HadısŞerifKülliyatı 39-01

39-Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 39

39 Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 39

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, euzu billahissemiil alimi mineşşeytanirracim min hemzihi ve nefkıhi ve nefsih, bismillahi zişan azimus sultan şedid-ül burhan kaviyyül erkan maşallahü kan euzü billahi min külli şeytani insüv ve can’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; yüce Allah’ın rahmeti, mağfireti, merhameti, saadet ve selameti İslam’da iman da Allah’ın emrin de Peygambere tabii olmak da birleşen birlikte İslam’ı müdafaa eden, ümmeti Muhammed’in üzerine olsun. Cenabı Hak düşmana yardımcı olan bidat yollarına sapanları da o yanlışların tümünden kurtarsın. İslam kardeşliğini Cenabı Hak yeryüzüne hâkim eylesin ve o birlik ve beraberlik ruhu ile de yüce İslam’ı cihan’a hâkim eylesin. Derslerimiz hadisi şerifler külliyatından keşif notları vermeye devam ediyoruz, konumuz da şu anda güven yani Müslümanlar alışverişlerin de birbirlerine karşı doğru dürüst hareket etmeleri şarttır. Müslümanlar birbirine güven verecektir, alan da satan da birbirine güvenecek birbirini aldatmayacaktır. Helal kazanç helal, haram seni mahvedecek dünyada da öbür âlemde de aklını iyi kullan. Aklını Allah’ın emrine bağla, bizden söylemesi Ebu Said El Hudri hazretleri Peygamberimizden şöyle naklediyor ; (R.A) da ‘’Allahümme salli ve sellim ve barik Alâ Muhammedin ve ala ali Muhammed’’ o şanlı Peygamber buyurdu ki emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen, Peygamberler Sıddıklar, şehitler ve Salihlerle beraberdirler. Ey dürüst tacirler alışverişini doğru dürüst yapanlar, ey ticaret ehli dikkat et buraya yüz binlerce dünyaya buradaki bu müjde değişilir mi? Cehennemi alıp da cennet satılır mı? Allah, Peygamber, Sıddıklar, şehitler salihler bırakılır mı? Haşa sümme haşa. Tekrar ediyorum şanlı Peygamberin sözünü (A.S.V), ne buyurdu? Emin yani ne demek kendine güvenilen insan demek emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli Peygamberler, Sıddıklar, şehitler ve Salihlerle beraberdir buyurdular. Ayeti kerimede ki protokol bu zaten, sıratı müstakim üzere gidenlerin öncüleri de bunlar zaten.

 

Dakika 5:23

 

İşte bunlar kim, onlar? Peygamberler, Sıddıklar, şehitler ve Salihlerdir. Aklını kullan biz sizlere gerçekleri duyuruyoruz bu hadisi şerifi Tirmizi, İbni Mace kendi eserlerine almışlardır. Yine Tirmizi’nin bir başka bir rivayetin de Rifaa İbni Rafi’den yaptığı rivayette kıyamet günü tüccarlar yani alışveriş yapanlar, facirler günahkârlar olarak diriltilecekler, ancak Allah’tan korkanlar iyilik yapanlar ve doğruluktan ayrılmayanlar müstesna buyurdu bunu da yine Tirmizi, İbni Mace kayda almışlardır. Bütün tüccarları görüyorsunuz facirler ’dir diyor yani günahkârdırlar. Ancak kim günahkâr değilmiş ancak Allah’tan korkanlar, iyilik yapanlar ve doğruluktan ayrılmayanlar müstesna buyruldu. Facirlerle beraber diriltecektir bu günahkâr tacirler. Evet, sevgili dinleyenler; ey tüccarlar satışın içine yemin ve boş söz karıştırmayın, bunu karıştırırsanız vay halinize, satış işine yemin ve yalan bulaşmaktadır ey tacirler siz Rabbin gazabını söndüren sadaka karıştırın alışverişe yalan karıştırmayın, boş sözler de karıştırmayın, bunu da Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai eserlerine almışlardır. Ticarette yalan yemin tüccarın zannınca mala rağbeti arttırır tüccar bura da aldanır öyle zanneder hâlbuki gerçekte kazancı giderir yok eder. Başını da beladan kurtarmaz haram kazanmış olursun ve bu haram kazançla da senin ruhun, kalbin bedenin bozulur helalin olmadığı yer de haram başının belasıdır derttir beladır. Evet, sevgili efendiler; bunu da Buhari Şerif, Müslimi Şerif, Ebu Davud ve Nesai eserlerine almışlar Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet ediyorlar. Yine Hakim İbnu Hizan’ın anlattığına göre bu anlatılanların hepsi Peygamberimizden anlatılanlardır, hadisi şerif demek Peygambere istinat eden haber demektir Peygamberden gelen haberi Ashabı Güzin’in hadis alimleri anlatmaktadır daha önceki derslerimiz de usul kısmın da bunları duyurduk.

 

Dakika 10:00

 

Bakın bu hadisi şerifte de sevgili Peygamberimiz ne buyurdular; alıp satanlar birbirlerinden ayrılmadıkça vazgeçmekte muhayyerdirler. Alıp satanlar alışverişi sıdk ve doğruluk üzere yapar kusuru beyan ederlerse alışverişleri her ikisi hakkında da mübarek kılınır. Yalan söylerler kusurları gizlerlerse belli bir kar sağlasalar bile alışverişlerinin bereketini kaybederler. Başka bir rivayette alışverişlerinin bereketi yok edilir, yalan yemin malın malı rağbetli kazancı bereketsiz kılar. Ey kazanıyorum derken kaybeden herifler, yalan karıştırmayın malınızın kusurunu söyleyin, malım satılmayacak diye yalan söylemeyin yalanın olduğu yer de bereket olmaz rahmet olmaz başına beladır, haramdır derttir beladır. Alışverişlerinin bereketi yok edilir yalan yemin malı rağbetli kazancı bereketsiz kılar, bunu da Buhari, Müslim ve diğer bütün hadis âlimlerinin pek çoğu eserlerine aldıklarını görüyoruz. Evet, kıymetliler; sizlere biz gerçekleri duyuralım ötesi size kalmıştır. Yine Peygamber efendimizden Tirmizi’nin rivayeti şöyledir; yüce Allah sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti çünkü bu adam satınca kolaylık gösterir satın alınca kolaylık gösterir alacağını isteyince yine kolaylık gösterir, sertlik değil anlayış ve kolaylık gösterirdi diyor. Ey Müslümanlar birbirinize güven verin birbirinize kolaylık gösterin birbirinizi kırmayın. Yine Tirmizi’nin haberin de yüce Allah satıştaki müsamahayı, satın alıştaki müsamahayı, ödemedeki müsamahayı sever. Müsamaha karşılıklı gönül hoşluğu ile birbirine güven vererek birbirine bu işleri kolaylaştıran kimselerin bu vasıflarını Cenabı Hak seviyor. Yine Nesâi’nin bir tahricin ’de de şöyledir; yüce Allah (C.C) müşteri iken kolaylık gösteren, satıcı iken kolaylık gösteren, borcunu öderken kolaylık gösteren alacağını ödetirken kolaylık gösteren kişiyi cennete koydu. Sizden önce yaşamış olan birisine ruhunu kabzetmek üzere melek gelmiş idi sordu. Bir hayır işledin mi dedi adama. Evet, kıymetliler; bakalım adam ne diyor; bilmiyorum dedi adam böyle cevapladı. Kendisine tekrar hele bir düşün belki hatırlarsın? Dendi. Adam, bir şey hatırlamıyorum ancak dünya da iken insanlarla alışveriş yapardım, bu muamelelerim de zengine ödeme müddetini uzatır fakire de ödeme işlerin de müsamaha ve bazı eksikliklerini bağışlamak suretiyle kolaylık gösterirdim dedi.

 

Dakika 15:24

 

Yüce Allah onu bu kadarcık iyiliği sebebiyle affedip cennetine koydu, Buhari ve Müslimin rivayetidir bunlar da. Ey Müslümanlar birbirinize kolaylık gösterin ama işin için de sahtekârlık olmasın yalan olmasın malın kusurunu asla gizlemeyin. Kim bir Müslümanın ikalesini yani alım-satım akdini fesh etmesini kabul ederse yüce Allah da onun düşmekten kurtarır, Ebu Davud ve İbni Mace bunu tahriç etmişler eserlerine almışlardır. İkale ıstılah olarak alım satım akdinin bozulmasıdır, adam caymış ben bunu almak istemiyorum demiş, ona kolaylık göster geri al malını. Ey sevgili dostlar Allah’ı Peygamber’i iyi anla iyi dinle, biz yüce Allah’ın ve şanlı Peygamberin sözlerini sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz, emirlerini yüce kanunlarını. Yine İbni Abbas Hazretleri anlatıyor; Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular evet kıymetliler; Midyat ölçek ve mizan terazi kullananlara şöyle hitap etti Peygamberimiz; sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız, iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız. Dikkat edin! İki işi üzerinize almış bulunmaktasınız. Emin ve doğruluktan ayrılmayan tüccarların Peygamberler, Sıddıklar, şehitler ve Salihlerle beraber olacaklarını haber vermiştir. İşte o da doğruluktur, doğruluktur malın kusurunu söylemektir, eğer doğru dürüst davranmazsanız ölçüyü, tartıyı doğru kullanmazsanız ve bu ölçü ve tartıda haksızlık yaparsanız mahvolursunuz. Önceki kavimler bu yüzden mahvoldular Şuayb Aleyhisselamın kavmi bu yüzden battı helak oldu. Yine sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor; Hz. Osman ve bunu anlatıyor sattığın zaman tart satın alınca tarttır, yani kimsenin kimse de bir şüphesi kalmasın bunu da Buhari Şerif rivayet etmiştir. Sevgili dostlarımız, yine Peygamberimizden Ebu Hureyre Hazretleri rivayet ediyor; o şanlı Peygamberimiz (A.S.V) buyurdu ki yüce Allah’ın en çok sevdiği yerler mescitlerdir.

 

Dakika 20:00

 

Allah’ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır bunu da Müslim’in şerif rivayet ediyor niye çarşı pazarlar yalan dolan yeri haline gelince böyle olur. Dürüstlerin doğruların çarşısı pazarı böyle olmaz. Evet, kıymetliler; yine Selman Hazretleri anlatıyor; elinden diyor geliyorsa çarşıya ilk giren olma oradan son çıkan da olma çünkü çarşı şeytanın insanları şaşırtmak için kıyasıya savaş verdiği yerdir. Bayrağı da orada dalgalanır, şeytan bayrağını alır askerleriyle çarşıya pazara gelir, insanları şaşırtmak için kıyasıya savaş verir uğraşır ve müşteriyi ben kendime çekeceğim diye yalan üstüne yalan konuşan satıcılara bir bakıverin. Sahte reklamlara bakın şöyle dünya da, hile hurda yalan yere yemin, aldatmalar boş sözler. İşte bunlar şeytanın hapıdır karşıya yutturunca ortalık allak bullak olur, o kazançlar da bereket ve helallik kalmaz. Hz. Ömer (R.A) bizim çarşımız da dinini bilen kimseler satıcılık yapsın buyurmuştur. Yani beş vakit namazı nasıl kılmayı öğreniyorsan, yüce İslam’da da alışverişin kurallarını öğrenmen gerekiyor. Alışverişte rükün nedir? Farzlar nedir ve buradaki fazilet nedir? Bunların tamamını öğrenen kişiler alışveriş yapmalıdır ve dinini de bu konuda da iyice öğrenmelidir. Ebud Derda hazretlerinden gelen haber de; o kimseler ki ne bir ticaret ne de bir alışveriş onları Allah’ı zikretmekten alıkoymaz. ‘’Nur Suresi Ayeti Kerime 36’’ Ey kıymetliler; dürüst insanları dünya bir araya gelse eğriltemez, çünkü dürüstler Allah’ın emrindedir Peygambere tabii olmuşlardır. Sahtekârlar yalancılar bunlar ise ne yaptığını bilmeyen bataktan batağa yuvarlanan insanlar gibidirler. Evet, kıymetliler; gerçekler bir, bir ortaya konmuştur biz bunları sizlere özet olarak veriyoruz. Teferruatlara ne sizin zamanınız ne de bizim imkânlarımız belki de belki de ömrümüz dahi yetmeyecektir. Onun için öncelikle özü özün de özünü vermeye çalışıyoruz kaçırmayın bizden söylemesi, bir tanesini bile kaçırmayın. Niye? Allah’ın emri Peygamberin ortaya tebliğ eyledikleri kaçırılır mı? Cenabı Allah içki, ölmüş hayvan, domuz ve putun alım satımını yasakladı. Dikkat et buraya da bunlar necis olan şeylerdir. Cenabı Hak Hz. Cabir’den rivayet ettiği bir hadisi şeriftir ki bunlar ayeti kerimede de mevcuttur.

 

Dakika 25:09

 

Cenabı Allah içki ölmüş hayvan domuz ve putun alım satımını yasakladı. Bunun üzerine ey Allah’ın Resulü ölmüş hayvanların iç yağı hakkın da ne buyurursunuz zira onunla gemiler yağlanır, derilere sürünür kandiller aydınlatılır dendi. Cevaben onun satışı haramdır buyurdu ve ilave etti yüce Allah Yahudilerin canını alsın, Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını haram kıldığı vakit bu yağı erittiler sonra satıp parasını yediler bunu da Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbni Mace gibi hadis külliyatın da emeği olan muhaddislerimiz rivayet ettiklerini görüyoruz. Evet, kıymetli ve muhterem efendiler; işte görüyorsunuz içkinin alım satımını, ölmüş hayvanın alım satımını domuzun alım satımını putların alım satımını Cenabı Hak yasakladığını görüyoruz. Yüce Allah’ın bunu haram kıldığını bilmiyor musun? Dedi. Adam, hayır bilmiyorum dedi. Adam şarap satıyordu hayır bilmiyorum cevabını verdi ve yanın da bulunan birisine bir şeyler fısıldadı. Şanlı Peygamber (A.S.V) adama ona ne fısıldadın? Diye sorunca. Adam, onu satmasını emrettim dedi. Resulullah (A.S.V) içilmesi haram olanın satılması da haramdır buyurdu ve iki şarap dağarcığının ağızlarını açarak içlerini boşalttı. Şarap içki hakkın da ayetler gelince Medine sokakların da şarap küpleri kırıldı sokaklardan şaraplar akıyordu, herkes evinden şarapları döktü dışarı ve onların kabını bile kullanmadılar ondan sonra. İşte kıymetliler; Muvatta da, Nesai de görüyoruz bu haberleri de. Yüce Allah Yahudilere lanet etsin, Allah Yahudilere lanet etsin, Allah Yahudilere lanet etsin, Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını yasaklamıştı, tutup bunu sattılar ve parasını yediler. Hâlbuki Allah bir millete bir şeyin yenmesini haram etti mi onun parasını da haram etti demektir buyurdu şanlı Peygamberimiz unu da İbni Abbas hazretleri Peygamberimizden haber veriyor. Kim içki satarsa hınzır kasaplığı da yapsın demiştir, yani içki satan adam domuz kasabı gibidir ki nasıl domuzu satmak, domuz kasaplığı yapmak haramsa içkiyi satmakta öyledir buyurdular. Şarabı dök küplerini de kır dedi Peygamber efendimiz, Ebu Talha’dan gelen haber bu da. Evet, kıymetliler; şarabı dök küplerin de kır dedi yüce İslam insanlığa zararı olan iki cihan da insanları perişan eden ne varsa İslam onu yasaklamıştır.

Dakika 30:05

Allah’ın yap dediklerini yap yapma dediklerini sakın ha yapma, haramlar Allah’ın yasaklarıdır günahlar yasaklarıdır, sevaplar helaller serbest olanlardır senin faydana olanlardır, iki cihanda da faydanadır çünkü sevaplar amel defterine yazılınca mizan da senin işine yarayacaktır. Ya günahlar haramlar başının belası olacaktır aklını başına al. Sevgili dostlarımız; şimdi de yine ele geçmeyen malı satma konusun da sizlere bilgi vermek üzere bir sonraki dersimiz inşallah devam edecektir, Cenabı Hak her yediği her içtiği helal olan yüce Allah’ın lütfuna, keremine, fazlına, onun rızasına, sevgisine mazhar olan kullarından eylesin. Ey insanoğlu rızkın sana tahsis edildi helalinden ye o sana tahsis edilen rızkı sen azaltamaz çoğaltamazsın ama helalinden yediğin zaman aynı rızkı kazanmış olursun helalinden. Bunu harama çevirdiğin zaman Cenabı Hak ben senin rızkını ayırmıştım ama sen harama yönelin helal olanı harama çevirdin diyecek zebaniler ensenden tutacak aklını başına al. Yaptığın yanına kalmayacak. Öyleyse sen yalan söylerken Allah seni dinliyor mu? Dinliyor duyuyor mu? Seni Allah duyuyor. Malının hilesini gizlerken Allah seni görüyor mu? Görüyor. Allah her şeyi görür mü? Her şeyi görür. Her şeyi bilir mi? Her şeyi bilir. O zaman sen utanmıyor musun Allah’ın huzurun da yalan söylemeye, helal malını haram yapmaya utanmıyor musun? Allah seni dinliyor Allah sana bakıyor şunun yaptığına bak şunun yaptığına Allah göre göre Allah bile bile Allah duya duya sen nasıl yalan söylüyorsun da ve helal kazancını harama çeviriyorsun. Münafıklara sorduğun zaman Allah görür mü? Görür derler. Bilir mi? Bilir. Ama bakarsın ki içinde bu tasdik olsa dışı söyler dili ama iç dünyasın da gâvur olan münafıklar ne yalana inanır ne harama inanır. Münafıkların gerçek münafıkların iç dünyası kâfirdir dışı Müslümandır, bunlar buz gibi yalanı da söylerler haramı da yerler insanları da aldatırlar Allah korkusu yoktur Peygambere tabi olmak gayreti yoktur. Allah’u Teâlâ gece gündüz yalvar

 

(Allahümme inni euzü bike mineşşirki veş şekki vel küfri ven nifaki veş şikak ve suil ahlaki ve suil manzarı fil ehli vel mali vel veled) diye gece gündüz yalvar.

 

(Allahümme adini imanen sadika ve yakinen leyse badehü küfr ve rahmeten ünalü biha şerafe kerametike fiddünya vel ahirah). Ey kıymetliler; helalinden kazan helal ye imanına dinine zarar verme.

35:02

Sakın yanlışa düşme malının kusurunu gizleme, sahte reklamlar da bulunma, iyiye kötü deme ama kötüye de iyi de deme, dosdoğru ol (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) emir olunduğun gibi dosdoğru olursan Allah seni huzuruna cennetine kabul edecektir. Çünkü Cenabı Hak emir olunduğun gibi dosdoğru ol buyuruyor. (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) bu ayeti kerime Allah’ın kelamı bu, Allah’ın sözü Kuran-ı Kerim’in ayeti sen Allah’ı Peygamber’i dinlemezsen sende iman, İslam olur mu? O zaman cehenneme odun olmaktan yakın olmaktan başka hiçbir işe yaramadığını da bil, çöplük bile seni kabul etmez. Çünkü sen çöplüğü de korkutursun. Bazı çöplükler vardır kokmaz ama bazı çöplükler vardır ki yanından geçilmez, haram yiyen adam çöplükleri bile kokutur. Bunları cehennem paklar aklınızı başınıza alınız bizden söylemesi ötesi size kalmıştır.

 

Dakika 36:54

 

(Visited 79 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}