HadısŞerifKülliyatı 159-01

159- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 159

159- Hadis-i Şerif Külliyâtı Ders 159

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Elhamdülillahi Rabbil-âlemin vesselâtü vesselâmü alâ rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaîn’’

‘’Eûzu bi kelimatillahittâmmâti min şerri mâ haleka ve zerea ve berea’’

‘’ Rabbi Eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn ve eûzu bike Rabbi en yahdurûn’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

 

Sevgili dostlarımız,

 

Dersimiz tavaf ve say hakkında devam ediyor. Zübeyr İbn-i Mut’im (R.A) Hazretleri anlatıyor Rasûlullah (A.S.V) buyurdular ki; Ey Abdü Menâf oğulları! Sizden kim halkı idâre de bir sorumluluk deruhte ederse Beytullah’ı gündüz veya gece herhangi bir saatte ziyaret edip namaz kılanı sakın men etmesin. Tirmizî, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn-i Mâce haber veriyor.

 

Aliyyü’l Kârî der ki; Burada tavaf namazı kastedildiği gibi mutlak da olabilir ancak hadis-i şerif mekruh vakitler dışında diye kayıtlanabilir de, zîrâ mekruh vakitlerde nehyin varlığı esastır yani nehyin varlığı affedersiniz mekruh vakitlerde nehyin yani yasaklamanın varlığı esastır. Bu çeşit durumlarda mutlak mukayyede hamledilir veya hadis-i şerifteki salât namaz kelimenin lügat mânâsını olan dua ile tevîl edilir demiştir bu Aliyyü’l Kârî’nin kendi yorumudur. Ebû Hanîfe ise (Rahmetullâhi Aleyhim ve Aleyhim Ecmaîn) illetin ağam ve şâmil olması sebebiyle kerâhet meselesinde Mekke diğer beldeler gibidir, mekruh vakitler orada da mekruhtur demiştir. Evet, kıymetliler ve bu da İmâm-ı Âzâm hadis-i şeriflerden ortaya koyduğu hükümdür. Güneş doğuncaya kadar sevgili dostlarımız, sabah namazından sonra güneş batıncaya kadar da ikindi namazından sonra namaz kılınmaz. Yani kerahat vakitleridir bunlar. Mekke hariç, Mekke hariç, Mekke hariç! Evet, şimdi bu konudan az bu konuda da bunların tamamı Fâkihlerimiz tarafından hepsi incelenmiştir. Bunu da esas alan kıymetli âlimlerimiz olmuştur.

 

Şimdi de ziyaret tavafı hakkında dersimiz devam ediyor.

 

İbn-i Abbâs ve Hz. Aişe (Radıyallâhu Anhüm ve Erdahüm Ecmaîn) anlatıyor, Rasûlullah (A.S.V) Yevm-i Nahr de kurbanın 1’inci günü tavafı geceye tehir etti. Bir başka rivâyette ziyaret tavafını denmiştir. ‘’Beyt-i Atik’i tavaf etsinler’’ Hac Sûresi’nin 29’uncu âyet-i kerimesi ile emredilen tavaf bu tavaftır. Bunu da Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn-i Mâce haber verirken Buhârî de tâlik olarak kaydetmiştir.

 

Dakika 5:01

 

Ziyaret tavafı haccın farz olan tavafıdır. Rasûlullah (A.S.V) bir başka rivâyette: “Mina’da kaldığı müddetçe her gece ziyaret ederdi diye tavsif edilmiştir.” Rasûlullah’ın (A.S.V) ilk gün ziyaret tavafını gündüzleyin yaptığı müteakip nafile tavafları da geceleyin yaptığı anlaşılır ve rivâyetler arasındaki ihtilâfta kalkmış olur. Nâfi İbn-i Ömer (R.A) Hazretleri’nden naklen diyor ki; Rasûlullah (A.S.V) Yevm-i Nahr de ifâza yani ziyaret tavafını yaptı sonra dönüp öğleyi Mina’da kıldı. Bunu da Buhârî, Müslîm, Ebû Dâvûd haber vermektedir. Ulemâ bu ifâza tavafının haccın hükümlerinden biri olduğu bunsuz haccın câiz olmayacağı hususunda icmâ eder. Ulemâ, kezâ bu tavafın Yevm-i Nahr de taşlama, kurban ve tıraştan sonra yapılmasının müstehap olduğunda da ittifâk etmişlerdir. Teşrik günlerinden birinde yapmak şartıyla tehîrinin câiz olacağı bu tehîr sebebiyle dem kurban cezası gerekmeyeceği hususunda da icmâ etmişlerdir. Eyyam-ı teşrikten sonraya tehîr eder de fakat ifâ ederse Şafiî’lere göre câizdir, herhangi bir cezâ gerekmez. Cumhur da böyle bu görüştedir, Ebû Hanîfe, Mâlik Hazretleri çok gecikecek olursa bir dem kurban gerekir diye hükmederler. İşte görüyorsunuz çok şahane, güzel mi güzel izâhlar incelemeler yapılmış kıymetli Fâkihlerimiz tarafından, Cenab-ı Hak fıkıh ilmini de en iyi şekilde anlayan, kavrayan, yaşantısına uygulayan kullarından eylesin.

 

Dakika 8:02

 

(Visited 32 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}