan haline yani yılan haline getirdi. İbn-i Abbas bu hususta: ‘Yılanı nerede bulursanız öldürünüz! Allahın düşmanı iblisin yılana olan vaadini boşa çıkarınız diyor. Yılan bu konuda diğer derslerimizde detaylı bilgi verdik. Burda onlara değinmeyeceğiz. Yılan cennete girdiğinde iblis onun ağzından dışarı çıktı ve feryad ederek Hz. Adem ile Havvaya karşı acı acı ağlamaya başladı. İşte dünyada cadılar böyledir, iblisin uşaklarıda böyledir. İblis başta böyle olduğu gibi. Onun bu ağlayışını duyan Hz. Havva ve Adem buna çok üzüldüler. Bunun üzerine iblise: ‘Seni ağlatan nedir‘ diye sordular. İblis olara : ‘Sizin için ağlıyorum. Çünkü siz öleceksiniz ve içinde bulunduğunuz bu nimet ve kerametlerden ayrılacaksınız’ diye karşılık verdi. Onun bu sözleri Hz.Adem ile Havvaya tesir etti.Onun İblis olduğunu bilemediler. İşte İblis böyle insanoğlunu kandırmaya çalışıyor. Başta babamız Ademden başlayarak. Sonra iblis onların yanına gelerek  kalplerine vesvese  tereddüt soktu ve: ‘ Ey Adem, sana ebediyet ağacına ve yıkılışı olmayan sonsuz bir devlete ulaşmanın yolunu göstereyim mi?’ dedi. Hemen bunun arkasından ilave ederek: ‘ Rabbiniz bu ağacı başka bir şey için değil ancak iki melek olacağınız (efendim) yahut ebedi kalıcılardan bulunacağınız için yasak etti’ dedi ve onlara: ‘ Şüphesiz ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye yemin etti.(11:00) İşte gavurun yemini olmaz, iblisin yemini olmaz iblis heryerde yalan söyler yemin de eder. Ey insanoğlu, baban Adem’in düşmanı olan bu iblis ve onun kadroları seninde baş düşmanındır. Bunların verdiği vesveselere sakın aldanmayın, kanmayın! Araf suresi ayet 20 ve 21 de böyle buyruluyor. Yani  siz iki melek olarak ve yahut melek olmasanız bile ebediyyen cennette kalacaksınız diye yemin etti. Ve bu suretle ikisinide aldatıp o ağaçtan yedirerek cennetteki mertebelerinden düşürdü. Ey İnsanoğlu, Ey Müslümanlar aklınızı başınıza alın! Şeytan aşağıların aşağısında bir yaratıktır. Şerrin önderi ve en aşağıdadır. Ümmeti Muhammedi de aşağı düşürmek için elden geleni yapar. Aklınızı başınıza alın. Bu da yine Araf suresi ayet 22’de buyrulduğu gibi, iblisin vevesesinin tesirinde daha çok Havva annemiz kaldı. Yani iblise önce kanan kadındır. Yani Havva annemiz kandı başta. Hz. Adem ihtiyacını tatmin için Havvayı çağırdı. Fakat, ‘O buraya kadar gelmedikçe bu işe yanaşmam’ dedi. Bakın iblise kandı  ve Adem’i de annemiz Havva kandırmaya çalışıyor. Bunun üzerine Hz. Adem (a.s) onun söylediği yere geldi fakat bu defa  Havva: ‘bu ağaçtan buğdaydan yemedikçe bu işe yanaşmam dedi. Nihayet her ikisi bu ağaçtan yediler ve yer yemez  her ikisinin avret yerleri göründü. Ey Dünya Müslümanları, iblisin birinci hareketi, gayelerinden biri seni Allah’a asi etmek, seni çırılçıplak hayasız utanmaz hale getirmektir! Şuanda dünyadaki müslümanların haline bir bakın,insalık alemine bakın! Haya nedir? Tesettür nedir? Bilmeyenlerin haline bakın! Onların cennette giydikleri elbiseleri ise ince bir deriden ibaretti. .Başka haberde bu deriden olan tesettürleri  nurdan idi. Avret yerleri açılan Hz. Adem ve Havva, cennet yapraklarından üst üste yamayıp açılan yerlerini  örtmeye başladılar. Bir rivayete göre bu yaprağın incir ağacının yaprağı olduğu söylenir. Yasaklanan bu ağacın meyvesinden yiyen ise, abdest bozmak mecburiyetinde kalırdı. Hz.Adem bu sırada cennette koşarak dolaşmaya başladı bunun üzerine  Allah (c.c) O’na: ‘Ey Adem benden mi kaçıyorsun’ buyurdu. Hz. Adem: ‘ Ey Rabbim senden değil, senden utandığım dolayı kaçıyorum‘ dedi. Yüce Allah (c.c) : ‘Ey Adem seni bu işe kim sevketti ‘ diye sordu. Adem a.s : ‘Havva tarafından bu işe itildim’ diye cevap verdi.Görüyorsunuz erkeği kandıran iblisten önce kadındır. Yeryüzündeki değerli kahraman cennetlik ,şecaatli, iffetli, namuslu kadınlara bir diyeceğimiz yok. Ama erkeğin dünyada en büyük tehlikeli (efendim) varlık önünde kadındır.Çünkü kadın aldatılmaya müsaittir, istisnalar hariç. Bunun üzerine AllahuTeala her ay ondan kan hayız kanı akıtacağım. Ben onu akıllı ve vakarlı olarak yaratmıştım. Bakın kadın akıllı, vakarlı yaratılmış idi. Şeytana Havva annemiz kandıktan sonra noldu O’na hayız kanını Cenab-I Hak ona mukadder kıldı. ‘Şimdi ise onu hafif akıllı kılacağım. Ben onun kolaylıkla gebe kalıp yine kolaylıkla doğum yapmasını sağlamıştım. Yani bir önceki yaratılış öyleydi. Ama şeytana kandıktan sonra kadın; aklı hafifledi, hayız görmeye başladı,doğumda da zorlanmaya başladı.Şimdi ise onun zahmetle hamile kalıp zahmetle doğurmasını takdir edeceğim.Ve doğum esnasında defalarca onu ölüme maruz bırakacağım’ buyurdu. Eğer Havva’nın başına bu musibet ve imtihan gelmeseydi kadınlar hayız görmeyeceklerdi ve hepside akıllı ve vakarlı olup,kolayca hamile kalıp kolayca doğuracaklardı. Evet sevgili dostlarımız, kim ne ekerse onu biçiyor.Aklınızı başınıza alın. Ey insanoğlu! Allah’a kul olun. Allah’ın düşmanlarını tanıyın. İblis Allah’ın düşmanıdır, Ademoğlunun düşmanıdır, müslümanların düşmanıdır, tüm insanlığın düşmanıdır. İblis herkesin kendisi gibi cehennemlik olmasına çalışır. Aklınızı başınıza alın! İşte tarih denilen şey,ibretle dolu bir sahnedir. Bu sahne önünüze konmaktadır. İbret almayı, ders almayı herkes iyice öğrenmelidir. Bundan sonra AllahuTeala (c.c) Hz.Adem’e : ‘Senin yaratıldığın toprağa öyle bir lanet edeceğim ki; bu lanet sebebiyle yeryüzünün meyveleri dikene dönecektir’ buyurdu. İşte sevgili dostlarımız,işte o vakitler cennette ve yeryüzünde sidir, arabistan kirazı ve talh yani, nuveylan ağaçlarından daha üstün bir ağaç yoktu. AllahuTeala (c.c) yılan içinde şunları söyledi: ‘ Mel’un iblis senin içine girip kulumu Hz. Adem’i  aldattı. İşte bu yüzden sen öyle bir lanete uğradın ki; bu sebeple rızkın toprak ayakların karnının içinde olacaktır. Ayrıca sen Ademoğullarının, onlarda senin düşmanın olacak. Sen rast geldiğinde onlardan birinin ökçesinden  yakalayacaksın,o da rast geldiği yerde senin başını ezecektir. Birbirlerinize düşman olarak yeryüzüne ininiz. Burada birbirlerine (efendim) düşman olarak yeryüzüne inecek olanlar; Adem (a.s), iblis ve yılandır. Bunlar düşmandırlar. İblis ve yılan insanoğluna düşman olarak indiği söyleniyor ama yılanda kanıp aldananlardandır. Böylece AllahuTeala (c.c) onları yeryüzüne indirdi. Ayrıca Allah; Hz. Adem ve Havvanın içerisinde bulunduğu nimet ve üstünlüğü de ellerinden aldı. Çünkü, cennetten onlarıda çıkardı dünyaya indirdi. Anlatıldığına göre Sait bin Müseyyep yemin ederek :‘ Adem(a.s) aklı başındayken bu ağaçtan yemedi. Ancak; Havvanın kendisine sunduğu şaraptan sarhoş olup, Havva’nın onun elinden tutarak ağacın yanına getirmesinden sonra bu ağaçtan yedi‘ diyor. Bunların içeriği değişik detaylara tabidir. Gerçek yönünün özelliklerini ancak Cenab-ı Hak bilir. Bu ben Said bin Müseyyeb’in bu sözüne hayret ediyorum diyenler olmuştur. Efendim bu da yine ibn-ul Esir’de bunlardandır. Çünkü Allah (c.c) Cennet şarabının  tasvif ederken, cennetteki şaraptan sarhoş olmak yoktur. Saffat suresi ayet 47 buyrulmaktadır. Bu ayet karşısında:‘ Nasıl olurda o bu sözü söyleyebilir‘ diye taaccüp edenler  var ama ayet-i kerime kesin doğrudur.Ayetlerde kesin doğruluk vardır amma ogünkü  Hz.Adem’in içinde bulunduğu şartların durumu farklı olabilir. Oradaki ogünkü özelliği bilmiyoruz. Ama Kur’an-ı Kerim’in sözü asil ve esastır. Evet sevgili dostlarımız, inşaAllahuTeala bundan sonraki dersimizde de Hz. Adem’in cennete yerleştirildiği, cennetten çıkarıldığı ve tevbesinin kabul olduğu günün hangi gün olduğu hakkında dersimiz buradan devam edecektir bir sonraki dersimizle inşaAllahuTeala.

(Visited 234 times, 1 visits today)