HadısŞerifKülliyatı 83-01-01

83- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 83

83- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 83

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

‘’Elhamdülillahi rabbil âlemin vesselatü vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain’’ ‘’La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatin ve euzu bike rabbi en yahdurun’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Çok sevgili ve muhterem izleyenler, derslerimiz esbabı nüzul ile beraber devam ediyor. İnşaAllahu Teâlâ şimdi de İsra suresine gelmiş bulunmaktayız, onunla dersimiz devam ediyor. Ebu Hureyre (R.A) Hazretleri anlatıyor; Resulullah (A.S.V) bir gün bütün insanları önderleri ile beraber çağırırız buyuruyor Cenabı Hak İsra suresinin 71. Ayeti kerimesinde ki bu mealdeki ayet ile ilgili olarak şunu söyledi. Sevgili Peygamberimiz; onlardan biri çağırılır amellerinin yazıldığı kitap sağ eline verilir, vücudu 60 zira genişletilir, yüzü beyazlaştırılır, başına pırıl, pırıl yağan inci’den bir taç geçirilir bu haliyle arkadaşlarının yanına döner. Arkadaşları onu uzaktan görünce ey Rabbimiz bunu bize de ver ve onu hakkımız da mübarek kıl derler. O yanlarına gelir ve onlara müjde sizlere her birinize bunun bir misli var der. Tabii bu müjde mümin ve Müslümanlaradır. Kâfire gelince onun suratı kararır, onun da vücudu 60 zira genişletilir ona da bir taç giydirilir, arkadaşları onu görünce bunun şerrinden Allah’a sığınırız ey Rabbimiz onu bize verme derler. Bu da arkadaşlarının yanına gelir onlar ey Rabbimiz onu zelil et derler, o da Allah sizi rahmetinden uzak tuttu sizden herkese bunun bir misli verilmiştir der. Kıyamet günü her ümmetin imamları ile birlikte hesaba çekileceğini haber veriyor bu ayeti kerime, her ümmetin bir Peygamberi vardır. Resulleri geldiği zaman araların da adaletle hükmedilir bu da Yunus Suresi ayet 47 de buyrulmuştur. İslam alimleri imamdan maksat Peygamberdir dediği gibi amellerin yazıldığı kitaptır da demiştir. Biz her şeyi apaçık bir kitapta imamı Mübin de saymışızdır, bu da Yasin’i Şerif ayet 12’de. Bunların hepsi içine dâhildir, kitap meydana konmuştur görürsün ki günahkârlar onun için de yazılı olanlardan müthiş korkudadırlar, bu da Kehf suresi ayeti kerime 49, imamla kitabın kast edilmesi, Resulün de kast edilmesine mani değildir, her ümmetin hesabını Peygamberinin huzurun da ve şahadeti altın da vereceği de ifade edilmiştir.

 

Dakika 5:07

 

Evet, sevgili efendiler, bunu iyi anlayın. Kimin peşine düştüğüne iyi bak, hangi hocayı dinlediğine de iyi bak, yüce İslam’ı doğru anlayıp doğru anlatanları takip eyle, onlarla yüce İslam’ı doğru öğren. Dünyanın her yerin de aklını başına al, sen Peygamberin gerçek ümmeti olman için bu dini doğru adresten öğrenmen gerek ve imamını, hocanı, müftülüğü fetvacını ehlisünnete göre bu dini İslam’ı doğru bileni bulmak zorundasın. Bu dini doğru anlatanı bulmak zorundasın, satılık din adamlarından hayır gelmez. Satılmışlar var, bunlara dikkat edin ve Peygamber efendimize tabi olmanın yolu, Kuran’ı Kerim’i, sahih sünneti, hadisi şerifleri, icmayı, kıyas-ı lehte aleyhte fıkıh ilmini, doğru bilen gerçek müçtehitlerin yolundan ayrılma, Peygambere doğru adresten tabi olacaksın. Evet, biz hatırlatıyoruz, İbni Ömer (R.A) Hazretleri (R.A) güneşin kayması (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) anından gecenin kararmasına kadar güzelce namaz kıl, bu da İsra SuresiAyet 78 ayeti kerimesin de geçen (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)’den maksat güneşin meyli derdi, bunu da Muvatta rivayet etmiştir. İbni Abbas Hazretleri Radıyallahu Anh’dan geldiğine göre bu haberin yine İbni Abbas (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) tabirini (İza fael feylü) diye açıklardı. Bu da gölgenin batı cihetinden çekilip doğuya meyl etmesidir, bu da tam zeval dediğimiz öğle vaktini ifade eder. Güneş gökte tam tepededir ve artık batı cihetine meyil etmektedir. Evet, kıymetliler ayetin devamın da gelen (Ğasagul leyl) tabirini de gece ile gece karanlığının birleşmesi diye açıklardı, yine bunu da Muvatta rivayet etmektedir. Yani              (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) güneşin batması demektir, Hz. Ali, İbni Mesud, İbni Abbas gibi bazı sahabeler Radıyallahu Anh’dan bu tevil rivayet edilmiştir. Diğeri de (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) güneşin öğle vakti tepe noktasından batı cihetine kaymasıdır. Sahabe ve tabiinin çoğunluğu bu manayı tercih etmiştir. Yukarıda kaydettiğimiz rivayetler de mezkûr tabiri bu mana da yorumlamaktadır. Tefsirler de bu manaya tevcihi gerekli kılan deliller uzun, uzun kaydedilir. Teferruatı bura da tabii ki geçmiyoruz çünkü fıkıh bölümlerin de, tefsir bölümlerin de bunlar zaten anlatıldı.

 

Dakika 10:00

 

Ebu Hureyre (R.A) Hazretlerinin rivayetine göre sabah namazı şahitlidir. İsra Suresi ayet 78, Resulullah (A.S.V) şu açıklamayı yapmıştır; Onda gece melekleri de gündüz melekleri de hazır bulunurlar, bunu da Tirmizi rivayet etmiştir, Tirmizi hadisi şerifin sahih olduğunu da söylemiştir. Sabah namazı sırasın da imamın arkasın da hem gece, hem de gündüz melekleri hazır olunur. Bir nevi devir teslimi yapıldıktan sonra gece melekleri çekilir, gündüz melekleri görev başın da kalır. Her iki gruba dâhil melekler beraberce hazır bulundukları için bu namaza, yani sabah namazına meşhut yani şahitli namaz denmiştir. Yine Ebu Hureyre (R.A) Hazretleri anlatıyor; Resulullah Aleyhisselatu Vesselama ümit edebilirsin Rabbin seni bir Makamı Mahmud’a gönderecektir, bu da İsra 79. ayetin de zikredilen Makamı Mahmut’tan sual edildi, Resulullah (A.S.V) bu şefaattir diye cevap verdi. Şefaat makamı en yüksek makamdır. Şefâati Uzmâ Hz. Muhammed’in makamıdır, Resulullah Aleyhisselatu Vesselama verileceği vaat edilen Makamı Mahmud burada görüldüğü üzere şefaat olarak izah edilmiştir. Ümmetime şefaatte bulunduğum yerdir diye açıklama da mevcuttur. Evet, efendiler mahşer de kulaklarına kadar yükselen ter dehşeti içerisin de insanlar bütün Peygamberlerden şefaat isteyecek, kendi canının derdin de olan her Peygamber bu talebi ne yapacaklar Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (A.S.V) Hazretleri ümmetini düşünecek ve onlardan şefaate muhtaç ve bu şefaate liyakati olanlara şefaat edecektir. İşte ilk şefaati yapan Hz. Muhammed’dir, Şefâati Uzmâ ’ya da yine yapan Hz. Muhammed’dir (A.S.V), evet efendiler İbni Ömer (R.A) Hazretleri anlatıyor; Resulullah (A.S.V) buyurdular ki insanlar kıyamet günü cemaatler halin de olacaklar, her ümmet kendi Peygamberini takip edip, ey falan bize şefaat et, ey falan bize şefaat et diyecekler, sonun da şefaat etme işi bana kalacak. İşte Makamı Mahmud budur, Buhari Şerif bunu rivayet etmiştir. Sevgili dostlarımız İbni Abbas (R.A) hazretleri anlatıyor; Resulullah (A.S.V) hicretle emredildiği zaman kendisine şu ayet inzal edildi, de ki Rabbim beni dâhil edeceğin yere Medine’ye hoşnutluk ve esenlikle dâhil et, çıkaracağın yerden de yani Mekke’den hoşnutluk ve esenlikle çıkar, katından beni destekleyecek bir kuvvet ver.

 

Dakika 15:04

 

Bu da İsra Suresi 80. ayeti kerime, bunu da Tirmizi rivayet etmektedir. Hasan’ı Basri Hazretleri bu ayet için şu açıklama da bulunmuştur. Kureyş küffarı hicret’ten önce Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam’ı öldürmek veya sürmek veya bağlama hususun da istişare ettikleri zaman, Cenabı Hak şöyle emreder; ey Habibim de ki Rabbim beni dâhil edeceğin yere Medine’ye hoşnutluk ve esenlikle dâhil et. Çıkaracağın yerden de yani şu Mekke’den hoşnutluk ve esenlikle çıkar katından beni destekleyecek bir kuvvet ver. ‘’İsra Suresi 80. Ayeti Kerime’’ Evet efendiler, girilecek yeri ölüm çıkılacak yeri de dünya hayatı diye tevil eden İbni Abbas örneğinde olduğu gibi farklı yorumlar yapanlar olmuştur. O manaların hepsi esastır ama Peygamberimizin Mekke müşriklerinin içinden Peygamberi öldürmek isteyen putperestlerin içerisinden esenlikle çıkması, Medine’ye esenlikle girmesi işin aslını teşkil ediyor. Aslını teşkil ediyor, diğerleri de bu mananın kapsamın da bulunmaktadır. Yine İbni Mesut Hazretleri anlatıyor; (R.A) Resulullah (A.S.V) Yahudilerden bir gruba uğradı, bunlar Yahudiler ruh nedir dediler sordular, Resulullah (A.S.V) sessiz durdu ben anladım ki kendisine vahiy inmektedir sonra okudu, sana ruhtan sorarlar ayet geldi; deki ruh Allah’ın emrinden ibarettir. Size onun hakkın da az bir ilim verilmiştir, bu da İsra Suresi ayeti kerime 85. Evet kıymetliler, bunu da Buhari Şerif, Müslim’i Şerif, Tirmizi rivayet etmişlerdir. Hava ateş su toprak hiç benzemeyen mevcut bir şey olduğunu ifade etmektedir. Onu var eden şey de Allah’u Teâlâ’nın ol emridir, yani neyi dilerse Cenabı Hak ona ol demektedir. Ruh da böyledir ona ol emri ile emretmiş o da oluvermiştir. Ruh Allah’ın emri ve yaratması ile sonradan var edilmiş bir mevcuttur. Bedenle hayatın tezahür edip görülmesin de ruhun tesiri vardır, Razi şunu da açıklar ki ruh Rabbimin emrindendir kavli şerifindeki emir’den maksat fiildir. Tıpkı şu ayette olduğu gibi, firavun’un emri hiç de dürüst değildi. Yani ameli ve işi demektir bu açıklamalardan sonra vahiy ile verilmiş olan cevabı şöyle anlayabiliriz; Ruh Rabbimin bir işidir, sual ruh kadim midir hadis midir şeklin de olursa cevap o hadistir yani yaratılmıştır, sonradan yaratılmıştır. Ruh Cenabı Hakkın ol emrine dayandırılmış araya başka vasıta ve esvap bırakılmamıştır. Onun için o emir âlemindendir ve Allah’ın bir fiilidir.

 

Dakika 20:08

 

Evet, sevgili dostlarımız İbni Abbas Hazretleri anlatıyor; ondan gelen ve Tirmizi’nin de rivayet ettiği şöyledir; Yahudiler bize çok ilim verildi bize Tevrat verildi, kime Tevrat verilmişse ona çok ilim verilmiştir demektir dediler. Bunun üzerine şu ayet inzal edildi deki; Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarını da katsak Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi, evet bunu da Tirmizi başta söylendiği gibi rivayet etmektedir. Yani Cenabı Hakk’ın ilminin nihayeti yok ki Tevrat’ı da, İncili de, Zebur’u da, Suhuflar’ı da hepsini için de toplayan yüce Kur’an geldi. Bir de onların hiçbirin de olmayan nice nice ayetler geldi istikbale doğru. Onun için Cenabı Hakk’ın ilminin yanın da bütün ilimleri toplasanız, işte serçe kuşunun denizden aldığı kadar veya iğneyi suya batırıp çektiğiniz zaman, iğnenin sudan aldığı kadar Allah’ın ilminin yanın da öbürleri bu şekil temsil edilmiştir. Allah’ın ilmi namütenahi sonsuzdur, bütün âlemleri de kuşatmıştır. Safvan İbni Assal (R.A) Hazretleri anlatıyor ki; iki Yahudi konuşuyorlardı biri arkadaşına gel seninle şu Peygamber Aleyhisselatu Vesselama gidelim ve bir şeyler soralım dedi. Arkadaşı ona Peygamber deme diye müdahale edip ekledi, şayet o kendisinden Peygamber diye bahsettiğini duyacak olursa sevincinden gözleri 4 olur dedi Yahudi aklı, beraberce gidip Resulullah Aleyhisselatu Vesselama imtihan niyetiyle 9 açık ayetten soru sordular. Resulullah (A.S.V) onlara Allah’a hiçbir şeyi ortak kılmayın, hırsızlık yapmayın, zina fazihasını işlemeyin, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın, masum kişiyi öldürtmek için sultan’a gammazlamayın, sihir yapmayın, faiz yemeyin, günahsız kadına zina iftirası atmayın, savaş sırasın da cepheyi bırakıp kaçmayın. Ey Yahudiler bilhassa sizin için söylüyorum cumartesi günü yasağını ihlal etmeyin dedi. Safvan derki bu cevap üzerine Yahudiler, Resulullah (A.S.V) el ve ayaklarını öptüler ve şehadet ederiz ki sen Peygambersin dediler. Safvan diyor ki Resulullah (A.S.V) onlara öyleyse niye bana uymuyorsunuz? Diye sordu. Yani niye Müslüman olmuyorsunuz? Diye sordu. Onlar Davut (AS.) neslinden Peygamber kesilmesin diye dua etti, biz sana uyuduğumuz takdir de Yahudilerin bizi öldürmesinden korkuyoruz cevabını verdiler, bunu da Tirmizi, Nesai, İbni Mace rivayet etmektedir. İşte gerçeği görüp iman edemeyen nasipsiz insanlardan bir grupta bu Yahudilerin bu cinsidir.

 

Dakika 25:09

 

Gelip Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselama andolsun ki Musa’ya 9 tane apaçık mucize verdik, İsra Suresi 101. ayeti kerimesinden sordular. Marifet elde ettikleri her şeyde bir ayet vardır, mucize bir ayettir, Allah’ın ahkâmından bir hükme delalet eden her bir cümle de bir ayet vardır. Ayrıca Kuran-ı Kerim’in lafzı bir fasıla ile ayrılmış olan her bir kelamına da ayet denmektedir. Hz. Musa’nın mazhar olduğu 9 mucize şunlardır; Hz. Musa’nın asası değneği, eli tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar, kan, kıtlık yılları, meyveler de noksanlık. Evet, kıymetliler Hz. Musa’nın asası, elini bağrına koyup çıkardığı zaman beyaz olması ve tufan ortaya çıkması, çekirgelerin ortaya çıkması, bitlerin, kurbağaların ortaya çıkması, kan, kıtlık yılları, meyveler de noksanlıkların olması, bu firavuna karşı Cenabı Hak bu mucizelerle Musa’yı yüce Allah destekledi. Bilakis Cenabı Hak bütün Peygamberlere emrederek ahir zaman da gelecek Peygamberlerden, ümmetlerine bahsetmeleri zuhur ettiği zaman ona tabi olmalarını tembih etmeleri için misak almıştır. Yani bütün Peygamberlerden Cenabı Hak söz aldı, Muhammed’i kendi milletinize anlatınız ve Muhammed’in zamanın da kim dünya da bulunursa ona iman etsin, Peygamberliğini kabul etsin ona yardımcı olsun diye. Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam’ı haber verdiği belirtilen işaretlerden bahsedeceğiz. Aşağıya alacağımız pasaj şöyle bir baktığımız zaman, Şubat 1980 bazı kitaplardan kaynak gösterilerek derlenmiştir. Yazık kadim kitaplar da Hz. Muhammed’in geleceğine dair işaretler adını taşımaktadır ve uzundur. Biz sadece şarkın öteki kitapların da Hz. Muhammed kısmını alıyoruz. Hz. Âdem ve İdris’in haberi, 100.000 âdem gelip geçmiştir. Biz bunların en sonuncusunun oğullarıyız demektedir Peygamberimiz haber veriyor, bir başka hadisi şerifte ise Hz. Âdem’den beri 124.000 Peygamber geçmiştir. Bütün bu Peygamberler aynı hakikatleri, yani Allah’ın tebliğini öldükten sonra tekrar dirilmeyi, insanlara tebliğ edip öğretmişlerdir. İşte Hz. Âdem’in ve keza onun oğlu, Şit Peygamberin sahip oldukları kitapların içindekileri bilmemekteyiz bize kadar gelen en eski bilgi öyle anlaşılıyor ki İdris hakkındadır. Kaynaklar bu Peygamberin yazıyı icat ettiğini söylemektedirler.

 

Dakika 30:01

 

Zerdüştlerin kutsal kitapların da Hz. Peygamber, bakın Zerdüştlerin kitapların da dahi Hz. Muhammed haber verildiğini görüyoruz. Herkese âlemlere rahmet adın da biri ile keza aslıvat, berat manası halkı ayağa kaldıranın geleceğini önceden haber vermiştir. Budizm de âlemlere rahmet, rahmetel lilalemin gelip bu iş düzelecektir, bakınız Buda’nın mukaddes kitabında da bu yazılmaktadır. Alkışlanacak olan bu da Brahmanizm’de de alkışlanacak olan övülmeye layık kişi, onun bineceği araba çok süratli, koşan develer tarafından cennete varana kadar koşturulacaktır gibi Hz. Muhammed’e ait işaretler Brahmanizm’de de görülmüştür. Cenkçi muharip şeklin de kumlu ada da, arif ve namlı bir aileden dünyaya gelecek, babasının adı ‘’vüsnü yaşa’’ yani Allah’ın kölesi yani Abdullah demek Allah’ın kulu, anasının ki ise ‘’sonki emin’’ olunan kimse yani emine olacaktır vesaire bakın Brahmanizm de Allah’ın yeryüzüne insan şeklin de ineceğine inanılır. Tabii ki Brahmanizm’in için de doğruların olduğu gibi yanlışlarla da doludur. İşte en doğrusu Hz. Muhammed’in haber verilmesidir. Bu habere kendileri inansaydı bugün dünya da başka din olmayacaktı. Sapık inançlar uydurmasyon dinler olmayacaktı, bütün dünyanın Müslüman olması gerekiyor ama ne yazık ki bu işaretleri göre, göre dünya yanlışta ısrar edip sapıklıkta devam ediyor. Sonra vatanını terk edip kuzeydeki bir yere iltica edecektir, göğe değecek bir arabası olacaktır, bu zat deve sahibi bir hâkim, hikmetli kişi olacak, yapacağı iki büyük savaşın birincisin de 300, ikincisin de 10000 askeri bulunacaktır. Bakın bunların tamamı doğru haberler, Mekke’den Medine’ye hicret edeceğini, sonra Bedir savaşını, Mekke’nin fethini bakın haber veriyor bu haberler de, onun içindir ki ona Ruhul Hak deniyor salat ve selam ona, tazim ve tekmil ashabına. İşte görüyorsun Ruhul Hak da Hz. Muhammed’in sıfatlarındandır. Evet, Cenabı Hak bütün dünya da, bütün milletlere Hz. Muhammed’in geleceğini bildirmiş, bütün Peygamberler yoluyla bütün Peygamberler kendi milletlerine bu durumu açıklamışlardır. Evet, sevgili dostlarımız gerçekler ortada, Cenabı Hak bütün dünyaya Müslüman olmayı ve İslam’da bir ve bütün olmayı, İslam hâkimiyeti altın da yaşamayı, iki cihanda mutlu olmayı Cenabı Hak’tan biz niyaz ediyoruz. Eğer insanlar da kendi hidayetlerini istiyorlarsa, Allah’u Teâlâ’ya yalvarsınlar Müslüman olsunlar. Bizim diyeceğimiz budur iki cihan da Hz. Muhammed’e tabi olup, mutlu olan kullarından eylesin.

 

Dakika 35:23

 

(Visited 110 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}